Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=С<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Громадянська освіта. Інтегрований курс. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / Васильків І. Д. [та ін.]. - 2018ВА830387
Соціологічні дискурси : матеріали II Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.). - 2019-С057229
Статистика XXI століття. Нові виклики, нові можливості : монографія / [Н. В. Ковтун та ін.]. - 2016ВА830288
Gewinner I. Gendertypisierung und Eintritt ins Erwerbsleben : Diss. / Irina Gewinner. - 2018ІС15711
Лазебник Ю. О. Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості : монографія / Ю. О. Лазебник. - 2018ВА830267
Симончук О. В Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу : монографія / О. В Симончук. - 2018-С279568
Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи : монографія / Ганна Слозанська. - 2018ВС65352
Тукаленко І. А. Гендерні політики : навч. посіб. / І. А. Тукаленко. - 2018ВА830535
Чабайовська М. І. Я люблю Україну. Інтегрований посібник-зошит з українознавства для учнів 4 класу : [навч. посіб.] / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. - 2018ВС65375
Чабайовська, М. І. Я люблю Україну. Інтегрований посібник-зошит з українознавства. 1 клас. Ч. 1. - 2018В357624/1 з дод.

  Періодичні видання:

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики - 2018, № 80Ж69919/2018/80
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського