Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛУЗІК$<.>+<.>A=ЕЛЬВІРА$<.>+<.>A=ВАСИЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.РА288665 Лузік П. К. Податок на доходи юридичних осіб та економічні наслідки його стягнення [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.02 / Лузік Петро Кирилович ; Київ. екон. ун-т. - К., 1995. - 19 с.
2.РА295093 Лузік Е. В. Теорія і методика загальнонаукової підготовки в інженерній вищій школі [Текст] : Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.02 / Лузік Ельвіра Василівна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996. - 59 с.
3.ВА611844 Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи [Текст] : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "АВІА-2000" / Національний авіаційний ун-т ; відп. ред. Е. В. Лузік. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 164 с.
4.ВА657081 Кулик М. С. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності [Текст] : Навч.-метод. посібник для слухачів системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу / М. С. Кулик [и др.] ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 96 с.: рис.
5.В348815/Мод. 1 Лузік, Ельвіра Василівна Риторика: майстерність переконання. Мод. 1 [Текст]. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 83 с.: рис.
6.ВА679989 Лузік Е. В. Основи математичного моделювання в психології [Текст] : Навч. посібник / Е. В. Лузік, О. М. Мигович ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2006. - 196 с. - (Кредитно-модульна система)
7.ВС53809 Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Євтух [та ін.]. - К. : Інформаційні системи, 2012. - 426 с. : рис., табл.
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського