Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ж<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Закієв В. І. Прилад безконтактного вимірювання геометричних параметрів поверхні виробів методом інтерферометрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Закієв Вадим Ісламович. - 2019РА438380
Сусліков Л. М. Неруйнівні методи контролю : навч. посіб. для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л. М., Студеняк І. П.. - 2017ВА830485
Цірук В. Г. Приладовий комплекс стабілізації та вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Цірук Віктор Григорович. - 2019РА438376

  Періодичні видання:

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Технічні науки - 2018, № 1Ж70434:техн./2018/1
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету Сер.:  : Технічні науки - 2018, № 2Ж70240:Техн.н./2018/2
Стандарти - 2018, № 11; Ч.1Ж69056/2018/11; Ч.1
Стандарти - 2018, № 11; Ч.2Ж69056/2018/11; Ч.2
Электронная микроскопия и прочность материалов Серия: : Физическое материаловедение, структура и свойства материалов - 2018, № 24Ж69803/2018/24
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського