Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Е<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії", м. Суми, 25 квітня 2018 р. : [збірник] / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Природн.-геогр. ф-т. - 2018ВА825597
Бабич Л. В. Особливості розмірів середньої черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в здорових юнаків і дівчат різного віку та краніотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Бабич Леся Володимирівна. - 2018РА436579
Гармаш Я. А. Роль сигнального шляху ERNI в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гармаш Яна Анатоліївна. - 2018РА436486
Гупало О. О. Морфологічна мінливість та структура популяцій плітки та окуня в річкових системах різного типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / Гупало Олена Олександрівна. - 2018РА436655
Гурбик О. Б. Іхтіофауна Канівського водосховища в умовах рибогосподарського використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / Гурбик Олександр Богданович. - 2018РА436658
Лукашів О. Я. Отримання та дослідження біологічної активності селенхромліпідних комплексів з Chlorella vulgaris Beij. за дії на організм щурів стрептозотоцину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Лукашів Ольга Ярославівна. - 2017РА436725
Ніженковська І. В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету : [навч. посіб.] / [І. В. Ніженковська, О. В. Кузнецова]. - 2018ВА825418
Петренко О. В. Біологічні і молекулярно-генетичні властивості холерних та парагемолітичних вібріонів, виділених в Україні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Петренко Олена Вікторівна. - 2018РА436522
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Ткаченко М. Ю. Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 1814) морських та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Ткаченко Марія Юріївна. - 2018РА436499
Трутаєва І. А. Вплив кріоконсервування на морфофункціональні властивості оваріальної тканини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Трутаєва Ірина Анатоліївна. - 2018РА436703

  Періодичні видання:

Вісник Черкаського університету Серія:  : Біологічні науки - 2018, № 1Ж69408:Біол.н./2018/1
Природничий альманах Серія:  : Біологічні науки - 2018, № 25Ж72259:Біол.н./2018/25
Пучков О. В. Еколого-натуралістичний вісник Придніпров'я. Вип. 29: Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської області : монографія / О. В. Пучков, В. В. Бригадиренко. - 2018Ж74793/2018/29
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського