Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Р<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Метод оптимізації терапії хворих з артеріальною гіпертензією молодого віку : метод. рек. : 86.17/175.17 / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р133843
Михайло Лукович Сятиня : життєв. шлях та проф. спадщина Михайла Луковича Сятині у спогадах, світлинах, комент. / [А. Л. Сятиня та ін.]. - 2018ВА822475
Неспецифічні лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки у дітей (клініко-морфологічні аспекти) : монографія / Ткаченко П. І. [та ін.]. - 2018ВА822476
Патофізіологічні механізми біологічної активності кольорових глин : [монографія] / Б. А. Насібуллін [та ін.]. - 2017СО35840
Порушення серцевого ритму та провідності : навч. посіб. для самопідгот. до клін. практ. заняття з внутр. медицини для студентів V, VI курсів мед. ф-ту / [Рішко М. В. та ін.]. - 2017ВА822453
Програма VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Алергологи Слобожанщини". Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань, м. Харків, 12 квітня 2018 року / Департамент охорони здоров'я Харків. облдержадмін. [та ін.]. - 2018Р133859
Рання діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію : метод. рек. : 32.17/92.17 / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р133842
Безшапочний С. Б. Пропедевтика ендомікроринохірургії : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.-ф-тів післядиплом. освіти МОЗ України / Безшапочний С. Б., Гасюк Ю. А., Лобурець В. В.. - 2018ВС64086
Горленко О. М. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків: патогенетичні механізми, фактори ризику, можливості корекції : монографія / Горленко О. М., Дебрецені О. В., Сочка Н. В.. - 2017ВА822456
Ґандрі С. Р. Рослинний парадокс. Приховані небезпеки в здоровій їжі, від яких ми хворіємо та гладшаємо / Д-р медицини Стівен Р. Ґандрі, Олівія Бел-Буель ; з англ. пер. Ірина Павленко. - 2018ВА821140
Дешко Ю. Система питания и тренировок : slim and health body. Ваш путь к совершенству! / Юлия Дешко. - 2018ВС64119
Ждан В. М. Амбулаторна хірургія : посіб. для лікарів заг. практики / [В. М. Ждан, М. В. Ткаченко, М. І. Кравців]. - 2018ВА822461
Ільїна С. І. Здоров'я на вашому столі / Світлана Ільїна. - 2018ВА822879
Марков Ю. І. Тулмачний словник з клінічної токсикології : [понад 1000 слів та словосполучень] / Марков Ю. І., Недашківський С. М., Лоскутов О. А.. - 2018ВА822280
Мішиєв В. Д. Психіатрія. Еталони практичних навичок : навч. посіб. / В. Д. Мішиєв, В. Ю. Омелянович, Є. Г. Гриневич. - 2018ВА822310
Ткаченко П. И. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области у детей : учеб. пособие / Ткаченко П. И., Белоконь С. А., Доброскок В. А.. - 2019ВА822477
Торохтин А. М. Аналитическая медицина (Инициация курса) / А. М. Торохтин. - 2017ВА822455
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського