Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ж<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи стандартизації, метрології та управління якістю" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / [уклад. О. Б. Білоцерківський]. - 2019ВА832625
Ладанюк А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Ладанюк А. П., Власенко Л. О., Кишенько В. Д.. - 2018ВА832542
Мигущенко Р. П. Путеводитель НТУ "ХПИ" 2018 : справ.-метод. пособие для иностр. абитуриентов / [Р. П. Мигущенко, Л. В. Соловьева, И. А. Ралитная]. - 2018ВА832600

  Періодичні видання:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія:  : Технічні науки - 2019 т. 30(69), № 1; Ч.1Ж70795:Техн.н./2019/30(69)/1; Ч.1
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія:  : Технічні науки - 2019 т. 30(69), № 1; Ч.2Ж70795:Техн.н./2019/30(69)/1; Ч.2
Праці Одеського політехнічного університету - 2018, № 3Ж69121/2018/3
Проблеми інженерно-педагогічної освіти - 2019, № 63Ж71542/2019/63
Стандарти - 2019, № 2Ж69056/2019/2
Стандарти - 2019, № 3Ж69056/2019/3
Kodura A. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Z. 79: Wybrane problemy uderzenia hydraulicznego w przewodach ciśnieniowych w świetle eksperymentów / Apoloniusz Kodura. - 2019Ж36548:IS/2019/79
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського