Бази даних


Журнали та продовжувані видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
назвоюроком видання
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (74)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (27)Наукова періодика України (31)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Кузнецов Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.
Табачник Д.В.:Ж53

УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ, ГІМНАЗІЯХ, ЛІЦЕЯХ ТА КОЛЕГІУМАХ : журнал / Міністерство освіти і науки України ; ред. Ю. Кузнецов. - К. : Педагогічна преса, 1999 .- Отримується з 2004.
Ред. : Кузнецов Ю.

Наявні надходження за: 2004–2010 Останнє надходження: 2010 : № 11-12


РОКИ:
2004 2010

Рубрикатор НБУВ:

2.
Ж25335
 
ВІТАКУЛЬТУРНИЙ МЛИН : методологічний альманах / НДІ методології та освітології ТНЕУ, ГО "Інтелект. штаб громадян. сусп-ва" ; редкол.: Ю. Москаль (вип. ред.) [та ін.]. - Тернопіль : НДІ методології та освітології ТНЕУ, 2005 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2005.
Ред. : Москаль Ю.Ред. : Фурман А. В.Ред. : Ревасеивч І.Ред. : Гірняк Г.Ред. : Бугерко Я.Ред. : Гірняк А.Ред. : Бригадир М.Ред. : Коваль О.Ред. : Коміссаров В.Ред. : Кузнецов Ю. Ред. : Мединська Ю.Ред. : Морщакова О.Ред. : Надвинична Т.Ред. : Ребуха Л.Ред. : Сабадуха В.Ред. : Фурман О.Ред. : Хайрулін О.Ред. : Шандрук С.Ред. : Шаюк О. - ISSN 1810-2131

Наявні надходження за: 2005–2011 Останнє надходження: 2011 : № 14 Електронна версія видання в "Науковій періодиці України" 
РОКИ:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2017 2018 2016 2014 2013

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

  Про видання,

3.
Ж16518
 
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ : щоміс. наук.-метод. та літ.-мистец. журн. / М-во освіти і науки України, ДІВП вид-во "Пед. преса" ; голов. ред. С. Караман. - Київ : Педагогічна преса, 1999 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2012 р. див.: Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах
До 2014 р., №1 (130) січень див.: Українська мова й література в сучасній школі
Ред. : Кузнецов Ю.Голов. ред. : Караман С.Ред. : Архангельська А. М.Ред. : Бакум З. Ред. : Барахтян М.Ред. : Богуш А. М.Ред. : Бондаренко О. Ред. : Висоцький А. В.Ред. : Голуб Н. Б.Ред. : Городенська К.Ред. : Горошкіна О.Ред. : Греб М.Ред. : Гуляк А.Ред. : Девлетов Р.Ред. : Дика Н.Ред. : Діденко Н.Ред. : Єременко О.Ред. : Кавун Л.Ред. : КопусьРед. : Космеда Т. А.Ред. : Корицька Г.Ред. : Котусенко О.Ред. : Кучерук О.Ред. : Мамчуп Л.Ред. : Овсієнко Л.Ред. : Огнев'юк В. Ред. : Омельчук С. Ред. : Пентилюк М.Ред. : Приліпко І.Ред. : Різун В.Ред. : Савченко О.Ред. : Семенюк Г. Ред. : Неживий О.Ред. : Нудний В.Ред. : Слоньовська О.Ред. : Степаненко М.Ред. : Стишов О.Ред. : Хом'як І. М.Ред. : Яценко Т.Ред. : Яворська С.

Наявні надходження за: 1999–2019 Останнє надходження: 2019 : №  5


РОКИ:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Ж101081
 
ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ : щоміс. наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України, Держ. інформ.-виробн. підприємство вид-во "Пед. преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. - Київ : Педагогічна преса, 1976 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1976.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1976 р. - 1986 р. видання мало назву: Русский язык и литература в школах УССР
У 1987 р.- 1992 р. видання мало назву: Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины
У 1993 р. - 1996 р., №4 видання мало назву: Відродження
У 1996 р., №4 - 2011 р. видання мало назву: Всесвітня література в середніх навчальних закладах України
До 2013 р., липень див.: Всесвітня література в сучасній школі (Шифр Ж14102)
Ред. : Ненько І. Я.Голов. ред. : Гревцева Т.Ред. : Бикова К. І.Ред. : Вознюк Л.Ред. : Волощук Є. В.Ред. : Гладишев В. Ред. : Голобородько Є. Ред. : Давидюк Л.Ред. : Жулинський М.Ред. : Ісаєва О.Ред. : Клименко Ж.Ред. : Ковбасенко Ю.Ред. : Кошкіна Ж.Ред. : Кузнецов Ю.Ред. : Мацевко-Бекерська Л.Ред. : Мірошниченко Л.Ред. : Наливайко Д.Ред. : Ніколенко О.Ред. : Озерова Н.Ред. : Пронкевич О. В.Ред. : Сафарян С.Ред. : Сухомлинська О.Ред. : Шалагінов Б.Ред. : Штейнбук Ф.

Наявні надходження за: 2013–2019 Останнє надходження: 2019 : №  5


РОКИ:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського