Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Іванюк Г$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ВА603566


Практична педагогіка виховання [Текст] : посіб. з теорії та методики виховання / упоряд. Г. І. Іванюк ; ред. М. Ю. Красовицький. - К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 218 с. - ISBN 966-7524-03-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Красовицький, М. Ю. (ред.); Іванюк, Г. І. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВС49133


Моделі розвитку сучасної української школи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки ; редкол.: Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України [та ін.]. - К. : СПД Богданова А. М., 2007. - 240 с. : іл. + 8 арк. фото кольор. - Бібліогр. у кінці ст. - 500 прим. - ISBN 978-966-96547-8-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бібік, Н. М. (ред.); Бурда, М. І. (ред.); Ляшенко, О. І. (ред.); Мальований, Ю. І. (ред.); Іванюк, Г. І. (ред.); Мелешко, В. В. (ред.); Чепурна, Н. М. (ред.); Академія педагогічних наук України. Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті; Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ); "Моделі розвитку сучасної української школи", Всеукраїнська науково-практична конфереція (2006 ; Черкаси / Сахнівка)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВС49891

Іванюк, Галина Станіславівна.
Біопродуктивність грунтів [Текст] : навч. посіб. / Галина Іванюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 350 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр.: с. 339-343. - 300 прим. - ISBN 978-966-613-717-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА750898


Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми (дошкільний вік) [Текст] : варіат. навч. курс для студ. спец. 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР "магістр" : навч.-метод. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т, Каф. педагогіки і психології дошк. освіти та родин. виховання ; [уклад.: Іванюк Г. І., Руденко Л. С., Венгловська О. А.]. - К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. - 155 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр.: с. 113-118. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Іванюк, Г. І. (уклад.); Руденко, Л. С. (уклад.); Венгловська, О. А. (уклад.); Київський університет імені Бориса Грінченка. Педагогічний інститут. Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВС52560


Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Мелешко В. В. ; за заг. ред. В. В. Мелешко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 159 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 146-149. - 300 прим. - ISBN 978-966-644-211-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мелешко, Віра Василівна; Волощук, Іван Степанович; Іванюк, Ганна Іванівна; Лопухівська, Алла Василівна; Мельник, Юрій Степанович; Мелешко, Віра Василівна (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

6.
ВА751662


Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології [Текст] : метод. посіб. та рек. для студ. спец. 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР "магістр", кваліфікація - "Викладач дошкільної педагогіки і психології" / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т. ; [уклад. Іванюк Г. І.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - 90 с. : рис. - Бібліогр.: с. 89. - 110 прим.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Іванюк, Г. І. (уклад.); Київський університет імені Бориса Грінченка. Педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА405828

   Іванюк, Ганна Іванівна.
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX століття) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Іванюк Ганна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К., 2014. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА779484


Невтомний сіяч Божого Слова [Текст] / [уклад.: Г. Іванюк (Токарик), К. Токарик, диякон І. Луцан]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 264 с. : іл. - 350 прим. - ISBN 978-966-399-566-3
Світлій пам'ті протоієрея Григорія Токарика.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Іванюк, Галина (уклад.); Токарик, Галина; Токарик, Катерина (уклад.); Луцан, Ігор (диякон) (уклад.); Токарик, Григорій Дмитрович (митрофорний протоієрей ; 1948 - 2011) (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського