Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=П<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : матеріали ХІІІ наук. конф. молодих вчених, присвяч. 100-річчю з дня заснування Нац. акад. аграр. наук України (24-25 жовт. 2018 р., м. Чернігів) / [редкол.: В. В. Волкогон (відп. ред.) та ін.]. - 2018ВА830150
М'ясна продуктивність великої рогатої худоби : монографія / О. І. Колісник [та ін.]. - 2018ВА829838
Оксид азоту (NO) - молекула майбутнього для флори : монографія / Р. В. Ковбасенко [та ін.]. - 2019ВА829833
Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів : монографія / Б. М. Цимбал [та ін.]. - 2018ВА830092
Yang Hongxiang The flowing irrigation water / Yang Hongxiang . - 2016ІВ225873
Алексейчук О. М. Елементи сортової технології вирощування шпинату городнього у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Алексейчук Ольга Михайлівна. - 2019РА439100
Бобрицька О. М. Фізіологічне обґрунтування оцінки функціонального стану організму собак за біорезонансної корекції : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 03.00.13 / Бобрицька Ольга Миколаївна. - 2019РА438909
Бойчук Ю. М. Відбір та введення в культуру in vitro високопродуктивних генотипів ярого рижію (Camelina sativa L.) з їх подальшою генетичною трансформацією : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Бойчук Юлія Миколаївна. - 2019РА439107
Бондар С. О. Відтворення родючості чорнозему типового та підвищення продуктивності культур ланки сівозміни Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Бондар Світлана Олександрівна. - 2018РА438643
Воєвода Л. І. Оптимізація технології вирощування цикорію салатного вітлуф в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / Воєвода Лілія Ігорівна. - 2019РА439105
Градович Н. І. Динаміка вмісту плюмбуму та кадмію в штучних гідроекосистемах та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і способи його корекції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Градович Ніна Ігорівна. - 2019РА439118
Гута З. А. Токсикологічна характеристика дії фумонізинів на організм щурів та птиці : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / Гута Зоряна Антонівна. - 2019РА438906
Івахів М. А. Гіперплазія простати у псів (діагностика та лікування) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Івахів Мар'яна Аркадіївна. - 2019РА439110
Кобилюх І. Б. Профілактика субінволюції матки корів за використання препаратів нанотехнологічного походження : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Кобилюх Ірина Богданівна. - 2019РА439091
Ковбасенко Р. В. Роль селену у житті рослин : монографія / Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко. - 2019ВА829837
Піщанський О. В. Епізоотологічний моніторинг високопатогенного грипу птиці підтипів Н5, Н7 в Україні, біологічні властивості збудника та удосконалення лабораторної діагностики : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Піщанський Олександр Вікторович. - 2019РА439099
Плаксюк Л. Б. Агроекологічна оцінка процесу переходу господарств від традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Плаксюк Лариса Борисівна. - 2019РА438605
Свиридова Л. А. Формування продуктивності гібридів сорго зернового залежно від норм висіву та способу сівби у Східному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Свиридова Людмила Андріївна. - 2019РА438894
Сяська І. О. Промислові тварини : навч. посіб. / Сяська І. О.. - 2017ВА830007
Філатов С. В. Особливості поширення африканської чуми свиней в Україні та визначення ризику її біологічної трансмісії : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Філатов Сергій Володимирович. - 2019РА439098

  Періодичні видання:

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Сільськогосподарські науки - 2018, № 1Ж70434:с.-г./2018/1
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва Серія:  : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання - 2018, № 2Ж69512:Рослин./2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського