Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Р<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

StudBook з ортопедичної стоматології / П. А. Гасюк [та ін.]. - 2018ВА825614
Визначення співвідношення імуноглобулінів, як інформативний показник стану імунітету ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит та із супутньою ішемічною хворобою : (метод. рек.) / ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - 2018Р134397
Генетика та епігенетика рідкісних хвороб. Міжнародний конгрес з медичної генетики. Харків 2018 / Харків. нац. мед. ун-т. - 2018Р134396
Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ : [збірка] / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підгот.. - 2018ВА825477
Основы реабилитации двигательных нарушений по методу профессора Козявкина / Козявкин В. И. [и др.]. - 2017ВА825565
Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в похилому та старечому віці : (метод. рек.) : (01.16/57.17) / Нац. акад. мед. наук України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р134394
Особливості лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття : (метод. рек.) / ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - 2018Р134395
Ротавірусний ентерит у дітей: клінічно-епідеміологічні особливості та тактика регідратаційної терапії : метод. рек. : 74.17/174.17 / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р134398
Аксьонова А. В. Прогнозування розвитку прееклампісії на основі вивчення маркерів атерогенної дисфункції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Аксьонова Анастасія Валеріївна. - 2018РА436578
Аль Салама М. В. Вплив кверцетину та алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Аль Салама Мухамед Васек Обейд. - 2017РА436757
Альохіна Т. А. Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Альохіна Тетяна Анатоліївна. - 2018РА436577
Антонюк В. В. Діагностика, клініка та лікування дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Антонюк Вадим Вікторович. - 2018РА436480
Архипкіна Т. Л. Ендокринне безпліддя при синдромі полікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Архипкіна Тетяна Леонідівна. - 2018РА436525
Бутенко О. І. Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Бутенко Ольга Іванівна. - 2017РА436516
Валько О. О. Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Валько Олеся Олексіївна. - 2018РА436748
Ватага В. В. Оцінка факторів ризику та профілактика гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб без дисліпідемії в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Ватага Валерія Василівна. - 2018РА436575
Волосовець А. О. Клініко-патогенетична характеристика та фактори ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогнозу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Волосовець Антон Олександрович. - 2018РА436710
Волошина Л. О. Клініко-патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Волошина Лариса Олександрівна. - 2018РА436746
Гайович І. В. Аутопластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини та пунктату кісткового мозку (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Гайович Ігор Володимирович. - 2018РА436650
Гедзик С. М. Транспапілярні ендоскопічні втручання на протоці підшлункової залози при гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гедзик Сергій Михайлович. - 2018РА436724
Гладенко С. Є. Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки та генітального пролапсу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Гладенко Світлана Євгеніївна. - 2018РА436559
Городиловська М. І. Езофагіти при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у дітей: клініко-ендоскопічні і морфологічні особливості, лікування та предиктори його ефективності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Городиловська Марта Ігорівна. - 2018РА436520
Гуржій Ю. М. Ефективність комбінованої операції факоемульсифікації з імплантацією штучного кришталика з задньою мікровітректомією при синдромі мілкої передньої камери : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Гуржій Юлія Максимівна. - 2018РА436488
Данилюк М. Б. Профілактика, діагностика і лікування гіпопаратиреозу в ранньому післяопераційному періоді при операціях на щитоподібній залозі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Данилюк Михайло Богданович. - 2018РА436782
Довгань А. О. Соматопсихічний фенотип хронічного обструктивного захворювання легень: діагностика та ефективність лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / Довгань Аліна Олександрівна. - 2018РА436681
Елхадж Емхамед А. А. Оптимізація інтравітреальних втручань у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Елхадж Емхамед Алі Абдалслам Емхамед. - 2017РА436800
Заставний І. І. Морфофункціональні особливості та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Заставний Ігор Ігорович. - 2018РА436747
Захарчук У. М. Клініко-патоґенетичне обґрунтування методів оптимізації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Захарчук Уляна Михайлівна. - 2018РА436783
Калапко-Мацієвська О. М. Експериментальне дослідження N,N⁄-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як потенційного гіпоглікемічного засобу : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.03.05 / Калапко-Мацієвська Олена Миколаївна. - 2018РА436696
Ковальська М. Є. Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них корвітину : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ковальська Марта Євгенівна. - 2018РА436723
Кондратенко С. О. Обґрунтування тактики периопераційного ведення хворих на гострий кулькульозний холецистит з супутньою ішемічною хворобою серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кондратенко Сергій Олександрович. - 2018РА436481
Копаниця О. М. Біохімічні механізми пошкодження тканин організму за умов експериментального застосування карагінану : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Копаниця Оксана Миронівна. - 2018РА436844
Крупельницька Л. Напрями сучасної психотерапії : навч. посіб. / Людмила Крупельницька. - 2018ВА825573
Кучерявий Ю. М. Синтез, модифікація і властивості 5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідних : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Кучерявий Юрій Миколайович. - 2018РА436779
Лагоржевська І. М. Клініко-морфологічні особливості перебігу та лікування центральної серозної хоріоретинопатії залежно від інфікування Helicobacter pylori : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Лагоржевська Ірина Миколаївна. - 2018РА436802
Ламазян Г. Р. Розробка та фармакологічне дослідження протидіабетичної активності сухого екстракту плодів Citrullus colocynthis (L.) Shrad : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.03.05 / Ламазян Гаяне Рачиківна. - 2018РА436695
Литвиненко Н. А. Антимікобактеріальна терапія хворих на мультирезистентний туберкульоз легень з новими та раніше лікованими випадками захворювання : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.26 / Литвиненко Наталія Анатоліївна. - 2018РА436478
Логаш М. В. Морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Логаш Максим Валентинович. - 2018РА436751
Мандзій Т. П. Фармакогностичне дослідження видів роду сосна : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Мандзій Тарас Петрович. - 2017РА436780
Марчишин С. Золототисячник лікує / Світлана Марчишин, Лілія Стойко. - 2017Р134393
Марчишин С. Первоцвіт лікує / Світлана Марчишин, Мар'яна Луканюк, Любов Шостак. - 2017Р134392
Мельник Н. А. Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Мельник Наталія Анатоліївна. - 2018РА436778
Музика Н. О. Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання лівого шлуночка при серцевій недостатності у хворих з ІХС та ефективність різних методів лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Музика Надія Олегівна. - 2018РА436534
Павленко Е. М. Особливості стоматологічного статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Павленко Елла Михайлівна. - 2018РА436672
Палига І. Є. Прогнозування та профілактика невдалих спроб допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Палига Ігор Євгенович. - 2017РА436515
Печеряга С. В. Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщенні плідного яйця в матці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Печеряга Світлана Володимирівна. - 2017РА436763
Піцун О. Й. Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Піцун Олег Йосипович. - 2018РА436774
Путієнко В. О. Ефективність комбінованого методу (фосфенелектростимуляції і фотоміостимуляції) в комплексному лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Путієнко Віталій Олексійович. - 2018РА436803
Романова Т. О. Диференційований підхід до вибору методу лікування хворих з набряком макули внаслідок ретинальної венозної оклюзії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Романова Тетяна Олександрівна. - 2018РА436561
Савельева Е. М. Здоровые волосы : [натуральные шампуни, лечебная диета, средства от выпадения волос, правила ухода, способы борьбы с перхотью] / [Е. М. Савельева]. - 2018ВА825504
Савчук Н. В. Клініко-патогенетичні особливості виникнення, перебігу та лікування серцевої недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після проведеної реперфузійної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Савчук Наталія Василівна. - 2018РА436749
Савчук С. О. Особливості окиснювальних процесів і стан ендогенної інтоксикації у щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі та їх корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Савчук Самвел Олексійович. - 2017РА436735
Сазонов М. Є. Особливості клініко-морфологічних і прогностичних факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Сазонов Максим Євгенович. - 2018РА436693
Середа К. В. Ефективність трансплантації амніотичної мембрани при бактеріальних кератитах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Середа Катерина Віталіївна. - 2017РА436799
Сілін Г. А. Діагностика та лікування оваріковарікоцеле у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Сілін Геннадій Анатолійович. - 2017РА436517
Соловей К. О. Оптимізація тактики ортодонтичної ретенції у пацієнтів після зняття брекет-системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Соловей Ксенія Олександрівна. - 2018РА436823
Степанова Г. М. Біохімічні порушення в період ранніх і пізніх проявів політравми щурів різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанова Галина Миколаївна. - 2018РА436843
Сюсюка В. Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Сюсюка Володимир Григорович. - 2018РА436680
Трахтенберг І. М. Здравниця "Конча-Заспа". Традиції, досвід, перспективи : [ювіл. нотатки] до 60-річчя від дня заснування / [авт. нарисів І. М. Транхтенберг]. - 2017Р134413
Федишин Т. В. Особливості патогенезу спорадичного і звичного невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви та корекція порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Федишин Тетяна Володимирівна. - 2018РА436768
Черепюк О. М. Обґрунтування ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Черепюк Олена Миколаївна. - 2018РА436750
Чеханов Ю. О. Оптимізація передопераційного обстеження та гістерорезектоскопічного лікування у жінок з поодинокою симптомною субмукозною міомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Чеханов Юрій Олександрович. - 2018РА436550
Шаламай У. П. Співвідношення показників обміну заліза, тиреоїдного статусу, функціонального стану серцево-судинної системи, фізичного та психічного розвитку школярів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Шаламай Уляна Петрівна. - 2018РА436801
Шатинська О. А. Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Шатинська Олена Андріївна. - 2018РА436491
Шпотюк О. О. Порівняльна оцінка композитних реставрацій жувальної групи зубів у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Шпотюк Ольга Орестівна. - 2018РА436770
Щербак О. В. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом з урахуванням функціонального стану печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Щербак Ольга Василівна. - 2018РА436535
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського