Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ф<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

III Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Соціально-політичні проблеми сучасності", 28 березня 2018 р. : тези доп. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. політології та міжнар. відносин. - 2018ВА821701
Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку : наук.-аналіт. доп. / [Н. М. Оніщенко та ін.]. - 2017ВА822018
Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі : монографія / [Г. П. Щедрова та ін. ; за ред. Г. П. Щедрової]. - 2018ВА821530
Українка: жінка-волонтер, жінка-герой : нариси, вірші, спогади, світлини / Жін. т-во ім. Ольги Басараб та Олени Теліги, Орг. Укр. Націоналістів. - 2017ВА821949
Łoś R. Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Robert Łoś. - 2017ІВ225116
Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - 2001В345423/Т. 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського