Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Е<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Заповідник "Кам'яні Могили" - природна та духовна святиня України : наук.-інформ. довід. : [фотоальбом] / НАН України, "Кам'яні Могили" - від-ня укр. степ. природ. заповідника. - 2017ВС63938
Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом. - 2018СТ9134
Апончук Л. С. Вплив тютюнопаління на функціональний стан жіночого організму : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Апончук Людмила Степанівна. - 2018РА434845
Бабицький А. І. Інтродукція видів роду Exochorda Lindl. У Правобережному Лісостепу України : [монографія] / Бабицький А. І., Трофименко Н. М.. - 2017ВА821076
Гупал А. М. Симметрия в ДНК. Методы распознавания дискретных последовательностей / А. М. Гупал, И. В. Сергиенко. - 2016ВА821077
Кулініч О. Біологія. 6 [клас]. Зошит для лабораторних досліджень, практичних робіт і дослідницького практикуму : з урахуванням змін у навч. програмі / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - 2017ВА821271
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Федонюк Т. П. Теоретичні та методологічні засади біомоніторингу водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Федонюк Тетяна Павлівна. - 2018РА434792
Швець І. В. Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія й аутекологія : монографія / І. В. Швець, О. В. Колесніченко, О. Ю. Лещенко. - 2017ВА820882

  Періодичні видання:

SAPEA evidence review reports. No. 1: Food from the oceans : How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?. - 2017Ж44198/2017/1
Acta ZooBot Austria - 2017, № 154Ж18778/2017/154
Acta zoologica bulgarica. № 11: Proceedings of the First European Symposium "Research, Conservation and Management of Biodiversity of European Seashores" *(RCMBES) : Primorsko, Bulgaria, 8-12 May 2017 / ed. by D. R. Peev [et al.]. - 2018Ж27184:Suppl./2018/11
Rundgespräche Forum Ökologie. Bd. 46: Tierwelt im Wandel. Wanderung, Zuwanderung, Rückgang : Rundgespräch am 4. April 2007 in München / Organis. der Tagung S. S. Renner; Red. C. Deigele. - 2017Ж41830/2017/46
Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg - 2017, № 50Ж36590:V/2017/50
Sonneborn I. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde. Jg. 90: Flora der Truppenübungsplätze Senne und Stapel in der Jahren 1989 bis 2017 / Irmgard Sonneborn, Willi Sonneborn. - 2018Ж37088/2018/90
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського