Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Мішенін Є$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.
РА304633

   Мішенін, Євген Васильович.
Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія і практика) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / Мішенін Євген Васильович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1999. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА626146

Сумський національний аграрний ун-т. Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів (2002 ; Суми).
Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (2-18 квітня 2002 р.) [Текст] / редкол. Є. В. Мішенін [та ін.]. - Суми : ВАТ "СОД", видавництво "Козацький вал", 2002. - 267 с. - ISBN 966-589-504-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В (редкол.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА643750

Паламарчук, Віліор Олександрович.
Основи економічної теорії (політекономії) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Паламарчук [и др.]. - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2002. - 280 с. - Бібліогр.: с. 277-278. - ISBN 966-566-205-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Теличук, Павло Петрович; Мішенін, Євген Васильович

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА659856

Паламарчук, Віліор Олександрович.
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування [Текст] / В. О. Паламарчук [и др.] ; наук. ред. В. О. Паламарчук ; Національний гірничий ун-т, Сумський національний аграрний ун-т. - Д. : Пороги, 2004. - 258 с. - Бібліогр.: с. 226-243. - ISBN 966-525-520-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Євген Васильович; Коренюк, Петро Іванович; Паламарчук, В. О. (наук. ред.); Національний гірничий університет (Дніпропетровськ); Сумський національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА667581


Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] / С. М. Ілляшенко [та ін.] ; заг. ред. С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2004. - 615 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-680-128-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ілляшенко, Сергій Миколайович; Прокопенко, Ольга Володимирівна; Мельник, Леонід Григорович; Мішенін, Євген Васильович; Божкова, В. В.; Ілляшенко, Сергій Миколайович (заг. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

6.
ВА671108

Сумський національний аграрний ун-т, науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів (2005).
Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.) [Текст] / ред. кол. Є. В. Мішенін [та ін.]. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 568 с. - ISBN 966-680-195-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В (ред. кол.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА639879

Сумський національний аграрний ун-т. Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів (2003).
Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, ( 2-18 квітня 2003р.) [Текст] / ред. Є. В. Мішенін [та ін.]. - Суми : [б.в.], 2003. - 338 с. - ISBN 966-589-563-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА730492

Косодій, Роман Петрович.
Глобальне середовище та фінансово-економічна нестабільність [Текст] : монографія / Роман Косодій, Євген Мішенін, Анна Бондаренко. - Суми : МакДен, 2010. - 251 с. - Бібліогр.: с. 243-251. - 200 прим. - ISBN 978-966-2305-03-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Євген Васильович; Бондаренко, Анна Олександрівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА744830


Менеджмент громадських організацій. Вибрані питання теорії та практики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. Ф. Балацький та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ф. Балацького, д-ра екон. наук, проф. О. М. Теліженка, канд. екон. наук, доц. О. А. Лук'янихіної. - Суми : Університетська книга, 2011. - 366 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-680-563-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Балацький, Олег Федорович; Теліженко, Олександр Михайлович; Мішенін, Євген Васильович; Соколов, М. О.; Жулавський, А. Ю.; Балацький, Олег Федорович (ред.); Теліженко, Олександр Михайлович (ред.); Лук'янихіна, О. А. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА757205


Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : монографія / Є. В. Мішенін [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2011. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 309-335. - 400 прим. - ISBN 978-617-593-012-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В.; Ковальова, О. М.; Пилипенко, В. В.; Теліженко, О. М.; Борейко, В. І.; Мішенін, Є. В. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА774058


Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом [Текст] : монографія / Є. В. Мішенін [та ін.] ; за наук ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. - Суми : Папірус, 2013. - 247 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 227-247. - 350 прим. - ISBN 978-966-2787-49-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Євген Васильович; Коблянська, Інна Ігорівна; Устік, Тетяна Володимирівна; Ярова, Інесса Євгенівна; Мішенін, Євген Васильович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
В355312/2

Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : [колект. монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. - Харків : Діса плюс, [2013] .
Вип. 2 / [Байдала В. В. та ін.]. - 2013. - 443 с. : рис., табл. - 100 прим. - ISBN 978-617-706-410-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В. \ред.\; Байдала, В. В.; Бондаренко, А. О.; Борейко, В. І.; Бричко, А. М.; Бутенко, В. М.

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА792938


Теорія еколого-економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / [Є. В. Мішенін та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2014. - 245 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 229-237. - 300 прим. - ISBN 978-966-657-529-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Євген Васильович; Сотник, Ірина Миколаївна; Мішеніна, Наталія Вікторівна; Галиця, Ігор Олександрович; Мішенін, Євген Васильович (ред.); Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА794038


Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / Л. В. Кривенко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Кривенко ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми : Мрія, 2015. - 219 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-216. - 100 прим. - ISBN 978-966-473-168-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кривенко, Л. В.; Мішенін, Є. В.; Дутченко, О. М.; Гончарук, Т. І.; Нілова, Н. М.; Кривенко, Л. В. (ред.); Національний банк України (Київ); "Українська академія банківської справи Національного банку України", державний вищий навчальний заклад (Суми)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В355312/3

Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : [колект. монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. - Харків : Діса плюс, [2013] .
Вип. 3 / [Бричко А. М. та ін.] ; за наук. ред. канд. екон. наук, проф. Строченко Н. І., канд. екон. наук, доц. Пилипенка В. В., канд. екон. наук, доц. Ковальової О. М. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2016. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 прим. - ISBN 978-617-593-045-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В. \ред.\; Бричко, А. М.; Бутенко, В. М.; Дяченко, О. В.; Ільченко, О. В.; Коблянська, І. І.; Строченко, Н. І. (наук. ред.); Пилипенко, В. В. (наук. ред.); Ковальова, О. М. (наук. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА808237

   Мішенін, Євген Васильович.
Капітал підприємства: формування та використання [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Мішенін, О. М. Ковальова. - Суми : Мрія, 2016. - 386 с. : рис. - Бібліогр.: с. 368-376. - 100 прим. - ISBN 978-966-473-199-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковальова, Ольга Михайлівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
В355312/4

Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : [колект. монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. - Харків : Діса плюс, [2013] .
Вип. 4 / [О. О. Бабицька та ін.] ; за наук. ред.: канд. екон. наук, проф. Строченко Н. І., канд. екон. наук, доц. Пилипенка В. В., канд. екон. наук, доц. Ковальової О. М. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2018. - 343 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 100 прим. - ISBN 978-617-593-053-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мішенін, Є. В. \ред.\; Бабицька, О. О.; Башлай, С. В.; Жмайлов, В. М.; Жмайлова, О. Г.; Забара, А. М.; Строченко, Н. І. (ред.); Пилипенко, В. В. (ред.); Ковальова, О. М. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА826532


Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : монографія / [Л. В. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Кривенко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 329 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-329. - 300 прим. - ISBN 978-966-657-720-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кривенко, Лариса Володимирівна; Мішенін, Євген Васильович; Макаренко, Михайло Ілліч; Славко, О. П.; Дутченко, О. М.; Кривенко, Лариса Володимирівна (заг. ред.); Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського