Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (17)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Андрійчук О. В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 44
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Циганок В. В. 
Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання [Електронний ресурс] / В. В. Циганок, П. Т. Качанов, С. В. Каденко, О. В. Андрійчук, Г. А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2012. - Т. 14, № 1. - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2012_14_1_12
Представлено опис і результати експериментального дослідження експертної технології, що створена на базі методу парних порівнянь, в основу якого для більш ефективного одержання інформації покладено надання експертові можливості проводити оцінювання в шкалі, докладність якої адекватно відображає його компетентність у питанні експертизи. Мета роботи - порівняльний аналіз запропонованої технології та наявних, що використовують для експертного оцінювання деяку єдину визначену вербальну шкалу. Результати дослідження, які одержано на підставі суджень експертів, залучених до експертизи, свідчать на користь новоствореної технології.
Попередній перегляд:   Завантажити - 328.959 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Боднар Я. Я. 
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті [Електронний ресурс] / Я. Я. Боднар, М. І. Швед, О. Є. Кузів, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, Л. П. Бондар, О. В. Андрійчук, П. Р. Сельський, В. В. Франчук // Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 4. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2004_4_4
3.

Гнатюк М. С. 
Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’яза [Електронний ресурс] / М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, П. Р. Сельський, О. В. Андрійчук // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 3. - С. 33-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2006_3_15
4.

Андрійчук О. В. 
Визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - 2013. - Вип. 25. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2013_25_3
Надано результати визначення нормативного та розрахункового опору дрібнозернистого сталефібробетону осьовому стиску та осьовому розтягу. Проведено зіставлення та порівняння теоретично одержаних даних із результатами експериментальних досліджень.
Попередній перегляд:   Завантажити - 127.497 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Андрійчук О. В. 
До питання практичного використання сталефібробетонних водоперепускних труб автомобільних доріг [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, В. В. Маліков, Г. Ф. Лобанок // Наукові нотатки. - 2012. - Вип. 37. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2012_37_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 644.283 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Андрійчук О. В. 
Підвищення несучої здатності залізобетонних безнапірних труб кільцевого перерізу [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - 2013. - Вип. 27. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2013_27_5
Описано загальні відомості про залізобетонні безнапірні труби та конструктивні рішення по збільшенню їх несучої здатності. Запропоновано зміну форми поперечного перерізу та використання сталефібробетону для виготовлення безнапірних труб.
Попередній перегляд:   Завантажити - 778.77 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Горбов І. В. 
Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / І. В. Горбов, С. В. Каденко, І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2013. - Т. 15, № 4. - С. 86-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2013_15_4_11
Представлено мережу співавторства з комп'ютерних наук на основі реферативної бази даних "Україніка наукова". Визначено її основні показники центральності. Показано можливість виділення на їх основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу "ординального факторного аналізу" для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.
Попередній перегляд:   Завантажити - 405.444 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Андрійчук О. В. 
Трудові гарантії особам, мобілізованим для участі в АТО [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Форум права. - 2014. - № 2. - С. 12–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Попередній перегляд:   Завантажити - 329.473 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Андрійчук О. В. 
Метод змістової ідентифікації об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т. 16, № 1. - С. 65-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_1_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 296.459 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Андрійчук О. В. 
Виготовлення придорожніх лотків водовідводу із сталефібробетону [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 7-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2014_45_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 564.165 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Андрійчук О. В. 
Застосування програмного комплексу Ліра при дослідженні роботи сталефібробетонних елеметів кільцевого перерізу за дії одноразових навантажень [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2014. - Вип. 1. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2014_1_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.344 Mb    Зміст випуску     Цитування
12.

Андрійчук О. В. 
Методика експерементальних досліджень роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Наукові нотатки. - 2010. - Вип. 28. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2010_28_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 460.015 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Циганок В. В. 
Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т. 16, № 4. - С. 64-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_4_10
Наведено опис і результати експериментального дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень. Викладено сутність методу визначення змістової подібності та варіанти його можливого застосування в експертних системах підтримки прийняття рішень. У ході експериментального дослідження еталонні значення змістової подібності об'єктів визначено експертним шляхом, застосовано імітаційне моделювання ваг ключових слів, що представляють об'єкти, та забезпечено статистичну достовірність експерименту. Показано, що значення, обчислені за допомогою досліджуваного методу, близькі до еталонних. Підтверджено адекватність даного методу і, як наслідок, його практичну цінність.
Попередній перегляд:   Завантажити - 341.499 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Андрійчук О. В. 
Основні аспекти розрахунку та проектування сталефібробетонних конструкцій [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, О. Г. Гречко // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_3_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 492.356 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Андрійчук О. В. 
Застосування технології 3d-друку в будівництві [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, П. Я. Оласюк // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. - С. 11-18 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_3_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 653.796 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Андрійчук О. В. 
Каркасно-панельна канадська технологія будівництва ecopan – панелі sip [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, В. В. Поремчук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_3_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 473.476 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Андрійчук О. В. 
Сучасна плівкова інфрачервона тепла підлога [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук, В. В. Семерей // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_3_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 614.53 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Ужегов С. О. 
Розрахунок сталефібробетонних згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів [Електронний ресурс] / С. О. Ужегов, О. А. Ужегова, Р. В. Пасічник, О. В. Андрійчук, С. Я. Дробишинець // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 3. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_3_27
Попередній перегляд:   Завантажити - 426.107 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Бабич Є. М. 
Застосування сталефібробетону в дорожньому будівництві [Електронний ресурс] / Є. М. Бабич, О. В. Андрійчук, С. О. Ужегов, І. В. Шаповал // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 4. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2015_4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 314.251 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Андрійчук О. В. 
Проблеми функціонування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. В. Андрійчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 324-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_51
Попередній перегляд:   Завантажити - 418.63 Kb    Зміст випуску     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського