Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (30)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (29)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Лавров В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.

Фурдичко О. І. 
Стадник Анатолій Петрович: вчений, агролісомеліоратор, еколог, лісівник, педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / О. І. Фурдичко, В. В. Лавров, О. Ф. Поляков, Ю. В. Плугатар // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2013. - Вип. 11. - С. 248-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2013_11_46
Попередній перегляд:   Завантажити - 203.596 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Лавров В. В. 
А. И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст. " [Електронний ресурс] / В. В. Лавров // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 528-571. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2013_17_33
К публикации представлены неизвестные ранее статьи ученого-крымоведа А. И. Маркевича, посвященные исследованиям культурного прошлого Крыма, в частности, личности А. Л. Бертье-Делагарда, чья научная и литературная деятельность стала важной страницей в истории полуострова, и вопросу об открытии в 1918 г. в Симферополе Таврического университета. Документы хранятся фонде А. Е. Крымского в Институте рукописи НБУВ.The publication presents the previously unknown articles of a scientist A. I. Markevich researching the cultural past of Crimea, in particular those dedicated to the personality of A. L. Berthier-Delagarde whose scientific and literary work was an important page in the peninsula history. The publication also includes the articles of A. I. Markevich concerning the Tauride National University establishment in Simferopol in 1918. The documents are held in the fund of A. E. Crymsky in the Manuscript Institute of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.
Попередній перегляд:   Завантажити - 463.372 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Ваколюк В. Д. 
Відновлення лісових насаджень, пошкоджених ожеледдю у НПП "Кармелюкове Поділля" [Електронний ресурс] / В. Д. Ваколюк, В. В. Лавров // Агробіологія. - 2015. - № 1. - С. 75-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2015_1_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 335.591 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Лавров В. В. 
"У нас завязалась связь надолго..." из переписки М. С. Грушевского с В. И. Вернадским [Електронний ресурс] / В. В. Лавров // Харківський історіографічний збірник. - 2013. - Вип. 12. - С. 228-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2013_12_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 299.502 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Лавров В. 
Навыки интенсивного пчеловождения [Електронний ресурс] / В. Лавров // Тваринництво України. - 2016. - № 3. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2016_3_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.26 Mb    Зміст випуску     Цитування
6.

Братах М. И. 
Компьютеризация учебного процесса контроля гидратообразования и квазистационарных режимов работы газопроводов системы добычи и сбора газа [Електронний ресурс] / М. И. Братах, М. М. Кутя, А. В. Петрова, В. С. Лавров, В. С. Сероус // Інтегровані технології та енергозбереження. - 2012. - № 1. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itte_2012_1_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 638.413 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Лавров В. В. 
Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів та Quercus robur L. У місцях промислового добування граніту і рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, О. І. Блінкова, О. М. Іваненко, З. В. Поліщук // Біологічні студії. - 2016. - Т. 10, № 2. - С. 163-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2016_10_2_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.381 Mb    Зміст випуску     Цитування
8.

Лавров В. 
В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы [Електронний ресурс] / В. Лавров // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2013. - Вип. 18. - С. 55-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2013_18_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 318.208 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Лавров В. В. 
Синекологічні засади діагностики трансформації структурно-функціональної організації лісових екосистем в аспекті еволюції [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, О. І. Блінкова, Н. В. Мірошник, О. М. Іваненко // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 18. - С. 186-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_18_41
Попередній перегляд:   Завантажити - 336.855 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Лавров В. В. 
Лісові насадження зеленої зони м. Біла Церква за впливу промислового добування граніту [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, А. П. Стадник, А. В. Житовоз, Т. Ю. Сагдєєва, З. В. Поліщук // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2015_3_5
На прикладі урочища Кошик зеленої зони м. Біла Церква охарактеризовано вплив поверхневої розробки граніту на лісові насадження. Доведено, що у лісовому масиві з наближенням до кар'єра погіршуються умови росту і розвитку дуба звичайного; прискорюється всихання не лише стиглих, але й пристигаючих і середньовікових дубових насаджень. З'ясовано, що у деградованих деревостанах дуб першого ярусу активно замінюють його листяні супутники - осика і липа, стійкіші до негативних чинників, а також зарості глоду та клена татарського, стан яких задовільний. Стан соснових насаджень не має зв'язку з віддаленням від кар'єра і більше залежить від відповідності едафотопу. Залишки "природного ядра" лісового масиву збереглися майже неураженими.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.315 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Лавров В. В. 
Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, А. В. Житовоз, Т. Ю. Сагдєєва // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 4. - С. 15–25 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_4_4
Розглянуто ступінь порушення стану, структури та розвитку захисних лісових насаджень різного функціонального призначення як частину екомережі навколо м. Біла Церква та дендропарку "Олександрія". Охарактеризовано особливості їх антропогенного пошкодження залежно від типу насаджень, їх положення у ландшафтах відносно системи різних транспортних комунікацій та населених пунктів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 170.983 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Лавров В. В. 
Зміна дуба його супутниками у зеленій зоні Білої Церкви під впливом поверхневого розроблення корисних копалин і рекреації [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, А. В. Житовоз, З. В. Поліщук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.6. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25
Попередній перегляд:   Завантажити - 261.075 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Лавров В. В. 
Антропогенні загрози дендропарку "Cофіївка" [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, А. В. Житовоз, Т. О. Грабовська // Питання біоіндикації та екології. - 2015. - Вип. 20, № 2. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pbte_2015_20_2_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 509.195 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Лавров В. В. 
Зміни консортивних зв’язків афілофороїдних грибів та Quercus robur L. у рекреаційно-оздоровчих лісах зеленої зони м. Умані [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, О. І. Блінкова, О. М. Іваненко, З. В. Поліщук // Ecology and noospherology. - 2017. - Vol. 28, no. 3-4. - С. 5-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etn_2017_28_3-4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 594.944 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Мігунова О. С. 
Вчений, лісівник, агролісомеліоратор, еколог, педагог [Електронний ресурс] / О. С. Мігунова, В. Л. Мєшкова, В. П. Ландін, В. В. Лавров // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2018. - Вип. 17. - С. 201-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2018_17_27
Попередній перегляд:   Завантажити - 602.196 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Лавров В. В. 
Методологічні проблеми біотичної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем за рівнями організації життя [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, О. І. Блінкова // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2018. - Т. 22. - С. 368-373. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2018_22_63
Попередній перегляд:   Завантажити - 264.787 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Лавров В. В. 
Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, О. І. Блінкова, О. М. Іваненко, З. В. Поліщук // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : Біологія. - 2019. - Вип. 1. - С. 81-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_biol_2019_1_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 787.879 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Лавров В. В. 
Просторові особливості розвитку водної ерозії ґрунту в дендропарку "Олександрія" [Електронний ресурс] / В. В. Лавров, А. В. Житовоз, Т. Ю. Сагдєєва // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 43-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2014_3_8
Наведено гідрографічну мережу, водну ерозію грунту та яругоутворення в дендропарку "Олександрія". Визначено чинники активізації площинної та вертикальної ерозії й охарактеризовано її просторовий розподіл залежно від рельєфу, рослинного покриву, інфраструктури дендропарку, ступеня облаштованості території та рекреаційного навантаження. Показано, що лісопаркова екосистема "Вікова діброва" втрачає водорегулювальні та грунтозахисні функції внаслідок природних чинників та антропогенної трансформації фітоценозів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 792.878 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського