Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (44)
Пошуковий запит: (<.>A=Андрійчук О. В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.РА364224 Андрійчук О. В.Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - К. : [б. и.], 2009. - 19 с.- URL: /ard/2009/
2.Андрійчук О. В. Особливості роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при різних відсотках армування [Текст] / О. В. Андрійчук: 12, 2009. - (Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт) // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.-С.44-49
3.Березін Б. О. Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації [Текст]. - К. : [s. n.], 2009. - (Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів) // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів.-С.145-153
4.РА382220 Андрійчук О. В.Нац. ун-т "Львів. політехніка". Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. - Л. : [б. и.], 2011. - 20 с.- URL: /ard/2011/
5.Циганок В. В. Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання [Текст] 14: 1, 2012. - (Реєстрація, зберігання і оброб. даних = Data Rec., Storage and Processing) // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.-С.91-100
6.Циганок В. В. Урахування компетентності експертів при визначенні групового ранжирування [Текст] 13: 1, 2011. - (Реєстрація, зберігання і оброб. даних = Data Rec., Storage and Processing) // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.-С.94-105
7.ВА760603 Андрійчук О. В.Луц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Сталефібробетонні безнапірні труби [Текст] : монографія / О. В. Андрійчук, Є. М. Бабич ; Луц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. - 148 с. : рис., табл.
8.Горбов І. В. Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень [Текст] // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2013. т.Т. 15,N № 4.-С.86-96
9.Андрійчук О. В. Дослідження роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу Ліра [Текст] // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2012,N Вип. 24.-С.62-70
10.Андрійчук О. В. Визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону [Текст] // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2013,N Вип. 25.-С.3-10
11.Андрійчук О. В. Метод змістової ідентифікації об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень [Текст] // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. т.Т. 16,N № 1.-С.65-78
12.Циганок В. В. Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень [Текст] // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. т.Т. 16,N № 4.-С.64-75
13.Андрійчук О. В. Підвищення несучої здатності залізобетонних безнапірних труб кільцевого перерізу [Текст] // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2013,N Вип. 27.-С.16-21
14.РА420760 Андрійчук О. В. Метод визначення змістової подібності об'єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Андрійчук Олег Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
15.Циганок В. В. Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування [Текст] // Озброєння та військова техніка, 2015,N № 3.-С.59-66
16.Андрійчук О. В. Про доцільність використання дисперсно армованого бетону для виготовлення лотків систем водовідведення [Текст] // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2014,N Вип. 28.-С.3-11
17.Андрійчук О. В. Вплив короткочасних повторних навантажень на роботу сталефібробетонних лотків водовідведення [Текст] // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2016,N Вип. 32.-С.113-120
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського