Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=З<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT 2017). Т. 1. - 2017С11730/1
Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT 2018). Т. 1. - 2018С11731/1
II Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Фізичні процеси в енергетиці, екології та будівництві", Одесса, 11-12 квіт. 2019 р. : тези доп. / [редкол.: Писаренко О. М. та ін.]. - 2019ВА832794
Long-term storage of digital information : Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" / V. V. Petrov [et al.]. - 2018ІВ226250
Автоматические системы и устройства наведения лазерных пучков / А. А. Афонин [и др.] ; под ред. канд. техн. наук В. Б. Чемоданова. - 2016ВА832807
Высокотемпературные газоохлаждаемые ядерные реакторы в космической энергетике / Г. В. Конюхов [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ Г. В. Конюхова. - 2017ВА832813
Інформатика. [5 клас] : підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / [Й. Я. Ривкінд та ін.]. - 2019ВС65790
Методи сучасної теорії управління : підручник / А. П. Ладанюк [та ін.]. - 2019ВА832897
Накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі низькорозмірних структур : [монографія] / Будзуляк І. М. [та ін.]. - 2018ВА832623
Антонова О. П. Зошит з інформатики. 4 клас. : [навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О. П. Антонова. - 2019ВС65787
Болюх В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посіб. / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько, Є. В. Гончаров ; за ред. В. Г. Данька. - 2019ВА832904
Вдовиченко А. В. Методи та засоби підвищення точності вимірювання активної потужності при малому співвідношенні активної та повної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Вдовиченко Антон Валерійович. - 2019РА440428
Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах : підручник / Гайдаржи В. І., Ізварін І. В.. - 2018ВА832614
Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти : монографія / І. Г. Грабар, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Р. В. Грищука. - 2019ВА832546
Доманцевич Н. І. Інноваційна техніка для побуту : навч. посіб. / Доманцевич Н. І.. - 2018ВА832890
Згуровець О. В. Розвиток моделей та засобів забезпечення стабільного функціонування вітрових і сонячних електростанцій в енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Згуровець Олександр Васильович. - 2019РА440470
Конюхов С. Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конюхов Сергій Леонідович. - 2019РА440447
Кравчишин В. С. Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кравчишин Віталій Степанович. - 2019РА440413
Ломаковська Г. В. Інформатика. Робочий зошит. 4 клас : [навч. посіб.] / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - 2019ВС65791
Лунтовський А. О. Технології програмування мобільних додатків, додатків з Fog Computing, Robotics та криптододатків : [монографія] / Лунтовський Андрій Олегович, Климаш Михайло Миколайович. - 2018ВС65807
Сидор А. І. Методи та процесори розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Сидор Андрій Іванович. - 2019РА440481
Смаженко К. О. Компенсація надлишковості в блокових кодах на основі таймерних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Смаженко Катерина Олександрівна. - 2019РА440366
Шаповал І. А. Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Шаповал Іван Андрійович. - 2019РА440344
Яневич О. К. Моделі та методи розрахунку характеристик систем передачі мережами електропроводки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яневич Олександр Костянтинович. - 2019РА440365
Ясинецький А. О. Розроблення та удосконалення методу напівсухого сіркоочищення димових газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ясинецький Андрій Олексійович. - 2019РА440381

  Періодичні видання:

Адаптивні системи автоматичного управління - 2018, № 2Ж63671/2018/2
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія:  : Радіотехніка. Радіоапаратобудування - 2018, № 74Ж29126:Рад.тех./2018/74
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія:  : Радіотехніка. Радіоапаратобудування - 2018, № 75Ж29126:Рад.тех./2018/75
Електротехнічні та комп'ютерні системи - 2019, № 30Ж29197/2019/30
Системні технології - 2018, № 6Ж69472/2018/6
Системні технології - 2019, № 1Ж69472/2019/1
Kwestarz M. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Z. 81: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych / Małgorzata Kwestarz. - 2019Ж36548:IS/2019/81
Wesołowski M. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Z. 148: Metody analizy mowych systemów nagrzewania indukcyjnego / Marcin Wesołowski. - 2018Ж36548:PE/2018/148
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського