Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Бойчук І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 58
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
Р107187


Інтернет в маркетингу [Текст] : завдання для практ. занять та самост. роботи студ. спец. 8.050108 "Маркетинг" / уклад. І. В. Бойчук ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. - 31 с.: табл. - Бібліогр.: с. 27-29

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА640783

Бойчук, Інна Володимирівна.
Інтернет в маркетингу [Текст] : програма курсу та конспект лекцій для самост. роботи студ. спец. 8.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук, І. В. Козак ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво ЛКА, 2003. - 112 с. - Бібліогр.: с. 107-108
Автори зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Козак, Ірина Вікторівна; УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
Р96361


Інтернет в маркетингу [Текст] : тематика і плани семінар. та практ. занять з навч. дисципліни для студ. спец. 8.050108 "Маркетинг" / уклад. І. В. Бойчук ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. - 24 с. - Бібліогр.: в кінці тем

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА654061


Інтернет в маркетингу [Текст] : тести з дисципліни для студ. денної форми навч. спец. 8.050108 "Маркетинг" / Укоопспілка, Львівська комерційна академія ; уклад. І. В. Бойчук. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. - 80 с. - Бібліогр.: с. 79-80

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА790963


Інтернет в маркетингу [Текст] : завдання для практ. занять, самост. роботи студентів і тести для спец. 8.03050701 і 7.03050701 "Маркетинг" та напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бойчук І. В., Музика О. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 107 с. : табл. - Бібліогр.: с. 100-106. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); Музика, О. М. (уклад.); Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р128155


Інтернет в маркетингу [Текст] : завдання та метод. вказівки до контрол. роботи з дисципліни для студентів спец. 8.03050701 і 7.03050701 "Маркетинг" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Бойчук І. В., Музика О. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-21. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); Музика, О. М. (уклад.); Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
Р98857


Інтернет в маркетингу [Текст] : метод. вказ. для роботи в комп'ютерній мережі "Інтернет" для студ. спец. 8.050108 "Маркетинг" / уклад. І. В. Бойчук, І. В. Козак ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 32 с.: іл. - Бібліогр.: с. 31-32

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); Козак, І. В. (уклад.); Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА705863

Бойчук, Інна Володимирівна.
Інтернет у маркетингу [Текст] : навч. посібник для самост. вивчення дисципліни / І. В. Бойчук, О. М. Музика ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. - 392 c. - Бібліогр.: с. 20-24. - ISBN 978-966-1537-12-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Музика, Ольга Михайлівна; УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА588456


Історія Осмолодської пущі [Текст] / І. Бойчук [та ін] ; Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. - Львів : [б.в.], 1998. - 145 с. - ISBN 966-7155-30-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, Ігор; Гайдукевич, Марія; Парпан, Василь; Петрова, Лілія; Третяк, Платон; Наукове товариство імені Шевченка у Львові

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА391452

Бойчук, Інна Володимирівна.
Агроекологічна оцінка сортів пшениці м'якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бойчук Інна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степової зони. - Д., 2012. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут сільського господарства степової зони (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС130771

Бойчук, Інна Володимирівна.
Агроекологічна оцінка сортів пшениці м'якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бойчук Інна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2012. - 192 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 160-192.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Херсонський державний аграрний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :

12.
ВА802747

   Базалій, Валерій Васильович.
Агроекологічна оцінка сортів пшениці м'якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції [Текст] : [монографія] / Базалій В. В., Бойчук І. В. ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 142-175. - 300 прим. - ISBN 978-966-930-049-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук, Інна Володимирівна; "Херсонський державний аграрний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА317837

Бойчук, Ігор Васильович.
Адаптація французьких онімів в українській та російській мовах [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Бойчук Ігор Васильович ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА790335


Відлуння свинцевих громовиць [Текст] : [зб. націоналіст. поезії] / [Руф Ю. та ін.]. - Львів : Панорама, 2015. - 146 с. : іл. - 1500 прим. - ISBN 978-617-7227-05-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Руф, Юрій; Бойчук, Ігор; Рарог, Ольбег; Климович; Шинкарук, Олена; Ухач, Володимир

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА592998


Виробничі системи в перехідних економіках [Текст] / Г. І. Башнянин [и др.]. - Л. : Коопосвіта, 1999. - 382 с. - Бібліогр.: с. 323-352. - ISBN 966-7478-16-5
На обкл. 1-й авт.: Башнянін, Г.І.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Башнянин, Г. І.; Бойчук, І. В.; Дубовий, Б. В.; Роміх, А. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА827919


Вступ до спеціальності [Текст] : завдання до практ. занять, самост. роботи студентів і тести для спец. 075 "Маркетинг" / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад. І. В. Бойчук]. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. - 59 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 54-57. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бойчук, І. В. (уклад.); Центральна спілка споживчих товариств УкраїниЛьвівський торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
В345208/Альбом. 4

Гідротехнічні споруди для попередження та зменшення руйнівної сили повеней, селів і ерозії в Українських Карпатах [Текст] / Б. Я. Голояд [та ін.] ; Держ. ком. ліс. госп-ва України, Івано-Франків. обл. упр. ліс. госп-ва. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2001 .
Альбом. 4 : Для суцільних лісосік, трелювальних волоків, трас газонафтопроводів / Б. Я. Голояд [та ін.]. - 2002. - 48 с.: рис. - (Вирішення важливих еколого-практичних проблем. Науково-практична серія "Еколого-лісівничі проблеми Українських Карпат" ; вип.9, кн.4). - ISBN 966-7524-18-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Голояд, Б. Я.; Голубчак, О. І.; Фрик, О. Б.; Бойчук, І. І.; Державний комітет лісового господарства України(Київ); Івано-Франківське обласне управління лісового господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА585445


Економічна теорія [Текст] : тематика і методика підготовки курсових робіт / Г. І. Башнянин [та ін.] ; Ін-т змісту і методів навчання, Львів. комерц. акад. - К. : [б.в.], 1998. - 162 с. - ISBN 5-7763-2017-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Башнянин, Григорій Іванович; Бойчук, І. В.; Бондар, П. Д.; Ващишин, А. М.; Вовчак, О. Д.; Інститут змісту і методів навчання (Київ); Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА411941

Бойчук, Ігор Васильович.
Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей) [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бойчук Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф036 
 Ф018 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВС47695


Збірник тестів для контролю рівня знань зі спеціальності "Фармація" [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. (фарм.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / Н. Б. Андрощук [та ін.] ; ред. Є. В. Хомік, І. Д. Бойчук ; Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича. - К. : Медицина, 2009. - 176 с. - Бібліогр.: с. 173. - ISBN 978-966-10-0019-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Андрощук, Н. Б.; Білоцька, М. В.; Бобкова, І. А.; Варлахова, Лідія Василівна; Гоженко, Г. Д.; Горкуша, В. П.; Дмитренко, Людмила Аркадіївна; Домбровська, Т. А.; Завадська, Н. П.; Кобрин, В. В.; Хомік, Є. В. (ред.); Бойчук, І. Д. (ред.); Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г. С. Протасевича

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського