Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Мироненко П$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.
РА364115

   Мироненко, Петро Володимирович.
Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мироненко Петро Володимирович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф037 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС117582

   Мироненко, Петро Володимирович.
Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мироненко Петро Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К., 2009. - 209 арк. - Бібліогр.: арк. 181-209.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф037 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА778316

   Мироненко, Петро Володимирович.
Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть [Текст] : монографія / П. В. Мироненко. - Київ : Академія, 2014. - 216 с. - (Серія "Монограф"). - Бібліогр.: с. 202-216. - 500 прим. - ISBN 978-966-580-448-2. - ISBN 978-966-580-322-5 (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

4.
РА409009

   Мироненко, Петро Володимирович.
Еволюція форми державного правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мироненко Петро Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА809958
Онищенко О. С. ВА1929 / Т 48-ФХ


Ткаченко, Василь Миколайович (1944–).
Росія: ідентичність агресора [Текст] : монографія / Василь Ткаченко ; [наук. ред. П. В. Мироненко]. - Київ : Академія, 2016. - 255 с. - Бібліогр.: с. 239-255. - ISBN 978-966-580-475-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мироненко, П. В. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В356789/1

Старосольський, Володимир Йоахимович
Держава і політичне право [Текст] : в 2-х ч. / Старосольський Володимир Йоахимович ; [вступ. ст.: Кресіна І. О., Згурська В. Л., Кресін О. В ] ; [Акад. політ. наук]. - Київ : Логос Україна, 2017 . - (Серія "Бібліотека АПН" ; Т. 3).
Ч. 1 / [наук. ред.: Батанова Н. М., Кафарський В. І., Мироненко П. В.]. - Перевид. 1925 р. - 2017. - ХХХІІ, 559 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-2457-20-9

Рубрикатор НБУВ:
 Х0 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кресіна, Ірина Олексіївна \вступ. ст.\; Згурська, Валентина Леонідівна \вступ. ст.\; Кресін, Олексій Веніамінович \вступ. ст.\; Батанова, Наталія Миколаївна (ред.); Кафарський, Володимир Іванович (ред.); Мироненко, Петро Володимирович (ред.); Академія політичних наук

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

7.
В356789/2

Старосольський, Володимир Йоахимович
Держава і політичне право [Текст] : в 2-х ч. / Старосольський Володимир Йоахимович ; [вступ. ст.: Кресіна І. О., Згурська В. Л., Кресін О. В ] ; [Акад. політ. наук]. - Київ : Логос Україна, 2017 . - (Серія "Бібліотека АПН" ; Т. 3).
Ч. 2 / [наук. ред.: Батанова Н. М., Кафарський В. І., Мироненко П. В.]. - Перевид. 1923 р. - 2017. - 464 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-2457-21-6

Рубрикатор НБУВ:
 Х0 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кресіна, Ірина Олексіївна \вступ. ст.\; Згурська, Валентина Леонідівна \вступ. ст.\; Кресін, Олексій Веніамінович \вступ. ст.\; Батанова, Наталія Миколаївна (ред.); Кафарський, Володимир Іванович (ред.); Мироненко, Петро Володимирович (ред.); Академія політичних наук

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського