Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

500 гадоў беларускага кнігадрукавання : арт., эсэ, вершы / [уклад. А. Бадак, В. Шніп]. - 2017ВС64483
Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2016 года - “Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-игформационной, научной и образовательной деятельности” : докл. II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича" НАН Беларуси. - 2016ВА825461
Буквар для дівчаток : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [уклад.: О. Д. Архипова, В. В. Архипова-Дубро ; вірші В. М. Верховня ; худож. О. З. Лисак]. - 2018ВА825532
Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / Кузьменко В. В. [та ін.]. - 2018ВА825361
Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку : програма XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листоп. 2017 р. / Упр. освіти та науки Рівнен. облдержадмін. [та ін.]. - 2017Р134391
Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919-1941) : [биогр. сб.] / [С. В. Абламейко и др. ; под общ. ред. С. В. Абламейко]. - 2017ВС64440
Іван Косик. Штрихи до портрета / Департамент освіти, науки та молодіж. політики Івано-ФІранків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. - 2018ВА825577
Культура Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - 2017ВС64474
Образование в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - 2017ВС64482
Просвітянське століття Рівненщини : [наук. ст., спогади] / Рівнен. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка . - 2018ВС64511
Репер Нобеля : [зб. есеїв] / [С. Г. Бондаренко та ін.]. - 2018ВА825499
Скорохватова Алла Віталіївна : біобібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України. - 2018Р134400
Тренажер з читання англійською : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [уклад.] Віолетта Архипова-Дубро ; [худож. Н. Л. Шерстюк]. - 2018ВА825530
Тренажер по чтению на английском : [для детей дошк. та мл. шк. возраста] / [сост.] Виолетта Архипова-Дубро ; [ил. Н. Л. Шерстюк]. - 2018ВА825531
Алєксєєва Г. С. Формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алєксєєва Ганна Станіславівна. - 2018РА436842
Анкуда С. Н. Образовательная среда: теория и реальность : монография / С. Н. Анкуда. - 2014ВА825229
Булах Т. Д. Рекламна комунікація в книжковій галузі: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Булах Тетяна Дмитрівна. - 2018РА436702
Возняк С. С. Рух змісту категорій групи "форма" в освіті : [монографія] / Сергій Возняк. - 2017ВА825585
Гришак С. М. Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гришак Світлана Миколаївна. - 2018РА436784
Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Грищук Дмитро Геннадійович. - 2018РА436790
Гродська Е. Б. Формування та збереження культурної ідентичності української діаспори у сучасній Іспанії : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Гродська Еліна Борисівна. - 2018РА436572
Данилевич М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності: теоретико-методичний аспект : монографія / Мирослава Данилевич. - 2018ВА825623
Демчук Р. В. Міфопоетика як засіб моделювання української ідентичності: культурно-цивілізаційний контекст : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Демчук Руслана Вікторівна. - 2018РА436487
Дичківська І. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дичківська Ілона Миколаївна. - 2018РА436705
Долинний Ю. О. Основи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями : монографія / Ю. О. Долинний. - 2018ВА825356
Задорожна Г. С. Педагогічні умови правового виховання дітей 6-7 років у взаємодії сім'ї і закладу освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Задорожна Ганна Сергіївна. - 2018РА436811
Захарасевич Н. В. Підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарасевич Наталія Володимирівна. - 2018РА436841
Ільчишин Я. В. Організаційно-педагогічні умови виховання професійного обов'язку майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ільчишин Ярослав Васильович. - 2018РА436549
Ільчук Л. П. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ільчук Ліна Петрівна. - 2018РА436855
Кільдеров Д. Е. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кільдеров Дмитро Едуардович. - 2018РА436824
Коблик В. О. Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у позаурочній добродійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коблик Віталій Олександрович. - 2018РА436718
Ковальський Р. І. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальський Роман Іванович. - 2018РА436662
Козіброда С. В. Використання системи комп'ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Козіброда Сергій Володимирович. - 2018РА436661
Корнилович Э. А. Рыцари открытий: В науке. Технике. Культуре. Уроженцы Беларуси 1941-1953 / Э. А. Корнилович, А. Г. Корнилович. - 2017ВА825434
Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Королецька Лариса Вікторівна. - 2018РА436788
Коротун О. В. Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Коротун Ольга Володимирівна. - 2018РА436660
Красовська О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Красовська Ольга Олександрівна. - 2017РА436795
Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Купрієвич Вікторія Олександрівна. - 2018РА436553
Лісова Н. І. Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти в малих містах України : монографія / Наталія Іванівна Лісова. - 2018ВА825587
Любовець Г. В. Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, етапи становлення : наук. розвідки інформ. простору України за період 2002 - 2017 рр. / Любовець Г. В., Король В. Г.. - 2018ВА825563
Марущак О. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марущак Олександра Миколаївна. - 2017РА436797
Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Махновський Сергій Сергійович. - 2018РА436786
Моїсеєв С. О. Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів : навч.-метод. посіб. / Моїсеєв Сергій Олександрович. - 2018ВА825360
Мулик Я. П. Каталог поштових марок України (1918 - 2017) / [Ярослав Мулик ; ред.: Я. П. Мулика, Р. М. Русевич]. - 2018ВА825425
Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мусієнко Вікторія Сергіївна. - 2018РА436726
Назаренко В. С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті : навч. посіб. / Назаренко В. С., Кузьменко В. В.. - 2018ВА825355
Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ніконенко Тетяна Володимирівна. - 2018РА436857
Пітерська В. М. Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Пітерська Варвара Михайлівна. - 2018РА436484
Пода В. М. Духовно-моральне виховання особистості в педагогічній спадщині В. В. Зеньковського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пода Вікторія Миколаївна. - 2018РА436475
Приймак А. Ю. Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Приймак Анна Юріївна. - 2018РА436785
Радул В. В. Соціально-професійна зрілість учнів закладів професйної освіти : [монографія] / Радул В. В., Коптєва О. М.. - 2018ВА825494
Сбітнєва О. Ф. Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сбітнєва Олена Федорівна. - 2018РА436787
Смаковський Ю. В. Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смаковський Юрій Васильович. - 2018РА436859
Соболенко, Ігор Михайлович Історія футболу Уманщини. Кн. 2: Люди, роздуми і цифри. - 2018В356499/2
Солтик О. О. Формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури: теорія і практика : [монографія] / Солтик О. О.. - 2018ВА825492
Степаненко М. І. Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного / Микола Степаненко. - 2018ВА825439
Столяренко О. В. Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Столяренко Олена Вікторівна. - 2018РА436531
Султанова Л. Ю. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутнього викладача вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Султанова Лейла Юріївна. - 2018РА436490
Тимейчук А. М. Підготовка майбутніх магістрів з туризмознавства до проектної професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тимейчук Анна Миколаївна. - 2018РА436551
Тома Л. В. Владимир Вернадский / Леонид Тома ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. - 2018АО274859
Тома Л. В. Володимир Вернадський / Леонід Тома. - 2018АО274858
Туранскі С. Книжка про виховання, яку можна читати дітям / Скотт Туранскі, Джоан Міллер ; [пер. з англ. О. Гладкий]. - 2017ВА825588
Фамілярська Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Фамілярська Лариса Леонідівна. - 2017РА436796
Цись О. О. Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Цись Олег Олександрович. - 2018РА436743
Чалій Л. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна. - 2017РА436717
Черненко С. О. Організаційно-методичні аспекти підготовки пауерліфтерів у закладах вищої освіти : навч. посіб. / С. О. Черненко, В. Л. Мудрян, О. М. Олійник. - 2018ВА825354
Шама І. П. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шама Ірина Петрівна. - 2018РА436789
Шифрони, Эял Йога с Пропсами. Т. 1: Асаны стоя / [фот. А. Навех]. - 2018С11684/1
Шкарбан Л. В. Підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шкарбан Людмила Вячеславівна. - 2018РА436685
Яструбський М. Я. Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яструбський Михайло Ярославович. - 2018РА436523
Ящук С. П. Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ящук Сергій Петрович. - 2018РА436716

  Періодичні видання:

Annual report of the National Central Library - 2008, № 2008Ж43417/2008/2008
Annual report of the National Central Library - 2011, № 2010Ж43417/2011/2010
Logopedia Silesiana - 2017, № 6Ж44203/2017/6
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Бібліотечні акценти - 2015, № 14-15Ж73931/2015/14-15
Вісник Черкаського університету Серія:  : Педагогічні науки - 2018, № 3Ж69408:Пед.н./2018/3
Вісник Черкаського університету Серія:  : Педагогічні науки - 2018, № 4Ж69408:Пед.н./2018/4
Вісник Черкаського університету Серія:  : Педагогічні науки - 2018, № 8Ж69408:Пед.н./2018/8
Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Вип. 3(84): За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ) Ч.2. - 2018Ж72678/2018/3
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України Серія:  : Педагогічні науки - 2018, № 1Ж69800:Пед.н./2018/1
Інформаційно-методичний збірник - 2018, № 8Ж70309/2018/8
Інформаційно-методичний збірник - 2018, № 9Ж70309/2018/9
Психолого-педагогічний пошук. Вип. 4(2): За матеріалами IV Всеукраїнської інтернет- конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток" (15-16 лютого). - 2018Ж74404/2018/4(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського