Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=З<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : [монографія] / М. В. Загірняк [та ін.]. - 2018ВС65383
Засоби та системи технічного захисту інформації : навч. посіб. для студентів спец. 125 "Кібербезпека" спеціалізації "Системи технічного захисту інформації" / [І. Є. Антіпов та ін.]. - 2019ВА830341
Створення роторів турбін великої потужності : монографія. - 2018-С454403
Теорія електропривода. Курсове проектування : навч. посіб.. - 2018-Т038657
Управління енергоспоживанням: промисловість і соціальна сфера : монографія / [С. С. Антоненко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Теліженка та М. І. Сотника. - 2018ВА830072
Веклич Р. А. Вступ до програмування мовою С++. Структури даних : навч. посіб. / Р. А. Веклич, Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський. - 2018ВА830338
Димова Г. О. Інформаційна технологія ідентифікації і прогнозування протікання безперервних технологічних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Димова Ганна Олегівна. - 2019РА438374
Кругляк Ю. А. Физика и моделирование нанотранзисторов / Ю. А. Кругляк. - 2018-Ф717612
Ломаковська Г. В. Інформатика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - 2019-І221988
Мельник Р. А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд) : навч. посіб. / Р. А. Мельник. - 2018-П511727
Сусліков Л. М. Первинні вимірювальні перетворювачі фізичних величин : навч. посіб. для студентів фіз.-техн. спец. / Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк. - 2018ВА830200
Тарасенко Р. О. Основи інформатики та прикладної лінгвістики : навч. посіб. / Р. О. Тарасенко, С. М. Амеліна. - 2018ВА830232
Ушкаренко О. О. Розвиток моделей, методів та засобів автоматизованого керування автономними електроенергетичними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Ушкаренко Олександр Олегович. - 2019РА438371
Шевченко В. Е. Мультимедійний контент : навч. посіб. / В. Е. Шевченко. - 2017ВА830294

  Періодичні видання:

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 37Ж29210/2018/37
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 38Ж29210/2018/38
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 43 (Введено зміст)Ж29210/2018/43
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 47Ж29210/2018/47
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 48Ж29210/2018/48
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" - 2018, № 49 (Введено зміст)Ж29210/2018/49
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського