Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ю<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Блокнот твоего успеха. Разбуди свое счастье / [сост. В. Меренкова]. - 2018ВА820914
Другі академічні читання пам'яті Г. І. Волинки: "Філософія, науки і освіта" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2017 р., м. Київ / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т філософ. освіти і науки, Каф. філософії. - 2017ВА820923
Mindoljević Drakulić A. Živjeti sa zloćudnom bolešću: kreativni kurikul za roditelje, učenike i nastavnike : što kad se razboli netko koga voliš / Aleksandra Mindoljević Drakulić ; [il.: Ivan Katalinić]. - 2017ІВ225067
Андрушко Я. С. Психокорекція : навч.-метод. посіб. / Ярина Андрушко. - 2017ВА821562
Базиленко А. К. Психологічні чинники формування соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Базиленко Анастасія Костянтинівна. - 2018РА434852
Бандурка А. М. Власть толпы : [монография] / А. М. Бандурка. - 2017ВА820836
Берн Е. Ігри, у які грають люди : світ. бестселер із психології стосунків / Ерік Берн ; [пер. з англ. К. Меньшикової]. - 2018ВА820869
Борисюк А. С. Філософія : навч.-метод. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / [Борисюк А. С., Скакун І. О., Манчул Б. В.]. - 2018ВА821561
Браун Б. Стань сильнішим / Брене Браун ; [пер. з англ. О. Замойської]. - 2018ВА820681
Гарат І. В. Ідеї ісихазму в творчості острозьких традиціоналістів кінця XVI - початку XVII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гарат Іван Васильович. - 2018РА434963
Дахіґґ Ч. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі / Чарлз Дахіґґ ; [пер. з англ. Ганни Лелів]. - 2018ВА820617
Дзюбинська М. Я. Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров'я дітей, хворих на епілепсію : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дзюбинська Марія Ярославівна. - 2018РА434847
Дідух М. М. Конструктивна копінг-поведінка слідчих Національної поліції України у психологічно напружених ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Дідух Марина Миколаївна. - 2018РА434935
Дубчак Г. М. Психологічні основи професійної стресостійкості майбутніх фахівців : монографія / Г. М. Дубчак. - 2017ВА821564
Ирхина С. Н. Каталог трансформационных игр / Светлана Ирхина. - 2018ВА820739
Карцев А. Сад ветвящихся тропок (Записки психотерапевта) : [очерки] / Антон Карцев. - 2017ВА820862
Кіраль А. Й. Формування здатності до протистояння криміналізації особистості підлітка : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кіраль Агнета Йосипівна. - 2018РА435035
Любіна Л. А. Психодіагностика : навч. посіб. / Л. Любіна, А. Борисюк, В. Радчук. - 2018ВА821560
Музичко Л. Т. Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Музичко Леся Тарасівна. - 2018РА435034
Орлов О. В. ABCID: скринінг поведінки : метод. посіб. / О. Орлов. - 2017Р133558
Пушкарук І. Ю. Сім'я як чинник розвитку батьківскої ідентичності чоловіка : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пушкарук Ірина Юріївна. - 2018РА434841
Рибер Т. Территория правды. Родителям вход воспрещен! / [Т. Рибер, Т. Мерщий]. - 2018ВА820846
Саранча І. Г. Синдром професійного вигорання / Саранча І. Г., Смірнова А. В., Следь О. В.. - 2017Р133559
Сміт К. Лінія / Кері Сміт ; [пер. з англ. Ганни Пінчук]. - 2018ВА820614
Толле Е. Сила моменту Тепер : посіб. із духов. просвітлення / Екгарт Толле ; пер. з англ. Ярини Винницької. - 2018ВА820830
Франкл В. Е. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; [пер. з англ. О. Замойської]. - 2018АО274539
Чалдині Р. Психологія впливу / Роберт Чалдині ; [пер. з англ. М. Скоробогатова]. - 2018ВА820829
Чукавіна Т. Е. Педагогічне спілкування як умова активізації навчальної діяльності студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чукавіна Тетяна Едуардівна. - 2018РА434730
Шаталова Я. О. Корпоратократія у суспільстві ризику : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Шаталова Ярославна Олександрівна. - 2018РА435027

  Періодичні видання:

Studia Historica Gedanensia. Т. 2: Historia flirtu / pod. trd. P. Perkowskiego. - 2012Ж44200/2012/2
Проблеми сучасної психології - 2018, № 40Ж73585/2018/40
Психологія: реальність і перспективи - 2017, № 9Ж74601/2017/9
Психологія: реальність і перспективи - 2018, № 10Ж74601/2018/10
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи - 2018, № 58Ж72042/2018/58
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського