Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Р<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Международная научная конференция "Математические методы в технике и технологиях", ММТТ-14. Т. 5: Секции 7, 8 / [редкол.: Балакирев В. С. и др.]. - 2001В357119/5
Seksualno zdravlje u 21. stoljeću : zb. sažetaka : Karlovac, 25. studenog 2017 / Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju [etc.]. - 2017ІВ225069
Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров'я ( до 85-річного ювілею ДУ "Інститут Громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ") / А. М. Сердюк [та ін.]. - 2017ВА820838
Збірник клінічних рекомендацій / [голов. ред. Р. О. Ткаченко]. - 2017ВА820749
Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика. - 2017ВА820721
Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте : монография / [О. А. Панченко и др.] ; под общ. ред. д-ра мед. наук, проф. О. А. Панченко. - 2017ВА821079
Посібник по відтворенню експериментальних моделей розповсюджених нозологічних форм та їх верифікація / Б. А. Насібуллін [та ін.]. - 2018ВА820729
Функціональна діагностика : [підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.(ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України] / [О. Й. Жарінов та ін.] ; за ред. О. Й. Жарінова, Ю. А. Іваніва, В. О. Куця. - 2018ВА821078
Худеем легко! Как укротить аппетит? Главные мифы о похудении. Сытные нулевые калории : 10 эффектив. диет. - 2018ВА820797
Алієв С. П. Обґрунтування та удосконалення системи епідеміологічного і паразитологічного нагляду за триденною малярією на етапі її елімінації у Республіці Таджикистан : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 16.00.11 / Алієв Самардин Партоєвич. - 2018РА434973
Анфілова М. Р. Урогенітальні інфекції, спричинені C. trachomatis, U. urealyticum, M. genitalium: молекулярні механізми хронізації запалення, лікування та профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.20 / Анфілова Марина Родіонівна. - 2018РА434729
Артьомова Н. С. Прогнозування та попередження виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Артьомова Наталія Сергіївна. - 2018РА434732
Бисага Н. Ю. Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною паталогією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Бисага Наталія Юріївна. - 2018РА434770
Біла Н. Е. Забезпечення контролю за епідемією ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків у Дніпропетровській області. Ситуаційний аналіз / [Н. Е. Біла, Л. В. Дорохіна, О. В. Ламбракіс]. - 2018Р133561
Білак-Лук'янчук В. Й. Медико-соціальне обгрунтування функціонально-організаційної моделі подолання стигми та дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... д-ра філософії (канд. мед. наук) : 14.02.03 / Білак-Лук'янчук Вікторія Йосипівна. - 2018РА434758
Богатырь В. Б. Что? Когда? Зачем? Не есть! / В. Б. Богатырь. - 2016ВА820840
Васильева Л. И. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностические возможности рентгенографии и компьютерной томографии : [практ. рук. в схемах и табл.] / Васильева Л. И., Новичихин А. В.. - 2017ВА820330
Грижак І. Г. Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / Грижак Ігор Гнатович. - 2018РА434757
Грідіна І. Б. Оптимізація вибору методу гормональної контрацепції у жінок з надлишковою масою тіла : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Грідіна Ірина Борисівна. - 2018РА434738
Дзюба Н. О. Ефективність низькоенергетичної світлодіодної терапії в комплексному лікуванні вікової дегенерації макули : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Дзюба Наталія Олександрівна. - 2018РА434998
Довгаль Є. О. Фармакогностичне дослідження рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.) : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Довгаль Євгеній Олександрович. - 2018РА434805
Журавльова Ю. Б. Комплексна ультразвукова оцінка змін васкуляризації органів - мішенєй при порушенні вуглеводного обміну : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Журавльова Юлія Борисівна. - 2018РА434855
Івженко Л. І. Особливості клініки та лікування дисфункції мейбомієвих залоз у хворих на діабетичну полінейропатію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18, 222 / Івженко Людмила Ігорівна. - 2018РА434727
Кіприч Т. В. Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.14 / Кіприч Тетяна Валеріївна. - 2018РА434836
Коломоєць О. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 6-моно- і 6,6-дизаміщених 3-R-6,7-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино-[2,3-с]хіназолін-2-онів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Коломоєць Олександра Сергіївна. - 2018РА434763
Комаровська І. В. Прогностична цінність дослідження адипонектину, резистину та сексстероїд зв'язуючого глобуліну на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Комаровська Інна Василівна. - 2018РА434790
Кондратюк В. І. Лікують бджоли. Поради прикарпатського пасічника / Віктор Кондратюк. - 2017ВА821556
Кохан Р. С. Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен нижніх кінцівок: попередження ускладнень та рецидивів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кохан Роман Степанович. - 2018РА434981
Лапшина К. А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лапшина Катерина Аркадіївна. - 2018РА434971
Лук'янцева Г. В. Морфогенез кісток скелета після нанесення дефекту у великогомілкових кістках та на фоні тривалого введення бензоату натрію та тартразину (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.01 / Лук'янцева Галина Володимирівна. - 2018РА434749
Люлько А. О. Оптимізація хірургічного лікування жінок з пролапсом органів малого тазу і нетриманням сечі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Люлько Анастасія Олексіївна. - 2018РА434740
Мартинчик А. В. Прогностичне значення молекулярно-генетичних та імуногістохімічних характеристик при неходжкінських дифузних В-великоклітинних лімфомах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Мартинчик Аріна Валеріївна. - 2018РА434733
Мезенцева Н. І. Захворюваність і здоров'я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія / Наталія Мезенцева, Світлана Батиченко, Костянтин Мезенцев. - 2018ВА821075
Москаленко Р. А. Патоморфологічні особливості біомінералізації м'яких тканин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Москаленко Роман Андрійович. - 2018РА434746
Наврузова Г. Ф. Фармакогностичне вивчення сировини Persica vulgaris таджицьких сортів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Наврузова Ганджина Фуркатівна. - 2018РА434806
Оврах Т. Г. Прогностичне значення реактивності тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу в динаміці лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Оврах Тамара Геннадіївна. - 2018РА434972
Петров В. А. Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Петров Володимир Андрійович. - 2018РА434731
Присяжнюк А. І. Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Присяжнюк Альона Ігорівна. - 2018РА434726
Путілін Д. А. Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Путілін Денис Анатолійович. - 2018РА435038
Саблук А. Г. Професійне зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 011 / Саблук Анатолій Григорович. - 2018РА434966
Соломчак Д. Б. Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої системи профілактики та медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 / Соломчак Дмитро Богданович. - 2018РА434789
Ставре Филипче И. Хирургија на отоспонгиоза / Илија Ставре Филипче. - 2017ІС15574
Старіков В. В. Синтез, структура і властивості біосумісних шарових систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Старіков Вадим Володимирович. - 2018РА435008
Устич О. В. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів Закарпаття : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Устич Олена Василівна. - 2018РА434739
Ушко Н. О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Ушко Наталія Олексіївна. - 2018РА434820
Харапонова О. Б. Визначення впливу психомоторного стимулятора сиднокарба при повторних застосуваннях на стан міокарда щурів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Харапонова Олена Борисівна. - 2018РА434766
Шаповал О. С. Репродуктивне здоров'я жінок з доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників: прогнозування, тактика лікування та профілактика рецидивів : автореф. дис. ... д-ра мед наук : 14.01.01 / Шаповал Ольга Сергіївна. - 2018РА435005
Шегедин Я. Ю. Механізми реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шегедин Ярослава Юріївна. - 2018РА434823

  Періодичні видання:

Burggraf C. Studies on the agricultural and food sector in transition economies. Vol. 86: Russion demand for dietary quality: Nutrition transition, diet quality measurement, and health investment theory / Christine Burggraf. - 2017Ж42875/2017/86
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського