Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=З<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Альтернативні джерела енергії : ретросп. бібліогр. покажч., 1932-2017 рр. / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. - 2018ВА825627
Енергоефективність у житловому будівництві та житлово-комунальному господарстві : ретросп. бібліогр. покажч., 1960-2017 рр. / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. - 2018ВА825630
Тепло- та ресурсозбереження : ретросп. бібліогр. покажч., 1955-2017 рр. / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. - 2018ВА825629
Гришаков С. В. Метод побудови рандомізованих потокових шифросистем з нелінійним випадковим кодуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Гришаков Сергій Володимирович. - 2018РА436657
Добровольська В. В. Математичне моделювання, аналіз та компенсація девіацій навантажених елементів ємнісних пристроїв в САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Добровольська Вікторія Віталіївна. - 2018РА436816
Іванова Л. В. Високоефективні низькотемпературні охолоджувачі газів і рідини для енергозберігаючих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іванова Лідія Володимирівна. - 2018РА436508
Косс В. А. Откровения кибернетики : [2006 - 2017] / Косс В. А.. - 2017ВА825366
Мануляк І. З. Інформаційно-вимірювальна система витрати газу на основі оцінок ентропії бінарних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мануляк Ірина Зіновіївна. - 2018РА436737
Мартиненко Г. Ю. Динаміка роторів турбомашин в пасивних і активних магнітних підшипниках : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Мартиненко Геннадій Юрійович. - 2018РА436700
Пасічна М. В. Інформаційна технологія диверсифікації та оптимізації структури генеруючих потужностей енергетичних компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пасічна Майя Володимирівна. - 2018РА436667
Сердюк О. О. Розроблення проектних документів систем автоматизації : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання напряму 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / О. О. Сердюк, А. В. Шишкін. - 2017ВА825365
Сидоров М. О. Основи програмування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Сидоров. - 2018ВА825444
Цаволик Т. Г. Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цаволик Тарас Григорович. - 2018РА436738
Черних В. В. Методика навчання майбутніх учителів інформатики знання-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Черних Володимир Володимирович. - 2018РА436690
Штомпель М. А. Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Штомпель Микола Анатолійович. - 2018РА436704
Шуаібов О. К. Газорозрядні УФ-ВУФ ексиплексні і галогенні лампи низького тиску : монографія / Шуаібов О. К., Грабова І. А., Шевера І. В.. - 2018ВА825443

  Періодичні видання:

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 32 (Введено зміст)Ж29210/2018/32
Електротехнічні та комп'ютерні системи - 2018, № 28Ж29197/2018/28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського