Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (10)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ПЕТРИЧЕНКО$<.>+<.>A=СЕРГЕЙ$<.>+<.>A=ВЛАДИМИРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 148
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА823146


14 друзей хунты [Текст] : [антология] / Виктор Трегубов [и др.]. - Киев : ДИПА, 2017. - 334, [1] с. : фот. - ISBN 978-966-97622-3-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Трегубов, Виктор; Гуменюк, Борис; Музыка, Максим; Чорна, Оксана; Сергей Сергеевич; Сайгон

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА763523


50 лет спустя... Воспоминания ветеранов - участников военно-стратегической операции "Анадырь" [Текст] / Г. Ф. Белоусов [и др.]. - Житомир : Полісся, 2012. - 215 с. : ил. - Назва обкл. : 50 лет спустя. - 500 прим. - ISBN 978-966-655-653-3
50-летию Карибского кризиса посвящ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Белоусов, Григорий Федорович; Неумывакин, Иван Иванович; Полищук, В. С.; Ревенко, Б. И.; Сергейчук, Валентин Алексеевич; Смыковский, Владимир Николаевич; Швед, Сергей Игнатьевич

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
СО36112

Національна академія медичних наук України (Київ).
Інноваційні розробки наукових установ Національної академії медичних наук України [Текст] / [упоряд.: В. І. Цимбалюк та ін.] ; Нац. акад. мед. наук України. - Київ : МОРІОН, 2018. - 142 с. : кольор. іл., рис. - 200 прим. - ISBN 978-966-2066-65-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Цимбалюк, В. І. (упоряд.); Губський, Ю. І. (упоряд.); Петриченко, О. О. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА674478

Петриченко, Олександр Тихонович.
А молодість не вернеться [Текст] : вибрані поезії / О. Т. Петриченко. - Монастирище : [б.в.], 2005. - 96 с. - ISBN 966-8167-09-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА762196

   Петриченко, Василь Флорович.
Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / В. Ф. Петриченко, акад. НААН, проф., засл. діяч науки і техніки України, Я. Я. Панасюк, канд. с.-г. наук. - Вінниця : Рогальська І. О., 2012. - 198 с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-189. - 300 прим. - ISBN 978-966-2585-08-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Панасюк, Я. Я.

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА595098

   Сергейчук, Олег Васильович.
Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджуючих конструкцій будинків [Текст] : навч. посіб. для студ. архіт. та буд. спец. / О. В. Сергейчук ; Ін-т змісту і методів навчання, Київ. держ. ун-т буд-ва і архіт. - К. : Такі справи, 1999. - 160 с. - ISBN 966-7208-05-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут змісту і методів навчання (Київ); Київський державний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
Р105713

   Петриченко, Олександр.
Безсмертний лицар духу і волі [Текст] : художньо-іст. поема / О. Петриченко. - Монастирище : Мрія, 2005. - 40 с. - Бібліогр.: с. 40. - ISBN 966-8167-12-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Богун, Іван (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
В352675/4

Биологическая фиксация азота [Текст] : [монография : в 4 т.] / Ин-т физиологии растений и генетики Нац. акад. наук Украины. - К. : Логос, 2010 - 2014. - ISBN 978-966-171-233-0.
Т. 4 : Ассоциативная азотфиксация / С. Я. Коць [и др.]. - 2014. - 410 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-377. - 300 прим. - ISBN 978-966-171-753-3 (Т. 4)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коць, Сергей Ярославович; Моргун, Владимир Васильевич; Патыка, Владимир Филиппович; Петриченко, Василий Флорович; Надкерничная, Елена Владимировна; Кириченко, Елена Васильевна; Национальная академия наук Украины; Институт физиологии растений и генетики(Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА737844


Бур'яни та заходи їх контролю [Текст] : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Петриченко В. Ф. [та ін.]. - Вінниця : [Горбачук І. П.], 2010. - 152 с. : фотогр. кольор. - Бібліогр.: с. 149-150. - 500 прим. - ISBN 978-966-2460-05-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петриченко, Василь Флорович; Борона, В. П.; Задорожний, В. С.; Корнійчук, О. В.; Камінський, В. Ф.; Материнський, П. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА595706


Військова адміністрація. Збірник практичних завдань і вправ [Текст] / упоряд. І. О. Майоров, О. П. Петриченко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Редакційно- видавничий центр "Київський ун-т", 1998. - 86 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Майоров, Ігор Олександрович (упоряд.); Петриченко, Олег Пилипович (упоряд.); Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА661975

Петриченко, Н. Г..
Використання епістолярної спадщини письменників на уроках української літератури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Петриченко. - К. : Ленвіт, 2004. - 144 с. - Бібліогр.: с 124. - ISBN 966-7043-81-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА772846


Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна [Текст] / [Присяжнюк М. В. та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка та В. Ф. Петриченка ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". - К. : Аграрна наука, 2013. - 94 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 92-93. - 300 прим. - ISBN 978-966-540-360-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Присяжнюк, Микола Володимирович; Демидов, Олександр Анатолійович; Григорович, Олександр Іванович; Петриченко, Василь Флорович; Гриник, Ігор Володимирович; Присяжнюк, Микола Володимирович (ред.); Петриченко, Василь Флорович (ред.); Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", національний науковий центр (с. Глеваха, Васильків. р-н, Київ. обл.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА694057

   Корнієнко, Сергій Іванович.
Виробництво насіння цукрових буряків у Східному Лісостепу України [Текст] : агротехнол. проект / С. І. Корнієнко [и др.]. - К. : Нічлава, 2007. - 158 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-155 (101 назва). - ISBN 966-8939-18-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Балан, Василь Миколайович; Петриченко, Сергій Миколайович

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА675238


Виробництво, зберігання і використання кормів [Текст] : навч. посіб. для підгот. спец. і магістрів в агр. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації із спец. "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / Вінниц. держ. аграр. ун-т, УААН, Ін-т кормів ; уклад. В. Ф. Петриченко [та ін.] ; ред. В. Ф. Петриченко. - Вінниця : Діло, 2005. - 471 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-8609-86-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петриченко, Василь Флорович (ред.); Петриченко, Василь Флорович (уклад.); Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут кормів (Вінниця)Вінницький державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА700290

Сергейчук, Валентина.
Владея временем [Текст] / В. Сергейчук. - К. : Светлая звезда, 2006. - 120 с. - ISBN 966-426-040-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА617860

Васильев, Игорь Васильевич.
Вопросы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в дипломных проектах [Текст] : учебно-метод. пособие / И. В. Васильев [и др.] ; отв. ред. О. К. Киселев ; Сибирский гос. ун-т путей сообщения. - Новосибирск : Издательство СГУПСа, 2001. - 129 с.: рис. - Библиогр.: с.127-129. - ISBN 5-7641-0072-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хальзов, Виктор Лаврентьевич; Петриченко, Николай Андреевич; Киселев, О. К. (отв. ред.); Сибирский гос. университет путей сообщения

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА689816

Петриченко, Мария Андреевна.
Вчера, сегодня, завтра знаков препинания [Текст] : [книга для старшеклассников] / М. А. Петриченко. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2006. - 78 с. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 966-7997-37-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВС40203


Гігієнічні та екологічні аспекти хімічного захисту хмелю [Текст] / Д. І. Поліщук [та ін.] ; заг. ред. Д. І. Поліщук ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К. : Формат, 2004. - 92 с.: табл. - Бібліогр.: с. 83-84. - ISBN 966-8326-56-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поліщук, Д. І.; Козярін, І. П.; Петриченко, Л. М.; Венгер, В. М.; Боровий, О. П.; Поліщук, Д. І. (заг. ред.); Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС115633

   Сергейчук, Олег Васильович.
Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Сергейчук Олег Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2008. - 425 арк. : іл. - Бібліогр.: арк. 335-377.

Рубрикатор НБУВ:
 Н113 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :

20.
РА359487

   Сергейчук, Олег Васильович.
Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.01.01 / Сергейчук Олег Васильович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2008. - 39 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Н113 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського