Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=З<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

XV Международная научная конференция "Математические методы в технике и технологиях", ММТТ-15. Т. 2: Секция 2 / [под общ. ред. В. С. Балакирева]. - 2002В357120/2
XV Международная научная конференция "Математические методы в технике и технологиях", ММТТ-15. Т. 7: Секция 7 / [под общ. ред. В. С. Балакирева]. - 2002В357120/7
XXII Международная научная конференция "Математические методы в технике и технологиях" ММТТ - 22. Т. 5: Секция 5 / [под общ. ред. В. С. Балакирева]. - 2009В357122/5
Атомна енергетика. Терміни та визначення понять. - 2018СТ9141
Електромагнітна сумісність. Ч. 6-4: ДСТУ EN 61000-6-4:2016 (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007 / A1:2011, IDT). Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах. - 2018СТ9156/6-4
Електромеханічні пристрої (теорія і практика) : навч. посіб. для студентів спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освіт. програми "Електромеханіка" / О. П. Бурмістенков [та ін.]. - 2017ВА820732
Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Ч. 5: ДСТУ EN ISO 28927-5:2015. (EN ISO 28927-5:2009, IDT; ISO 28927-5:2009, IDT). Ударні та безударні дрилі. - 2018СТ9153/5
Конструкції механічні для електронного устатковання. Настанова щодо проектування. Приєднувальні розміри та засоби забезпечення водою для охолоджування електронного устатковання всередині шаф за IEC 60297 та IEC 60917 (IEC/TS 62454:2007, IDT). - 2018СТ9140
Математические методы в технике и технологиях. ММТТ-2000. Т. 7: Секция 10 / [редкол.: Дудырев А. С., Макеев А. А.]. - 2000В357118/7
Нормативные режимы энергоэффективной эксплуатации турбогенераторных и нагнетательных установок электростанций : [монография] / Г. И. Канюк [и др.]. - 2017ВА820853
Створення оборотних гідроагрегатів Дніпровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України : [колект. монографія] / [Є. І. Сокол та ін. ; під заг. ред. чл.-кор. НАН України, д-ра техн. наук, проф. Є. І. Сокола]. - 2017ВА820321
Структурно-параметричний синтез комбінованих систем електроживлення : монографія / [В. В. Каплун та ін. ; наук. ред. В. В. Каплун]. - 2017ВА820730
Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності (ІЕС62103:2003, IDT). - 2018СТ9138
Халькогенідні склоподібні напівпровідники: властивості та практичні застосування : монографія / О. В. Стронський [та ін.]. - 2016ВА820619
Электротехнологический комплекс производства кабельных систем на напряжение до 400 кВ / В. В. Золотарёв [и др.]. - 2017ВС63839
Багрій Р. О. Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Багрій Руслан Олександрович. - 2018РА434945
Васильєв О. С. Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Васильєв Олександр Сергійович. - 2018РА434968
Власенко О. І. Оптична спектроскопія функціональних матеріалів електронної техніки / О. І. Власенко, П. О. Генцарь. - 2018СО35774
Говорущенко Т. О. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Говорущенко Тетяна Олександрівна. - 2018РА434786
Дорожинський Г. В. Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу : монографія / Г. В. Дорожинський, В. П. Маслов, Ю. В. Ушенін. - 2016ВА820616
Дяденчук А. Ф. Отримання поруватих напівпровідників методом електрохімічного травлення : монографія / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов. - 2017ВА820323
Жуковська О. А. Математичні моделі прийняття колективних рішень : [монографія] / О. А. Жуковська, Л. С. Файнзільберг. - 2018ВА820722
Коляденко О. В. Методи забезпечення електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коляденко Олексій Вадимович. - 2018РА434765
Косенко В. В. Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Косенко Віктор Васильович. - 2018РА435019
Кравченко Н. В. Вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів спец. 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н. В., Хоменко В. Г., Хоменко С. В.. - 2017ВА820322
Кушніренко Н. І. Методи захисту інформації в системах передачі даних на основі досконалих двійкових решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Кушніренко Наталія Ігорівна. - 2018РА434742
Мейріс А. Ж. Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з поверхневими заглибленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мейріс Антон Жанович. - 2018РА434811
Микіч Х. І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Микіч Христина Ігорівна. - 2018РА434842
Михайленич П. М. Основи програмування мовою C++ : навч. посіб. для студентів баз. напрямку 6.050903 "Телекомунікації" Ін-ту телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки / П. М. Михайленич. - 2016ВС63816
Москалець М. В. Методи просторово-часового доступу у перспективних системах мобільного зв'язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Москалець Микола Вадимович. - 2018РА434774
Невзорова О. С. Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Невзорова Олена Сергіївна. - 2018РА434858
Петренко О. О. Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у хмарному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Петренко Олексій Олексійович. - 2018РА434862
Пономарьова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пономарьова Наталія Олександрівна. - 2018РА434776
Рибін О. М. Двокомпонентні метаматеріали і мікросмужкові антени на їх основі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Рибін Олег Миколайович. - 2018РА434784

  Періодичні видання:

Кибернетика и вычислительная техника - 2018, № 1Ж62212/2018/1
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова - 2018, № 1Ж70260/2018/1
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля - 2018, № 30Ж72832/2018/30
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика - 2018, № 1Ж74038/2018/1
Проблеми Чорнобильської зони відчуження - 2018, № 18Ж68910/2018/18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського