Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=П<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2018 році / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. - 2018СО35810
Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів, 22 листоп. 2017 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН". - 2017ВА822222
Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільскогосподарських тварин : [монографія] / [М. В. Гладій та ін. ; за ред. М. В. Гладія, Ю. П. Полупана]. - 2018ВС64031
Фотогербарий лекарственных растений : учеб. пособие для студентов вузов / [Т. Н. Гонтовая и др.] ; под общ. ред. проф. Т. Н. Гонтовой, доц. В. П. Руденко. - 2017СО35841
Зятьков Л. Л. История Славяносербского опытного поля в документах и материалах / Л. Л. Зятьков. - 2017ВА822454
Полупан М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства : генетич. та виробн. аспекти / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. М. І. Полупана. - 2015ВА822347

  Періодичні видання:

Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти - 2018, № 6Ж74312/2018/6
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області - 2018, № 24Ж73687/2018/24
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського