Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=В<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Прикладна математика та комп'ютинг ПМК 2018. Десята наукова конференція магістрантів та аспірантів, Київ, 21-23 березня 2018 р. : зб. тез доп. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т приклад. математики. - 2018ВА825455
Бондаренко А. В. Нелілінійна динаміка сильно зв'язаної пари магнітних вихорів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бондаренко Артем Васильович. - 2018РА436837
Буківський А. П. Природа та кінетика фотолюмінесценції гетерогенних твердих розчинів PbCdl2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Буківський Анатолій Петрович. - 2018РА436654
Гігіберія В. А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович. - 2018РА436496
Жулай Д. С. Нелінійно-оптичні та фото-електричні ефекти в нових нанокомпозитах анізотропних стекол алканоатів металів з напівпровідниковими та металевими наночастинками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.15 / Жулай Дмитро Сергійович. - 2018РА436683
Кононець Н. В. Процеси міграції енергії електронних збуджень в нанокристалах боратів та фосфатів з різною анізотропією розташування регулярних іонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Кононець Наталія Вікторівна. - 2018РА436711
Корепанова К. С. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь з правильно змінними нелінійностями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Корепанова Катерина Сергіївна. - 2018РА436807
Лазученков Д. М. Удосконалення зондових методів для визначення параметрів нейтрального і заряджених компонентів потоків розрідженої лабораторної та іоносферної плазми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Лазученков Дмитро Миколайович. - 2018РА436714
Лашкін В. М. Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лашкін Володимир Михайлович. - 2018РА436682
Лиходєєва Г. В. Розвиток навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики : монографія / Г. В. Лиходєєва. - 2018ВА825571
Мозгова А. М. Речовинний склад вибраних метеорів за дистанційними спектральними спостереженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Мозгова Альона Михайлівна. - 2018РА436663
Паюк О. П. Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості трисульфіду миш'яку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Паюк Олександр Петрович. - 2018РА436521
Поздняков Д. В. Зменшення деформації та ваги вхідної оптики зображуючого Фур'є-спектрометра космічного базування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Поздняков Дмитро Вікторович. - 2018РА436670
Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Польгун Катерина В'ячеславівна. - 2017РА436727
Рибак А. С. Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фемтосекундного лазерного випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Рибак Андрій Станіславович. - 2018РА436538
Рубець С. П. Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Не-4Не : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.09 / Рубець Сергій Петрович. - 2018РА436697
Солодовник А. О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Солодовник Анастасія Олександрівна. - 2018РА436745
Ушкац М. В. Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на основі статистичного підходу Гіббса : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Ушкац Михайло Вікторович. - 2018РА436497
Чолій В. Я. Вступ до небесної механіки : посіб. для студентів / В. Я. Чолій. - 2018ВС64495
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського