Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Г<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Валерій Павлович Кухар / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - 2018ВА821546
Березан О. В. Тестовий контроль. Хімія. 8 [клас]. Зошит для контролю знань : самост. роботи у 2-х варіантах, контрол. роботи у 4-х варіантах, завдання стуктуровано у форматі ЗНО / Ольга Березан. - 2018ВА821310
Березан О. В. Хімія. Тестовий контроль. Самостійні та контрольні роботи. 9 клас : [зошит для контролю знань : контрол. роботи у 4-х варіантах, завдання структуровано у форматі ЗНО] / Ольга Березан. - 2018ВА821309
Жох О. О. Вплив дифузійного фактора у процесі перетворення метанолу на каталізаторах H-ZSM-5/Al2O3 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.15 / Жох Олексій Олексійович. - 2018РА434791
Некрасов О. П. Поверхневі явища і дисперсні системи : навч. посіб. для студентів технол. спец. всіх форм навчання / О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко. - 2018ВА820855
Ренкевич А. Ю. Розширення аналітичних можливостей методу міцелярної тонкошарової хроматографії при визначенні біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Ренкевич Антон Юрійович. - 2018РА434804
Слободнюк Р. Є. Аналітична хімія та аналіз харчової продукції : навч. посіб. / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук. - 2018ВА820610
Шлапа Ю. Ю. Синтез та властивості нанорозмірних часток і core/shell структур на основі (La,Sr)MnO3 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шлапа Юлія Юріївна. - 2018РА434802

  Періодичні видання:

ICR annual report - 2018, № 2017; Vol.24 Ж43828/2018/2017; Vol.24
Научни трудове [Пловдив. унив. "Паисий Хилендарски"] : Химия - 2014 т. 39, № 5Ж74323:хим./2014/39/5
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського