Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ш<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Veni, vidi, scripsi: покоління вільних : [альм. переможців VI Всеукр. конкурсу худож. репортажу ім. Майка Йогансена "Самовидець"] / [координування проекту: М. Семенченко ; ред. Д. Козак]. - 2018АО274860
Азбука-читалочка : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [авт. віршів: Л. Антонова, Л. Пронь. А. Майданюк ; упоряд. С. Крупчан] ; намал. Олександр Кононученко. - 2018Р134402
Англо-український українсько-англійський словник : лексич. мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / уклад. Леся Вознюк. - 2018АО274824
Десять Божих заповідей : кн.-розмальовка / [текст А. Пшерва ; іл. М. Сойка ; пер. з пол. В. Керницька]. - 2017Р134419
Джозеф Конрад: час, простір, пам'ять : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. письменника (м. Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.) / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін. [та ін.]. - 2017ВА825500
Життя Ісуса Христа : кн.-розмальовка : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [текст М. Вільк ; іл. М. Сойка ; пер. з пол. В. Керницька]. - 2017Р134417
Іван Світличний у спогадах, пам'яті, серці (1929 - 1992). - 2018ВА825421
Ілюстрована Біблія : біблійні історії для дітей / [переказ історій Ш. Торейв ; іл. Ґ. Ґайла ; пер. з англ. Н. Андрусів]. - 2018ВА825534
Книгоноша Менделе. Проза М. Мойхер-Сфорима. Воспоминания и статьи о нем : [сборник] / Междунар. центр яз. и культуры идиш при Всемир. Евр. Конгрессе (Вильнюс), Междунар. евр. общин. центр "Мигдаль" (Одесса). - 2017ВА825441
Короткі та дуже короткі історії. Vol. 1: ENG + UA : [з парал. пер. англ.: Є. Желтухін, А. Зайкова, І. Гуджеджіані]. - 2018В357354/1
Майдан. Погляд зсередини : спогади "Львів. брами" - захисників 1-ої барикади, що під мостом на вул. Інститутській / [авт.-упоряд. Олег Трайдакало]. - 2018ВА825562
Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - 2002ВА620732
Палкий трудар науки та освіти : зб. на пошану проф. Порфирія Яременка / Ін-т франкознавства та славістики Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. - 2018ВА825420
Піноккіо. Світові Класичні Казки : [для вивчення мов (сезон 1) : створено на основі оповідання Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо"]. - 2017Р134410
Попелюшка. Світові Класичні Казки : [для вивчення мов (сезон 1) : створено на основі казки Шарля Перро "Попелюшка"]. - 2017Р134409
Святий Йоан Павло II. Друг дітей : кн.-розмальовка : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [текст М. Вільк ; іл. А. Новіцкі ; пер. з пол. В. Керницька]. - 2017Р134418
Святий Папа Римський Йоан Павло II : кн.-розмальовка : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [текст М. Вільк ; іл. М. Сойка ; пер. з пол. В. Керницька]. - 2017Р134416
Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб. / [В. М. Пивоваров та ін.]. - 2018ВА825620
Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів / [Д. Ф. Чомко та ін.]. - 2017ВА825601
Червона Шапочка. Світові Класичні Казки : [для вивчення мов (сезон 1) : створено на основі казки Шарля Перро "Червона шапочка"]. - 2017Р134407
Щасливий принц. Світові Класичні Казки : [для вивчення мов (сезон 1) : створено на основі казки Оскара Уайльда "Щасливий принц"]. - 2017Р134408
Андрухович Ю. Листи в Україну : вибране / Юрій Андрухович ; [післям. С. Жадан]. - 2018АО274815
Антропова И. Автопортрет : [стихи] / Изольда Антропова. - 2018АО274863
Бабійчук Т. В. Сучасна медіаосвіта: відеофраґменти художніх творів на заняттях української мови та літератури в педагогічному коледжі : наук.-метод. посіб. / Тамара Бабійчук. - 2017ВА825497
Біленька-Свистович Л. В. Польська мова (3-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Леся Біленька-Свистович, Єжи Ковалевський, Микола Ярмолюк. - 2018ВС64505
Біленька-Свистович Л. В. Польська мова (4-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Леся Біленька-Свистович, Микола Ярмолюк, Олег Слюсар. - 2018ВС64504
Білик Н. Л. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ-ХХІ сторіч : монографія / Н. Л. Білик. - 2018ВА825580
Білокопитов М. Г. Смішно живемо! Бувальщини Запорізького краю : [зб. веселих історій] / Микола Білокопитов. - 2017ВА825564
Білоцерківець Н. Ми помрем не в Парижі : вибр. вірші / Наталка Білоцерківець ; [післям. К. Москалець, Л. Таран]. - 2018АО274819
Білянська І. П. Формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білянська Ірина Петрівна. - 2018РА436742
Буйских С. Б. Андреевский спуск (киевские стихи) : [сборник] / Сергей Буйских. - 2018Р134389
Бурак М. Яблуко (Я буду любити українську культуру) : підруч. з укр. мови як інозем : баз. рівень / Мар'яна Бурак. - 2017СО36071
Бурак М. Яблуко (Я буду любити українську культуру) : робоч. зошит до підруч. з укр. мови як інозем : баз. рівень / Мар'яна Бурак. - 2017СО360070
Вашуленко М. С. Українська мова. [4 клас] : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - 2018ВС64508
Вдовиченко О. М. Формування соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у позааудиторній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вдовиченко Олена Мирославівна. - 2018РА436719
Вдячна К. Поки холоне чай... : поезія / Ксенія Вдячна. - 2018Р134388
Вірченко Т. І. Сучасна українська драматургія. Галерея портретів : [монографія] / Тетяна Вірченко. - 2018АО274818
Власенко І. В. Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Власенко Інна Василівна. - 2018РА436806
Гаврилюк Н. У крапельці роси : поезії / Надія Гаврилюк. - 2018АО274870
Гаврош О. Закохані казки : [чотирнадцать маленьких історій для однієй великої дівчинки] / Олександр Гаврош ; [іл. О. Гаркуша]. - 2017ВА825533
Гаїшна Маленькі історії з казковим присмаком : [казки, оповідання, етюди : зб.] / Гаїшна ; [пер. з рос. О. Литвин ; іл. К. Новицька ; ред., післям. Л. Рибкіна]. - 2018АО274817
Гайданка Д. В. Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гайданка Діана Володимирівна. - 2018РА436571
Гармаш О. Л. Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі мовних інновацій кінця XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Гармаш Олена Леонідівна. - 2017РА436798
Гете И. В. Страдания юного Вертера. - 2005ВА825559
Гінтон С. Е. Аутсайдери : [роман] / С. Е. Гінтон ; [пер. з англ. І. Серебрякової]. - 2018ВА825480
Гончарова О. А. Читаємо англійською : [для дітей мол. шк. віку] / Гончарова О. А. ; [худож. О. О. Супрун]. - 2018ТалантВА825529
Горак Р. Д. Тричі мені являлася любов : повість-есей / Роман Горак. - 2018ВА825424
Ґурецький В. Абхазія : [репортаж] / Войцех Ґурецький ; [пер. з пол. О. Шеремет]. - 2018АО274865
Демиденко В. Г. Дзвони : вірші / Валерій Демиденко. - 2017АО274826
Діденко В. І. Коли туман розтав... : вибр. поезії. Спогади сучасників / Василь Діденко ; [упоряд.: О. М. Ємець, В. Я. Федина]. - 2017ВА825589
Діккенс Ч. Різдвяна пісня у прозі : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови / Чарльз Діккенс ; [уклад., вправи, слов. Т. Л. Масло ; іл. К. О. Вашкулат]. - 2018ВА825523
Дмитрах О. С. Патріотизм - це перемога : зб. сусп.-політ. ст. / Олексій Дмитрах. - 2017ВА825415
Дождзікава Р. Н. Асветнікі Беларусі. Мікола Гусоўскі. Сімяон Полацкі. Афанасій Філіповіч : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Раіса Дождзікава. - 2017ВС64485
Донцова Д. А. Астральное тело холостяка : роман / Дарья Донцова. - 2017АО274842
Донцова Д. А. Бизнес план трех богатырей : роман / Дарья Донцова. - 2016АО274839
Донцова Д. А. Гороскоп птицы Феникс : роман / Дарья Донцова. - 2017АО274841
Донцова Д. А. Закон молодильного яблочка : роман / Дарья Донцова. - 2015АО274844
Донцова Д. А. Имидж на прокат : роман / Дарья Донцова. - 2016АО274843
Донцова Д. А. Львиная доля серой мышки : роман / Дарья Донцова. - 2016АО274845
Донцова Д. А. Маскарад любовных утех : роман / Дарья Донцова. - 2015АО274
Донцова Д. А. Ночной клуб на Лысой горе : роман / Дарья Донцова. - 2016АО274840
Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; [підгот.: Р. В. Воронезький, О. Л. Мумінова]. - 2018ВС64512
Дюпюи М.-Б. Скандал у озера : роман / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [пер. с фр. М. Абрамовой]. - 2018ВА825574
Жадан C. Динамо Харків : вибр. вірші / Cергій Жадан ; [післям. Ю. Андрухович]. - 2018АО274816
Задорожна Л. М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини ХІХ століття (прозова сторінка) : монографія / Л. М. Задорожна. - 2018ВА825598
Іванина В. М. Брати : сучас. роман / Василь Іванина. - 2016ВА825496
Кавалье И. Таланты и пороки : [стихотворения] / Игорь Кавалье. - 2018АО274828
Казимір І. С. Ептоніми В. Шекспіра: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Казимір Ірина Сергіївна. - 2017РА436777
Калюк М. Росяне намисто : [зб. віршів та загадок : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Микола Калюк ; мал. Анни Коваленко. - 2016Р134415
Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч Збор твораў. Т. 15: Пераклады і аўтапераклады / рэд. тома Вячаслаў Рагойша ; [паслясл., падрыхт. тэкстаў і камент. Анатоля Вераб’я]. - 2017В354382/15
Карпінчук Г. В. Михайло Новицький - шевченкознавець: До 125-річчя від дня народження : [монографія] / Галина Карпінчук ; [наук. ред. С. А. Гальченко]. - 2018ВА825353
Керролл Л. Аліса в Задзеркаллі : казкова повість / Льюїс Керролл ; пер. англ. Володимир Панченко ; худож. Ірина Гаврилова. - 2018ВА825527
Кицак Л. В. Український детектив: витоки, інтерпретація, жанр : монографія / Людмила Кицак. - 2017ВА825498
Клименко Н. Г. Поради Віщунок. МАК "Ключі жіночої сили" : [жіночі образи в укр. міфології] / Наталія Клименко. - 2018АО274833
Кобець, Василь Дмитрович Вибрані твори. Т. 11 / [відп. ред. А. М. Подолинний]. - 2018В352432/11
Коваленко О. А. Усі часи англійських дієслів : [посібник] / Ольга Коваленко. - 2018АО274832
Ковзубан І. Химині кури : [сатира] / Іван Ковзубан. - 2017АО274836
Кодлюк І. В. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кодлюк Ігор Васильович. - 2018РА436740
Козлов А. В. Вірші : [збірка] / Анатолій Козлов ; [уклад. Р. Козлов]. - 2018ВА825351
Корній Д. Поруч з тобою : зб. [оповідань] / Дара Корній, Наталка Доляк, Міла Іванцова. - 2018ВА825352
Коротка І. М. Семантична організація лексичних гнізд зі значенням "рости", "збільшуватися" у германських, слов'янських та балтійських мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Коротка Ірина Миколаївна. - 2018РА436813
Костенко Л. В. Триста поезій : вибране / Ліна Костенко ; [упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович]. - 2018АО274820
Красюк А. И. Золотой ореол Пальмиры : науч.-фантаст. повесть / Александр Красюк. - 2017ВА825419
Кулик К. О. Про що мріють феї : [для дітей мол. шк. віку] / Катерина Кулик ; [іл. К. П. Бабок]. - 2018АО274837
Купрата Н. Я. Українська мова для іноземних студентів : навч. посіб. / Купрата Н. Я.. - 2018ВС64490
Купрієвич Т. В. Друг : [зб. оповідань : для учнів мол. кл.] / Тетяна Купрієвич ; худож. пер. укр. мовою Оксани Склярук. - 2017Р134399
Куц М. О. Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Куц Марія Олександрівна. - 2017РА436728
Лекберґ К. Крижана принцеса : роман / Камілла Лекберґ ; [пер. зі швед. І. Іванової]. - 2018ВА825358
Леус Э. В. zuid-zuid.od.ua : одес. повести / Элла Леус. - 2017ВА825414
Лещенко Л. Г. Сосновичок : казочки Курінського лісу : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Ліана Лещенко. - 2017Р134420
Лондон Д. Біле ікло : [адапт. текст повісті] : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови / Джек Лондон ; [уклад, вправи, слов. О. Є. Литвин ; іл. А. О. Перетятько]. - 2018ВА825524
Любашенко О. Учитель-філолог у міжнародних проектах. Проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність : навч. посіб. / Олеся Любашенко, Тамара Кавицька, Олена Сухенко. - 2018СО36065
Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Марчишина Алла Анатоліївна. - 2018РА436818
Марчук, Надія Спадкоємець та донька повітрулі. Кн. 2. - 2017В357356/2
Мелвін Е. Вулиця Широка : [вірші] / Еліс Мелвін ; з англ. пер. Володимир Чернишенко ; [худож. Еліс Мелвін]. - 2017ВС64509
Микицей М. Саламандра : [вірші] / Марія Микицей. - 2001ВА825502
Миславський, Володимир Наумович Історія українського кіно 1896-1930. Факти і документи. Т. 2. - 2018В357364/2
Морська Л. І. English 8. Workbook : робочий зошит до підруч. "Англійська мова. 8 клас" (авт. Лілія Морська) / Liliya Morska. - 2017ВС64500
Морська Л. І. English 9. Workbook : робочий зошит до підруч. "Англійська мова. 9 клас" (авт. Лілія Морська) / Liliya Morska. - 2017ВС64501
Мур А. Вартові : [граф. роман] / Алан Мур, Дейв Ґіббонс ; іл., худож. по шрифтах Дейв Ґіббонс ; колорист Джон Гіґґінс ; [пер. з англ. Я. Стріхи ; голов. ред. С. Крупчан]. - 2018ВС64468
Набок А. І. Вербалізація ефектів об'єктивності та суб'єктивності в англомовному новинному інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Набок Анна Іванівна. - 2018РА436819
Николишин Ю. І. Бота-фікс. Невидима нитка життя : роман-есей / Юрій Николишин. - 2017ВА825422
Ніковський А. В. Українсько-російський словник / Андрій Ніковський ; [підгот.: Р. В. Воронезький, О. Л. Мумінова]. - 2018ВС64471
Осінчук В. На душу лягають рядки... : [поет. зб.] / Володимир Осінчук. - 2018ВА825566
Павленко-Кравченко М. І. Джерельце мрій : [збірка] / Меланія Павленко-Кравченко. - 2018ВА825528
Печора О. А. На Посуллі соловейко... : пісні та пісен. поезія / Олександр Печора. - 2017ВА825488
Пикуль В. С. Баязет. - 2011ВА825560
Піскунов О. В. Лінгвістична реконструкція в українському і російському мовознавстві XIX ст. - 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Піскунов Олександр Вікторович. - 2018РА436808
Праск С. Б. Роман Шухевич : іст. роман-трилогія : чч.1, 2 / Святослав Праск. - 2017АО274866
Рабецька Н. Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рабецька Надія Леонідівна. - 2018РА436810
Ремарк Э. М. Ночь в Лиссабоне. - 1992ВА825557
Рогульська О. О. Насолоджуйтеся домашнім читанням : навч. посіб. / Рогульська О. О., Тарасова О. В.. - 2018ВА825487
Розовик О. Л. Граматика німецької мови : [посібник] / Ольга Розовик. - 2018АО274830
Роман В. В. Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Роман Вікторія Володимирівна. - 2018РА436809
Рубчак О. Б. Фонетика англійської мови : [посібник] / Ольга Рубчак. - 2018АО274829
Савченко О. Я. Літературне читання. Українська мова. [4 клас] : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти / О. Я. Савченко. - 2018ВС64507
Сапа Л. О. Вітер з Хортеці : вибране : іл. зб. поезій, пісень, дум, балад, романсів / Леонід Сапа. - 2018ВС64493
Сенейко М. Л. Долекрут: запізніла сповідь : повість / Микола Сенейко. - 2018АО274872
Сербіна Т. Г. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Т. Г. Сербіна, А. М. Чеберяк. - 2018ВА825624
Сетон-Томпсон Е. Два маленьких дикуни : [повість] / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. Леоніда Солонька та Марії Головко. - 2018АО274835
Сімкова І. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сімкова Ірина Олегівна. - 2018РА436673
Скурихин С. Н. Времена года : стихотворения / Сергей Скурихин. - 2017АО274827
Стадніченко О. О. У свічаді слова: література, письменник, час : [зб. ст.] / Ольга Стадніченко. - 2017ВА825583
Стамбульська Т. І. Формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стамбульська Тетяна Ігорівна. - 2018РА436849
Стокер Б. Дракула : [адапт. текст роману] : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови / Брем Стокер ; [уклад., вправи, слов. С. В. Кривець ; іл. А. О. Перетятько]. - 2018ВА825525
Стрекаль В. С. Дарую вам тепло : [вірші : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Володимир Стрекаль ; [худож. В. А. Дунаєва]. - 2016ВС64506
Сулань Т. Истории о Волчонке-Недотёпе : [сказки : для детей 3+] / Тан Сулань ; [ил. LvQiumei ; пер. на рус. Я. О. Головченко]. - 2018ВС64502
Сулань Т. Історії про Незграбного Вовчика : [казки : для дітей 3+] / Тан Сулань ; [іл. LvQiumei ; пер. укр. Я. О. Головченко]. - 2018ВС64503
Сулейманова Я. О. Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сулейманова Яніна Олегівна. - 2018РА436804
Сушко К. І. Terra Grata: земля жадана : повість-фейєрія-памфлет / Костянтин Сушко. - 2017ВА825584
Титар Н. В. Своє життя присвячую любові : [вірші] / Назар Титар. - 2018ВА825567
Уайльд О. Малое собрание сочинений : [роман, повести и рассказы, сказки, пьесы, поэмы, лирика, стихотворения в прозе] / Оскар Уайльд ; [пер. с англ.: М. Абкиной и др.]. - 2014ВА825558
Уеллс Г. Невидимець : [адапт. текст роману] : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови / Герберт Уеллс ; [адапт., вправи, слов. В. Ю. Колісник ; іл. А. О. Перетятько]. - 2018ВА825526
Українець-Теутуляк Л. Д. Веселий півничок : [вірші : для дітей мол. та серед. дошк. віку] / Лариса Українець-Теутуляк ; [худож. С. Ремарчук]. - 2018Р134411
Федонюк В. Є. 2000 найкорисніших словацьких слів і висловів : [посібник] / Валентина Федонюк. - 2018АО274831
Филиппова Н. М. У любви - твоё лицо : стихи / Наталья Филиппова. - 2018АО274861
Филипчук З. Дуже цікаві цукерки з присмаком солодкої фантазії та гіркої правди : роман / Зеновій Филипчук. - 2018ВА825416
Фисюк О. Г. Німа правда : [вірші] / Олександр Фисюк. - 2018Р134387
Флобер Г. Госпожа Бовари : [романы] / Гюстав Флобер ; [пер. с фр.: А. Ромм, Н. Минский ; предисл. В. Татаринова]. - 2014ВА825556
Фока М. В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна. - 2018РА436689
Харитончик З. А. В поисках сущности имен. Избранное : сб. науч. ст. / З. А. Харитончик. - 2015ВА825230
Цаплиенко А. Ю. Стена : роман / Андрей Цаплиенко ; [предисл. С. Лойко]. - 2018ВА825582
Цветаева М. И. Час души : [стихи] / М. Цветаева. - 2018АО274868
Черчилль У. Афоризмы / У. Черчилль ; [сост. Ю. А. Криницкий]. - 2018АО274867
Чумак Л. В. Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти : монографія / Чумак Лариса Володимирівна. - 2017ВА825581
Шип Ю. В. Славлю Бога в "Благовіснику" : [збірка] / Юрій Шип ; [передм. кир Ніла]. - 2018ВС64491
Шкурупій Г. Для друзів поетів сучасників вічності : [вірші за 1921-1929 рр.] / Гео Шкурупій ; [упоряд., вступ. ст., комент. Я. Цимбал ; ред. О. Стукало]. - 2018АО274862
Шубіґер Ю. Двоє закоханих : [вірші] / Юрґ Шубіґер, Вольф Ерльбрух [іл.] ; пер. з нім. Олександра Григоренко. - 2018Р134401
Щербак О. В. Впливова динаміка лінгвосеміотичних кодів у рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Щербак Олена Володимирівна. - 2018РА436483
Щипківський Г. П. Золота задума : поезії / Геннадій Щипківський. - 2018ВА825503
Юрчак Г. М. Жанрово-стильова своєрідність романістики Юрія Косача : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юрчак Галина Михайлівна. - 2018РА436536

  Періодичні видання:

Літературна громада - 2018, № Т. 1Ж16779/2018/Т. 1
Мова: класичне - модерне - постмодерне - 2014, № 2Ж74475/2014/2
Перевесло - 2014, № 6Ж74160/2014/6
Перевесло - 2016, № 7Ж74160/2016/7
Південний архів  : Філологічні науки - 2018, № 73Ж68783:Філол.н./2018/73
Південний архів  : Філологічні науки - 2018, № 74Ж68783:Філол.н./2018/74
Південний архів  : Філологічні науки - 2018, № 75Ж68783:Філол.н./2018/75
ПолиДом - 2017, № 1Ж74796/2017/1
ПолиДом - 2017, № 2Ж74796/2017/2
Рідне слово в етнокультурному вимірі - 2018, № 2018Ж74464/2018/2018
Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965Ж67866/1965/179
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського