Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Д<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Академік АН УРСР і ВАСГНІЛ Оппоков (Опоків) Євген Володимирович (1869-1937) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. с.-г. б-ка. - 2014ВА821753
Інноваційні аерокосмічні технології в екологічному моніторингу : матеріали наук.-техн. конф. (24-25 квіт. 2018 р.) / Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.. - 2018ВА822895
Моделювання геологічної будови покладів нафти і гідродинаміки процесів їх розробки / Єгер Д. О. [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, акад. УНГА Єгера Дмитра Олександровича. - 2005ВС64030
Гільберг Т. Г. Географія. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, І. Г. Савчук, В. В. Совенко. - 2017ВС63978

  Періодичні видання:

Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia : Geologia, Paleontologia, Paletnologia - 2016, № 38Ж40694/GPP/2016/38
Вісник Одеського національного університету Серія:  : Географічні та геологічні науки - 2018 т. 23, № 1Ж69659:ГГ.н/2018/23/1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського