Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Музичко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС81254

Музичко, Олександр Євгенович.
Історик Ф.І.Леонтович: життя та наукова діяльність [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Музичко Олександр Євгенович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 227 арк. - арк. 176-227

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Леонтович Ф. І. (о нём); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА328039

Музичко, Олександр Євгенович.
Історик Ф.І.Леонтович: життя та наукова діяльність [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Музичко Олександр Євгенович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Леонтович Ф. І. (о нём); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА674020

Музичко, Олександр Євгенович.
Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): Життя та наукова діяльність [Текст] / О. Є. Музичко. - О. : Астропринт, 2005. - 208 с. - ISBN 966-318-400-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Леонтович, Федір Іванович (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
СО29718

Музичко, Олександр.
Грузини в Одесі: історія та сучасність [Текст] / Олександр Музичко. - О. : ВМВ, 2010. - 291 с. : фотоіл. - Текст. укр. та груз. мовами. - Бібліогр.: с. 273-291. - 1000 прим. - ISBN 978-966-413-187-9
Проект Генерального консульства Грузії в м. Одесі. - Парал. тит. арк. груз. мовою

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА738511


Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. [Текст] : [монографія] / [Вінцковський Т. С. та ін. ; відп. ред. В. М. Хмарський] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. історії України, Укр. іст. тов-во, Одес. осередок. - О. : [ТЕС], 2011. - 586 с. : фотогр. - Рез. рос., англ. - 500 прим. - ISBN 978-966-2389-18-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінцковський, Тарас Степанович; Музичко, Олександр Євгенович; Хмарський, Вадим Михайлович; Мисечко, Анатолій Іванович; Гончарук, Тарас Григорович; Хмарський, Вадим Михайлович (ред.); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Кафедра історії України; Українське історичне товариство. Одеський осередок

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА745628

Стрижевський, А. І.
Світлої пам'яті Івана Митрофановича Луценка [Текст] : републ. спогадів 1922 р. / Стрижевський А. І. ; (упоряд., авт. передм., вступ. ст. та комент. Олександр Музичко). - О. : [б. в.], 2011. - 100 с. : портр. - 300 прим. - ISBN 968-318-262-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Музичко, Олександр (упоряд., авт. передм.); Луценко, Іван Митрофанович (1863-1919) ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
В353485/3

Донцов, Дмитро Іванович
Вибрані твори [Текст] : у 10 т. / Дмитро Донцов ; [відп. ред. і упоряд., післям., комент. О. Баган] ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. - Дрогобич ; Л. : Відродження, 2011 .
Т. 3 : Ідеологічна есеїстика (1922-1932 рр.) / [редкол.: Олег Баган та ін.]. - 2012. - 351 с. - 1000 прим. - ISBN 978-966-538-244-7 (Т. 3)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баган, Олег \ред., уклад., післям.\; Баган, Олег (ред.); Квіт, Сергій (ред.); Музичко, Олександр (ред.); Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА780312

Музичко, О. Є.
Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927): біографічний нарис [Текст] : монографія / О. Є. Музичко ; [Одес. держ. екон. ун-т]. - Одеса : Атлант, 2011. - 224, [16] с. : фот. - 300 прим. - ISBN 978-966-2361-41-4
Присвяч. 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шпаков, Олексій Якович (1868-1927) (про нього); Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА789969

Музичко, Олександр.
Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор'ї (кінець XIX - перша половина XX ст.) [Текст] / Олександр Музичко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. - Одеса : ВМВ, 2015. - 352, [8] с. : іл. - 300 прим. - ISBN 978-966-413-521-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Львівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
СО34252

Музичко, Олександр Євгенович.
Грузини в історії Південної України: спільне море та доля [Текст] / Олександр Музичко ; [ред. Т. Нішніанідзе]. - Одеса : ВМВ, 2016. - 279 с. : іл. - 500 прим. - ISBN 978-966-413-556-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Нішніанідзе, Теймураз (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВС61556


Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Ґрота (1883 - 1886) [Текст] : [монографія] / [Подшивалкіна В. І. та ін. ; упоряд.: Самодурова В. В., Мурашко О. С. ; відп. ред. Подрезова М. О.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса : ОНУ, 2016. - 454 с. : іл. - (Серія: Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Випуск: Психологія. Філософія). - Бібліогр.: с. 297-400. - 150 прим. - ISBN 978-617-689-172-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Подшивалкіна, В. І.; Голубович, І. В.; Подрезова, М. О.; Хмарський, В. М.; Музичко, О. Є.; Самодурова, В. В. (упоряд.); Мурашко, О. С. (упоряд.); Подрезова, М. О. (відп. ред.); Ґрот, М. Я. Микола Якович (1883-1886) (про нього); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА810771

Музичко, Олександр Євгенович.
Книга та слово: історик І. А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця XIX - першої чверті XX ст. [Текст] : монографія / Олександр Музичко. - Одеса : ОНУ, 2016. - 425 с. : фот. - 100 прим. - ISBN 978-617-689-177-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Линниченко, Іван Андрійович (1857-1926) (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського