Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ф<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 19 жовт. 2017 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - 2017ВА827897
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", 16-17 квітня 2018 року : [зб. тез наук. доп.] : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918 - 2018 р.р.) / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - 2018ВА827742
Медіа-захід. Інструкція з організації та проведення / [USAID від америк. народу та ін.]. - [2018]ВА827828
Політологія : навч. посіб. / О. В. Бобіна [та ін.] ; за ред. І. В. Шаповалової. - 2017ВА827690
Балацька О. Б. Політичне насилля як політико-культурний феномен: специфіка, детермінація, тенденції : монографія / О. Б. Балацька. - 2018ВА827872
Грабовський С. Драматичні сюжети українського націотворення: виклики та відповіді / Сергій Грабовський. - 2017ВА827792
Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - 2001В345423/Т. 1
Кожевніков В. П. Українці, скоро вибори. Просинайтеся ... / Валентин Кожевніков. - 2018ВА827799
Леськів М. Є. Принципи концептуалізації поняття "людина політична" в сучасній політичній науці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Леськів Марія Євгенівна. - 2018РА438129
Пунько, Богдан Михайлович Антифілософія політики. Т. 1: Український контекст. - 2018В357489/1

  Періодичні видання:

Держава і право Серія:  : Політичні науки - 2018, № 81Ж69395:Політ.н./2018/81
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського