Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Х<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети" (8-9 грудня 2017 року). Ч. 1. - 2017В357211/1
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети" (8-9 грудня 2017 року). Ч. 2. - 2017В357211/2
Судова практика Верховного Суду. Висновки Великої Палати щодо адміністративних справ : [збірник] / Україна. Верховний Суд. Велика палата. - 2018ВА822178
Адміністративне право України : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. "Право" освіт.-проф. програми "Правознавство" / [Т. О. Коломоєць та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. О. Коломоєць. - 2018ВА822921
Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т., Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. - 2017ВА822228
Доказуванняі у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Гузела М. В. [та ін.] ; за ред. проф. В. С. Канціра. - 2018ВА821141
Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / [Козодаєв С. П. та ін.]. - 2018ВА822930
Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - 2002ВА620860
Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури та мистецтва : метод. рек. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". - 2017Р133833
Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів : монографія / [Ківалов С. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В. В. Тіщенко. - 2018ВА822914
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни", 22 грудня 2017 р. : [збірник] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманітар. ін-т, Каф. кримін.-прав. дисциплін. - 2017ВА822223
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001ВА620912
Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України : навч. посіб. / В. І. Галаган [та ін.]. - 2018ВА822919
Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - 2018ВА822227
Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності : матеріали наук.-методол. семінару молодих учених Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / [під заг. ред. проф. С. К. Хаджирадєвої]. - 2018ВА822293
Про звернення громадян : закон України : норматив. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 23.02.2018 р. . - 2018Р133852
Про Національну гвардію України : закон України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2016 р. : офіц. текст. - 2016Р133855
Про оперативно-розшукову діяльність. - 2018Р133850
Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України : монографія / І. В. Андронов. - 2018ВА822920
Дорофеєва Л. М. Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції : монографія / Л. М. Дорофеєва. - 2017ВА822918
Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об'єктів промислової власності: господарсько-правовий аспект : монографія / Б. Ю. Львов. - 2018ВА822346
Никифоряк Л. П. Довідник професійного судді щодо застосування судами України статті 149 КК України / [Л. П. Никифоряк, А. М. Орлеан, Н. С. Стефанів ; заг ред.: О. Г. Горбунова, О. Л. Кустова, М. І. Андрієнко]. - 2018ВА822882
Писаренко В. П. Кращі самоврядні практики з проектної діяльності: Полтавщина : монографія / [В. П. Писаренко, П. В. Ворона та ін.]. - 2017ВА822478
Ромат Є. В. Маркетинг у публічному управлінні : монографія / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. - 2018ВА822929
Рязанов М. Ю. Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту Міжнар.-прав. відносин / М. Ю. Рязанов, В. А. Федоров. - 2018ВА822926
Селіваненко В. В. Міжнародно-правова та національна охорона об'єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я : монографія / Селіваненко В. В.. - 2018ВА822224
Строяновський В. В. Інституціоналізація стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки : монографія / В. В. Строяновський. - 2018ВА822282
Україна. Закони. Про адміністративні послуги : закон України : станом на 10 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - 2018Р133845
Україна. Закони. Про громадянство України. - 2018Р133853
Україна. Закони. Про Державне бюро розслідувань : закон України : станом на 25 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - 2018Р133848
Україна. Закони. Про Державне бюро розслідувань : закон України : чинне законодавство станом на 15 берез. 2016 р. : офіц. текст. - 2016Р133849
Україна. Закони. Про добровільне об'єднання територіальних громад : закон України : норматив. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 02.04.2018 р.. - 2018Р133854
Україна. Закони. Про захист прав споживачів : закон України : станом на 12 берез. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - 2018Р133844
Україна. Закони. Про міжнародне приватне право : закон України : станом на 17 листоп. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - 2017Р133846
Україна. Закони. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України : станом на 26 лют. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - 2018Р133847
Україна. Закони. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України : станом на 25 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - 2018Р133851
Харитонов Є. О. Право власності : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. Г. Некіт. - 2018ВА822931

  Періодичні видання:

[Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 200: Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości / red. nauk. A. Musiała. - 2017Ж37240:PP/2017/200
[Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 207: Z badań nad prawem prywatnym / red. nauk. A. Olejniczak [et al.]. - 2017Ж37240:PP/2017/207
Вісник Одеського національного університету Серія:  : Правознавство - 2017 т. 22, № 1Ж69659:Пр.зн./2017/22/1
Janusz-Pohl B. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 203: Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim / Barbara Janusz-Pohl. - 2017Ж37240:PP/2017/203
Staniszewska L. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 209: Administracyjne kary pieniężne : Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego / Lucyna Staniszewska. - 2017Ж37240:PP/2017/209
Угриновська О. Праці Львівської Лабораторії прав людини Академії правових наук України. 2004, Вип.6: Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин / О. Угриновська, Ю. Білоусов. - 2004Ж70485:С.1/2004/6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського