Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ю<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / [редкол.: А. І. Кузьмінський та ін.]. - 2013ВА829995
Проблеми людини в українських реаліях: від радянської людини до громадянина Української держави. XIII Шинкаруківські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. / [редкол.: Губерський Л. В. та ін.]. - 2018ВА829644
Психологія соціальних і політичних конфліктів : навч. посіб. / уклад. С. С. Доскач. - 2018ВА829917
Психологія. Тестові завдання : навч. посіб. для студентів вищ. мед. закл. освіти України / [Борисюк А. С. та ін. ; за ред. А. С. Борисюк]. - 2018ВА829938
Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Господарство. Всеукраїнський круглий стіл (26 жовтня 2018 року) : матеріали доп. та виступів / ред. А. Є. Конверський [та ін.]. - 2018ВА829642
Білецька В. В. Іван Мірчук як історик української філософії: європейський контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Білецька Вікторія Вікторівна. - 2019РА438681
Діденко М. С. Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Діденко Марина Сергіївна. - 2018РА438599
Луценко А. В. Тілесність у соціокультурному вимірі сучасності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Луценко Анна Володимирівна. - 2019РА438690
Мытнык Е. Карма бывает разной : примеры, советы, истории, рекомендации, практики / Мытнык Ева. - 2019ВА830138
Ньюпорт К. Не турбувати! Як сфокусуватися в інформаційному шумі / Кел Ньюпорт ; пер. з англ. Світлана Сарвіра. - 2018ВА829641
П'янківська Л. В. Психологічна профілактика синдрому "емоційного вигорання" у курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / П'янківська Людмила Володимирівна. - 2019РА439120
Рафіков О. Р. Соціальний оптимізм як складова організаційної культури сучасного університету : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Рафіков Олександр Римович. - 2018РА438636
Стокаліч І. С. Соціокультурні трансформації в релігійній філософії кінця XIX – початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Стокаліч Ігор Святославович. - 2019РА439085
Феррацці К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств / Кейт Феррацці за участі Тала Реза ; [пер. з англ. І. Грипи]. - 2019ВА830143
Шевчук К. С. Панорама сучасної зарубіжної філософії : навч.-метод. посіб. / Катерина Шевчук. - 2019ВА829896
Шевчук Ю. А. Феномен віртуальної реальності в сучасних культурних практиках: філософський аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Шевчук Юлія Анатоліївна. - 2019РА438606
Яровий Д. О. Психологічні практики громадянського протистояння в соціальних медіа : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Яровий Дмитро Олександрович. - 2019РА438696

  Періодичні видання:

Sententiae - 2018, № 2Ж70637/2018/2
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури - 2018, № 40Ж70175/2018/40
Вісник Львівського університету Серія: : Філософські науки - 2017, № 19Ж28852:Філос./2017/19
Докса. Вип. 1(29): Про сакральне / ред. вип. В. І. Левченко, І. В. Голубович 1. - 2018Ж72438/2018/1
Докса. Вип. 2(30): Про сакральне / ред. вип. В. Л. Левченко, І. В. Голубович 2. - 2018Ж72438/2018/2
Теоретичні і прикладні проблеми психології - 2017, № 3(44); Т.3Ж71613/2017/3(44); Т.3
Теоретичні і прикладні проблеми психології - 2019, № 1Ж71613/2019/1
Wahlgren S. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia. № 71: Theodore Metochites' Sententious notes : Semeioseis gnomikai 61-70 & 72-81 / Staffan Wahlgren. - 2018Ж37045/2018/71
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського