Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Г<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Збірник статей "Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії" (за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених: Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / [редкол.: В. В. Суховєєв та ін.]. - 2018ВА822916
Комплексоутворення, іонна та міжмолекулярна асоціація у розчинах з участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин : монографія / [С. А. Шаповалов та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. С. А. Шаповалова. - 2017ВА822304
Митчелл Д. С. Чудеса химии. Заметки вальдорфского учителя. 7, 8, 9 классы / Дэвид С. Митчелл ; пер. с англ. Татьяны Москалевой. - 2018ВА822878
Ярошенко О. Г. Хімія. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - 2017ВС63982

  Періодичні видання:

Вісник Одеського національного університету Серія : : Хімія - 2018 т. 23, № 2Ж69659:Хім./2018/23/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського