Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика актуальних наукових досліджень" (27-28 жовтня 2017 року). Ч. 1. - 2017В357110/1
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика актуальних наукових досліджень" (27-28 жовтня 2017 року). Ч. 2. - 2017В357110/2
500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny : [wystawa] / [Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku]. - [2017]ІР8935
Zakład Narodowy im. Ossolińskich / [red. Małgorzata Orzeł, Marta Pękalska ; fot. Andrzej Niedźwiecki, Andrzej Solnica, Marek Stepowicz]. - 2008ІР8934
Zamość i Roztocze / [red.: Damian Miechowicz]. - [20--]ІР8936
Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 1-2 берез. 2018 р. / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", Студент. рада БДМУ. - 2018ВА821566
Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в закладах загальної середньої освіти Луганської області / Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т підслядиплом. пед. освіти. - 2017ВА820865
Англійська мова : [Знайомимося з літерами. Розгадуємо головоломки. Розмовляємо з друзями. Вчимо вірші]. - 2018ВС63837
Архітектура гібридного хмаро-орієнтованого середовища навчального закладу : [колект.] монографія / Глазунова Олена Григорівна [та ін.]. - 2018ВА820328
Бібліотечна справа Луганщини: проблеми, виклики, можливості : зб. матеріалів "круглого столу" за участю бібл. фахівців, викладачів бібл. дисциплін навч. закл. Луган. обл., представників громад. орг. (27 верес. 2017 р., м. Сєвєродонецьк) / Упр. культури, національностей та релігій Луган. облдержадмін., Луган. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Укр. бібл. асоц.. - 2017ВА820744
Біла книга. Якість освіти в місті Каховка: стан, проблеми та напрями розвитку. Звіт за результатами соціологічного дослідження проведеного у червні 2017 року / ГО "Кахов. ініціатива" [та ін.]. - 2017Р133547
В Лиепае и окрестностях. - 2015Р134116
В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1: А - І. - 2018В357113/1
Весела математика : [Знайомимося з цифрами. Вивчаємо геометричні фігури. Порівнюємо. Вчимося рахувати]. - 2018ВС63836
Кіко каже "Ні" : кн.-розмальовка для дітей дошк. та мол. шк. віку / пер. з англ. Самойлової Н. М.. - 2017Р133575
Литва. Всего здесь больше / [Литов. гос. департамент туризма при Мин-ве экономики]. - [20--]Р134108
Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : монографія / [Абрамова І. Г. та ін. ; відп. ред. Сіріньок-Долгарьова К. Г.]. - 2017ВА820798
Ми пам'ятаємо! Університет звитяжний : ст. та нариси / Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - 2017ВА820654
Музеи в 2017 году : [путеводитель]. - 2017Р134114
Новини на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості створення : метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т бібліотекознавства. - 2017Р133567
Організація суддівства змагань з армспорту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Комаревич О. Є. [та ін.]. - 2018ВА820726
Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : зб. тез доп. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовт. 2017 р. / Мукачів. держ. ун-т [та ін.]. - 2017ВА820343
Основи туризму. Ч. 2: Основи туризмознавста. - 2017В357140/2
Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / [І. Ф. Прокопенко] ; за ред. д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. - 2018ВА820329
Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції : монографія / [Н. В. Савінова та ін.]. - 2017ВА820802
Рига. Достопримечательности : [путеводитель]. - [20--]Р134115
Сирия / Мин-во туризма. - 2006Р134117
Суцвіття талантів Дніпропетровщини. Вип. 12 / [упоряд. О. Хоменко]. - 2017В353893/12
Українські студії в Гарвардському університеті / [ред. кол. в складі: Зенон Бабюк та ін.]. - [19--]Р134112
Чорнобильська катастрофа: 30 років опісля - що далі? : зб. вибр. робіт Всеукр. конкурсу 2016 р. / [уклад. В. Шеремета]. - 2016ВА820904
Юрмала: место вашего отдыха / [пер.: Александра Заматаева ; фото: Янис Салиньш и др.]. - [20--]Р134109
Я люблю Палангу. - [20--]Р134118
Hudec I. Matice slovačkа Lipovljani ( 1996. - 2016. ) / Ivan Hudec, Josip Krajči ; [lektor za hrv. jez. Diana Ivančan, Maja Pasarić ; prijev. za slov. jez. Sandra Kralj Vukšić]. - 2017ІВ225064
Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, проблеми, тенденції : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Апшай Марія Василівна. - 2018РА434830
Берінчик Д. Ю. Структура змагальної діяльності й особливості прояву спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Берінчик Денис Юрійович. - 2017РА434764
Берладин О. Б. Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд.пед. наук : 13.00.01 / Берладин Ольга Богданівна. - 2018РА434979
Бровченко А. В. Робочий зошит з трудового навчання для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів : [за оновлен. програмою 2016 р. Творчі завдання. Детальні інструкції. Худож. зразки] / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка. - 2017ВС63898
Будна Т. Б. Математика. 4+ : [посібник] / Т. Б. Будна. - 2018Р133551
Булах Т. Д. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т. Д. Булах. - 2017ВА820333
Вовк Б. І. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вовк Богдан Іванович. - 2018РА434808
Волошина Т. В. Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Волошина Тетяна Володимирівна. - 2018РА434846
Гільберг,Тетяна Я пізнаю світ. 1 клас. Ч. 2. - 2017В357152/2
Гільберг,Тетяна Я пізнаю світ. 1 клас. Ч. 3. - 2017В357152/3
Гільберг,Тетяна Я пізнаю світ. 1 клас. Ч. 4. - 2017В357152/4
Гуменюк С. В. Теоретичні і методичні основи формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гуменюк Сергій Васильович. - 2018РА435003
Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах IX - 30 рр. XX ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дудка Тетяна Юріївна. - 2018РА434833
Ефименко, Николай Николаевич Лёвушкины сказки (физкультурные сказки) или Как подарить детям радость движения, познания и постижения (для дошкольников 3-7 лет). Вып. 1. - 2017С11663/1
Єлісовенко Ю. П. Радіовиробництво : навч. посіб. / Єлісовенко Ю.П., Нагорняк М. В. ; за заг. ред. проф. В. В. Різуна. - 2017ВА820843
Завальнюк О. В. Спорт як феномен культури (досвід філософської рефлексії) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Завальнюк Олена Валентинівна. - 2018РА435030
Кабусь Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика : монографія / Н. Д. Кабусь. - 2017ВА820751
Казьмирчук Г. Д.Казьмирчук, Григорій Дмитрович Вибрані твори. Т. 10: Вступ до університетських студій : нариси [та інформат. документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. - 2017В354060/10
Кожокар М. В. Організаційно-педагогічні засади виховання молоді в студентських товариствах Буковини (1875-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кожокар Марина Василівна. - 2018РА435002
Кругляк Т. О. Рухливі ігри та забави в дошкільному навчальному закладі : метод. посіб. для студентів і вихователів дошк. навч. закл. / Тетяна Кругляк, Наталія Кругляк. - 2018ВА821316
Кудряшова А. В. Інформаційна технологія прогностичного оцінювання якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кудряшова Альона Вадимівна. - 2018РА434788
Кушнірчук О. Р. Соціально-педагогічна профілактика проституції неповнолітніх у школах-інтернатах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кушнірчук Оксана Романівна. - 2018РА434980
Литовченко І. М. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Литовченко Ірина Миколаївна. - 2018РА434818
Митківська Т. І. Комплексне обстеження музейних приміщень : метод. рек. / Т. І. Митківська, О. І. Комаренко. - 2018ВА821090
Неручок В. П. Обереги нації і держави : уроки громадян. освіти (практ. завдання за програмою посіб. для студентів ВНЗ "Громадянська освіта: теорія і методика навчання", Київ, 2008 р.) / [В. Неручок]. - 2018ВА820795
Петрук А. П. Оптимізація методичної складової системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Петрук Андрій Петрович. - 2018РА434754
Савінова Н. В. Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення : монографія / Наталія Савінова. - 2017ВА820800
Савінова Н. В. Технології корекційно-виховного процесу : навч.-метод. посіб. / Н. В. Савінова, І. В. Середа, Д. М. Борулько. - 2018ВА820801
Товкало М. Я. Стандарти громадсько-активної школи: залучення батьків : навч.-метод. посіб. / [М. Я. Товкало ; під заг. ред. Л. І. Даниленко]. - 2014ВС63937
Товкало М. Я. Стандарти громадсько-активної школи: шкільна культура : навч.-метод. посіб. / [М. Я. Товкало ; під заг. ред. Л. І. Даниленко]. - 2014ВС63936
Фиштик Й. Собор щоденної благодаті : радіопубліцистика / Йосип Фиштик, Микола Зимомря. - 2012ВА820755
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка. - 2017ВА820623
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" спеціалізації "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / Г. М. Швецова-Водка. - 2018ВА820622
Шепеленко Т. В. Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі психофізіологічних показників спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз виховання та спорту : 24.00.01 / Шепеленко Тетяна Валеріївна. - 2018РА434809
Шост Н. Б. Веселі прописи. Підготовка руки до письма. 4+ : [посібник] / Н. Б. Шост. - 2018Р133552
Шост Н. Б. Навчання грамоти. 4+ : [посібник] / Н. Б. Шост. - 2018Р133554
Шост Н. Б. Розвиток мовлення. 4+ : [посібник] / Н. Б. Шост. - 2018Р133553
Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець XX - початок XXI ст.) : монографія / Олена Ярова. - 2018ВА820867

  Періодичні видання:

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Вип. 19: Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XI міжнар. наук. конф. (Острог, 18-19 травня 2018). - 2018Ж69992:Культ./2018/19
Akademisches Jahrbuch [Univ. Rostock] - 2017, № 2016-2017Ж43478/2017/2016-2017
Annual [Assen Zlatarov University] - 2017 т. 46, № 2Ж72666/2017/46/2
Jahresbericht der DFG [Deutsche Forschungsgemeinschaft] - 2017, № 2016Ж38499/2017/2016
Journal of Library Science in China - 2017, № 9Ж43583/2017/9
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Senri Ethnological Reports. № 146: Satewalese cultural dictionary / compl. by S. Sauchomal [et al.]; ed. by L. A. Reid. - 2018Ж43536/2018/146
Анали Огранка САНУ у Новом Саду - 2018, № 2017; Бр.13Ж100335/2018/2017; Бр.13
Бюлетень реєстрації НДР і ДКР - 2018, № 3Ж71499/2018/3
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2017, № 80; Т.1Ж69843:Пед./2017/80; Т.1
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2017, № 80; Т.2Ж69843:Пед./2017/80; Т.2
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2017, № 80; Т.3Ж69843:Пед./2017/80; Т.3
Культурологічна думка - 2017, № 12Ж73816/2017/12
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Педагогічні науки - 2018, № 1Ж69786:Пед.н./2018/1
План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні в ... році - 2018, № 2018; Вип.2Ж72412/2018/2018; Вип.2
Проблеми підготовки сучасного вчителя - 2018, № 17Ж73319/2018/17
Проблеми сучасного підручника - 2018, № 20Ж70829/2018/20
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 6: A simple decision theoretic model / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/6
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 8: Zur Stårkung wissenschaftlicher Kritik / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/8
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 9: Sind rewählte Teamleiter besser als ihr Team? : Analyse am Beispiel von BWL-Professoren und ihren Zitationen / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського