Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Білик Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА325577

Білик, Борис Іванович.
Підвищення ефективності турбофоретичного уловлювання аерозолю масел в системах суфлірування суднових газотурбінних двигунів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.08.05 / Білик Борис Іванович ; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2003. - 23 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова (Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА584558

Білик, Богдан Васильович.
Проектування самохідних лісових машин [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.09219 "Обладнання лісового комплексу" та 7.092001 "Технологія лісозаготівлі" / Б. В. Білик ; Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Львів : [б.в.], 1998. - 140 с. - ISBN 5-7763-9030-3

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Інститут змісту і методів навчання (Київ); Український державний лісотехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА594316


Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Б. І. Білик [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук. - К. : Вища школа : Знання, 1999. - 326 с. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). - ISBN 5-11-004739-1. - ISBN 966-7293-64-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Борис Іванович; Горбань, Юрій Андрійович; Калакура, Ярослав Степанович; Клапчук, С. М.; Кузьмець, О. В.; Клапчук, С. М. (ред.); Остафійчук, В. Ф. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА601385


Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Білик [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук. - 2. вид., стер. - К. : Вища школа : Знання, 2000. - 325 с. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка- 165 років). - ISBN 5-11-004739-1. - ISBN 966-620-060-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Борис Іванович; Горбань, Юрій Андрійович; Калакура, Ярослав Степанович; Клапчук, С. М.; Кузьменець, О. В.; Клапчук, С. М. (ред.); Остафійчук, В. Ф. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА603247


Історія української культури [Текст] : зб. матеріалів і документів / упоряд. Б. І. Білик [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с. - ISBN 966-642-008-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Клапчук, С. М. (ред.); Остафійчук, В. Ф. (ред.); Білик, Борис Іванович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

6.
ВА603977


Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Білик [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук. - 3. вид., стереотип. - К. : Товариство "Знання" КОО, 2001. - 325 с. - (Київському національному універститу імені Тараса Шевченка- 165 років). - ISBN 966-620-072-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Борис Іванович; Горбань, Юрій Андрійович; Калакура, Ярослав Степанович; Клапчук, С. М.; Кузьменець, О. В.; Клапчук, С. М. (ред.); Остафійчук, В. Ф. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

7.
ВА612570


Історія сучасного світу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. А. Горбань [та ін.] ; ред. Ю. А. Горбань ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра української історії та етнографії. - К. : Телепресінформ, 2001. - 377 с. - Бібліогр.: с. 333-334. - ISBN 966-7865-13-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горбань, Ю. А.; Петровський, В. В.; Слюсаренко, А. Г.; Білик, Б. І.; Гриценко, І. С.; Горбань, Ю. А. (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра української історії та етнографії

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВА628927


Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Клапчук [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук. - 4.вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 351 с.: рис. - Бібліогр.: с. 349-350. - ISBN 966-7767-59-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Клапчук, Сергій Миколайович; Остафійчук, Василь Фокович; Білик, Борис Іванович; Горбань, Юрій Андрійович; Калакура, Ярослав Степанович; Клапчук, Сергій Миколайович (ред.); Остафійчук, Василь Фокович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА635266

Білик, Борис Іванович.
Етнополітична історія України (860-1900 р. р.) [Текст] / Б. І. Білик ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2002. - 246 с. - Бібліогр.: с.235-245. - ISBN 966-629-035-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА642656


Історія сучасного світу [Текст] : соціально-політична історія XV-XX століть: Навч. посібник / Ю. А. Горбань [та ін.] ; ред. Ю. А. Горбань. - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Вікар, 2003. - 435 с. - (Серія "Київському національному університету імені Тараса Шевченка 170 років"). - Бібліогр.: с. 433-435. - ISBN 966-7131-52-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горбань, Юрій Андрійович; Білик, Борис Іванович; Дячук, Леонтій Володимирович; Карабанов, М. М.; Конашевич, А. П.; Горбань, Юрій Андрійович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Р100212


Культурологія [Текст] : робоча програма та метод. рекомендації для самост. роботи студ. базової освіти усіх ф-тів і форм навчання / Київський національний торговельно-економічний ун-т ; уклад. Б. І. Білик, В. В. Маслов. - К. : [б.в.], 2003. - 33 с. - Бібліогр.: с. 30-33

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Борис Іванович (уклад.); Маслов, Володимир Володимирович (уклад.); Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА649432

Білик, Борис Іванович.
Культурологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Білик ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНИГА, 2004. - 408 с. - Бібліогр.: с. 400-404. - ISBN 966-629-097-9. - ISBN 966-96274-4-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
В347960/Ч. 2

Історія України [Текст] : хрестоматія: У 2 ч.: Навч. посібник / упоряд. Б. І. Білик [та ін.] ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : Альтерпрес, 2004 . - ISBN 966-542-254-5.
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 589 с.: іл. - ISBN 966-542-256-1 (Ч. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Б. І. \упоряд.\; Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
В347960/Ч. 1

Історія України [Текст] : хрестоматія: У 2 ч.: Навч. посібник / упоряд. Б. І. Білик [та ін.] ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : Альтерпрес, 2004 . - ISBN 966-542-254-5.
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 573 с.: іл. - ISBN 966-542-255-3 (Ч. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Б. І. \упоряд.\; Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА685696

Білик, Борис Іванович.
Етнокультурологія: поняття і терміни [Текст] : довідник / Б. І. Білик ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2007. - 112 с. - Бібліогр.: с. 109-110

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

16.
ВА687021


Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посібник / С. М. Клапчук [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук. - 6-те вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2007. - 358 с. - Бібліогр.: с. 356-358. - ISBN 966-311-056-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Клапчук, Сергій Миколайович; Білик, Борис Іванович; Горбань, Юрій Андрійович; Калакура, Ярослав Степанович; Остафійчук, Василь Фокович; Клапчук, Сергій Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

17.
ВА695757


Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Горбань [та ін.] ; ред. Ю. А. Горбань. - К. : Знання, 2007. - 439 c. - Бібліогр.: с. 436-439. - ISBN 978-966-346-430-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горбань, Юрій Андрійович; Білик, Борис Іванович; Дячук, Леонтій Володимирович; Карабанов, М. М.; Конашевич, А. П.; Горбань, Юрій Андрійович (ред.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

18.
ВА659938

Білик, Богдан Васильович.
Проектування самохідних лісових машин: вибір параметрів, компонування і тяговий розрахунок [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 090219 "Обладнання лісового комплексу" / Б. В. Білик, М. Г. Адамовський ; Український держ. лісотехнічний ун-т. - Л. : ЗУКЦ, 2004. - 160 с.: іл. - Бібліогр.: с. 156. - ISBN 5-7763-1348-1. - ISBN 966-8445-18-X

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Адамовський, Микола Григорович; Український державний лісотехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА667664

Білик, Борис Іванович.
Етнокультурологія [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Білик ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 156-159. - ISBN 966-8683-21-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА585260

Білик, Богдан Васильович.
Теорія самохідних лісових машин [Текст] : навч. посіб. для студ. 7.09219 "Обладнання лісового комплексу" та 7.092001 "Лісоінженерна справа" / Б. В. Білик, М. Г. Адамовський ; Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Львів : [б.в.], 1998. - 205 с. - ISBN 5-7763-2765-2

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Адамовський, Микола Григорович; Інститут змісту і методів навчання (Київ)Український державний лісотехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського