Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=О<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Автомобілі. Теорія : навч. посіб. / Сахно В. П. [та ін.]. - 2017ВА820794
Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації. - 2018СТ9142
Пасові приводи. Паси клинові вузькі для автомобільної промисловості. Випробування на втому (ISO 5287:2003, IDT). - 2018СТ9137
Пасові приводи. Паси клинові для автомобільної промисловості та відповідні шківи. Розміри (ISO 2790:2004, IDT). - 2018СТ9136
Бабіч О. В. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабіч Ольга Василівна. - 2018РА434991
Бурлига М. Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб'ємно-механічних трансмісій колісних тракторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Бурлига Михайло Борисович. - 2018РА434799
Кабанник С. М. Визначення границі стійкості лопаткових вінців осьових компресорів ГТД до дозвукового флатеру при великих кутах атаки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Кабанник Сергій Миколайович. - 2018РА434970
Козаченко Д. М. Пропускна та провізна спроможність залізниць : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. М. Козаченко, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова. - 2017ВА820326
Осипов В. О. Удосконалення методу оцінки безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних доріг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Осипов Валентин Олександрович. - 2017РА434996
Паньків В. Р. Обгрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05 / Паньків Віталій Романович. - 2018РА434724
Петренко О. М. Наукові основи вибору оптимальних параметрів та режимів роботи систем охолодження асинхронних тягових двигунів електротранспорту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.09 / Петренко Олександр Миколайович. - 2018РА434976
Сваричевська А. П. Формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сваричевська Анжела Петрівна. - 2018РА434999
Тимофєєва О. Я. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тимофєєва Оксана Ярославівна. - 2018РА434990
Худобін К. В. Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худобін Костянтин Вікторович. - 2018РА434743
Ченарані А. М. Моделі і методи управління ризиками проектів створення авіаційної техніки на основі оцінки невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ченарані Алі Мохаммад. - 2018РА434840

  Періодичні видання:

Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Z. 116: Metody badawcze i badania w różnych gałęziach transportu. - 2017Ж38632/2017/116
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського