Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (8)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Жук С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС93196 Жук С. М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем [Текст] : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Жук Сергій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 140 арк.
2.ДС56581 Жук С. І. Прогнозування, профілактика та корекція слабкості родової діяльності: імуногенетичні, соматотипологічні і ендокринологічні аспекти [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.01 / Жук Світлана Іванівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1995. - 279 л.
3.ДС55558 Жук С. И. "Срединные" колонии (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания) в контексте социокультурной истории ранней Америки (XVII-XVIII вв.) [Текст] : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Жук Сергей Иванович ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 433 л.
4.РА294835 Жук С. І. "Середні" колонії (Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Пенсильванія) в контексті соціокультурної історії ранньої Америки (XYII-XYIII ст.) [Текст] : Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Жук Сергій Іванович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1996. - 32 с.
5.РА344446 Жук С. М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Жук Сергій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 19 с.
6.РА289685 Жук С. І. Прогнозування, профілактика та корекція слабкості родової діяльності: імуногенетичні, соматотипологічні і ендокринологічні аспекти [Текст] : Автореф. дис...д-ра мед. наук: 14.00.01 / Жук Світлана Іванівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1995. - 41 с.
7.ВА609093 Жук С. М. Мамині квіти [Текст] : Збірка поезій / С. М. Жук. - Фастів : Поліфаст, 2001. - 120 с.
8.ВА569816 Компьютерные технологии обработки информации [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по группе спец. "Экономика и управление" / С. В. Назаров [и др.] ; ред. С. В. Назаров. - М. : Финансы и статистика, 1995. - 248 с.
9.Р97459 Ключевые аспекты разработки спутников МАГИОН для международного космического проекта Интербол [Текст] / Ю. Н. Агафонов [и др.]. - М. : [б.и.], 2001. - 56 с.: рис. - (Препр. / РАН, Ин-т косм. исслед. ; пр-2041)
10.ВА645821 Жук С. М. Земля берегинь [Текст] / С. М. Жук. - Фастів : Поліфаст, 2003. - 160 с.
11.ВА699933 Жук С. До чистих джерел [Текст] : поетична збірка / С. Жук. - Фастів : Поліфаст, 2008. - 128 с.
12.ВА658832 Техническое обеспечение процессов в животноводстве [Текст] : Учеб. для студ. спец. "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" учреждений, обеспеч. получение высш. образования / В. К. Гриб [и др.] ; ред. В. К. Гриб. - Минск : Беларуская навука, 2004. - 831 с.: рис.
13.ВА664338 Жук С. М. Дитяча світлиця [Текст] : Для дітей шкільного віку і дошкільнят / С. М. Жук. - Фастів : Поліфаст, 2005. - 240 с.
14.ВА710844 Жук С. Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой [Текст] : монография / С. Я. Жук ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". - К. : НТУУ "КПИ", 2008. - 232 с.: рис.
15.ВА734877 Жук С. М. Калина-Україна [Текст] : поетична збірка / Світлана Жук. - Фастів : Поліфаст, 2010. - 119 с.
16.РА391445 Жук С. В. Порушення імунного та метаболічного статусу дітей 12-14 років, викликані промисловими полютантами, та їх корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Жук Світлана Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". - Луганськ, 2012. - 20 с.
17.ВА759481 Жук С. На поклик світлих душ [Текст] : зб. поезій / Світлана Жук. - Біла Церква : Бліц, 2012. - 111 с.
18.РА398876 Жук С. В. Удосконалення технології виробництва сталі в конвертері з організацією автоматичного керування у замкненому режимі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Жук Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. - К., 2013. - 20 с. : рис.
19.В354831/1 Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп'ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації. Ч. 1 [Текст]. - 2013. - 346 с. : рис., табл.
20.ВА780645 Жук С. М. Пробуджені Тарасом [Текст] : зб. поезій / Світлана Жук. - Фастів : Поліфаст, 2014. - 51 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського