Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Д<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів : монографія / [Трускавецький С. Р. та ін.]. - 2018ВА830082
Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами : монография / В. Г. Ковалев [и др.]. - 2018ВА830326
Безродна І. М. Петрофізика : навч. посіб. / І. М. Безродна, А. П. Гожик. - 2018ВА830347
Білецький В. С. Основи нафтогазової інженерії : підруч. для студентів спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик. - 2018ВА830249
Веклич Ю. М. Геоеоловий морфо-літогенез та методологічні аспекти його дослідження / Ю. М. Веклич. - 2018-Г178920
Гільберг Т. Г. Географія. Рівень стандарту. [10 клас] : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / Т. Г. Гільберг, І. Г. Савчук, В. В. Совенко. - 2018ВА830390
Гопченко Є. Д. Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні річки Прип'ять на базі формули об'ємного типу : монографія / Є. Д. Гопченко, М. П. Погорелова. - 2018ВА830328
Зеленко Ю. М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошуків перспективних об'єктів на вуглеводні : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Зеленко Юрій Михайлович. - 2018РА438383
Ивус Г. П. Струйные течения нижних уровней атмосферы : монография / Г. П. Ивус, А. Б. Семергей-Чумаченко. - 2018ВА830327
Ивус Г. П. Физико-статистический анализ и прогноз слабого ветра и инверсий температуры над территорией Северо-Западного Причерноморья : монография / Г. П. Ивус, Э. В. Агайар. - 2018ВА830319
Івлєв В. В. Мандри киянина Океанією або Репортажі поспіхом з-поза обрію : зб. нарисів / В. Івлєв. - 2018ВА830281
Кругляк Ю. А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю. А. Кругляк. - 2018ВА830549
Медведєва Ю. С. Водний і сольовий режими озера Китай : монографія / Ю. С. Медведєва, Є. Д. Гопченко, Ж. Р. Шакірзанова. - 2018ВА830329
Петров С. Л. Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантажених територій геодезичними методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Петров Сергій Леонідович. - 2019РА438373
Рыбак А. Хорошо ли там, где нас нет? Моя Европа от А до Ю. Ч. 1: А - Д. - 2018-К507916
Рыбак А. Хорошо ли там, где нас нет? Моя Европа от А до Ю. Ч. 2: И. - 2018-А492560
Сараненко, І. І. Географічні інформаційні системи і технології в екології. Ч. 1 : Створення бази екологічних даних у Microsoft Access. - 2018В357708/1
Хоменко І. А. Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України : [монографія] / Хоменко І. А.. - 2018ВА830331
Шищенко П. Г. Фізична географія материків і океанів. Африка : підручник / П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко. - 2016-Ф675894

  Періодичні видання:

Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : Географічні науки - 2013, № 4Ж68632:Геогр.н./2013/4
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : Географічні науки - 2018, № 9Ж68632:Геогр.н./2018/9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського