Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ю<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Философия. Политология. Социология : хрестоматия : учеб. пособие для иностр. студентов всех специальностей / [Сакун А. В. и др.]. - 2018ВА825586
Гончаренко М. С. Словник-довідник з людинознавства / М. С. Гончаренко, В. Г. Гончаренко. - 2016ВА825575
Дзыгивский П. И. О величии человека / П. И. Дзыгивский. - 2018ВА825437
Каширіна Є. В. Соціально-психологічні чинники професійних деформацій у фахівців соціономічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Каширіна Євгенія Володимирівна. - 2017РА436504
Коломинский Я. Л. Путь к себе. Люди, страны, жизнь : [биогр. эссе] / Яков Коломинский ; [под ред. А. А. Полонникова]. - 2015ВА825231
Кушнір Р. О. Абетка саморозвитку : [словник] / Роман Кушнір. - 2018АО274871
Лаптев В. В. Материя и Сознание (Разум) / Владимир Лаптев. - 2017Р134405
Левкулич В. В. Справедливість як імператив соціокультурної дійсності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Левкулич Василь Васильович. - 2018РА436825
Лучків В. З. Психологічні особливості розвитку асертивності в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лучків Віталія Зіновіївна. - 2017РА436512
Піонтківська О. Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна. - 2018РА436669
Попович І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Попович Ігор Степанович. - 2017РА436485
Савелюк Н. М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савелюк Наталія Михайлівна. - 2018РА436679
Савчин Г. В. Соціально-філософський аналіз категорії "синестезія" : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Савчин Галина Віталіївна. - 2018РА436830
Сенека Л. А. Діалоги / Луцій Анней Сенека ; пер. з лат. Андрій Содомора. - 2016АО274869
Траверсе Т. М. Політична психологія : підручник / Т. М. Траверсе. - 2017ВА825602

  Періодичні видання:

Вісник Черкаського університету Серія:  : Філософія - 2018, № 1Ж69408:Філос.н./2018/1
Психологія людини: Л. С. Виготський та сучасна наука - 2018, № 1Ж74794/2018/1
Теорія і практика сучасної психології - 2018, № 4Ж73968/2018/4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського