Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=К<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з'єднань на персональних комп'ютерах : підручник / [Г. О. Іванов та ін.] ; за ред. Г. О. Іванова, В. С. Шебаніна. - 2016ВА825617
Кафедра "Оборудование и технология сварочного производства" им. профессора В. М. Карпенко. Годы становления и развития / [А. Д. Кошевой и др.]. - 2017ВА825438
Кайдаш О. М. Наукові основи формування структури і властивостей при спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної кераміки для машинобудівної промисловості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Кайдаш Оксана Миколаївна. - 2018РА436532
Ліщенко Н. В. Підвищення продуктивності профільного зубошліфування на верстатах з ЧПК на основі адаптації елементів технологічної системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.08 / Ліщенко Наталя Володимирівна. - 2018РА436706
Макаренко Н. О. Управління якістю продукції в інженерії поверхні : навч. посіб. до практ. занять і самост. роботи для аспірантів спец. 131 "Прикладна механіка", 132 "Матеріалознавство" / Н. О. Макаренко, О. Г. Гринь. - 2018ВА825367
Похвалітий А. А. Удосконалення випуску сталі з конвертера з одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Похвалітий Артем Анатолійович. - 2018РА436713
Разгонова О. В. Інтенсифікація зневоднення шламових відходів виробництва глинозему в електричному полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Разгонова Олеся Віталіївна. - 2018РА436814
Ращепкин А. П. Электромагнитное силовое воздействие на жидкий металл в кристаллизаторах сортовых машин непрерывного литья заготовок : [монография] / А. П. Ращепкин, И. П. Кондратенко, А. Н. Карлов. - 2018ВА825613
Саєнко Г. В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна. - 2018РА436678
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського