Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Діяльність Національної академії наук України у 2009-2014 роках: основні результати і показники : матеріали до звітної доп. Президента НАН України акад. НАН України Б. Є. Патона на сесії Заг. зборів НАН України 15 квіт. 2015 р. / НАН України. - 2015ВС64043/з дод.
Матеріали 22-го Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 17-19 квітня 2018 р.. Т. 9: Конференція "Управління знаннями та конкурентна розвідка". - 2018В357213/9
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття" (22-23 грудня 2017 року). Ч. 1. - 2017В357210/1
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття" (22-23 грудня 2017 року). Ч. 2. - 2017В357210/2
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної науки" (24-25 листопада 2017 року). Ч. 1. - 2017В357209/1
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної науки" (24-25 листопада 2017 року). Ч. 2. - 2017В357209/2
STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників / [Голюк О. та ін.]. - 2018СО35856
Європейський університет / [авт. передм. Тимошенко І. І. ; ред.: Тимошенко З. І., Палеха Ю. І.]. - [2006]СО35809
Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору : монографія / [Войтюк Ю. О. та ін.] ; за наук. ред. д-ра психол. наук, проф. Є. П. Синьової, д-ра мед наук, проф. С. О. Рикова. - 2017ВА822296
Історія науки і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізації освіти : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 25-27 трав. 1994 р. / Дніпропетр. держ. ун-т, Центр гуманітар. проблем освіти. - 1994ВА821808
Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 26-27 квіт. 2018 р. / [за ред. проф. В. М. Шейка та ін.]. - 2018ВА822375
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2010 року / НАН України. - 2011ВС64033
Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали ХVII Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р. / Нац. наук. мед. б-ка України [та ін.]. - 2018ВА822894
Український BEST. Книжка року’ 2002 / [упоряд.: Костянтин Родик, Дмитро Стус]. - 2003АО274644
Школа і музей: працюємо разом : навч.-метод. посіб. із музейн. педагогіки (5-8 кл.) / [Гурин О. М. та ін. ; за ред. О. Караманова, А. Цибка]. - 2009СО35808
Васильєва Л. А. Публічні комунікації: теорія, технології, техніки : навч. посіб. / Л. А. Васильева. - 2018ВА822896
Зуб В. М. Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / В. М. Зуб ; [наук. ред.: В. М. Удовик]. - 2017ВА822241
Караманов О. В. Методика постановки цілей навчального заняття : навч. посіб. / Олексій Караманов. - 2009ВА821756
Курнишев Ю. А. Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичної культури : монографія / Ю. А. Курнишев, Ю. Ю. Мосейчук. - 2017ВА822898
Мариновський, Юрій Юхимович Батьківщина-2012. Ч. 2: Семеренки / Симиренки з славетної Городищини. Родовід. XVIII - XX ст.. - 2017В355279/2
Новикова Н. І. Програма факультативного курсу "Молодь на роздоріжжі" для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / [Н. І. Новикова, В. М. Олійник, В. М. Озерний]. - 2016Р133835
Романовский А. Г. Педагогика лидерства : монография / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень. - 2018ВА822295
Трубавіна І. М. Методичні рекомендації до організації факультативних заходів в школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу / Трубавіна І. М., Юр'єва К. А., Михайленко О. Л. ; [за ред. І. М. Трубавіної]. - 2017Р133825
Хайруліна В. М. Педагогіка добротворення : наук.-метод. посіб. / В. М. Хайруліна. - 2018ВС64127
Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - 2014ВА822290
Шиян Н. І. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : монографія / Надія Шиян, Олександр Мамон. - 2018ВА822341

  Періодичні видання:

Journal of Library Science in China - 2017, № 9Ж43583/2017/9
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Studia edukacyjne - 2017, № 45Ж41636/2017/45
Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу - 2018, № 3Ж74137/2018/3
Вісник Одеського національного університету Серія: : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство - 2018 т. 23, № 1Ж69659:ББК/2018/23/1
Вісник Одеського художнього музею - 2017, № 3 (Введено зміст)Ж74592/2017/3
Вісник Черкаського університету Серія:  : Педагогічні науки - 2017, № 17-18Ж69408:Пед.н./2017/17-18
Вісник Черкаського університету Серія:  : Педагогічні науки - 2018, № 1Ж69408:Пед.н./2018/1
Barabasz G. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 249: Naucznir i uczenie się w sieci : Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - 2016Ж37240:PPP/2016/249
Gromkowska-Melosik A. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 265: Testy edukacyjne : Studium dynamiki selekcji i socjalizacji / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - 2017Ж37240:PPP/2017/265
Śmietańska J. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 253: Talent memedżerski w oświacie / Justyna Śmietańska. - 2016Ж37240:PPP/2016/253
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського