Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Щ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Баранова И. К. О моей любимой маме, Одесском оперном и о нас... : очерки-воспоминания / Ирина Баранова ; [фот.: К. Баранова и др.]. - 2017ВА825427
Бенях Н. М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910-1914 рр. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бенях Наталія Миронівна. - 2018РА436776
Ван Сяочень Методика формування гуманістичної художньо-світоглядної позиції майбутніх учителів музики у процесі музичного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ван Сяочень. - 2018РА436576
Варбург А. Великое переселение образов : исслед. по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной ; пер. итал. текстов Н. Булаховой ; пер. лат. текстов Д. Захаровой]. - 2008ВА825561
Горак Р. Журавлі відлетілі... : есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак. - 2018ВА825568
Горак Я. Огонь в одежі слова. Нарис про Франкіану Святослава Максимчука / Яким Горак. - 2016ВА825417
Горева Н. В. Эволюция цветовой выразительности в станковой живописи Беларуси ХХ века : [монография] / Г. В. Горева. - 2015ВА825430
Коляда И. А. Казимир Малевич / Игорь Коляда ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. - 2018АО274849
Коляда І. А. Казимир Малевич / Ігор Коляда. - 2018АО274846
Кучеренко С. І. Шляхи становлення та розвитку української скрипкової школи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кучеренко Станіслав Ігорович. - 2018РА436529
Лю І Персоніфікація музичного вислову як виконавська проблема (на матеріалі камерно-вокальних творів китайських композиторів XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю І. - 2018РА436554
Лю Нін Рефлексія у вокальній музиці XX століття (на матеріалі творчості Д. Шостаковича і Б. Лятошинського) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю Нін. - 2018РА436556
Малий Д. М. Специфіка композиторського мислення в музиці останньої третини XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Малий Дмитро Миколайович. - 2018РА436709
Миронова Л. Н. Краткая история живописи Беларуси. ХVI век - начало ХХ века / Ленина Миронова ; под общ. ред. А. Е. Тараса. - 2016ВА825242
Миславський, Володимир Наумович Історія українського кіно 1896-1930. Факти і документи. Т. 1. - 2018В357364/1
Одрехівський В. В. Українська скульптура кінця XX - початку XXI століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович. - 2018РА436498
Панасенко Т. М. Александр Довженко / Татьяна Панасенко ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. - 2018АО274847
Панасенко Т. М. Олександр Довженко / Тетяна Панасенко. - 2018АО274848
Піддубна Н. Г. Композиційні принципи застосування мозаїчних творів в архітектурі Львова кінця XIX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Піддубна Наталія Геннадіївна. - 2018РА436764
Соляр Л. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Соляр Лариса Віталіївна. - 2018РА436756
Хмель Н. В. Специфіка бандурних перекладень музики бароко: виконавсько-текстологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хмель Наталія Василівна. - 2018РА436815

  Періодичні видання:

Калофωnіа - 2014, № 7Ж74266/2014/7
Студії мистецтвознавчі - 2018, № 2 (Введено зміст)Ж72591/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського