Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (5)Реферативна база даних (49)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (((<.>A=Моргун Б$<.>)+(<.>A=Morgun B$<.>))^(<.>A=Оборс$<.>)^(<.>A=Хихлов$<.>)^(<.>A=Прокопов$<.>))
Загальна кількість знайдених документів : 71
Представлено документи з 1 до 71
1.

Михальская С. И. 
Компетентность к Agrobacterium-опосредованной трансформации сегментов побега элитных инбредных линий кукурузы [Електронний ресурс] / С. И. Михальская, Н. И. Адаменко, Б. В. Моргун, А. В. Кочетов, Е. Н. Тищенко // Biotechnologia Acta. - 2012. - Т. 5, № 3. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2012_5_3_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 743.533 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Тищенко Е. Н. 
Метаболизм сахарозы на ранних этапах онтогенеза кукурузы (Zea mays L.), трансформированной in planta обезоруженными штаммами Agrobacterium tumefaciens [Електронний ресурс] / Е. Н. Тищенко, В. Д. Сакало, А. Ю. Матвеева, В. М. Курчий, Б. В. Моргун, А. В. Кочетов // Biotechnologia Acta. - 2011. - Т. 4, № 3. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2011_4_3_10
Проведено сравнительное изучение активности энзимов углеводного метаболизма инбредной линии кукурузы Л370, трансформированной in planta с помощью агробактериальных штаммов LВА4404 и GV2260, содержащих соответственно векторные конструкции pBi2E и pCB002. Показаны специфичность функционирования вакуолярной, цитоплазматической инвертазы, а также инвертазы клеточных стенок и сахарозосинтазы (СС), а также изменения в содержании сахарозы, моносахаров, крахмала и протеинов в побегах 9-суточных этиолированных проростков и в листьях 20-суточных растений. Больший ингибирующий эффект на активность энзимов гидролиза и расщепления сахарозы оказывал штамм LBA4404 (pBi2E). Вместе с тем, в реакции синтеза дисахарида варьирование в функционировании СС между используемыми штаммами являлось тканеспецифичным и было связано как со снижением, так и с повышением ее активности. Полученные данные свидетельствуют о различном влиянии обезоруженных агробактериальных штаммов на функционирование энзимов, включающих в метаболизм сахарозу, а также на баланс гексоз и сахарозы.
Попередній перегляд:   Завантажити - 207.055 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Сахно Л. А. 
Создание трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450scc животного происхождения [Електронний ресурс] / Л. А. Сахно, Б. В. Моргун, Е. Ю. Кваско, Н. В. Кучук // Biotechnologia Acta. - 2010. - Т. 3, № 5. - С. 74-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2010_3_5_10
В результате экспериментов по агробактериальной трансформации листовых дисков ярового рапса с использованием конструкций, содержащих в качестве целевого ген cyp11A1 цитохрома Р450SCC из митохондрий коры надпочечников быка, созданы трансгенные растения. Они характеризуются изменениями в накоплении суммарного растворимого протеина в листьях, увеличением антиокислительной активности тканей листа и сокращением периода вегетативного развития.
Попередній перегляд:   Завантажити - 347.904 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Ларченко Е. А. 
Биоэтанол как альтернативный возобновляемый источник энергии [Електронний ресурс] / Е. А. Ларченко, Б. В. Моргун // Biotechnologia Acta. - 2008. - Т. 1, № 4. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2008_1_4_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 142.345 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Бавол А. В. 
Одержання та аналіз методом IRAP-PCR трансгенних клітинних ліній м’якої пшениці [Електронний ресурс] / А. В. Бавол, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Biotechnologia Acta. - 2013. - Т. 6, № 6. - С. 113-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2013_6_6_13
За допомогою методу біолістичної трансформації з використанням калюсних культур, одержаних із верхівки пагона 3-добових стерильних проростків, та векторної конструкції pAHC25, яка містить селективний ген фосфінотрицин- N-ацетилтрансферази (bar) і репортерний ген <$E beta>-глюкуронідази, одержано трансгенні клітинні лінії м'якої пшениці. У дослідженні використано калюси 14- та 28-добового віку. Добір стійких клітинних ліній здійснювали на середовищі з фосфінотрицином методами прямої та ступінчастої клітинної селекції. Трансгенний статус одержаних форм підтверджено ПЛР-аналізом. Із застосуванням IRAP ПЛР з праймером до довгих кінцевих повторів ретротранспозона SIRE 1 у трьох трансформованих ліній встановлено появу нових, відносно високомолекулярних (завдовжки понад 1 000 п. н.) ампліконів, що свідчить про транспозицію цього мобільного генетичного елемента. Оскільки нові фрагменти ДНК виявлено у трьох із семи досліджуваних ліній за відсутності їх у контрольному калюсі, це може вказувати, що індукція транспозиції SIRE 1, можливо, зумовлена геномним стресом, спричиненим вбудовуванням чужорідної ДНК або безпосередньо пов'язаним із процесом трансформації (мікропоранення, культивування на селективних середовищах).
Попередній перегляд:   Завантажити - 190.926 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Рибалка О. І. 
Генетичні та селекційні критерії створення сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання зерна [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, М. В. Червоніс, Б. В. Моргун, В. М. Починок, С. С. Поліщук // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 1. - С. 3-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_1_3
Досліджено 470 сортів і селекційних ліній зернових культур пшениці, тритикале, кукурудзи, сорго, проса, ячменю за ознакою ефективності трансформації крохмалю зерна в етанол. Найвищу ефективність трансформації спостережено у зразків пшениці, кукурудзи, голозерного ячменю ваксі (гени Wx) та екстрам'якозерної пшениці (ген Ha). Запропоновано генетичні та селекційні критерії оцінки ферментабільності зерна при створенні сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання. Як найперспективнішу головну біоенергетичну культуру в Україні розглянуто тритикале.Досліджено біохімічні, технологічні, морфологічні особливості зерна голозерного ячменю в порівнянні з сортами-стандартами плівчастого ячменю. Доведено провідну роль ефектів генів nud і wax у визначенні показників харчової (кормової) цінності зерна голозерного ячменю. Визначено генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю для харчових цілей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.673 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Гончарук О. М. 
Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона [Електронний ресурс] / О. М. Гончарук, А. В. Бавол, Б. В. Моргун, О. В. Дубровна // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 203-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_51
Попередній перегляд:   Завантажити - 727.17 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Марковський О. В. 
Виявлення Cry генів, які детермінують стійкість до комах, за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у трансгенної кукурудзи [Електронний ресурс] / О. В. Марковський, М. О. Банникова, М. В. Михальченко, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 276-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_69
Попередній перегляд:   Завантажити - 425.754 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Степаненко О. В. 
Молекулярно-генетичні методи ідентифікації алельних варіантів генів Wx у лініях м’якої пшениці за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 309-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_77
Попередній перегляд:   Завантажити - 432.832 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Рибалка О. І. 
Генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю харчового напряму [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, С. С. Поліщук, Є. К. Кірдогло, Б. В. Моргун // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 3. - С. 187-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_3_3
Досліджено 470 сортів і селекційних ліній зернових культур пшениці, тритикале, кукурудзи, сорго, проса, ячменю за ознакою ефективності трансформації крохмалю зерна в етанол. Найвищу ефективність трансформації спостережено у зразків пшениці, кукурудзи, голозерного ячменю ваксі (гени Wx) та екстрам'якозерної пшениці (ген Ha). Запропоновано генетичні та селекційні критерії оцінки ферментабільності зерна при створенні сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання. Як найперспективнішу головну біоенергетичну культуру в Україні розглянуто тритикале.Досліджено біохімічні, технологічні, морфологічні особливості зерна голозерного ячменю в порівнянні з сортами-стандартами плівчастого ячменю. Доведено провідну роль ефектів генів nud і wax у визначенні показників харчової (кормової) цінності зерна голозерного ячменю. Визначено генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю для харчових цілей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.957 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Марковський О. В. 
Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи [Електронний ресурс] / О. В. Марковський, М. О. Банникова, В. В. Борисова, Т. В. Федоренко, Б. В. Моргун // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 1. - С. 43-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2014_10_1_6
200 experimental maize samples (Maize Company) were examined for the presence of genes that determine the quality characteristics of grain (wx and fl-2 genes), herbicide (bar (pat), epsps genes) and insect (cry-genes) resistance. The total DNA was extracted from maize living plant tissue. Primers to detect wx, fl-2, bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1 genes were designed and selected. Multiplex and Touchdown PCR were worked out. PCR amplification of certain sequences was carried out. No transgenes (bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1) were found among 200 analyzed experimental maize samples. At the same time, fl-2 gene was found in 41 samples, wx gene was found in 192 analyzed samples.
Попередній перегляд:   Завантажити - 333.3 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Моргун Б. В. 
Молекулярна ідентифікація алеля Glu-B1al у сортах і лініях пшениці [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, О. І. Рибалка, В. М. Починок, О. І. Тарасюк, А. І. Степаненко // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 290-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.343 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Матвєєва О. Ю. 
Аналіз запасних білків кукурудзи, трансформованої in planta з використанням обеззброєних штамів Agrobacterium tumefaciens [Електронний ресурс] / О. Ю. Матвєєва, Л. В. Сірант, В. М. Курчій, Б. В. Моргун, О. М. Тищенко, О. В. Кочетов // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 358-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_14
Досліджено вплив рекомбінантних штамів LBA4404 (pBi2E), GV3101 (pІCH5290), GV2260 (pCB002) Agrobacterium tumefaciens на синтез запасних білків рослин інбредних ліній кукурудзи, трансформованих in planta на стадії запилення. Аналізом трансгенних (Т0) рослин та їх насіннєвого (Т1) покоління підтверджено відсутність вірогідної відмінності спектрів поліпептидів запасних білків зернівок у фазу повної воскової стиглості різних генотипів кукурудзи. Згідно з одержаними даними, у відповідь на Agrobacterium-опосередковану трансформацію з використанням зазначених штамів октопінового й нопалінового типів змін експресії генів запасних білків не зафіксовано.
Попередній перегляд:   Завантажити - 649.238 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Степаненко А. І. 
Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, О. М. Благодарова, Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, О. І. Рибалка // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2014. - Т. 12, № 1. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2014_12_1_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 550.019 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Горбатюк І. Р. 
Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, А. В Бавол, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 361.362 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Нітовська І. О. 
Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи [Електронний ресурс] / І. О. Нітовська, О. Є. Абраїмова, Т. М. Сатарова, А. М. Шаховський, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_28
Попередній перегляд:   Завантажити - 383.019 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Тараненко А. М. 
Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти в культурі in vitro [Електронний ресурс] / А. М. Тараненко, М. О. Банникова, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_35
Попередній перегляд:   Завантажити - 309.345 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Моргун Б. В. 
Молекулярно-генетична ідентифікація та цитологічні особливості сортів озимої м’якої пшениці з пшенично-житньою транслокацією [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, І. І. Лялько, Л. Г. Великожон, А. І. Степаненко // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 220-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_53
Попередній перегляд:   Завантажити - 353.43 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Степаненко А. І. 
Алельні варіанти генів поліфенолоксидази PPO-A1 та PPO-D1 у сортів озимої пшениці української селекції [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, А. В. Трояновська, О. І. Рибалка, Л. Г. Великожон // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 238-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_58
Попередній перегляд:   Завантажити - 336.133 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Похилько С. Ю. 
Детекція трансгенної сої у вітчизняних харчових продуктах та сортозразках, які вирощуються в Україні [Електронний ресурс] / С. Ю. Похилько, А. І. Степаненко, Л. Б. Орябінська, О. Я. Карпенко, О. М. Дуган, Б. В. Моргун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2014. - № 787. - С. 274-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPX_2014_787_54
Мета роботи - виявлення трансгенної сої в продуктах харчування та зерні, що вирощується в Україні. Розроблені тести будуть корисними для контролю розповсюдження генно-модифікованої сої серед сортового матеріалу нашої країни та нададуть можливість закласти основи системи власного контролю за імпортованим і вітчизняним насіннєвим матеріалом і продуктами харчування з вмістом генно-модифікованих компонентів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.549 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
21.

Моргун В. В. 
ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції [Електронний ресурс] / В. В. Моргун, М. М. Гаврилюк, В. П. Оксьом, Б. В. Моргун, В. М. Починок // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 5. - С. 40-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2014_10_5_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 157.689 Kb    Зміст випуску     Цитування
22.

Степаненко О. В. 
Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко, Б. В. Моргун, О. І. Рибалка, А.І. Степаненко, Є. В. Кузьмінський // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 3. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_3_14
Впроваджено систему молекулярних маркерів для детекції алельних варіантів гена Wаx. Склад крохмалю - один із важливих факторів пивоварної, харчової та кормової якості ячменю, тому важливим є здійснення контролю вмісту амілози в крохмалі. Wаx-локус ячменю (Hordeum vulgare L.) відповідає за вміст амілози в ендоспермі. Ген Wаx може бути представлений кількома алельними варіантами: дві функціональні алелі, які кодують фермент GBSS I, і нуль-алель неактивного ферменту. Найнадійнішим способом оцінити алельний стан гена Wаx є молекулярне маркування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Серед досліджуваних 126 зразків ячменю (сорти та селекційні лінії), за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів, було виявлено всі три алельні варіанти гена Wаx. Два зразки із досліджуваної вибірки (сорти Candle та Alamo) несли нуль-алель за геном ваксі. Результати дослідження можуть ефективно використовуватися для ідентифікації генотипів, які несуть нуль-алель гена Wаx, при створенні нових сортів або для їх опису.
Попередній перегляд:   Завантажити - 226.623 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
23.

Шаверський А. А. 
Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна [Електронний ресурс] / А. А. Шаверський, А. І. Степаненко, Л. Г. Жолнер, С. С. Поліщук, Б. В. Моргун // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 3. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_3_16
Визначено алельний стан генів ячменю Bmy1 і LOX-1 із колекції, яка представлена 103 сортами вітчизняної і зарубіжної селекції, а також селекційними лініями. Дослідження колекції проводилося за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим аналізом алельного поліморфізму гена LOX-1 рестрикцією продуктів ампліфікації. Результати ПЛР і рестрикції візуалізували, використовуючи метод гель-електрофорезу. Встановлено, що 63 сорти ячменю будуть перспективними для використання в пивоварінні, оскільки матимуть середню активність і термостабільність ферменту <$E beta>-амілази в солоді. Визначено, що в колекції ячменю немає сортів і селекційних ліній із алелем loxA, який відповідає за неактивний тип ензиму ліпоксигенази-1 у пиві. Отримані результати свідчать про невисоку частоту зустрічальності алелів, вигідних для пивоваріння. Подальші пошуки із залученням новітніх молекулярних маркерів для визначення алельного різноманіття генів Bmy1 і LOX-1, а також розширення загальної колекції сортів і селекційних ліній ячменю дадуть змогу краще диференціювати сорти й вибрати з них перспективні, які стануть сировиною для якісного пива.
Попередній перегляд:   Завантажити - 628.927 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
24.

Поліщук С. С. 
Поліморфізм генів Bmy1, LOX-1 та Wax як детермінантів ознак харчової цінності зерна ячменю [Електронний ресурс] / С. С. Поліщук, Б. В. Моргун, О. І. Рибалка // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннезнавства та сортовивчення. - 2014. - Вип. 24. - С. 28-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsgi_2014_24_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 830.269 Kb    Зміст випуску     Цитування
25.

Taranenko A. M. 
Comparative molecular genetic analysis between Ukrainian and EU registered glyphosate-tolerant rapeseed transgenic plants [Електронний ресурс] / A. M. Taranenko, L. O. Sakhno, B. V. Morgun, M. V. Kuchuk // Biotechnologia Acta. - 2015. - Т. 8, № 2. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2015_8_2_6
Цель исследования - осуществление анализа 10-ти линий рапса, созданных в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, с целью подтверждения присутствия и функциональности перенесенного трансгена CP4 epsps, а также отличия этих линий от зарегистрированных трансформационных событий GT73 и GT200 (Monsanto). Проведены выделение общей ДНК рапса, анализ методом полимеразной цепной реакции, электрофоретическое разделение и визуализация ампликонов в агарозном геле, а также тестирование зеленых растений на устойчивость к глифосату в условиях теплицы. Выявлено структурное отличие 7-ми трансгенных линий от зарегистрированных трансформационных событий GT73 и GT200. У растений, содержавших синтетическую последовательность CP4 epsps, отмечена устойчивость к гербициду в условиях закрытого грунта. Подтверждена уникальность вновь полученных трансформационных событий и перспективность их использования в селекционной работе.
Попередній перегляд:   Завантажити - 125.845 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
26.

Gorbatyuk I. R. 
Effect of synthetic auxin like growth regulators on callus regenerative ability of common wheat vc. Zymoyarka [Електронний ресурс] / I. R. Gorbatyuk, A. V. Bavol, A. V. Holubenko, B. V. Morgun // Biotechnologia Acta. - 2015. - Т. 8, № 1. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2015_8_1_8
Мета дослідження - встановити залежність морфогенетичних реакцій калюсних тканин пшениці від вмісту в живильному середовищі синтетичних регуляторів росту ауксинової природи (піклорам, дикамба). Первинними експлантами для калюсогенезу слугували апікальні меристеми пшениці Triticum аestivum. Для регенерації використано базове живильне середовище MS, доповнене вітамінами за Гамборгом, різними концентраціями дикамби (0,2; 0,4; 0,6 мг/л) та піклораму (0,16; 0,25; 0,5 мг/л). Встановлено, що для одержання регенерантів найефективнішою є дикамба в концентрації 0,2 мг/л. За концентрації 0,16 мг/л піклораму спостерігається утворення максимальної кількості (до 60 %) морфогенних осередків, а також значної кількості рослин-регенерантів. Збільшення концентрації піклораму до 0,25 мг/л та 0,5 мг/л спричинювало зменшення кількості морфогенних зон: у першому разі на 10 %, а в другому - на 36,4 %. Серед описаних варіантів найефективнішим є середовище МS, доповнене 0,5 мг/л 6-бензиламінопурину і 0,16 мг/л піклораму. Одержані з культури калюсу пагони здатні утворювати корені in vitro та адаптуватися до септичних умов. Рослини-регенеранти за культивування за умов захищеного грунту виявляють високу життєздатність (понад 75 %) і досягають генеративної стадії розвитку.
Попередній перегляд:   Завантажити - 465.796 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
27.

Степаненко А. І. 
Поширеність алелів гена HvITR1, що кодує інгібітор трипсину CMe (BTI-CMe), пов’язаний із колоїдальною стабільністю пива, у зареєстрованих в Україні сортах ячменю [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, О. В. Степаненко, С. С. Поліщук, О. І. Рибалка // Biotechnologia Acta. - 2014. - Т. 7, № 6. - С. 75-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2014_7_6_13
Виконано біотехнологічний аналіз сучасних сортів ячменю вітчизняної та зарубіжної селекції для виявлення цінних SE-ve генотипів. Ідентифікацію алельного стану гена проведено у 109-ти сортах ячменю за допомогою розроблених мультиплексних ПЛР для SNAP-системи молекулярних маркерів. Серед досліджених сортів алель SE+ve виявлено у 75-ти сортів ячменю, алель SE-ve - у решти сортів. Гетерогенними (+/-) виявилися 6 зразків, у яких знайдено обидва алелі: SE+ve та SE-ve. Одержані результати у порівнянні з даними Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, показали, що 8 сортів, зазначених як фуражні, несуть алель SE+ve і жоден з них не несе алель SE-ve. Із 38-ми сортів, якість яких було визначено як придатну для пивоваріння, 19 містять алель SE+ve, решта - алель SE-ve. Результати проведеного аналізу колекції сортів ячменю за алельним складом гена HvITR1 мають важливе технологічне значення як за добору пар для селекції сортів пивоварного напряму, елітних рослин у селекційних популяціях, так і для об'єктивної оцінки партій зерна, призначених для виготовлення якісних і стабільних під час зберігання напоїв.
Попередній перегляд:   Завантажити - 157.302 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
28.

Моргун Б. В. 
Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, А. М. Тараненко, М. В. Кучук // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2014. - Т. 12, № 2. - С. 166-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2014_12_2_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.227 Mb    Зміст випуску     Цитування
29.

Степаненко А. І. 
Поліморфізм генів пшениці, які визначають якісні ознаки, у харчових продуктах [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, О. В. Степаненко, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Т. 16. - С. 161-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2015_16_35
Попередній перегляд:   Завантажити - 348.491 Kb    Зміст випуску     Цитування
30.

Горбатюк І. Р. 
Позитивний вплив антибіотика тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, І. С. Гнатюк, М. О. Банникова, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Т. 17. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2015_17_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 488.992 Kb    Зміст випуску     Цитування
31.

Nitovska I. O. 
The positive effect of antibiotic paromomycin compared with kanamycin for selection of transgenic plants with NPTII gene on the example of Nicotiana tabacum [Електронний ресурс] / I. O. Nitovska, I. D. Avilov, B. V. Morgun // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Т. 17. - С. 270-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2015_17_61
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.097 Mb    Зміст випуску     Цитування
32.

Моргун Б. В. 
Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів Wx у гібридах м'якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, О. І. Рибалка // Физиология растений и генетика. - 2015. - Т. 47, № 1. - С. 25-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2015_47_1_5
Однією з важливих характеристик, що визначає властивості пшеничного борошна, є співвідношення амілози й амілопектину в крохмалі зернівки. В результаті дослідження розроблено молекулярні маркерні системи для визначення алелів генів Wx-A1, Wx-B1, Wх-D1, відповідальних за синтез амілози, на основі мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій (ПЛР). Проаналізовано статистично достатню вибірку зі 154-х гібридних ліній для виявлення усіх комбінацій генів ваксі. Згідно з одержаними даними 16 зразків виявилися гетерозиготними, решта 138 - гомозиготними. Серед досліджених зразків знайдено усі комбінації генів Wx.
Попередній перегляд:   Завантажити - 865.42 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
33.

Рибалка О. І. 
Агрономічний потенціал і перспективи тритикале [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, В. В. Моргун, Б. В. Моргун, В. М. Починок // Физиология растений и генетика. - 2015. - Т. 47, № 2. - С. 95-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2015_47_2_3
Розглянуто сучасний стан і наведено результати експериментальних досліджень авторів стосовно генетичного покращання та господарського використання тритикале. Численні дані світової науки і практики засвідчують перспективи розширення виробництва й використання нової цінної культури для задоволення продовольчих і кормових потреб, а також технічної переробки зерна тритикале.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.746 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
34.

Тищенко Е. Н. 
Генетическая инженерия по повышению осмотолерантности культурных злаковых растений с использованием генов транскрипционных факторов DREB и AREB/ABF [Електронний ресурс] / Е. Н. Тищенко, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2015. - Т. 47, № 5. - С. 371-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2015_47_5_3
Рассмотрена эффективность использования разнообразных эндогенных и экзогенных генов, кодирующих транскрипционные факторы DREB и AREB/ABF, для повышения уровня толерантности культурных злаковых растений с привлечением молекулярных биотехнологий.
Попередній перегляд:   Завантажити - 404.049 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
35.

Горбатюк І. Р. 
Вплив регуляторів росту на регенераційну здатність калюсу м'якої пшениці сорту Зимоярка [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, І. С. Гнатюк, М. О. Банникова, А. М. Тараненко, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2015. - Т. 47, № 6. - С. 514-525. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2015_47_6_9
Досліджено залежність морфогенетичних реакцій калюсних тканин пшениці (утворення первинних меристематичних кластерів, регенерантів, коренів) від вмісту в поживному середовищі синтетичних регуляторів росту ауксинової природи (піклорам, дикамба) та 6-бензиламінопурину (БАП). Первинними експлантатами для каллюсогенезу слугували апікальні меристеми пшениці Triticum aestivum. Для встановлення впливу регуляторів росту на частоту регенерації використано поживне середовище МС, доповнене різними концентраціями дикамби (0,2, 0,4, 0,6 мг/л), піклораму (0,15, 0,25, 0,5 мг/л) і БАП (0,5, 0,75, 1 мг/л). За концентрацій піклораму 0,15 мг/л і БАП 0,5 мг/л утворювалась найбільша кількість (до 70 %) калюсів з морфогенними осередками. Найефективнішим для одержання регенерантів (до 35 %) виявилося середовище МСРП4 (0,5 мг/л БАП і 0,15 мг/л піклораму). Також для одержання регенерантів ефективно поєднувати 0,2 мг/л дикамби та 1 мг/л БАП (до 15 %). Пагони, одержані з калюсу, утворювали корені in vitro й адаптувалися до нестерильних умов. Рослини-регенеранти за культивування в умовах теплиці виявляли високу життєздатність і досягали генеративної стадії розвитку.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.357 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
36.

Moskalets T. Z. 
New genotypes and technological indicators of winter triticale [Електронний ресурс] / T. Z. Moskalets, S. P. Vasylkivskyi, B. V. Morgun, V. І. Moskalets, V. V. Moscalets, V. K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta. - 2016. - Vol. 9, № 1. - С. 79-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2016_9_1_10
Мета роботи - вивчення нових ліній та сортів гексаплоїдного тритикале озимого за технологічними показниками та молекулярно-генетичними маркерами. Молекулярно-генетичні дослідження проведено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1, а якісні параметри зерна, борошна й хліба - за технологічними показниками. Вивчено нові сорти та лінії гексаплоїдного тритикале озимого Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України за технологічними показниками якості зерна, борошна й хліба. Ідентифіковано найбільш перспективні генотипи тритикале, основна продукція яких за умов полісько-лісостепового екотопу є якісною сировиною для виготовлення хлібопродуктів і біоетанолу. Проведено молекулярно-генетичну ідентифікацію алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1 тритикале, яка надає змогу на ранніх етапах онтогенезу спрогнозувати цільове використання генотипів. Уперше серед низки сортів і ліній тритикале поліського і лісостепового екотипів ідентифіковано біотипи з нефункціональним алелем "b" гена WxA1, який визначає високий вміст амілопектину в крохмалі, що є важливим для більшого виходу біоетанолу. З'ясовано, що технологічні показники зерна, борошна та хліба нових сортів і ліній тритикале озимого відповідають сучасним вимогам виробництва дієтично-харчових і біоенергетичних продуктів, що є актуальним і пріоритетним у контексті продовольчої безпеки України.
Попередній перегляд:   Завантажити - 242.5 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
37.

Моргун Б. В. 
Впровадження молекулярних систем визначення генетичного поліморфізму озимої пшениці для отримання високопродуктивних спеціалізованих сортів [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, А. І. Степаненко, О. В. Степаненко, М. О. Банникова, А.В. Голубенко, І. О. Нітовська, П. Д. Майстров, Д. М. Гродзинський // Наука та інновації. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 40—56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2016_12_2_5
The molecular genetic polymorphism detection systems to screen the presence of alleles in winter wheat 100 varieties were developed. Polymerase chain reactions were deployed to identify relevant genes. The level of allele prevalence of low and medium activity of polyphenol oxidase enzymes was defined and the validation was carried out. Wheat varieties carrying rye 1AL.1RS, 1BL.1RS translocations were characterized and those containing recessive allele of Tamyb10 gene, with Stb4 gene resistance to Septoria linked to polymorphic locus Xgwm111. Waxy wheat variety was discovered and other varieties carrying atypical functional Wx-B1e allele. Characteristics of 100 elite and perspective varieties of wheat were compiled for the presence of alleles of genes determining grain quality (genes PPO, Tamyb10- A1, Wx), resistance to biotic and abiotic stress (rye translocative material, Tamyb10-A1, Stb4).
Попередній перегляд:   Завантажити - 414.469 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
38.

Кравець О. П. 
Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимоїпшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту [Електронний ресурс] / О. П. Кравець, Д. О. Соколова, А. М. Берестяна, О. Р. Шнуренко, М. О. Банникова, Б. В. Моргун, М. В. Кучук, Д. М. Гродзинський // Наука та інновації. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 57—67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2016_12_2_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 311.383 Kb    Зміст випуску     Цитування
39.

Степаненко А. І. 
Скринінг сортів озимої м’якої пшениці на наявність пшенично-житньої транслокації за ДНК- маркерами [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, Н. І. Адаменко, Л. Г. Великожон // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2012. - Т. 10, № 2. - С. 311-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2012_10_2_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 392.571 Kb    Зміст випуску     Цитування
40.

Lakhneko O. R. 
SSR analysis in the study of genetic diversity and similarity of barley cultivars [Електронний ресурс] / O. R. Lakhneko, B. V. Morgun, R. M. Kalendar, A. I. Stepanenko, A. V. Troianovska, O. I. Rybalka // Biotechnologia Acta. - 2016. - Vol. 9, № 3. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2016_9_3_8
Мета роботи - провести оцінювання генетичного поліморфізму сортів ячменю української та зарубіжної селекції на основі SSR-аналізу та локусів цінних сільськогосподарських ознак, а також скласти молекулярно-генетичні паспорти сортів. Для встановлення генетичного поліморфізму здійснювали ПЛР з наступним розподіленням продуктів ампліфікації за методом електрофорезу в агарозних та поліакриламідних гелях. Для встановлення філогенетичних зв'язків було застосовано метод незваженого попарного середнього - UPGMA. Побудовано дендрограму філогенетичних зв'язків 55-ти сортів ячменю та складено їхні молекулярно-генетичні паспорти, які можуть бути використані для перевірки сортів на відповідність еталонам, стабільність і чистоту.
Попередній перегляд:   Завантажити - 160.104 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
41.

Похилько С. Ю. 
Дослідження генотипів пшениці м’якої з перенесеним геном GPC­B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides [Електронний ресурс] / С. Ю. Похилько, А. В. Трояновська, А. І. Степаненко, О. Ю. Урбанович, О. М. Дуган, О. І. Рибалка, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 18. - С. 132-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_18_29
Попередній перегляд:   Завантажити - 732.787 Kb    Зміст випуску     Цитування
42.

Lakhneko O. R. 
Genotyping Triticum aestivum L. cultivars of Ukraine with microsatellite markers [Електронний ресурс] / O. R. Lakhneko, A. I. Stepanenko, B. V. Morgun // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 19. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_19_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 710.017 Kb    Зміст випуску     Цитування
43.

Гнатюк І. С. 
Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum [Електронний ресурс] / І. С. Гнатюк, І. Р. Горбатюк, М. О. Банникова, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 19. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_19_23
Попередній перегляд:   Завантажити - 371.479 Kb    Зміст випуску     Цитування
44.

Моргун Б. В. 
Цитологічна та молекулярно-генетична характеристика сортів озимої м’якої пшениці, отриманих за інтрогресивної селекції та мутагенезу [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, І. І. Лялько, А. І. Степаненко, А. В. Бавол, Л. Г. Великожон // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 19. - С. 167-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_19_37
Попередній перегляд:   Завантажити - 448.363 Kb    Зміст випуску     Цитування
45.

Рудас В. А. 
Отримання трансгенних рослин орхідеї Dendrobium linguella RCHB. F., що містять гени BAR та CYP11A1 цитохрому P450scc [Електронний ресурс] / В. А. Рудас, О. В. Марковський, М. В. Шинкарчук, А. А. Клебанович, Б. В. Моргун, О. О. Овчаренко, Р. В. Іванніков, М. В. Кучук // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 19. - С. 185-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_19_41
Попередній перегляд:   Завантажити - 655.366 Kb    Зміст випуску     Цитування
46.

Pokhylko S. Yu. 
ICP-MS analysis of bread wheat carrying the GPC-B1 gene of Тriticum turgidum ssp. dicoccoides [Електронний ресурс] / S. Yu. Pokhylko, V. V. Schwartau, L. M. Mykhalska, O. M. Dugan, B. V. Morgun // Biotechnologia Acta. - 2016. - Vol. 9, № 5. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2016_9_5_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 102.384 Kb    Зміст випуску     Цитування
47.

Горбатюк І. Р. 
Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, Н. Л. Щербак, М. О. Банникова, Л. Г. Великожон, М. В. Кучук, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 1. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_1_10
За допомогою двох методів генетичної трансформації одержано стійкі до фосфінотрицину рослини м'якої пшениці сорту вітчизняної селекції Зимоярка, які несуть ген bar бактерії Streptomyces hygroscopicus. Біолістичну трансформацію проводили вектором pAHC25, Agrobacterium-onoceредковану - pCB203 у штамі GV3101. Обидва вектори крім селективного гена фосфінотрицинацетилтрансферази (bar) містили репортерний ген beta-глюкуронідази (uidA) Escherichia coli. Первинними експлантатами слугували незрілі зародки. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) доведено перенесення трансгена bar у геноми регенерантів і відсутність зараження агробактерією. Експресію гена aidА підтверджено гістохімічним аналізом. Ефективність трансформації за біолістичним методом становила 0,5 %, Agrobacterium-опосередкованим - 1,25 %, що надало змогу відібрати відповідно 3 і 12 трансгенних ліній. Це перше повідомлення про успішне одержання в Україні трансгенної пшениці, стійкої до гербіциду фосфінотрицину, з застосуванням культури in vitro.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.786 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
48.

Моргун В. В. 
Сучасні біотехнології отримання стійких до стресів рослин пшениці [Електронний ресурс] / В. В. Моргун, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 3. - С. 196-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_3_4
Проаналізовано сучасний стан розвитку клітинних і молекулярних біотехнологій рослин, зокрема пшениці. Висвітлено досягнення вітчизняних і зарубіжних учених у галузі клітинної селекції та генетичної інженерії з одержання стійких до біотичних та абіотичних стресових чинників довкілля рослин пшениці. Приділено увагу основним напрямам, методам добору й оцінювання, можливостям, перспективам і проблемам сучасних біотехнологічних досліджень цієї стратегічної для України сільськогосподарської культури.
Попередній перегляд:   Завантажити - 285.681 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
49.

Тищенко О. М. 
Генетична інженерія та клітинна селекція для підвищення осмотолерантності культурних рослин [Електронний ресурс] / О. М. Тищенко, С. І. Михальська, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 3. - С. 257-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_3_8
Розглянуто сучасний стан вивчення епігенетичної регуляції експресії генів культурних рослин за стресів, спричинених водним дефіцитом. Наведено результати досліджень відділу генетичної інженерії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України щодо одержання осмотолерантних форм із використанням дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази та результати генетичного покращання рослин за методом клітинної селекції.
Попередній перегляд:   Завантажити - 196.811 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
50.

Моргун Б. В. 
Стан та перспективи використання пшенично-житніх транслокацій у селекції озимої м'якої пшениці [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 4. - С. 324-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_4_6
Наведено огляд літератури стосовно генетичного вивчення та селекційного використання пшенично-житніх транслокацій з метою генетичного покращання озимої пшениці Triticum aestivum L. Розглянуто основні методи ідентифікації та особливості успадкування транслокацій. Проаналізовано генетичні джерела стійкості до біотичних та абіотичних чинників від диких видів злакових. Показано можливість зниження негативного впливу транслокацій на якість борошна, їх важливе значення в селекції озимої пшениці на продуктивність і стійкість до стресових чинників довкілля. Описано досвід створення транслокаційних сортів озимої пшениці, якими у виробництві засівають значні площі.
Попередній перегляд:   Завантажити - 413.623 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
51.

Моргун Б. В. 
Генетичне різноманіття пуроіндолінових генів серед ліній пшениці м’якої, носіїв Gpc-B1 із Triticum turgidum ssp. dicoccoides [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, С. Ю. Похилько, В. М. Починок, В. П. Дуплій, О. М. Дуган, О. О. Христан, А. І. Степаненко // Физиология растений и генетика. - 2017. - Т. 49, № 3. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_3_6
Однією з основних характеристик, шо визначає якість зерна пшениці, є текстура ендосперму зернівки. Проаналізовано 90 ліній покоління F5, одержаних від схрещування ярого гексаплоїдного донора, пшениці з заміщеною 6B хромосомою Triticum turgidum spp. dicoccoides з м'якою озимою пшеницею сорту Куяльник, на наявність гена Gpc-B1 від T. turgidum spp. dicoccoides. Відібрані 44 лінії, гомозиготні за геном Gpc-Bl, перевірено за алельним складом пуроіндолінових генів Pina-D1, Pinb-D1, які контролюють текстуру ендосперму зернівки. Виявлено широке різноманіття комбінацій алелів цих генів. За допомогою методу інфрачервоної спектроскопії проаналізовано 16 ліній. Встановлено, що всі вони в основному належать до групи м'якозерних сортів пшениці за складом крохмалю. З застосуванням статистичного аналізу доведено пряму залежність між твердозерністю ядра та алельним складом пуроіндолінових генів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 612.37 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
52.

Бавол А. В. 
Ідентифікація генів Dreb1 у рослин-регенерантів м'якої пшениці, отриманих зі стійких до модельованого водного дефіциту калюсних ліній [Електронний ресурс] / А. В. Бавол, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46, № 2. - С. 136-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_2_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 365.533 Kb    Зміст випуску     Цитування
53.

Топчій Т. В. 
Стійкість ліній озимої пшениці, створених способом віддаленої гібридизації, до комплексу хвороб та шкідників [Електронний ресурс] / Т. В. Топчій, В. М. Починок, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46, № 3. - С. 230-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_3_7
Наведено результати дослідження стійкості селекційних ліній, створених способом віддаленої гібридизації дикорослих родичів пшениці Aegilops cylindrica та Aegilops tauschii з пшеницею культурною, до збудників септоріозу, борошнистої роси, сисних та листогризних шкідників. У результаті аналізу досліджуваних рослин виявлено унікальні за стійкістю до хвороб та шкідників лінії, які є цінним селекційним матеріалом.
Попередній перегляд:   Завантажити - 246.165 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
54.

Моргун Б. В. 
Молекулярне визначення локалізації житніх транслокацій у сортах м'якої пшениці та їх цитологічна характеристика [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, А. І. Степаненко, Т. В. Чугункова, І. І. Лялько, О. В. Степаненко, Л. Г. Великожон // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46, № 4. - С. 319-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_4_6
За допомогою методу ДНК-маркерів досліджено поширені сорти м'якої пшениці української селекції. Оптимізувавши умови реакції мультиплексної ампліфікації, визначили хромосомну локалізацію пшенично-житніх 1AL.1RS та 1BL.1RS транслокацій. Виявлено цитологічні порушення у мейозі, які надають змогу ідентифікувати сорти та носії пшенично-житніх транслокацій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 622.912 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
55.

Рибалка О. І. 
Чинники життєздатності насіння голозерного ячменю [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, С. С. Поліщук, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46, № 6. - С. 463-472. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_6_3
Наведено результати дослідження чинників, що визначають життєздатність насіння зразків голозерного і плівчастого ячменю в період посів - сходи. Сорти і лінії дворядного ячменю як плівчасті, так і голозерні мають очевидні переваги над шестирядними за кількістю первинних зародкових корінців та іншими характеристиками 4- і 10-добових проростків. Між генотипами голозерного і плівчастого ячменю за умови технічно грамотно виконаного обмолоту зерна не виявлено суттєвої відмінності за польовою схожістю насіння. Переважання дворядних генотипів над шестирядними за комплексом показників життєздатності насіння в період посів - сходи покладено в основу розробленої концепції створення сортів голозерного ячменю.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.665 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
56.

Степаненко А. І. 
Маркерний аналіз генів поліфенолоксидази (РРО) у сортах м'якої пшениці [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, А. В. Трояновська, Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, Л. Г. Великожон, О. І. Рибалка, С. С. Поліщук // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46, № 6. - С. 490-497. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_6_6
За допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій на основі STS-маркерів PPO29 і PPO33 проаналізовано алельні варіанти генів поліфенолоксидази (PPO), які пов'язані з потемнінням борошна пшениці. В більшості сортів ідентифіковано фрагменти 391 та 490 пар нуклеотидів, що зумовлюють високу активність ферменту і відповідають алелям Ppo-A1a, Ppo-D1b. Виявлено зразки з комплексом алелів низької активності поліфенолоксидази.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.276 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
57.

Polishchuk S. S. 
Quantification of trace elements Fe, Zn, Mn, Se in hull-less barley grain [Електронний ресурс] / S. S. Polishchuk, E. K. Kyrdohlo, L. M. Mykhalska, B. V. Morgun, S. Yu. Pokhylko, О. І. Rybalka, V. V. Schwartau // Agricultural science and practice. - 2016. - № 1. - С. 49-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/asp_2016_1_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 318.174 Kb    Зміст випуску     Цитування
58.

Stepanenko O. V. 
Identification of Рsy1 gene alleles responsible for carotenoid accumulation in wheat grains [Електронний ресурс] / O. V. Stepanenko, A. І. Stepanenko, Ye. V. Kuzminskiy, B. V. Z. Morgun // Biotechnologia Acta. - 2017. - Vol. 10, № 2. - С. 57-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2017_10_2_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 184.962 Kb    Зміст випуску     Цитування
59.

Куцоконь Н. К. 
Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька) [Електронний ресурс] / Н. К. Куцоконь, В. А. Рудас, М. В. Шинкарук, О. Р. Лахнеко, Б. В. Моргун, Н. М. Рашидов, Д. М. Гродзинський // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2016. - Т. 14, № 2. - С. 187-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2016_14_2_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 711.35 Kb    Зміст випуску     Цитування
60.

Похилько С. Ю. 
Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м'якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від Triticum turgidum SSP. dicoccoides [Електронний ресурс] / С. Ю. Похилько, В. В. Швартау, В. М. Починок, Л. М. Михальська, О. М. Дуган, Б. В. Моргун // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2017. - Т. 15, № 1. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2017_15_1_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 222.653 Kb    Зміст випуску     Цитування
61.

Нітовська І. О. 
Селекція на гліфосаті трансгенних калюсних ліній кукурудзи генотипів, районованих в Україні [Електронний ресурс] / І. О. Нітовська, І. К. Комарницький, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2017. - Т. 20. - С. 237-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2017_20_46
Попередній перегляд:   Завантажити - 424.476 Kb    Зміст випуску     Цитування
62.

Похилько С. Ю. 
Визначення алельного стану генів Glu-1 в гібридних сім’ях, носіїв гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides [Електронний ресурс] / С. Ю. Похилько, А. І. Степаненко, О. М. Дуган, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2017. - Т. 21. - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2017_21_34
Попередній перегляд:   Завантажити - 476.736 Kb    Зміст випуску     Цитування
63.

Михальська Л. М. 
Дослідження вмісту білка в гібридних лініях пшениці – носіях гена GPC-B1 від Triticum turgidum ssp. diccoides [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, С. Ю. Похилько, В. В. Швартау, О. М. Дуган, Б. В. Моргун // Біологічні студії. - 2017. - Т. 11, № 3-4. - С. 34-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_3-4_25
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.051 Mb    Зміст випуску     Цитування
64.

Степаненко О. В. 
Комплексна молекулярно-генетична оцінка генофонду ячменю ярого за напрямами використання [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко, В. А. Музафарова, А. І. Степаненко, Є. В. Кузьмінський, В. К. Рябчун, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2017. - Т. 49, № 4. - С. 328-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_4_8
Серед 26 колекційних сортів та ліній ячменю ярого виявлено цінні для різних напрямів використання зразки за комплексом агрономічних і біохімічних ознак. Схарактеризовано алельний стан генів Bmy1, який визначає активність і термостабільність beta-амілази, Lox-1, що детермінує синтез ліпоксигенази-1, Itr1, відповідального за наявність чи відсутність СМе-протеїну, та Wax, який кодує ключовий фермент синтезу амілози крохмалю ендосперму.
Попередній перегляд:   Завантажити - 894.602 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
65.

Нужина Н. В. 
Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri [Електронний ресурс] / Н. В. Нужина, І. О. Нітовська, А. В. Голубенко, Б. В. Моргун, М. В. Кучук // Цитология и генетика. - 2016. - Т. 50, № 5. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/CLG_2016_50_5_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 436.28 Kb    Зміст випуску     Цитування
66.

Lakhneko O. R. 
Polymorphism of some transcription factor genes related to drought tolerance in wheat [Електронний ресурс] / O. R. Lakhneko, A. I. Stepanenko, Ye. V. Kuzminskiy, B. V. Morgun // Biotechnologia Acta. - 2018. - Vol. 11, № 2. - С. 47-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2018_11_2_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 214.618 Kb    Зміст випуску     Цитування
67.

Nitovska I. O. 
The effect of monocot introns on transgene expression in dicot Nicotiana plants [Електронний ресурс] / I. O. Nitovska, M. Yu. Vasylenko, B. V. Morgun // Biotechnologia Acta. - 2018. - Vol. 11, № 4. - С. 73-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2018_11_4_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 472.355 Kb    Зміст випуску     Цитування
68.

Дубровна О. В. 
Сучасний стан досліджень Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці [Електронний ресурс] / О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2018. - Т. 50, № 3. - С. 187-217.
    Зміст випуску

Повний текст публікації буде доступним після 01.07.2019 р., через 67 днів

69.

Проніна О. В. 
Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних структурованих колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Електронний ресурс] / О. В. Проніна, С. Р. Рушковський, Б. В. Моргун, С. В. Демідов // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2018. - Т. 22. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2018_22_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 497.793 Kb    Зміст випуску     Цитування
70.

Рибалка О. I. 
GPC-B1 (NAM-B1) ген як новий генетичний ресурс у селекції пшениці на підвищення вмісту білка в зерні та мікроелементів [Електронний ресурс] / О. I. Рибалка, Б. В. Моргун, С. С. Поліщук // Физиология растений и генетика. - 2018. - Т. 50, № 4. - С. 279-298.
    Зміст випуску

Повний текст публікації буде доступним після 01.09.2019 р., через 129 днів

71.

Січкар С. М. 
Аналіз локусів Glu-1 у зразків малопоширених видів пшениці та їх гібридів [Електронний ресурс] / С. М. Січкар, Л. Г. Великожон, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2018. - Т. 23. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2018_23_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 451.32 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського