Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=С<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Історія соціології : навч. посіб. / Агаларова К. А. [та ін.] ; за ред. д-ра соц. наук, проф. І. П. Рущенка. - 2017ВА821559
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних наук", 17-18 листопада 2017 р. / Класич. приват. ун-т. - 2017ВА821334
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальні комунікації і нові комунікативні технології", 10-11 листопада 2017 р. / Класич. приват. ун-т. - 2017ВА821332
Заремба-Косович Г. Р. Специфіка уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Заремба-Косович Ганна Романівна. - 2018РА434748
Піронкова О. Ф. Соціальні практики поводження із психічно хворими: соціологічний вимір : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Піронкова Оксана Феліксівна. - 2018РА434954
Рижко О. М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рижко Олена Миколаївна. - 2018РА435015
Чабайовська М. І. Я люблю Україну : інтегров. посіб.-зошит для учнів 3 кл. / Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.. - 2017ВС63899

  Періодичні видання:

Zinbun - 2018, № 48: 2017Ж40083/2018/48: 2017
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах - 2018, № 37Ж71779/2018/37
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського