Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Щ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Discussion on the construction of severel disciplines in the development of Chinese minority musik : tutorial man. / ed.: Cui Jian ; transl.: Zhou Jia Qi, Sun Quan Bo. - 2018ІВ226168
Research on national music art in Xinjiang Region of China : tutorial man. / Cui Jian [et al.] ; [chief ed.: Cui Jian, Xue Han Yu ; assoc. ed.: Wang Xi, Zhou Wei]. - 2019ІВ226219
Сторінки єврейського мистецтва України : навч. посіб. для учнів ліцеїв / упоряд. Наталя Риндюк, Наталя Бакуліна та Анна Уманська. - 2018ВА832385
Тернопіль. Історичні подорожі містом : фотоальбом / [фот.: В. Хіхловський, В. Мороз ; укр. та англ. текст В. Мороз]. - 2018ВС65802
Харків, 1941 - 1943 : [фотоальбом] / [авт.-уклад.: Г. Михайлов, В. Зільберберг, В. Бисов ; пер. англ. О. Гамурарь]. - 2018СО36587
Ювілейна палітра 2018: до пам'ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : зб. ст. за матеріалами II всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 6-7 груд. 2018 р. / [редкол.: О. К. Зав'ялова та ін.]. - 2019ВА832596
Ciwkacz O. Dzieje polskiego amatorskiego i zawodowego teatru w Stanisławowie (1745-1939) / Olga Ciwkacz. - 2017ІВ226169
Біляшівський М. Ф. Українське народне мистецтво / Микола Біляшівський ; [передм. М. Р. Селівачов ; пер. з англ. О. О. Старова ; упоряд. О. О. Савчук]. - 2017ВС65801
Демуцький П. Д. Ліра і її мотиви. Додатки. Біографічні матеріали : [збірник] / П. Д. Демуцький ; [упоряд., покажч. О. О. Савчук ; передм.: О. В. Богданова, Медведик ; інципітарій текстів Ю. Є. Медведика ; прим.: О. М. Геращенко, Ю. Є. Медведик ; уклад. бібліогр. П. О. Андрійчук]. - 2012СО36575
Залевська О. Ю. Проектно-художні засоби українського плаката доби постмодернізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Залевська Олена Юріївна. - 2019РА440379
Луковська О. І. Арттекстиль України у контексті європейських експериментальних тенденцій другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Луковська Ольга Ігорівна. - 2019РА440340
Масол Л. М. Мистецтво. [1 клас] : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. заг. серед. освіти / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило. - 2019ВС65789
Прихненко О. В. Генічеськ - це Україна : фотоальбом / Олександр Прихненко. - 2018ВА832841
Пучков А. О. Між навігаційними щоглами. Профілі українських мистецтвознавців : архітектура і візуальне мистецтво / Андрій Пучков. - 2018ВА832380
Скоп Л. А. Ікони : [каталог] / Лев Скоп ; [упоряд., текст, ред. Т. Думан ; пер. англ. Н. Агаджанян ; фото М. Лужецький]. - 2018СО36578
Стрілець В. Ф. Дизайн меблів цивільних приміщень: тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Стрілець Валерій Федорович. - 2019РА440445

  Періодичні видання:

Актуальні питання східноєвропейської етномузикології - 2018, № 1Ж74853/2018/1
Архітектурний вісник КНУБА - 2019, № 17-18Ж74374/2019/17-18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського