Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Р458.141-5$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
1.
РА301687

Живора, Наталія Василівна.
Розробка складу та технології мазі з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Живора Наталія Василівна ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1998. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська фармацевтична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА309717

Теребецький, Богдан Андрійович.
Шляхи оптимізації комплексного лікування гнійних ран м'яких тканин (експериментально- клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Теребецький Богдан Андрійович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2000. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА313576

Гемба, Володимир Миколайович.
Створення фізіотерапевтичних приладів для впливу комплексами низькоінтенсивних електромагнітних полів на рани м'яких тканин людини [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Гемба Володимир Миколайович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2001. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА350889

   Кризина, Павло Степанович.
Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Кризина Павло Степанович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2007. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА360358

Киракосян, Арман Агасиевич.
Лечение длительно незаживающих ран и трофических язв с применением низкочастотного ультразвука в сочетании с лазеротерапией [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.15 / Киракосян Арман Агасиевич ; Ереванский гос. медицинский ун-т им. М.Гераци. - Ереван, 2008. - 26 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ереванский государственный медицинский университет имени М. Гераци

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА362005

Доровський, Віктор Олександрович.
Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри на першій фазі ранового процесу [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Доровський Віктор Олександрович ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2008. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА368705

Дворчин, Назар Олегович.
Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підгрунтя покращення ефективності лікування ран [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Дворчин Назар Олегович ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2009. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА407989

   Ткачова, Оксана Віталіївна.
Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 14.03.05 / Ткачова Оксана Віталіївна ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків, 2014. - 39 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС101425

   Кризина, Павло Степанович.
Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процесу при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Кризина Павло Степанович ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2006. - 290 арк.: іл. - арк. 252-290

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС110026

Доровський, Віктор Олександрович.
Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри на першій фазі ранового процесу [Текст] : дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Доровський Віктор Олександрович ; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2008. - 137 арк. - Бібліогр.: арк. 114-136.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС112885

Дворчин, Назар Олегович.
Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підґрунтя покращення ефективності лікування ран [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Дворчин Назар Олегович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2009. - 230 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 182-210.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВО50050 (конв. 1-10.6)

Верман, Евгений.
О лечении ран погружением в воду [Текст] : диссертация, написанная для получения степани доктора медицины / Е. Верман. - СПб. : [б.и.], 1865. - 39 с.
Конв. 6.- Описание составлено по нормам современной орфографии.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ІВ207355

Bryant, Ruth A..
Acute & chronic wounds: nursing management [Text] / R. A. Bryant. - 2.ed. - St. Louis, Missuori : Mosby, 2000. - XVI, 558 p.: fig. - Бібліогр.: v kinci st. - ISBN 1-55664-410-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

14.
WHO/771


Prehospital trauma care systems [Text]. - Geneva : WHO, 2005. - viii, 62 p. - ISBN 92 4 156294 X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН

15.
ІС13656

Schulz, Torsten.
Einfluss von chirurgischem Stress auf die Regenerationsfähigkeit dermaler Wunden [Text] : Diss. / T. Schulz ; Medizinischen Fak. der Universität Rostock. - Rostock : [б.в.], 2009. - 117 S.: Abb. - Бібліогр.: S.96-111

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Medizinischen Fak. der Universität Rostock

Видання зберігається у :

16.
ВА740486

Звягинцева, Татьяна Владимировна.
Метаболитотропная терапия хронических ран [Текст] : [монография] / Звягинцева Т. В., Халин И. В. - Х. : Апостроф, 2011. - 179 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 150-178. - 300 прим. - ISBN 978-966-2579-09-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Халин, Игорь Владимирович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

17.
ВА776062


Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран [Текст] : метод. рек. / М-во охорони здоров'я України, Держ. експерт. центр ; [уклад.: Л. В. Яковлєва та ін.]. - Х. : Вид-во НФАУ, 2013. - 52 с. : табл. - Бібліогр.: с. 46-51. - 150 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яковлєва, Л. В. (уклад.); Ткачова, О. В. (уклад.); Бутко, Я. О. (уклад.); Україна. Міністерство охорони здоров'я; Державний експертний центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р124980

Яковлєва, Лариса Василівна.
Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу [Текст] : метод. рек. (69.13/224.13) / [Яковлєва Лариса Василівна, Ткачова Оксана Віталіївна, Бутко Ярослава Олександрівна] ; Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - К. : [б. в.], 2013. - 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-31. - 150 прим.
Авт. зазнач. у вих. відом.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ткачова, Оксана Віталіївна; Бутко, Ярослава Олександрівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА797601

Зюбрицкий, Николай Михайлович.
Дренирование ран и полостей в хирургии [Текст] / Зюбрицкий Н. М., Козак И. А. - Киев : Книга-плюс, 2015. - 371 с. : ил., табл. - Бібліогр.: с. 365-371. - 500 прим. - ISBN 978-966-460-076-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Козак, Иван Александрович

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського