Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (5)Реферативна база даних (53)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (((<.>A=Моргун Б$<.>)+(<.>A=Morgun B$<.>))^(<.>A=Оборс$<.>)^(<.>A=Хихлов$<.>)^(<.>A=Прокопов$<.>))
Загальна кількість знайдених документів : 74
Представлено документи з 1 до 74
1.

Михальская С. И. 
Компетентность к Agrobacterium-опосредованной трансформации сегментов побега элитных инбредных линий кукурузы [Електронний ресурс] / С. И. Михальская, Н. И. Адаменко, Б. В. Моргун, А. В. Кочетов, Е. Н. Тищенко // Biotechnologia Acta. - 2012. - Т. 5, № 3. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2012_5_3_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 743.533 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Тищенко Е. Н. 
Метаболизм сахарозы на ранних этапах онтогенеза кукурузы (Zea mays L.), трансформированной in planta обезоруженными штаммами Agrobacterium tumefaciens [Електронний ресурс] / Е. Н. Тищенко, В. Д. Сакало, А. Ю. Матвеева, В. М. Курчий, Б. В. Моргун, А. В. Кочетов // Biotechnologia Acta. - 2011. - Т. 4, № 3. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2011_4_3_10
Проведено сравнительное изучение активности энзимов углеводного метаболизма инбредной линии кукурузы Л370, трансформированной in planta с помощью агробактериальных штаммов LВА4404 и GV2260, содержащих соответственно векторные конструкции pBi2E и pCB002. Показаны специфичность функционирования вакуолярной, цитоплазматической инвертазы, а также инвертазы клеточных стенок и сахарозосинтазы (СС), а также изменения в содержании сахарозы, моносахаров, крахмала и протеинов в побегах 9-суточных этиолированных проростков и в листьях 20-суточных растений. Больший ингибирующий эффект на активность энзимов гидролиза и расщепления сахарозы оказывал штамм LBA4404 (pBi2E). Вместе с тем, в реакции синтеза дисахарида варьирование в функционировании СС между используемыми штаммами являлось тканеспецифичным и было связано как со снижением, так и с повышением ее активности. Полученные данные свидетельствуют о различном влиянии обезоруженных агробактериальных штаммов на функционирование энзимов, включающих в метаболизм сахарозу, а также на баланс гексоз и сахарозы.
Попередній перегляд:   Завантажити - 207.055 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Сахно Л. А. 
Создание трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450scc животного происхождения [Електронний ресурс] / Л. А. Сахно, Б. В. Моргун, Е. Ю. Кваско, Н. В. Кучук // Biotechnologia Acta. - 2010. - Т. 3, № 5. - С. 74-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2010_3_5_10
В результате экспериментов по агробактериальной трансформации листовых дисков ярового рапса с использованием конструкций, содержащих в качестве целевого ген cyp11A1 цитохрома Р450SCC из митохондрий коры надпочечников быка, созданы трансгенные растения. Они характеризуются изменениями в накоплении суммарного растворимого протеина в листьях, увеличением антиокислительной активности тканей листа и сокращением периода вегетативного развития.
Попередній перегляд:   Завантажити - 347.904 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Ларченко Е. А. 
Биоэтанол как альтернативный возобновляемый источник энергии [Електронний ресурс] / Е. А. Ларченко, Б. В. Моргун // Biotechnologia Acta. - 2008. - Т. 1, № 4. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2008_1_4_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 142.345 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Бавол А. В. 
Одержання та аналіз методом IRAP-PCR трансгенних клітинних ліній м’якої пшениці [Електронний ресурс] / А. В. Бавол, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун // Biotechnologia Acta. - 2013. - Т. 6, № 6. - С. 113-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2013_6_6_13
За допомогою методу біолістичної трансформації з використанням калюсних культур, одержаних із верхівки пагона 3-добових стерильних проростків, та векторної конструкції pAHC25, яка містить селективний ген фосфінотрицин- N-ацетилтрансферази (bar) і репортерний ген <$E beta>-глюкуронідази, одержано трансгенні клітинні лінії м'якої пшениці. У дослідженні використано калюси 14- та 28-добового віку. Добір стійких клітинних ліній здійснювали на середовищі з фосфінотрицином методами прямої та ступінчастої клітинної селекції. Трансгенний статус одержаних форм підтверджено ПЛР-аналізом. Із застосуванням IRAP ПЛР з праймером до довгих кінцевих повторів ретротранспозона SIRE 1 у трьох трансформованих ліній встановлено появу нових, відносно високомолекулярних (завдовжки понад 1 000 п. н.) ампліконів, що свідчить про транспозицію цього мобільного генетичного елемента. Оскільки нові фрагменти ДНК виявлено у трьох із семи досліджуваних ліній за відсутності їх у контрольному калюсі, це може вказувати, що індукція транспозиції SIRE 1, можливо, зумовлена геномним стресом, спричиненим вбудовуванням чужорідної ДНК або безпосередньо пов'язаним із процесом трансформації (мікропоранення, культивування на селективних середовищах).
Попередній перегляд:   Завантажити - 190.926 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Рибалка О. І. 
Генетичні та селекційні критерії створення сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання зерна [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, М. В. Червоніс, Б. В. Моргун, В. М. Починок, С. С. Поліщук // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 1. - С. 3-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_1_3
Досліджено 470 сортів і селекційних ліній зернових культур пшениці, тритикале, кукурудзи, сорго, проса, ячменю за ознакою ефективності трансформації крохмалю зерна в етанол. Найвищу ефективність трансформації спостережено у зразків пшениці, кукурудзи, голозерного ячменю ваксі (гени Wx) та екстрам'якозерної пшениці (ген Ha). Запропоновано генетичні та селекційні критерії оцінки ферментабільності зерна при створенні сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання. Як найперспективнішу головну біоенергетичну культуру в Україні розглянуто тритикале.Досліджено біохімічні, технологічні, морфологічні особливості зерна голозерного ячменю в порівнянні з сортами-стандартами плівчастого ячменю. Доведено провідну роль ефектів генів nud і wax у визначенні показників харчової (кормової) цінності зерна голозерного ячменю. Визначено генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю для харчових цілей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.673 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Гончарук О. М. 
Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона [Електронний ресурс] / О. М. Гончарук, А. В. Бавол, Б. В. Моргун, О. В. Дубровна // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 203-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_51
Попередній перегляд:   Завантажити - 727.17 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Марковський О. В. 
Виявлення Cry генів, які детермінують стійкість до комах, за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у трансгенної кукурудзи [Електронний ресурс] / О. В. Марковський, М. О. Банникова, М. В. Михальченко, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 276-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_69
Попередній перегляд:   Завантажити - 425.754 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Степаненко О. В. 
Молекулярно-генетичні методи ідентифікації алельних варіантів генів Wx у лініях м’якої пшениці за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 309-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_77
Попередній перегляд:   Завантажити - 432.832 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Рибалка О. І. 
Генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю харчового напряму [Електронний ресурс] / О. І. Рибалка, С. С. Поліщук, Є. К. Кірдогло, Б. В. Моргун // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 3. - С. 187-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_3_3
Досліджено 470 сортів і селекційних ліній зернових культур пшениці, тритикале, кукурудзи, сорго, проса, ячменю за ознакою ефективності трансформації крохмалю зерна в етанол. Найвищу ефективність трансформації спостережено у зразків пшениці, кукурудзи, голозерного ячменю ваксі (гени Wx) та екстрам'якозерної пшениці (ген Ha). Запропоновано генетичні та селекційні критерії оцінки ферментабільності зерна при створенні сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання. Як найперспективнішу головну біоенергетичну культуру в Україні розглянуто тритикале.Досліджено біохімічні, технологічні, морфологічні особливості зерна голозерного ячменю в порівнянні з сортами-стандартами плівчастого ячменю. Доведено провідну роль ефектів генів nud і wax у визначенні показників харчової (кормової) цінності зерна голозерного ячменю. Визначено генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю для харчових цілей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.957 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Марковський О. В. 
Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи [Електронний ресурс] / О. В. Марковський, М. О. Банникова, В. В. Борисова, Т. В. Федоренко, Б. В. Моргун // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 1. - С. 43-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2014_10_1_6
200 experimental maize samples (Maize Company) were examined for the presence of genes that determine the quality characteristics of grain (wx and fl-2 genes), herbicide (bar (pat), epsps genes) and insect (cry-genes) resistance. The total DNA was extracted from maize living plant tissue. Primers to detect wx, fl-2, bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1 genes were designed and selected. Multiplex and Touchdown PCR were worked out. PCR amplification of certain sequences was carried out. No transgenes (bar (pat), mepsps, CP4 epsps, cry1A(b), cry1F, cry1A.105, mcry3A, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1) were found among 200 analyzed experimental maize samples. At the same time, fl-2 gene was found in 41 samples, wx gene was found in 192 analyzed samples.
Попередній перегляд:   Завантажити - 333.3 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Моргун Б. В. 
Молекулярна ідентифікація алеля Glu-B1al у сортах і лініях пшениці [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, О. І. Рибалка, В. М. Починок, О. І. Тарасюк, А. І. Степаненко // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 290-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.343 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Матвєєва О. Ю. 
Аналіз запасних білків кукурудзи, трансформованої in planta з використанням обеззброєних штамів Agrobacterium tumefaciens [Електронний ресурс] / О. Ю. Матвєєва, Л. В. Сірант, В. М. Курчій, Б. В. Моргун, О. М. Тищенко, О. В. Кочетов // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 358-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_14
Досліджено вплив рекомбінантних штамів LBA4404 (pBi2E), GV3101 (pІCH5290), GV2260 (pCB002) Agrobacterium tumefaciens на синтез запасних білків рослин інбредних ліній кукурудзи, трансформованих in planta на стадії запилення. Аналізом трансгенних (Т0) рослин та їх насіннєвого (Т1) покоління підтверджено відсутність вірогідної відмінності спектрів поліпептидів запасних білків зернівок у фазу повної воскової стиглості різних генотипів кукурудзи. Згідно з одержаними даними, у відповідь на Agrobacterium-опосередковану трансформацію з використанням зазначених штамів октопінового й нопалінового типів змін експресії генів запасних білків не зафіксовано.
Попередній перегляд:   Завантажити - 649.238 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Степаненко А. І. 
Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, О. М. Благодарова, Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, О. І. Рибалка // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2014. - Т. 12, № 1. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vutgis_2014_12_1_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 550.019 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Горбатюк І. Р. 
Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, А. В Бавол, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 361.362 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Нітовська І. О. 
Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи [Електронний ресурс] / І. О. Нітовська, О. Є. Абраїмова, Т. М. Сатарова, А. М. Шаховський, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_28
Попередній перегляд:   Завантажити - 383.019 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Тараненко А. М. 
Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти в культурі in vitro [Електронний ресурс] / А. М. Тараненко, М. О. Банникова, Б. В. Моргун // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_35
Попередній перегляд:   Завантажити - 309.345 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Моргун Б. В. 
Молекулярно-генетична ідентифікація та цитологічні особливості сортів озимої м’якої пшениці з пшенично-житньою транслокацією [Електронний ресурс] / Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, І. І. Лялько, Л. Г. Великожон, А. І. Степаненко // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 220-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_53
Попередній перегляд:   Завантажити - 353.43 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Степаненко А. І. 
Алельні варіанти генів поліфенолоксидази PPO-A1 та PPO-D1 у сортів озимої пшениці української селекції [Електронний ресурс] / А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, А. В. Трояновська, О. І. Рибалка, Л. Г. Великожон // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2014. - Т. 15. - С. 238-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2014_15_58
Попередній перегляд:   Завантажити - 336.133 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Похилько С. Ю. 
Детекція трансгенної сої у вітчизняних харчових продуктах та сортозразках, які вирощуються в Україні [Електронний ресурс] / С. Ю. Похилько, А. І. Степаненко, Л. Б. Орябінська, О. Я. Карпенко, О. М. Дуган, Б. В. Моргун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2014. - № 787. - С. 274-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPX_2014_787_54
Мета роботи - виявлення трансгенної сої в продуктах харчування та зерні, що вирощується в Україні. Розроблені тести будуть корисними для контролю розповсюдження генно-модифікованої сої серед сортового матеріалу нашої країни та нададуть можливість закласти основи системи власного контролю за імпортованим і вітчизняним насіннєвим матеріалом і продуктами харчування з вмістом генно-модифікованих компонентів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.549 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
21.

Моргун В. В. 
ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції [Електронний ресурс] / В. В. Моргун, М. М. Гаврилюк, В. П. Оксьом, Б. В. Моргун, В. М. Починок // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 5. - С. 40-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2014_10_5_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 157.689 Kb    Зміст випуску     Цитування
22.

Степаненко О. В. 
Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко, Б. В. Моргун, О. І. Рибалка, А.І. Степаненко, Є. В. Кузьмінський // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 3. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_3_14
Впроваджено систему молекулярних маркерів для детекції алельних варіантів гена Wаx. Склад крохмалю - один із важливих факторів пивоварної, харчової та кормової якості ячменю, тому важливим є здійснення контролю вмісту амілози в крохмалі. Wаx-локус ячменю (Hordeum vulgare L.) відповідає за вміст амілози в ендоспермі. Ген Wаx може бути представлений кількома алельними варіантами: дві функціональні алелі, які кодують фермент GBSS I, і нуль-алель неактивного ферменту. Найнадійнішим способом оцінити алельний стан гена Wаx є молекулярне маркування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Серед досліджуваних 126 зразків ячменю (сорти та селекційні лінії), за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів, було виявлено всі три алельні варіанти гена Wаx. Два зразки із досліджуваної вибірки (сорти Candle та Alamo) несли нуль-алель за геном ваксі. Результати дослідження можуть ефективно використовуватися для ідентифікації генотипів, які несуть нуль-алель гена Wаx, при створенні нових сортів або для їх опису.
Попередній перегляд:   Завантажити - 226.623 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
23.

Шаверський А. А. 
Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна [Електронний ресурс] / А. А. Шаверський, А. І. Степаненко, Л. Г. Жолнер, С. С. Поліщук, Б. В. Моргун // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 3. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_3_16
Визначено алельний стан генів ячменю Bmy1 і LOX-1 із колекції, яка представлена 103 сортами вітчизняної і зарубіжної селекції, а також селекційними лініями. Дослідження колекції проводилося за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим аналізом алельного поліморфізму гена LOX-1 рестрикцією продуктів ампліфікації. Результати ПЛР і рестрикції візуалізували, використовуючи метод гель-електрофорезу. Встановлено, що 63 сорти ячменю будуть перспективними для використання в пивоварінні, оскільки матимуть середню активність і термостабільність ферменту <$E beta>-амілази в солоді. Визначено, що в колекції ячменю немає сортів і селекційних ліній із алелем loxA, який відповідає за неактивний тип ензиму ліпоксигенази-1 у пиві. Отримані результати свідчать про невисоку частоту зустрічальності алелів, вигідних для пивоваріння. Подальші пошуки із залученням новітніх молекулярних маркерів для визначення алельного різноманіття генів Bmy1 і LOX-1, а також розширення загальної колекції сортів і селекційних ліній ячменю дадуть змогу краще диференціювати сорти й вибрати з них перспективні, які стануть сировиною для якісного пива.
Попередній перегляд:   Завантажити - 628.927 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
24.

Поліщук С. С. 
Поліморфізм генів Bmy1, LOX-1 та Wax як детермінантів ознак харчової цінності зерна ячменю [Електронний ресурс] / С. С. Поліщук, Б. В. Моргун, О. І. Рибалка // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннезнавства та сортовивчення. - 2014. - Вип. 24. - С. 28-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsgi_2014_24_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 830.269 Kb    Зміст випуску     Цитування
25.

Зміст видання

2014
24 (64)
26.

Зміст видання

2014
24 (64)
27.

Зміст видання

2014
24 (64)
28.

Зміст видання

2014
24 (64)
29.

Зміст видання

2014
24 (64)
30.

Зміст видання

2014
24 (64)
31.

Зміст видання

2014
24 (64)
32.

Зміст видання

2014
24 (64)
33.

Зміст видання

2014
24 (64)
34.

Зміст видання

2014
24 (64)
35.

Зміст видання

2014
24 (64)
36.

Зміст видання

2014
24 (64)
37.

Зміст видання

2014
24 (64)
38.

Зміст видання

2014
24 (64)
39.

Зміст видання

2014
24 (64)
40.

Зміст видання

2014
24 (64)
41.

Зміст видання

2014
24 (64)
42.

Зміст видання

2014
24 (64)
43.

Зміст видання

2014
24 (64)
44.

Зміст видання

2014
24 (64)
45.

Зміст видання

2014
24 (64)
46.

Зміст видання

2014
24 (64)
47.

Зміст видання

2014
24 (64)
48.

Зміст видання

2014
24 (64)
49.

Зміст видання

2014
24 (64)
50.

Зміст видання

2014
24 (64)
51.

Зміст видання

2014
24 (64)
52.

Зміст видання

2014
24 (64)
53.

Зміст видання

2014
24 (64)
54.

Зміст видання

2014
24 (64)
55.

Зміст видання

2014
24 (64)
56.

Зміст видання

2014
24 (64)
57.

Зміст видання

2014
24 (64)
58.

Зміст видання

2014
24 (64)
59.

Зміст видання

2014
24 (64)
60.

Зміст видання

2014
24 (64)
61.

Зміст видання

2014
24 (64)
62.

Зміст видання

2014
24 (64)
63.

Зміст видання

2014
24 (64)
64.

Зміст видання

2014
24 (64)
65.

Зміст видання

2014
24 (64)
66.

Зміст видання

2014
24 (64)
67.

Зміст видання

2014
24 (64)
68.

Зміст видання

2014
24 (64)
69.

Зміст видання

2014
24 (64)
70.

Зміст видання

2014
24 (64)
71.

Зміст видання

2014
24 (64)
72.

Зміст видання

2014
24 (64)
73.

Зміст видання

2014
24 (64)
74.
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського