Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Т<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Буковинському вічу - 100 років (1918 - 2018) : бібліогр. покажч. / [авт.-уклад.: І. Рудько, О. Гаврилюк ; ред. М. Довгань ; вебліограф. Г. Добровольська]. - 2018ВА830482
Волинь і волиняни в історії та культурі України : [зб. тез наук. дослідж. слухачів наук. т-в Волин. обл. МАН] / [упоряд. Л. Б. Мазурик ; редкол.: О. А. Кулібаба та ін.]. - 2018ВА830481
Вступ до історії. Навчально-методичні матеріали до пропедевтичного курсу історії для 5 класу : [посіб. для вчителів історії] / Олена Бурлака та ін. ; [наук. ред. М. М. Мудрий]. - 2018ВА830407
Звягельський календар. Віхи історії / упоряд., [передм.]: Ліна Наумець. - 2018ВА830229
Історія України. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / [І. О. Бурнейко та ін.]. - 2018ВС65371
Козацька скарбниця. Гетьманські читання. Вип. 8. - 2017-850899
Майдан від першої особи. Регіональний вимір. Вип. 3 : [у 2 ч.], ч. 2: Львівська - Чернігівська області / [уклад.: Г. Боднар та ін. ; відп. ред. Т. Привалко]. - 2018В357188/3.2
Мельниченко Василь Миколайович (кандидат історичних наук, професор) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Л. І. Синявська ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст. О. П. Реєнт]. - 2019ВА830546
Поділля в добу Української революції. Рік 1917 : док. та матеріали / [упоряд.: В. Р. Адамський ; редкол.: І. М. Шоробура (відп. ред.) та ін.]. - 2017ВС65347
Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії XI - XVIII століть. - 2017-С997495
Слов'янські культури в європейській цивілізації : [зб. ст.] / [відп. ред. В. І. Наулко]. - 2001ВА611816
Черкащина козацька : [посібник] / [Н. Степанова та ін. ; ред. К. М. Криворот]. - 2018СО36371
Южне: сторінки живої історії : [іст.-краєзнав. нарис] / [упоряд. та ред. Т. В. Єрошенко-Афанасьєва]. - 2018ВА830356
Hisem O. V. Istoria Ucrainei. Nivelul standard : man. pentru cl. a 10-a a inst. de învăţământ gen. cu predarea în limba rom./mold. / O. V. Hisem, O. O. Martyniuk ; trad. de S. T. Kyrchu, M. H. Shorodok ; il. V. D. Khoroshenko. - 2018ІВ225909
Hisem O. V. Ukrajna története (standard szint) : tankv. a magyar oktatási nyelvű általános középfokú tanintézetek 10. osztálya számára / O. V. Hisem, O. O. Martyniuk ; ford. V. V. Maha. - 2018ІВ225908
Semena M. Crimean report : chronicles of the occupation of the Crimea (2014-2016) : Sel. comment., reviews and articles publ. on the Crimea. Realities website in 2014-early 2016 / Mykola Semena. - 2018ІВ225907
Аристов С. В. Повседневная жизнь нацистских концентрационных лагерей / Станислав Аристов. - 2017ВА829876
Балазанова О. Е. Загадки истории. Знаменитые мистификации / О. Е. Балазанова. - 2019-З354182
Гоман Р. В. Книга для вчителя до курсу "Історія України. 9 клас" : розроб. уроків / Р. В. Гоман. - 2018ВА830388
Гук О. І. Збірник завдань з історії України. 9 [клас]. ДПА 2019 : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. І. Гук. - [2019]ВС65386
Гук О. І. Збірник завдань з історії України. 9 клас. ДПА 2020 : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. І. Гук. - [2019]ВС65387
Гусейнов Г. Kryvyi Rih Ukraine / Г. Гусейнов. - 2018-706408
Дмитриева О. П. Национальные общности на территории Беларуси в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) : [монография] / О. П. Дмитриева ; [науч. ред. М. Г. Жилинский]. - 2017ВА829883
Задорожний А. Галичина під Польщею (1387-1772) / Анатолій Задорожний, Микита Задорожний Кн. 2. - 2016ВС65328
Задорожний А. Галичина. Історія і філателія / Анатолій Задорожний, Микита Задорожний [Кн. 1]: [Галичина в прадавні і княжі часи]. - 2013ВС65329
Кримський, Агатангел Юхимович Вибрані сходознавчі праці. Т. 4: Іраністика / [редкол.: Л. В. Матвєєва (голов. ред.) та ін. ; передм., імен. та геогр. покажч., відп. ред.: Ю. М. Кочубей, Т. Ф. Маленька ; фот. П. С. Подуфалов]. - 2008В350988/4
Крушинська Н. А. Лемеші, Шуляки, Шолойки, Гарбузин, Горбачі й Димерка / Н. А. Крушинська. - 2018-Ш501667
Кузьменко-Лісовенко К. В. Затоплена придніпровська цивілізація. Історія. Людські долі / Катерина Кузьменко-Лісовенко. - 2018ВС65335
Кухаронак Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў / Таццяна Кухаронак. - 2017ВА829875
Лихачев В. А. Антисемитизм в Украине - 2014: доклад по результатам мониторинга / Вячеслав Лихачев. - [2014]Р135056
Маярчак С. П. Історико-культурний розвиток Середньодністровського Лівобережжя у ІХ - ХІІІ ст. і формування Пониззя : монографія / С. П. Маярчак ; [відп. ред.: Л. І. Виноградська]. - 2018ВА830207
Охріменко О. Повсякденне життя міст Англії XI-XIII ст. / О. Охріменко. - 2019-П745983
Паламарчук С. В. Античные следы в истории Нижнего Подунавья / С. В. Паламарчук. - 2017ВА830203
Пастушенко Р. Я. Вступ до історії. [5 клас] : підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Роман Пастушенко. - 2018ВС65357
Пометун О. І. Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко. - 2019-В001894
Разиграєв О. По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині в роки Великої війни: 1914-1918 рр. : монграфія / О. Разиграєв. - 2018-П345299
Рибчинський О. Ринкові площі історичних міст України : [монографія] / Олег Рибчинський. - 2016ВС65332
Світленко С. І. Українське XIX століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / Сергій Світленко. - 2018ВА830188
Скиба П. В. "Витоки Уборті медові" на Ємільчинщині : іст.-краєзнав. фотонарис / Петро Скиба ; [фот. П. Скиба та ін.]. - 2018ВА830230
Фатула Ю. М. Неси мамці жалість мою... Закарпатці у Першій світовій війні / Ю. М. Фатула. - 2018-П797867
Чернявский Г. И. Ричард Никсон / Георгий Чернявский, Лариса Дубова. - 2018ВА830251
Шварц С. В. Путешествие в провинциальную столицу. Прогулки по старому Харькову / Станислав Шварц ; [предисл. М. М. Красикова]. - 2018СО36370
Шляхторов А. Г. Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском иге" / Алексей Шляхторов. - 2018ВА829878
Щупак І. Я. Всесвітня історія. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Ігор Щупак. - 2018ВС65361

  Періодичні видання:

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету - 2018, № 50Ж69253/2018/50
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського