Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Д<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Водні екосистеми у контексті євроінтеграції: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до Всесвіт. дня вод. ресурсів (21-22 бер. 2019 р.) / [редкол:. О. В. Скидан та ін.]. - 2019ВА832540
Збірник навчальних програм для спеціальності 014 середня освіта (Географія) ступеня вищої освіти "Бакалавр" / [уклад.: І. О. Пилипенко та ін.]. - 2019ВА832685
Збірник навчальних програм для спеціальності 014 Середня освіта (Географія) ступеня вищої освіти "Магістр" / [уклад.: І. О. Пилипенко та ін.]. - 2019ВА832687
Збірник навчальних програм для спеціальності 106 Географія ступеня вищої освіти "Бакалавр" / [уклад.: І. О. Пилипенко та ін.]. - 2019ВА832688
Природные катастрофы в Азово-Черноморском бассейне в начале XXI века / Г. Г. Матишов [и др.]. - 2017СО36579
Berlinsky N. Assessment of modern state and management of aquatic ecosystems : tutorial allowance for the applicants for higher education for specialty "Earth Sciences" / N. Berlinsky, T. Safranov. - 2018ІВ226226
Кобернік С. Г. Конспекти уроків з курсу "Географія: регіони та країни" у 10 класі / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - 2019ВА832531
Луцкіна І. В. Метеорологія та кліматологія. Лабораторний практикум : для студентів спец. 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти "бакалавр" / Луцкіна І. В., Давидов О. В.. - 2018ВА832684
Федоров В. М. Инсоляция Земли и современные изменения климата / В. М. Федоров. - 2018ВА832804

  Періодичні видання:

Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського] Серія:  : Географія - 2019 т. 31, № 1-2Ж69898:Геогр./2019/31/1-2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського