Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КРИЖАНІВСЬКА$<.>+<.>A=ЛЮДМИЛА$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 62
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ВА625069 Крижанівська О. І. Інверсійний словник ойконімів України [Текст] / О. І. Крижанівська ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2001. - 218 с.
2.ВА653807 Крижанівська О. І. Історія української мови (вступ, історична фонетика, історична граматика) [Текст] : Курс лекцій / О. І. Крижанівська ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : [б.в.], 2003. - 124 с.
3.ВА721717 Крижанівська О. І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 248 с. - (Серія : альма-матер)
4.ДС47130 Крижанівська О. І. Валентність морфем в основах ойконімів української мови [Текст] : Дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Крижанівська Ольга Іванівна ; Кіровоградський педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград, 1995. - 193 с.
5.Р134512 Крижанівська М. Веселі ангелята [Текст] : [казка : для дошк. і мол. шк. віку] / Марічка Крижанівська ; іл. - Ірина Гібей. - Львів : Апріорі : Николишин Ю. [вид.], 2017. - 31 с. : кольор. іл.
6.Р116182 Крижанівська І. М. Випускні кваліфікаційні роботи бакалавра, спеціаліста, магістра [Текст] : метод. вказівки до виконання / І. М. Крижанівська, Є. А. Черкез, В. І. Шмуратко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова, Геолого-геогр. ф-т, Каф. інж. геології і гідрогеології. - О. : Наука і техніка, 2009. - 24 с.
7.ВА591831 Дрібниця В. О. Всесвітня історія [Текст]. - К. : Компанія "Дієз-продукт", 1999. - 224 с.
8.ВА598846 Дрібниця В. О. Всесвітня історія [Текст]. - К. : А.С.К. : Фаренгейт, 2000. - 221 с.
9.ВА600255 Дрібниця В. О. Всесвітня історія. Нова історія [Текст] : Підручник для 8 кл. / В. О. Дрібниця, В. В. Крижанівська. - К. : Фаренгейт, 2000. - 288 с.: іл.
10.ВА586299 Дрібниця В. О. Всесвітня історія. Нова історія (XVI - кінець XVIII ст.) [Текст] : Підруч. для 8 класу / В. О. Дрібниця, В. В. Крижанівська. - К. : А.С.К. : Дієз-продукт, 1998. - 224 с.
11.ВА612777 Дрібниця В. О. Всесвітня історія. Нова історія (ХVІ- кінець ХVІІІ століття) [Текст] : Підруч. для 8 кл. / В. О. Дрібниця, В. В. Крижанівська. - К. : Фаренгейт, 2001. - 256 с.
12.Онищенко О. С. ВА795 Алексєєв Ю. М. Вступ до історії [Текст] : курс лекцій / Ю. М. Алексєєв, Н. М. Кравченко, В. В. Крижанівська. - К. : КСУ, 2008. - 295 с. - (Вища освіта в Україні)
13.Табачник Д. В. ВА1123 Алексєєв Ю. М. Вступ до історії. Курс лекцій [Текст] : [навч. посібник] / Ю. М. Алексєєв [и др.]. - К. : КСУ, 2008. - 295 с. - (Серія "Вища освіта в Україні")
14.ДС102790 Крижанівська О. П. Гігієнічна оцінка та обгрунтування використання гліцинату марганцю при вирощуванні курчат-бройлерів [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Крижанівська Ольга Петрівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007. - 166 арк.+ дод.
15.РА352083 Крижанівська О. П. Гігієнічна оцінка та обгрунтування використання гліцинату марганцю при вирощуванні курчат-бройлерів [Текст] : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Крижанівська Ольга Петрівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007. - 20 с.
16.ВА750720 Крижанівська Л. П. Грона радощів і смутку [Текст] : [вибране] / Любов Крижанівська. - К. : Компас, 2011. - 263 с. : портр., ноти
17.Р122038 Крижанівська М. А. Дітям про футбол [Текст] : [для мол. і серед. шк. віку] / [М. А. Крижанівська]. - Л. : Апріорі, 2012. - 46 с. : кольор. іл. - (Апріорі - дітям)
18.РА397809 Крижанівська М. В. Диференційований підхід до ведення вагітності у жінок з передчасними пологами в анамнезі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Крижанівська Марина Віталіївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2013. - 21 с. : рис.
19.ВА601768 Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки "Лісники") [Текст] / Я. П. Дідух [та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 2000. - 88 с.: іл.
20.Р93894 Екологічна стежка. Методичні рекомендації до створення. Дидактичне значення [Текст] / Я. П. Дідух [и др.]. - К. : [б.в.], 2001. - 30 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського