Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=С<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Модернізація змісту професійної підготовки магістрів соціальної роботи : навч.-програм. вид. : [збірник] / [Т. Г. Вермієнко та ін. ; уклад. С. В. Копилова]. - 2018ВА832681
Социальная сплочённость как категория темпорализма в контексте современности : [коллект. монография] / [Н. Божок и др. ; науч. ред. В. Ярская-Смирнова]. - 2017ВА832811
Біль М. М. Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика : монографія / Мар'яна Біль. - 2018ВА832588
Богданов В. С. Электронное управление в обществе: социальные и познавательные проблемы : [монография] / В. С. Богданов ; [отв. ред. А. В. Тихонов]. - 2017ВА832812
Токарський Т. Б. Соціальна політика України в контексті євроінтеграції : монографія / Т. Б. Токарський . - 2018ВА832594
Шестакова Н. Н. Человеческий капитал старших поколений в современном российском обществе : монография / [Н. Н. Шестакова, Н. Е. Чистякова, Н. Б. Скворцова] ; под ред. канд. техн. наук Н. Н. Шестаковой. - 2018ВА832798
Юрі В. Сила позитивного Ні. Як сказати "ні", але зберегти угоду і стосунки / Вільям Юрі ; пер. з англ. Наталія Палій. - 2017ВА832663

  Періодичні видання:

Humanitarium - 2018 т. 41, № 1Ж71961/2018/41/1
Humanitarium - 2018 т. 43, № 2Ж71961/2018/43/2
Актуальні питання гуманітарних наук - 2019, № 23; Т.1Ж74297/2019/23;Т.1
Актуальні питання гуманітарних наук - 2019, № 23; Т.2Ж74297/2019/23; Т.2
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту - 2019, № 1-2Ж72744/2019/1-2
Соціально-гуманітарний вісник - 2019, № 26-27Ж74326/2019/26-27
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського