Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=С<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - 2017ВС64472
Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - 2017ВС64478
Біскуп В. С. Кар'єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Біскуп Віталій Степанович. - 2017РА436758
Олійник Я. Б. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я. Б. Олійник, О. М. Гнатюк. - 2017ВА825599
Чиньона І. І. Особливості впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чиньона Інна Ігорівна. - 2017РА436505

  Періодичні видання:

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики - 2018, № 79Ж69919/2018/79
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського