Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=О<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Бренды Беларуси. Машины / [сост.: В. В. Андриевич, В. Ф. Николайчук ; авт. текста С. Г. Девяткова ; пер. на англ.: А. В. Титова]. - 2017ВС64475
Цивільна авіація України XXI століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. гуманітар. ін-ту, 12 квіт. 2018 р.[доповіді] / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства. - 2018ВА825478
Борейко О. Ю. Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Борейко Олег Юрійович. - 2018РА436775
Корюк В. П. Обґрунтування і розробка лабораторного методу ущільнення асфальтобетонних сумішей укочуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05, 192 / Корюк Володимир Павлович. - 2018РА436701
Тертишний І. М. Удосконалення конструкції блоково-комплектних турбокомпресорних агрегатів з газотурбінним приводом для компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Тертишний Ігор Миколайович. - 2018РА436708
Харченко Р. Ю. Гібридні інтелектуальні мережі для суднових систем мікроклімату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Харченко Роман Юрійович. - 2018РА436828
Чеботарьов Л. І. Технічна експлуатація засобів паливозабезпечення аеропортів : підруч. для студентів ВНЗ / Л. І. Чеботарьов, С. О. Пузік, П. С. Борсук. - 2018ВА825493
Шевцов В. М. Вибір і обґрунтування температурних режимів роботи гідрооб'ємно-механічної трансмісії колісного трактора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Шевцов Вадим Михайлович. - 2018РА436692

  Періодичні видання:

Судовождение - 2018, № 28Ж71543/2018/28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського