Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Н<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Енергія сонячна. Системи підігрівання води. Настанова щодо вибирання матеріалів з урахуванням внутрішньої корозії (ISO/TR 10217:1989, IDT). - 2018СТ9139
Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Ч. 6: ДСТУ EN ISO 28927-6:2015. (EN ISO 28927-6:2009, IDT; ISO 28927-6:2009, IDT). Трамбівки. - 2018СТ9153/6
Пожежна безпека: проблеми та перспективи : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2018 р. / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - 2018ВА820724
Власюк А. П. Математичне моделювання деформацій грунтових масивів при дії техногенних факторів : монографія / А. П. Власюк, М. Т. Кузло. - 2017ВА820332
Кочкарьов Д. В. Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.01 / Кочкарьов Дмитро Вікторович. - 2018РА434949
Крамаренко М. О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Крамаренко Марина Олександрівна. - 2018РА435007
Мерилова І. О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Мерилова Ірина Олександрівна. - 2018РА435010
Соколов В. І. Дифузійні процеси в системах вентиляції : монографія / Соколов В. І., Кроль О. С., Єпіфанова О. В.. - 2018ВА820860
Шульга Г. М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.04 / Шульга Геннадій Михайлович. - 2018РА435006

  Періодичні видання:

Науковий вісник НЛТУ України - 2018 т. 28, № 4 (Введено зміст)Ж68985/2018/28/4
Науковий вісник НЛТУ України - 2018 т. 28, № 5Ж68985/2018/28/5
Проблемы пожарной безопасности - 2018, № 43Ж69663/2018/43
Falaciński P. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Z. 76: Odpornošć filtracyjna zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w warunkach agresii chemicznej / Paweł Falaciński. - 2018Ж36548:IS/2018/76
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського