Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=О<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Авіація, промисловість, суспільство : зб. тез доповідей I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студ., 27 квіт. 2018 р., м. Кременчук. - 2018-А786337
Вступ до комп'ютерного навчання відмовостійкості блока гіроскопічних датчиків : навч. посіб / [А. С. Кулік та ін.]. - 2018ВА830538
Міжнародна автотранспортна система : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. О. Лямзін [та ін.]. - 2018ВА830534
Объемный гидропривод в мобильных подъемниках с рабочими платформами : монография / [И. Г. Кириченко и др.]. - 2018ВА830196
Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден : навч. посіб.. - 2018-О147900
Розробка адаптивних систем керування трансмісією : монографія / [В. О. Богомолов та ін.]. - 2018ВА830193
Вдовиченко В. О. Пасажирські автомобільні перевезення : навч. посіб. / В. О. Вдовиченко, Н. В. Потаман. - 2017ВА830080
Весела М. А. Підвищення ефективності управління силовою установкою електромобіля з бортовою підзарядкою в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Весела Марія Анатоліївна. - 2019РА438379
Горбачов П. Ф. Раціональне розташування зупиночних пунктів автобусних та тролейбусних маршрутів відносно регульованих перехресть : монографія / Горбачов П. Ф., Макаричев О. В., Колій О. С. . - 2018ВА830214
Коваленко А. В. Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів : монографія / А. В. Коваленко, В. І. Коваленко. - 2018ВА830292
Копейко В. И. Щит и меч. Штрихи к портрету Владимира Сербина / В. И. Копейко. - 2018-З366009
Трофименко І. В. Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Трофименко Ірина Валеріївна. - 2018РА438361
Хильченко Т. В. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хильченко Тетяна Валентинівна. - 2019РА438378

  Періодичні видання:

Судові енергетичні установки - 2019, № 38Ж69755/2019/38
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського