Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Л<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування. - 2018СТ9125
Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови. - 2018СТ9128
Поропласти та пориста гума. Метод визначення динамічної амортизаційної здатності (EN ISO 4651:1995, IDT). - 2018СТ9127
Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності. - 2018СТ9129
Товарознавство харчових продуктів. Розділ "Зерноборошняні товари" : метод. вказівки, тести і завдання до виконання самост. роботи студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ден. та заоч. форм навчання) / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА821159
Товарознавство харчових продуктів. Розділ "Кондитерські товари" : метод. вказівки, тести і завдання до виконання самост. роботи студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ден. та заоч. форм навчання) / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА821158
Товарознавство харчових продуктів. Розділ "Фруктоовочеві товари" : завдання до лаб., самост. робіт та тести для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ден. та заоч. форм навчання) / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА821150
Торты нашего детства : [грильяж. и слоеные, бисквит. и песоч., зефир. и завар., шоколад. и вафел., творож. и безе, ягод. и суфле] / [сост. Л. Н. Кузьмина]. - 2018ВС63946
Артеменко Г. Готовим вкусно в мультиварке : 100 горячих хитов / Галина Артеменко. - 2018ВС63803
Артеменко Г. Песочное, бисквитное печенье. Шоколадное, ореховое, курабье, венское, фитнес, савоярди, бискотти и кое-что еще... / Галина Артеменко. - 2018ВС63782
Госовський Р. Р. Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Госовський Роман Романович. - 2018РА435011
Рожно О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Рожно Олександр Васильович. - 2018РА434745

  Періодичні видання:

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Харчові технології - 2018 т. 20, № 85Ж70535:Харч.техн./2018/20/85
Наукові праці Національного університету харчових технологій - 2018 т. 24, № 2Ж69879/2018/24/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського