Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Е<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Histology, cytology and embryology. Special histology and embryology : for students of med. fac. / [comp. auth.: Yeroshenko G. A. et al.]. - 2018ІС15700
Human anatomy : textbook for students of higher med. institution / [V. G. Cherkasov et al.]. - 2018ІВ225937
Заповідна справа у Степовій зоні України : [зб. наук. ст.] / [заг. ред.: Г. В. Гузь, Л. П. Боровик, О. В. Василюк]. - 2018ВА830045
Chan, Benny K. K. Crustacean fauna of Taiwan: barnacles. Vol.3: Cirripedia: Acrothoracica. - 2014В277706/3
Hu Z. Study of components and regulatory roles of TFIIH-associated CDKF;1 protein kinase in Arabidopsis : diss. / Zhoubo Hu. - 2018ІС15693
Lin L. The timeless lake : the past a. present of Taichung Park / L. Lin. - 2016ІВ225870
Qing Sang Molecular-genetic analysis of endogenous flowering pathways and shoot mristem development in Arabidopsis thaliana : diss. / Qing Sang. - 2018ІС15687
Schoolmann G. Ökologische Untersuchungen an zwei invasiven Süßwassergarnelen: Atyaephyra desmarestii und Neocaridina davidi : Diss. / Gerhard Schoolmann. - 2018ІС15689
Wohlfahrt T. G. Der ETS-Transkriptionsfaktor PU.1 kontrolliert Fibroblastenpolarisation und Organfibrose : Diss. / Thomas Georg Wohlfahrt. - 2018ІС15692
Андерсон О. А. Біологія і екологія. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / Оксана Андерсон, Марина Вихренко, Андрій Чернінський. - 2018ВС65315
Голышев Л. К. От спайка до ядерной зимы. Введение в теорию глобальной антропогенной силы в биосфере Земли / Л. К. Голышев. - 2018ВА829628
Летняк Н. Я. Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Летняк Наталія Ярославівна. - 2019РА438615
Маляренко В. М. Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм рослин родини Cactaceae A. L. Juss. та їх ініціація in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Маляренко Валентина Михайлівна. - 2019РА438671
Мартинюк В. О. Молекулярна анотація раритетних видів триби Sileneae DC. флори України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мартинюк Вікторія Олександрівна. - 2019РА438672
Поморцева Н. А. Гематологічні показники риб у водоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / Поморцева Наталія Анатоліївна. - 2019РА438682
Прокопук М. С. Інвазії макрофітів у Середньому Придніпров'ї : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Прокопук Мар'яна Сергіївна. - 2019РА438701
Соболь В. І. Біологія і екологія. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. - 2018ВС65337
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Щербакова Ю. В. Оперкулятні дискоміцети родини Pyronemataceae Полонинсько-Чорногірських Карпат : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Щербакова Юлія Володимирівна. - 2019РА438688
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського