Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Т<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Dokumentarna izložba Zavičajne osobe grada Iloka. Rikard i Julije De Luca / Muzej grada Iloka - Galerija umjetnina. - 2015ІВ225065
IV. Međunarodni arheološki kolokvij "Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru i šire, Crikvenica, 8. - 9. studenog 2017. : knj. sažetaka i program kolokvija / Inst. za arheologiju, Muzej Grada Crikvenice, Hrvatska zaklada na znanost. - 2017ІС15573
Бучач. Цікаві сторінки минувшини : рек. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. від-ня Всеукр. громад. орг. "Укр. бібл. асоц.", Бучац. ЦБС. - 2017ВА820875
Історія української державності : метод. вказівки та завдання до семінар. занять, самост. роботи студентів, тести для усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / Центральна спілка споживчих товариств України. - 2017ВА821163
Історія : [іст. довідник] / [С. Адамс та ін. ; пер. з англ. Р. Фещенко]. - 2017СО35743
Кривий Ріг - яскраві сторінки : [фотоальбом] / [фот.: О. Водолазський та ін. ; голов. ред. В. Строля]. - [2018]СО35773
Мій друг - рідне місто : зошит-посіб. для учнів 4-х кл. / [уклад.: Л. Г. Шевцова та ін.]. - 2016Р133556
Музейний простір: збереження та презентація предметів юдаїки : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 18-20 жовт. 2017 р. / Громад. орг. "Кетер", Музей культури євр. народу та історії Голокосту "Музей Михайла Мармера". - 2017ВА821175
Перехрест Олександр Григорович : бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича. - 2018ВА821164
Переяславщина: люди та їхні справи / [авт. проекту О. Пироговський ; голов. ред. Г. Карпенко ; упоряд. Т. Панченко]. - 2017ВА820844
Перші прогулянки містом Дніпро : зошит-посіб. для учнів 2-х кл. / [уклад.: Л. Г. Шевцова ; мал. Є Король]. - 2016Р133555
Чудове місто на Дніпрі : зошит-посіб. для учнів 3-х кл. / [уклад.: Л. Г. Шевцова та ін. ; мал. Є. Король]. - 2016Р133557
Werth N. Otok ljudoždera : 1933. Deportacija - zaborav u Sibiru / Nicolas Werth ; s fr. prev. Ana Kapraljević. - 2015ІВ225082
Бондаренко, Олександр Гнатович Під знаком Молоха. Кн. 1: Історія зародження терору в Московії. - 2018В357179/1
Бондаренко, Олександр Гнатович Під знаком Молоха. Кн. 2: Витоки і наслідки червоного терору в Совдепії. - 2018В357179/2
Бондаренко, Олександр Гнатович Під знаком Молоха. Кн. 3: Злочини більшовиків на теренах СССР. - 2018В357179/3
Вітер М. Літопис Революції Гідності / Михайло Вітер. - 2017ВС63840
Ганаба С. О. Історія України. Збірник тестових завдань. Тематичний контроль. 30 варіантів для підготовки (900 тестових завдань) : [навч. посіб.] / С. О. Ганаба. - 2017СО35766
Ганаба С. О. Історія України. Збірник тестових завдань. Тести для перевірки компетентності : [530 тестових завдань : навч. посіб.] / С. О. Ганаба. - 2018СО35765
Глінка, Олександр Місто з минулого. Кн. 2: Продовження. - 2017В357115/2
Гойченко Д. Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и Голодомор : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко ; [предисл.: Е. Сверстюк, Е. А. Зудилов ; науч. ред., коммент., послесл. П. Г. Проценко]. - 2017ВА820648
Горинський І. Історія України. Підсумкові атестаційні контрольні роботи. 9 клас : [14 варіантів] : за чин. програмою з історії України : [посіб.] / Ігор Горинський. - 2018ВА821308
Кицак Б. В. Медичне забезпечення населення в райхскомісаріаті "Україна" в 1941-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кицак Богдан Вікторович. - 2018РА434815
Кононенко О. М. Стоянка Радомишль I та ії місце у верхньому палеоліті України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Кононенко Олеся Миколаївна. - 2018РА434736
Крижановська М. Є. Зошит з тематичного контролю знань учнів для підсумково-узагальнюючого уроку. Історія України. 9 клас : завдання складені відповідно до чин. програми з історії України / М. Є. Крижановська, О. В. Наумчук. - 2017СО35767
Кручиненко В. В. Історико-демографічне дослідження шлюбно-родинних відносин у Миргородському полку 1723-1782 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кручиненко Вячеслав Вікторович. - 2018РА434974
Курилишин, Костянтин Часопис "Діло" (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики. Т. 3: 1895 - 1899 рр.. - 2017В356010/3
Левчук І. С. Діяльність польських, українських та єврейських жіночих організацій в Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Левчук Ірина Сергіївна. - 2018РА434993
Ліфантій О. В. Коштовні металеві аплікації костюма населення Степової Скіфії VII-III ст. до н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Ліфантій Оксана Валентинівна. - 2018РА434956
Малик А. І. Які ж ми люди ... : історії, події, факти, спогади, інформації / А. І. Малик ; за ред. проф., заслуж. працівника освіти України А. В. Рудя. - 2017ВА820837
Маргулов А. Х. Ассирійці України в 1920-1930-х роках: хроніки протистоянь : монографія / Маргулов Артур. - 2017ВА820851
Милашевський О. С. Північно-західний компонент черняхівської культури (за матеріалами ліпного посуду) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Милашевський Олександр Степанович. - 2017РА434957
Панчук І. І. Історія України. Всесвітня історія. Тестовий контроль. 9 клас : [зошит для контролю знань : тестові завдання за варіантами, завдання у форматі ЗНО] / Ігор Іванович Панчук. - 2018ВА821307
Плохій С. Брама Європи. Історія України від Скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Романа Клочка]. - 2018ВА820618
Половець В. М. Половці і Київська Русь : [монографія] / Володимир Половець. - 2017ВА820725
Попова Т. Н. Жизнеописание учёного-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика / Т. Н. Попова. - 2017ВС63785
Потульницький В. А. Корона та ціна. Історіософія династичної історії Центральної та Східної Європи IX-XVIII століть : [монографія] / Потульницький В. А.. - 2018ВС63814
Пущук І. А. Волиняни про "Волинь - 43": українська пам'ять про польску експансію на український північний Захід у 1938 - 1944 рр.: усноісторичний аспект. Волинська область, Рівненська область, Південна Волинь (Кременеччина), Берестійщина, Підляшшя, Холмщина / [Пущук І. А.]. - 2017ВА820842
Рудь В. С. Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі Південного Бугу та Дністра (етапи ВП - СІ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Рудь Віталій Сергійович. - 2018РА434958
Савонова Г. I. Художньо-естетичний цикл на уроках історії: всесвітня історія, історія України. 7 клас : навч.-метод. посіб. / Г. I. Савонова. - 2017ВА820852
Семенчук С. О. Осередки язичництва лівобережжя Середньої Подністрянщини (XI ст. до н. е. - XIII ст. н. е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Семенчук Сергій Олександрович. - 2018РА434995
Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI-XVIII століть : [монографія] / Ігор Ситий ; [ред.: Л. Линюк, Л. Марченко]. - 2017ВС63817
Слободян Т. І. Поховальний обряд населення Східнокарпатського регіону в ранньоримський час : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Слободян Тетяна Іванівна. - 2018РА434737
Уривалкін, Олександр Миколайович Довідник з історії України. Т. 1: З найдавніших часів й до кінця XIX століття. - 2018В357107/1
Шевченко В. М. Польський дворянин Фелікс Мовчановський: життя та діяльність : [дослідження] / Володимир Шевченко. - 2017ВС63806
Шлёнский Д. В. Истории одной улицы [Андреевский спуск] / Дмитрий Шлёнский. - 2017ВА820918
Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна. - 2018РА434725

  Періодичні видання:

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 41: Bd. 2: Geschichtsentwürfe und Identitätsbildung am Übergang zur Neuzeit / Hrsg. von U. Friedrich [et al.] Bd. 2: Soziale Gruppen und Identitätspraktiken. - 2018Ж43323/2018/41: Bd.2
Kultura słowian. T. 13: Słowianie - problemy geokultury / pod red.. H. Kowalskiej-Stus. - 2017Ж42295:KKS/2017/13
Senri Ethnological Reports. № 144: Food culture and daily life in China under the socialist system / ed. by H. Kawai, Z. Liu. - 2018Ж43536/2018/144
Археографски прилози - 2017, № 39Ж65123:А/2017/39
Проблеми гуманітарних наук Серія:  : Історія - 2017, № 40Ж69705:Іст./2017/40
Проблеми політичної історії України - 2018, № 13Ж73345/2018/13
Українська біографістика - 2017, № 15Ж69079/2017/15
Tryjarski E. Rozprawy wydziału historyczno-filozoficznego PAU. T. 117: Zapisy sądu duchownego ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim / Edward Tryjarski. - 2017Ж42750/2017/117
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського