Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=В<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Indefinite integral : tutorial / [D. V. Babets et al.] . - 2018ІВ225921
Gerasymov O. I. Structure and photonics of discrete meso-scaled anisotropic systems : monogr. / O. I. Gerasymov. - 2018ІВ225935
Glushkov A. V. Atoms in a laser field and laser separation of the radioactive isotopes : monogr. / A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, V. V. Buyadzhi. - 2018ІВ225934
Glushkov A. V. Spectroscopy of Rydberg atoms and relativistic quantum chaos : monogr. / A. V. Glushkov, A. A. Svinarenko, V. B. Ternovsky. - 2018ІВ225933
Glushkov, A. V. Higher mathematics. Pt. 2. - 2018В277705/2
Бевз, Валентина Григорівна Математика. 1 клас. Робочий зошит. Ч. 2. - 2019В357693/2
Вовченко В. Ю. Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що виникає у зіткненнях релятивістських ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Вовченко Володимир Юрійович. - 2019РА438663
Волосюк, Марина Андреевна Математика. Кн. 1. - 2018В357610/1
Волосюк, Марина Андреевна Математика. Кн. 2. - 2019В357610/2
Волощук Ю. И. Анализ данных о малых телах Солнечной системы с использованием информационных радиотехнологий. Каталог метеорных орбит : монография / Ю. И. Волощук, С. В. Коломиец, Ю. В. Черкас ; под ред. С. В. Коломиец. - 2018ВА829900
Губенко К. О. Оптична спектроскопія перенесення енергії електронного збудження в гібридних органо/неорганічних комплексах на основі наночастинок ReVO4 (Re=Gd, Y, En) i CaWO4 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Губенко Катерина Олександрівна. - 2018РА438878
Журавель С. В. Методи та алгоритми розв'язання неперервних задач оптимального розбиття множин із нечіткими параметрами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Журавель Сергій Вадимович. - 2019РА438601
Закревський В. О. Теоретична механіка. Космічна динаміка : навч. посіб. / В. О. Закревський, В. В. Астанін, Г. Г. Голембієвський. - 2018ВА829893
Куліш В. В. Магнітні спін-хвильові та одноелектронні оптичні властивості наносистем оболонкового типу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Куліш Володимир Вікторович. - 2019РА438613
Моравецька К. В. Міри на банахових многовидах з рівномірною структурою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Моравецька Катерина Віталіївна. - 2018РА438660
Петречко Н. В. Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Петречко Наталія Василівна. - 2019РА438652
Савицький А. В. Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в умовах зовнішнього впливу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Савицький Андрій Володимирович. - 2019РА438895
Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних відношень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тоічкіна Олена Олександрівна. - 2019РА438699
Хомутенко М. В. Організація діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі : навч. посіб. / Хомутенко М. В. ; [за ред. О. М. Трифонової]. - 2017ВА829980
Хорошун А. С. Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості, керування та стабілізації неточних різнотемпових механічних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Хорошун Анатолій Сергійович. - 2019РА438676
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського