Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Т<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

"Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни : аналіт. доп. / [Д. В. Дубов та ін.]. - 2017СО35839
Володимир Мельниченко : біобібліографія / [упоряд. В. Стеценка ; вступ. ст. С. Гальченка ; голов. ред. А. Мнишенко]. - 2018ВА822284
Вони лишили слід безсмертний і терпкий... : [про героїв Бердичівщини] / [авт.-упоряд. Мілада Мартинюк] . - 2017ВА822452
Гибель империи / [глав. ред. Д. Кручинин]. - 2017ВА822439
Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : зб. довід.-інформ. матеріалів / Всеукр. форум інтелігенції. - 2008ВА822242
Древний Египет / [глав. ред. Д. Кручинин]. - 2017ВА822440
Краткие сообщения Одесского археологического общества : [сб. науч. ст.] / НАН Украины, Одес. археол. музей, Одес. археол. об-во, Фонд Греч. культуры, Одес. филиал. - 1999ВА822247
Никоний и античный мир Северного Причерноморья : сб. ст. и заметок / НАН Украины, Одес. археол. музей [и др.]. - 1997ВА822281
Перемишль і Перемиська земля протягом віків : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук. конф., Перемишль, 11-13 квіт. 2002 р. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка в Польщі, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України [Вип.] 3: Інституції. - 2003ВА822243
Прадавня батьківська земля - село Кунин : [іст.-краєзнав. нарис] / [Т. Павлюк та ін. ; упоряд. Т. Павлюк]. - 2017Р133832
Киркевич, Виктор Генадиевич История Киева. Кн. 1: Киев руський. - 2017В357145/1
Козловська І. О. Розслідування підробки історії Русі. Правда проти кривди / Івалон Ольга Козловська. - 2018АО274643
Кушніренко І. К. Історія Гуляйпільського краю : навч. посіб. / Іван Кушніренко, Оксана Горпинич. - 2018ВА822312
Ляшев О. Роїщани в Українській революції. Михайло Зінченко / Олександр Ляшев. - 2018Р133831
Маґочій П. -Р. Історія України / Павло-Роберт Маґочій ; [авториз. пер. з англ.: Е. Гийдел, С. Грачова ; ред.: С. Саваневська та ін.]. - 2007ВС64034
Панасенко М. М. Городище в документах і фотографіях / Микола Панасенко. - 2017ВА822306
Пєтков С. В. Князь Святослав : [іст. нарис] / Сергій Пєтков. - 2018ВА822374
Подобєд О. А. Свята та дозвілля переміщених українців повоєнної Західної Німеччини / Олена Подобєд. - 2017ВА822229
Пометун О. І. Історія України. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олена Пометун, Нестор Гупан, Ігор Смагін. - 2017ВС63968

  Періодичні видання:

Berlin in Geschichte und Gegenwart - 2017, № 2016Ж44110/2017/2016
Вісник національного історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" - 2017, № 2Ж74748/2017/2
Szafrański W. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 205: Józef Weyssenhoff - polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia / Wojciech Szafrański. - 2017Ж37240:PP/2017/205
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського