Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=П<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали другої міжнародної наукової інтернет-конференції "Інновації в садівництві", 22 березня 2018 (http://sad.udau.edu.ua) : [зб. доп.] / Уман. нац. ун-т садівництва. - 2018Р134390
Методика проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (Post-control) / Укр. ін-т експертизи сортів рослин (УІЕСР). - 2018Р134414
Алексєєва А. А. Стійкість рослин роду Tilia L. у природних і техногенних екотопах Степового Придніпров'я : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / Алексєєва Анна Анатоліївна. - 2018РА436838
Василишин Р. Д. Еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат та його стале використання : монографія / Р. Д. Василишин ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, акад. Лісівн. акад. наук України, чл.-кор. НААН України, проф. Лакиди Петра Івановича. - 2018ВА825484
Зайцев Є. М. Селекційно-генетична оцінка процесу формування високопродуктивного стада у відкритій популяції молочної худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Зайцев Євген Миколайович. - 2018РА436542
Лихач А. В. Підвищення ефективності промислового виробництва свинини на основі використання етологічних факторів : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.04 / Лихач Анна Василівна. - 2018РА436543
Матвійчук Н. Г. Елементи біологізації вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Матвійчук Наталія Григорівна. - 2018РА436539
Міськевич Л. В. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ зони широколистяних лісів України (аналіз структури, репрезентативність культивування, фітоценодизайн) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / Міськевич Лариса Вікторівна. - 2018РА436847
Ніколенко І. В. Ефективність використання біологічно активної речовини класу гідролаз в складі преміксу для свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Ніколенко Ігор Володимирович. - 2018РА436839
Прядко Ю. М. Особливості формування зернової продуктивності пшениці озимої з використанням сидеральних культур в умовах північного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Прядко Юрій Миколайович. - 2017РА436715
Середюк О. О. Ялина європейська в насадженнях Правобережного Лісостепу України : монографія / О. О. Середюк, Я. Д. Фучило. - 2018ВА825483
Столяр С. Г. Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Столяр Світлана Григорівна. - 2018РА436526
Турченюк В. О. Наукове обґрунтування параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах методами системної оптимізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 06.01.02 / Турченюк Василь Олександрович. - 2018РА436684
Фатєєв А. І. Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів / Ф. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова. - 2018ВА825482
Харитоненко Р. А. Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивність сільськогосподарських земель на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Харитоненко Роман Андрійович. - 2018РА436852
Чайка М. І. Біоекологічне обґрунтування фіторекультивації породних відвалів вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Чайка Микола Іванович. - 2018РА436833

  Періодичні видання:

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка - 2018, № 193 (Введено зміст)Ж61599/2018/193
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету Серія:  : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація - 2018, № 31Ж70277/2018/31
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського