Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Василенко М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 74
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА728852

   Василенко, Михайло Григорович.
Іван Франко: поступ ідеї [Текст] : монограф. дослідж. / Михайло Василенко. - Коломия : Вік, 2010. - 400 с. : іл. - 300 прим. - ISBN 966-550-078-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Франко, Іван Якович ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА816432

Синєглазов, В. М.
Інтегрована система автоматизованого проектування енергетичних установок для використання енергії вітру та сонця [Текст] : монографія / В. М. Синєглазов, А. А. Зіганшин, М. П. Василенко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Освіта України, 2017. - 211 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 197-211. - 100 прим. - ISBN 978-617-7480-64-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зіганшин, А. А.; Василенко, М. П.; Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА778468

   Василенко, Михайло Григорович.
Істини Кобзаря [Текст] : статті про Тараса Шевченка : до 200-річчя з дня народж., 1814-1861 / Михайло Василенко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 93 с. : іл. - 500 прим. - ISBN 978-966-383-514-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевченко, Тарас Григорович (1814 -1861) (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА813989

   Василенко, Михайло Григорович.
Історія створення Інституту агроекології і природокористування НААН на базі Українського філіалу Центрального Інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО) [Текст] / М. Г. Василенко ; Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : ДІА, 2017. - 92 с. : фот. - Бібліогр.: с. 63-90. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут агроекології і природокористування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА416651

   Василенко, Михайло Григорович.
Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу та Полісся України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Василенко Михайло Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 50 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
 П04 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут агроекології і природокористування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА747753

Василенко, Микола Олександрович.
Архітектура планиди [Текст] : поезії : вибране / Микола Василенко. - К. ; Херсон : Просвіта, 2004. - 188 с. : портр. - 500 прим. - ISBN 966-7551-98-9
З дарчим написом НБУВ від авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
СО32186

"Українське / російське класичне мистецтво", аукціон (18 ; 2011 ; Київ).
Аукціон № 18 "Українське / російське класичне мистецтво", 17 вересня 2011, [м. Київ] [Текст] : [каталог] / Аукціон. дім "Золотое Сечение" ; [упоряд.: М. Василенко, С. Скорик ; авт. текстів В. Петрашик]. - К. : Золотое Сечение, 2011. - 175, [7] с. : кольор. іл. - Назва обкл. : Аукціон "Українське / російське класичне мистецтво", 17 вересня 2011, Київ. - 750 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Василенко, Михайло (упоряд.); Скорик, С. (упоряд.); Петрашик, В. (текст.); "Золотое Сечение", аукціонний дім

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

8.
ВА746072


Білий берег. Українська проза Херсонщини кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : [антологія] / [за ред. В. Піддубняка та ін. ; упоряд. Надія Звягінцева]. - Херсон : Наддніпряночка, 2009. - 295 с. : портр. - (Літературні скарби Херсонщини ; [т. 2]). - ISBN 978-966-8222-73-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Піддубняк, Василь (ред.); Братан, Микола (ред.); Василенко, Микола (ред.); Звягінцева, Надія (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Грінченко Б. Д. ВО130574


В справі зміни статуту Наукового Товариства імені Шевченка у Львові [Текст] / [К. Антоновичева та ін.]. - Київ : [б. в.], 1913 (Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського). - 7 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Антонович, Катерина Миколаївна (1859–1942); Антонович-Мельник, Катерина Миколаївна; Біляшевський, Микола Федотович (1867–1926); Василенко, Микола Прокопович (1866–1935); Дорошенко, Дмитро Іванович (1882–1951); Д. Д.; Єфремов, Сергій Олександрович (1876–1939); Охріменко, Сергій Олександрович; Наукове товариство імені Шевченка у Львові (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
АО261569

Василенко, М..
Вибори рад третього року п'ятирічки [Текст] / М. Василенко. - Б. м. : Пролетар, 1930. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

11.
В349267/Т. 1

   Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко. - К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2006 . - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 1 : Історичні праці / упоряд. І. Б. Усенко [та ін.] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. - К. : [б.в.], 2006. - 606 с. - ISBN 966-8602-24-2 (Т.1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шемшученко, Ю. С. (відп. ред.); Усенко, І. Б. (відп. ред.); Усенко, І. Б (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

12.
Онищенко О. С. В61/1

   Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2006 . - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 1 : Історичні праці / [упоряд.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, Є. В. Ромінський ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко]. - 2006. - 605 с. - 500 прим. - ISBN 966-8602-24-2 (Т. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Усенко, І. Б. (упоряд., ред.); Бондарук, Т. І. (упоряд.); Ромінський, Є. В. (упоряд.); Шемшученко, Ю. С. (ред.); Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Онищенко О. С. В61/3

   Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. І. Корецького. - К. : Юридична думка, 2006 - 2008. - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 3 : Спогади. Щоденники. Листування / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису [та ін.] ; [упоряд.: І. Б. Усенко та ін. ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко]. - К. : Академперіодика, 2008. - 718 с. : портр. - Бібліогр.: с. 717-718. - 700 прим. - ISBN 978-966-8602-59-7 (Т. 3)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:
  

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Усенко, І. Б. (упоряд., ред.); Бондарук, Т. І. (упоряд.); Іванова, А. Ю. (упоряд.); Шемшученко, Ю. С. (ред.); Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). Інститут рукопису; Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України (Київ); Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УкраїниНаціональна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
В349267/Т. 3

   Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : [б. и.], 2006 . - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 3 : Спогади. Щоденники. Листування / упоряд. І. Б. Усенко [та ін.]. - К. : [б.в.], 2008. - 720 с. - Бібліогр.: с. 703-718. - ISBN 978-966-8602-59-7 (т. 3)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Усенко, І. Б. (упоряд.); Національна академія наук УкраїниІнститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

15.
В349267/Т. 2

   Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко. - К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2006 . - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 2 : Юридичні праці / упоряд. І. Б. Усенко [та ін.] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. - К. : [б.в.], 2006. - 560 с. - ISBN 966-8602-25-0 (Т.2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шемшученко, Ю. С. (відп. ред.); Усенко, І. Б. (відп. ред.); Усенко, І. Б. (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

16.
Онищенко О. С. В61/2

Василенко, Микола Прокопович
Вибрані твори [Текст] : у 3 т. / М. П. Василенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2006 - 2008. - ISBN 966-8602-23-4.
Т. 2 : Юридичні праці / [упоряд.: І. Б. Усенко та ін. ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко]. - К. : Академперіодика, 2006. - 558 с. : портр. - 700 прим. - ISBN 966-8602-25-0 (Т. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Усенко, І. Б. (упоряд., ред.); Бондарук, Т. І. (упоряд.); Іванова, А. Ю. (упоряд.); Шемшученко, Ю. С. (ред.); Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС119995

Василенко, Марина Ігорівна.
Гіпоксичне та гіпертермічне прекондиціювання міокарду у щурів і його вікові особливості [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Василенко Марина Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2010. - 118 арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 100-118.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізіології імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА375836

Василенко, Марина Ігорівна.
Гіпоксичне та гіпертермічне прекондиціювання міокарду у щурів і його вікові особливості [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Василенко Марина Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2010. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізіології імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС105615

   Василенко, Микита Кімович.
Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Василенко Микита Кімович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2007. - 410 арк. - арк. 383-410

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА678432

   Василенко, Микита Кімович.
Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі [Текст] / М. К. Василенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, 2006. - 238 с. - Бібліогр.: с. 232-238. - ISBN 966-594-763-X

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського