Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=В<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych oraz w sieciach rzecznych : monogr. jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza / [Wojciech Artichowicz et al.] ; pr. zbior. pod red. Zbigniewa Sroki i Wojciecha Tschuschke. - 2016ІВ225113
Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір / А. П. Відьмаченко [та ін.]. - 2015ВА821634
Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. 6 клас : [Самост. роботи. Контрол. роботи : навч.-метод. посіб. : з урахуванням змін у навч. програмі 2017 р.] / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - 2017ВС63920
Формування предметних компетентностей. Математика. 5 [клас] : зб. К-задач : [навч. посіб.] / Н. А. Тарасенкова [та ін.] ; за ред. Н. А. Тарасенкової. - 2017ВС63924
Delbos N. M. High repetition rate laser-plasma accelerator: 5 Hz electron beam generation and advanced target design : diss. / Niels Matthias Delbos. - 2017ІС15591
Dybulla A. Magnetfelder im frühen Universum - Verstärkung und Entwicklung : Diss. / Adam Dybulla. - 2016ІС15583
Fedorchuk V. Classification of symmetry reductions for the eikonal equation / Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk. - 2018ІВ225159
Klier N. Spin physics of novel chiral electron gases : diss. / Nicolas Klier. - 2018ІВ225190
Redmann A.-C. Anpassungstest für die Varianzfunktion in nichtparametrischen Regressionsmodellen unter Verwendung von U-Prozessen : Diss. / Christin Redmann. - 2017ІВ225178
Roesch G. W. Die Geometrie der Immobilienbewertung : Diss. / Gerhard Werner Roesch. - 2018ІС15592
Zakharchuk N. Measurement of Z-boson production cross sections at √s=13 TeV and tt to Z-boson cross-section ratios with the ATLAS detector at the LHC : diss. / Nataliia Zakharchuk. - 2018ІС15584
Басараб І. А. Математика для допитливих. Поглиблені теоретичні питання, задачі : навч. посіб. / І. А. Басараб, Б. В. Губський. - 2018ВА821486
Бондаренко Н. В. Теорія ймовірностей : навч. посіб. для студентів усіх спец. / Н. В. Бондаренко, З. І. Наголкіна, М. С. Пастухова. - 2017ВА821848
Буковська О. І. Алгебра. Геометрія. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : [з урахуванням змін у навч. програмі 2017 р.] / О. І. Буковська. - 2017ВС63926
Буковська О. І. Математика. 5 [клас]. Зошит для поточного та тематичного оцінювання : з урахуванням змін у навч. програмі 2017 р. / О. І. Буковська. - 2017ВС63914
Буковська О. І. Математика. 6 [клас]. Зошит для поточного та тематичного оцінювання : [з урахуванням змін у навч. програмі 2017 р.] / О. І. Буковська. - 2017ВС63916
Васильєва Д. В. Я дослідник. Математика. 5 [клас] : робочий зошит учня : [10 уроків за чин. навч. програмою + метод. поради для вчителя] / Д. В. Васильєва. - 2017ВС63922
Васильєва Д. В. Я дослідник. Математика. 6 [клас] : робочий зошит учня : [12 уроків за чин. навч. програмою + метод. поради для вчителя] / Д. В. Васильєва. - 2017ВС63921
Данієлян А. 2 + 2. Весела лічба. 2 клас : навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Анна Данієлян. - 2017ВС63923
Єфімушкін А. С. Крайові задачі для рівнянь Бельтрамі і логарифмічна ємність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Єфімушкін Артем Сергійович. - 2018РА435157
Істер О. С. Алгебра. 9 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт : [Самост. роботи. Темат. контрол. роботи. Підсумкова (річна) контрол. робота] : [посібник] / О. С. Істер. - 2017ВС63915
Істер О. С. Математика. 6 [клас]. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт : [За чинним Держ. стандартом. Самост. роботи. Темат. контрол. роботи. Домаш. самост. роботи : відповідає новій програмі] / О. С. Істер. - 2017ВС63925
Кушнир И. А. Школа формульной геометрии / Иссак Кушнир. - 2018ВС64130
Малюга В. С. Нестаціонарні задачі обтікання з урахуванням ефектів випромінювання звуку : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Малюга Володимир Сергійович. - 2018РА435175
Ніконов О. Фізика на пальцях : для дітей і батьків, які хочуть допомогти дітям / Олександр Ніконов ; пер. Наталія Шайнога. - 2018ВА823577
Оляницька Л. В. Збірник підсумкових контрольних робіт з математики. 4 клас : [навч. посіб.] / Л. В. Оляницька . - 2018ВС63861
Оляницька Л. В. Збірник підсумкових контрольних робіт з математики. 4 клас : [навч. посіб.] / Л. В. Оляницька. - 2017ВС63918
Рівкінд Ф. М. Математика. [3 клас] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - 2018ВС63862
Самойлов В. С. Волновые пластинки / В. С. Самойлов, А. В. Самойлов. - 2015ВА821641
Сердюченко В. Г. Фізика. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання + зошит для лаб. робіт : [з урахуванням змін у навч. програмі 2017 р.] / В. Г. Сердюченко. - 2017ВС63911 з дод.
Тінгаєв, Олександр Аркадійович Вища та прикладна математика. Ч. 1. - 2018В357155/1
Тінгаєв, Олександр Аркадійович Вища та прикладна математика. Ч. 2. - 2018В357155/2
Турчин В. Н. Марковские цепи. Основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. Н. Турчин, Е. В. Турчин. - 2017ВА822167
Фейнман Р. "Та ви жартуєте, містере Фейнман!" : пригоди допитливого дивака розказані Ральфу Лейтону / Річард Фейнман ; за ред. Едварда Гатчінгса ; у пер. Миколи Климчука. - 2018ВА821622
Якушко, Сергей Иванович Фундаментальный код природы. Т. 1. - 2017В357177/1
Якушко, Сергей Иванович Фундаментальный код природы. Т. 2. - 2017В357177/2

  Періодичні видання:

Вісник Дніпропетровського університету Серія:  : Механіка неоднорідних структур - 2017, № 2Ж68774:мех./2017/2
Вісник Дніпропетровського університету Серія: : Фізика. Радіоелектроніка - 2017 т. 25, № 24Ж68774:Фіз.рад./2017/25/24
Вісник Львівського університету Серія: : Прикладна математика та інформатика - 2017, № 25Ж28852:Прикл.мат.Інформ./2017/25
Вісник Львівського університету Серія: : Фізична - 2017, № 52Ж28852:Фіз./2017/52
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського