Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ш<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали 22-го Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 17-19 квітня 2018 р.. Т. 11: Конференція "Україна в історико-культурному та мовному просторі". - 2018В357213/11
Антологія Бойківського краю / Об-ня "Письменники Бойківщини". - 2007ВА821816
Входите, лысая певица / [сост.] Владимир Загреба. - 2018ВА822303
Дослідницькі стратегії сучасного літературознавства : навч. посіб. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія та 014 Середня освіта (Мова та література) / ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов. - 2018ВА822923
Жив собі пес : за мотивами укр. нар. казки "Сірко" : [для дітей серед. шк. віку] / [І. Будз (текст, іл.)]. - 2018Р133754
З вінка шани Олесеві Гончару : ретроспект. зб. бібліогр. вид. (2003 - 2018 рр.) / Департамент культури і туризму Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. б-ка для юнацтва ім. Олеся Гончара. - 2018ВА822468
Зарубіжна література XVII-XX ст. : навч. посіб. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - 2018ВС63844
Зоряне суцвіття / Всеукр. об-ня "Письменники Бойківщини". - 2012ВА821817
Ищи и находи. Животные / ил. Обри Коэна ; [пер. с фр. Я. О. Головченко]. - 2018Р133582
Культура ділового спілкування : навч. посіб. для слухачів магістер. програми зі спец. "Публічне управління та адміністрування" / О. С. Пономарьов [та ін.]. - 2018ВА822221
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика" (15-16 грудня 2017 року) : [збірник]. - 2017ВА822230
Мозаїка слова : [впорядк. а алфавіт. порядку вислови] / упоряд. Зорислава Ромовська. - 2016АО274687
Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - 2002ВА620732
Первомайськ у моєму серці / Упр. освіти Первомайс. міськради, Міськ. метод. каб.. - 2017Р133593
Перша книжка малюка. - 2017Р133579
Письменники Луганщини: лауреати Державної премії імені Тараса Шевченка : біобібліогр. покажч. / Луган. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Горького, Упр. культури, національностей та релігій Луган. облдержадмін.. - 2017Р133841
Практикум з усного перекладу : навч.-метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2017ВА822922
Современный англо-русский, русско-английский словарь : более 100 000 слов и словосочетаний / [сост]: Л. И. Шевченко, Д. В. Дергач, И. В. Шматко. - 2018ВА822342
Українсько-вірменський тематичний словник : [близько 10 000 термінів] / [уклад.: Саломе Енгибарян, Вадим Карпенко ; ред.: Олена Подручна, Леонід Корнієнко]. - 2017ВА822234
Усна політична і еротична творчість (у записах 1920-1940 рр.) : Пісні. Перекази. Прислів'я. Приказки. Прикмети / упоряд., публікації Євгена Пащенка. - 2017ВА822277
Шевченко - Християнство - Україна : наук. зб. / [Д. Бачинський та ін.] ; [за ред. А. Колодного]. - 2014ВА822287
Шукай і знаходь. Тварини / іл. Обрі Коена ; [пер. з фр. Я. О. Головченко]. - 2018Р133583
Эхо Бабьего Яра : поэт. антология / [сост. и вступ. ст. Ю. Г. Каплана]. - 1991ВА822246
Арсенич-Баран Г. Радуйся, Невісто Неневісная! : роман / Ганна Арсенич-Баран. - 2018ВА822219
Барчан О. В. Публіцистика Василя Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ століття : монографія / О. В. Барчан. - 2017ВА822445
Безклубенко С. Д. Дві долі ... : док. повість в епістоляр. форматі / Сергій Безклубенко. - 2017ВА822245
Бенкау Д. Да будет воля моя : роман / Дженнифер Бенкау ; [пер. с нем. И. Немичева]. - 2017ВА821136
Білик Г. В. В одвіті за всіх : [вірші] / Ганна Білик. - 2008ВА822285
Білик Г. В. Із-за грат : тюремно-драматичні вірші / Ганна Білик. - 2005ВА822286
Білогура О. Часточки душі : [збірка] / Олександр Білогура. - 2018ВА822218
Блейк М. Атлантида : роман / Маркус Блейк ; [пер. с англ. Олеси Малой]. - 2018ВА822472
Боккаччо Д. Декамерон / Джованні Боккаччо ; пер. з італ. Миколи Лукаша ; передм. Ніколи Франко Баллоні. - 2017ВА821134
Боккаччо Д. Декамерон / Джованні Боккаччо ; пер. з італ. Миколи Лукаша ; передм. Ніколи Франко Баллоні. - 2017ВА821135
Бондар Н. М. Калиновий вітер : [поезії] / Наталя Бондар. - 2017ВА822473
Бондаренко С. З ким МІСто говорить : вірші, поеми / Станіслав Бондаренко ; [іл. Олег Шупляк, Сергій Якутович]. - 2017ВА822291
Борисенко Н. Як Мартуся захворіла на лейкемію / Наталя Борисенко, Юлія Асадулаєва [іл.]. - 2018Р133751
Брум Д. Большой секрет Совы. Вишнёвая улица. Чудесная прогулка / [Д. Брум ; пер. с англ. С. Орловой] ; ил. Валерии Валенсы. - 2017Р133597
Брум Д. Великий секрет Сови. Вишнева вулиця. Чудова прогулянка / [Д. Брум ; пер. с англ. С. Орлової] ; іл. Валерії Валенси. - 2017Р133598
Булгаков М. О. Майстер і Марґарита : роман / Михайло Булгаков ; пер. з рос. Миколи Білоруса ; [передм., прим. Н. П. Євстаф'євої]. - 2017ВА821131
Бутенко Є. П. Доля героя з Полтавщини : [худож.-іст. роман] / Є. П. Бутенко. - 2018ВА822466
Быкова Е. И. Русский язык. [9 класс] : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. И. Быков, Л. В. Давидюк, Е. Ф. Рачко. - 2017ВС63977
Василів-Базюк Л. Й. У вирі тоталітарних режимів : іст. повість / Любов Василів-Базюк ; [передм. Т. Бабійчук]. - 2018ВА822283
Вашуленко О. В. Збірник підсумкових робіт з літературного читання : навч. посіб. для 4 кл. / О. В. Вашуленко; за наук. ред. акад. НАПН України О. Я. Савченко. - 2017ВС63981
Вдовиченко Г. Сова, яка хотіла стати жайворонком / Галина Вдовиченко ; мал. Христина Лукащук. - 2017Р133752
Вишевский А. Хрупкие фантазии обербоссиерера Лойса / Анатолий Вишевский. - 2018ВА822174
Вишневський В. Пригоди Шкарпетика. У потаємних закутках : таємничі пригоди з захоплюючими і кумед. завданнями, цікавими квестами, закод. назвами і загадк. місцями / Владислав Вишневський, Сергій Чемеркін. - 2017Р133595
Гауф В. Карлик Ніс : [казка : для мол. шк. віку] / Вільгельм Гауф ; [переказ В. Бедрика ; Іл. О. Демерлій]. - 2017Р133587
Глушак Я. А. Сепсис : поэзия / Ярослав Глушак. - 2018ВА822175
Грибачёв С. А. Исповедь влюблённого человека : [стихи] / Сергей Грибачёв. - 2018ВА822886
Гучко Л. Золотий дідусь : [повість] / Лара Гучко. - 2017АО274667
Гучко Л. Пігулки від зіркової хвороби : [повість] / Лара Гучко. - 2017АО274668
Гучко Л. Платні бажання : [повість] / Лара Гучко. - 2017АО274669
Гюго В. Знедолені : роман / Віктор Гюго ; [пер. з фр. В. Й. Шовкуна; передм. Д. С. Наливайка]. - 2017ВА821132
Гюго В. Знедолені : роман / Віктор Гюго ; [пер. з фр. В. Й. Шовкуна; передм. Д. С. Наливайка]. - 2017ВА821137
Ґуберначук С. Г. Переді мною... : [зб. поезій] / Сергій Ґуберначук ; [уклад. О. М. Кучерява]. - 2018ВА822885
Данілавічютє Е. А. Українська мова. 2 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. (F 80) та учнів із (R 48, F 81) / Е. А. Данілавічютє , Л. І. Трофименко, Г. В. Грибань. - 2017ВС63969
Данілавічютє Е. А. Українська мова. 3 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. (F 80) та учнів із (R 48, F 81) / Е. А. Данілавічютє, Л. І. Трофименко, Г. В. Грибань. - 2017ВС63980
Деборд А. Моя любов : [для читання дорослими дітям] / Астрід Деборд, Полін Мартен [худож.] ; [пер. з фр. Н. Якубовської]. - 2017Р133753
Дем'янчук К. Легенди Києва : шукай, мандруй, фотографуй / [К. Дем'янчук ; іл. В. Дунаєва]. - 2017Р133603
Демьянчук Е. Легенды Киева : найди, узнай, сфотографируй / [Е. Демьянчук ; ил. В. Дунаева]. - 2017Р133601
Дзюбак Е. Розкажу тобі, мамо, що роблять динозаври : [для дошк. та мол. шк. віку] / Емілія Дзюбак [текст, іл.] ; [пер. з пол. Б. Антоняк]. - [2018]Р133580
Дуллек Н. Принцеса, яка гикнула / Ніна Дуллек [текст, іл.] ; [пер. з нім. Я. О. Головченко]. - 2018Р133602
Дуллек Н. Принцесса, которая икнула / Нина Дуллек [текст, ил.] ; [пер. с нем. Я. О. Головченко]. - 2018Р133599
Дюма А. Двадцать лет спустя : роман : [пер. с фр.] / Александр Дюма. - 2017ВА821144
Дюма А. Двадцать лет спустя : роман : [пер. с фр.] / Александр Дюма. - 2017ВА821145
Дюфур П. Лабіринти. Неочікувана мандрівка / Полін Дюфур ; іл. Розен Ботуон ; [пер. з фр. Т. М. Семенової]. - 2018Р133596
Євчук О. В. Англійська мова. 9 клас. Відривні картки : [посібник] : до підруч. А. Несвіт "English. 9" / [О. В. Євчук, І. В. Доценко]. - 2018АО274579
Євчук О. В. Англійська мова. 9 клас. Відривні картки : [посібник] : до підруч. О. Карпюк "English. 9" / [О. В. Євчук, І. В. Доценко]. - 2018АО274580
Заболотний О. В. Українська мова. [7 клас] : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - 2017ВС63984
Заболотний О. В. Українська мова. [7 клас] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний . - 2017ВС63979
Іваничук, Роман Іванович Край битого шляху. Т. 2: [в 2 кн.] Кн. 1: На зламі ночі Кн. 2: Імлистий ранок. - 2017В357143/2
Іваничук, Роман Іванович Край битого шляху. Т. 3. - 2017В357143/3
Йолкіна Л. В. Учимося писати есе : робочий зошит для учнів 3-4 кл. : [навч. посіб.] / Л. В. Йолкіна. - 2017ВС63973
Кавафіс К. Вибране : [поет. зб.] / Константинос Кавафіс ; [пер. з новогрец.: А. Савенко та ін. ; передм. і прим. А. Савенко]. - 2017ВА821129
Кавафіс К. Вибране : [поет. зб.] / Константинос Кавафіс ; [пер. з новогрец.: А. Савенко та ін. ; передм. і прим. А. Савенко]. - 2017ВА821130
Калініна Л. В. Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. - 2017ВС63972
Канто В. Життєві зустрічі та миті : зб. оповідань / Вероніка Канто. - 2018ВА822467
Качкан В. А. 50 філософем : ескізи, штрихи, зариси, пунктири думок / Володимир Качкан ; [ред. О. Качкан ; іл. Б. Губаль]. - 2018ВА822244
Качкан В. А. Слово. Думки, що образами розцвіли : [поет. зб.] / Володимир Качкан ; [ред.: О. Качкан ; іл.: Н. Бабій]. - 2017АО274642
Кирилюк В. Д. Відлуння душі : поезія / Василь Кирилюк. - 2018ВА822220
Коляда Р. Колядиво : [поезії] / [Роман Коляда ; іл., каліграфія: О. Верменич]. - 2017АО274641
Корнєва З. М. Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : монографія / З. М. Корнєва. - 2018ВА822301
Корсак І. Перстень Ганни Барвінок : роман / Іван Корсак ; [післям. В. Поліщука]. - 2015ВА822239
Крейн С. Де ховаються пінгвіни? / [С. Крейн ; іл. Ч. Велон ; пер. з англ. К. Дем'янчук ; за заг. ред. Є. Плясецького]. - 2017Р133604
Крижанівський П. С. У Чорнокуті : вибр. новели та нариси / Петро Крижанівський ; [авт. передм. і упоряд. В. І. Мельник]. - 2017ВА821143
Кухарська Н. Розкажу тобі, мамо, що роблять коти : [для дошк. та мол. шк. віку] / до котів підкрадалася Ніколя Кухарська ; [Й. Вайс ; худож. Н. Кухарська ; пер. з пол. Б. Антоняк]. - 2017Р133585
Кухарська Н. Розкажу тобі, мамо, що роблять коти : [для дошк. та мол. шк. віку] / до котів підкрадалася Ніколя Кухарська ; [Й. Вайс ; худож. Н. Кухарська ; пер. з пол. Б. Антоняк]. - 2018Р133586
Лайт С. Школа волшебства : практ. рук. по исполнению желаний для детей и родителей / Светлана Лайт ; ил. авт.. - 2017СО35779
Літчфілд Д. Ведмідь-піаніст : [для дошк. та мол. шк. віку] / Девід Літчфілд [текст, іл.] ; з англ. пер. Катерина Міхаліцина. - 2017Р133594
Лоран-Катріс Н. Від столу до престолу : вибр. поезія / Ніколь Лоран-Катріс ; пер. із фр. Дмитра Чистяка. - 2018АО274666
Луттеман М. Красная луна : роман / Маркус Луттеман ; [пер. со швед. И. Ивановой]. - 2017ВА821138
Любива С. М. Райдуга дощу : поезії / Сніжана Любива. - 2018ВА822470
Марчук О. Історії з життя Сашуні / Олена Марчук ; [худож. А. Алєксєєва]. - 2018Р133836
Мельниченко Е. Инопланетная Рашка : [страшная сказка для взрослых] / Елизавета Мельниченко ; худож. Иван Михайлов. - 2017ВА822271
Мельниченко Є. Іншопланетна Рашка : [страшна казка для дорослих] / Єлизавета Мельниченко ; худож. Іван Михайлов ; [пер. з рос. Наталії Лизогуб]. - 2017ВА822240
Мітґуч А. Моя барвиста книжка-розглядалка. Транспорт / Алі Мітґуч [худож.]. - 2017Р133588
Мойес Д. До встречи с тобой : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Александры Килановой]. - 2018ВА822349
Мокроусова О. Г. Довга дорога життя : [худож.-публіцист. повість] / Олена Мокроусова. - 2018ВА822340
Мосенкіс Ю. Л. Давня Британія і субстрати англійської мови в контексті теорії субстрату / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - 2009ВА822278
Невідомський М. Recovery : лірика / Міха Невідомський. - 2017Р133839
Непомнящая С. В. Метаморфозы : избранное: проза, поэзия / Светлана Непомнящая. - 2018ВА822294
Несвіт А. М. Англійська мова. 1 [клас] : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. - 2017ВС63971
Нечитовский Г. Г. На перекрёстке судьбы : стихотворения / Георгий Нечитовский. - 2013ВА822273
О. Генрі Дари волхвів / О. Генрі ; іл. Соні Дановськи ; [пер. з англ. М. Байдюк]. - 2017Р133589
Олссон Л. Одинокий муравьед : [сказка] / Лотта Олссон ; Мария Нильссон Торе [ил.] ; [пер. со швед. А. В. Давыдова-Била]. - 2018Р133590
Олссон Л. Самотній мурахоїд : [казка] / Лотта Олссон ; Марія Нільссон Торе [іл.] ; [пер. зі швед. Г. В. Давидова-Біла]. - 2018Р133600
Остен Д. Менсфілд-парк : роман / Джейн Остен ; [пер. з англ. Дарії Радієнко]. - 2018АО274637
Остен Д. Чуття і чутливість : роман / Джейн Остен ; [пер. з англ. В. К. Горбатька]. - 2018АО274638
Панковчин В. Це буде гарний похорон : [оповідання] / Вацлав Панкович ; [пер. зі словац. Марії Славець]. - 2016ВА822449
Пилипенко М. Шлях до себе : [вірші] / Міртала Пилипенко ; пер. [з рос.] Ася Гумецька. - 2018АО274686
Пилипенко М. Шлях до себе : [поезія] / Міртала Пилипенко ; [укр. пер. Ася Гумецька ; англ. пер. Sylvia Juran і Мирослава Стефанюк]. - 2017ВА822274
Писаренко В. В. Самый сок. Виммельбух : [дет. кн. для рассматривания] / [В. В. Писаренко ; ил. Д. О. Цуман]. - [201-?]Р133584
Полякова Р. Слова просить душа : зб. поезії / Раїса Полякова. - 2018ВА822300
Полянецький В. А. Виливали криницю : [оповідання] / Віктор Полянецький. - 2018ВА822217
Польовий Я. Сестра Таїсія : [роман-есе] / Ярослав Польовий. - 2017ВА822275
Померанцев И. Винные лавки : [проза, поэзия, эссе, рецензии] / Игорь Померанцев. - 2010ВА822272
Попова Н. Избранная лирика : сб. стихов / Наталия Попова ; [ил. Н. Сафронова]. - 2016ВА821757
Попова Н. Б. Поэтические формы : сб. ст. и стихотворений / Наталия Попова. - 2017ВА821763
Проскурня А. М. Слово, написане долею : [поезія] / Алла Проскурня. - 2018ВА822469
Рогуля А. Й. Україна - моя Батьківщина : зб. віршів / Андрій Рогуля. - 2016ВА822448
Ротач П. П. Настрої : медитації, [вірші] / Петро Ротач. - 2007АО274645
Рудь В. Іх бін тебе чекала. Варум ти не прийшов? : спогади провінціалів / Рудь Валентин & Соболь Віктор. - 2018ВА822337
Скрябін К. Поезія / Кузьма Скрябін. - 2018АО274635
Скрябін К. Проза. Поезія / Кузьма Скрябін. - 2018АО274636
Срібна Л. Ad libitum : [зб. поезій] / Ларі Срібна. - 2017ВА822447
Стеценко Н. М. ... на побачення з Долею : [нариси, есе] / Надія Стеценко (Мариноха). - 2018ВА822177
Торе М. Н. Пятнышко Петры : [сказка] / Мария Нильссон Торе [текст, ил.] ; [пер. со швед. А. В. Давыдова-Била]. - 2018Р133591
Торе М. Н. Цяточка Петри : [казка] / Марія Нільссон Торе [текст, іл.] ; [пер. зі швед. Г. В. Давидова-Біла]. - 2018Р133592
Тютюнник М. Г. Історичні віршовані романи / Микола Тютюнник. - 2017ВА821758
Фока М. В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : [монографія] / Марія Фока. - 2018ВА822299
Хайям О. Рубаи / Омар Хайям ; [пер. на рус. яз. Евгения Фельдмана]. - 2018АО274640
Хамрай О. О. Теоретична фонетика арабської літературної мови : навч. посіб. / Хамрай О. О.. - 2014ВА822276
Херсонський Б. Г. Сталіна не було : [вірші] / Борис Херсонський ; за ред. Юрія Винничука. - 2018АО274634
Цимбалюк Ю. В. Відлуння античності. Латинські гасла сучасності / Ю. В. Цимбалюк. - 2017ВА822460
Чуб Н. В. Жабеня Квак. - 2018ВА821349
Шаповал П. Д. Добро у правді проростає : [зб. ст., виступів, комент.] / [П. Д. Шаповал ; упоряд. Авер'янова Н. О.]. - 2018ВА822176
Шевченко Т. Г. Заповіт : [поезії] / Т. Г. Шевченко. - 2018АО274639
Шефлер У. Зайчик Франц. Велика книжка-розглядалка : [пер. з нім.] / написала Урзель Шефлер ; намал. Макс Вальтер. - 2017Р133581

  Періодичні видання:

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія:  : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов - 2018, № 87Ж29137:Ін.філол.МВ ін.м./2018/87
Вісник Черкаського університету Серія:  : Філологічні науки - 2018, № 1; Кн.1Ж69408:Філол.н./2018/1; Кн.1
Junkiert M. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr 188: Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft / Maciej Junkiert. - 2017Ж37240:PF/2017/188
Kula A. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr 175: Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne / Agnieszka Kula. - 2017Ж37240:PF/2017/175
Skibski K. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr 184: Poezja jako iteratura : Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym / Krzysztof Skibski. - 2017Ж37240:PF/2017/184
Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965Ж67866/1965/179
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського