Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=П<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Ч. 1: ДСТУ 8703-1:2017. Методи відбирання проб, пакування і транспортування. - 2018СТ9157/1
Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Ч. 2: ДСТУ 8703-2:2017. Вимоги щодо безпеки. - 2018СТ9157/2
Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови. - 2018СТ9132
Квасоля продовольча. Технічні умови. - 2018СТ9131
Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32-1999, Rev. 1-2001, IDT). - 2018СТ9126
Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів. - 2018СТ9130
Ревінь свіжий. Технічні умови. - 2018СТ9133
Собаки : карман. энциклопедия. - 2011АО274550
Стовбурові клітини у ветеринарній медицині. Т. 2: Експериментальні дослідження з отримання, зберігання і застосування стовбурових клітин / А. Й. Мазуркевич [та ін.]. - 2017В354939/2
Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови. - 2018СТ9135
Господаренко Г. М. Агрохімія : підруч. для підгот. фахівців за спец. 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство" / Г. М. Господаренко. - 2018ВС63841
Дрига В. В. Формування садивного матеріалу - ризом міскантусу залежно від умов його вирощування : автореф. дис. ... канд. с-г. наук : 06.01.05 / Дрига Вікторія Вікторівна. - 2018РА434735
Китаєва А. П. Технологічні прийоми підвищення ефективності вирощування молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності : [монографія] / Китаєва А. П., Гусятинська О. О.. - 2017ВА820340
Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кравець Руслан Андрійович. - 2018РА435000
Міндер В. В. Меліоративні властивості та композиційні особливості паркових насаджень в умовах складного рельєфу м. Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Міндер Вікторія Володимирівна. - 2018РА434787
Нестеров А. В. Вредные привычки собак. Воспитание без стресса / А. В. Нестеров. - 2015ВА820890
Пилипенко О. П. Професійна підготовка фахівців ветеринарного профілю у ВНЗ Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пилипенко Олена Петрівна. - 2018РА434751
Романенко О. І. Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Романенко Олексій Іванович. - 2018РА434838
Товарянський В. І. Підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки в молодих соснових лісах України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Товарянський Володимир Ігорович. - 2018РА434987
Тонха О. Л. Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу та Степу України : монографія / Тонха О. Л., Балаєв А. Д., Вітвіцький С. В.. - 2017ВА820849
Топчій О. В. Розробка елементів технології вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Топчій Оксана Володимирівна. - 2018РА434863
Харченко С. О. Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Харченко Сергій Олександрович. - 2018РА434997

  Періодичні видання:

World Scientific News. № 82: Fishery and rnvironmental situation assessment of water bodies in the Dnipropetrovsk region of Ukraine / Olena Fedorenko [et al.]. - 2018Ж44196/2018/92
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Ветеринарні науки - 2018 т. 20, № 83Ж70535:вет.н./2018/20/83
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Ветеринарні науки - 2018 т. 20, № 87Ж70535:вет.н./2018/20/87
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Сільськогосподарські науки - 2018 т. 20, № 84Ж70535:с.-г.н./2018/20/84
Marenkov O. World Scientific News. № 49: Ways of optimization of breeding conditions of fish by using artificial spawning grounds : Monograph / Oleh Marenkov, Olena Fedorenko. - 2016Ж44196/2016/49
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського