Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ф0 в$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 45
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ІВ202585

Kegley, Charles W..
World politics [Text] : trend and transformation / C. W. Kegley, E. R. Wittkopf. - 2. ed. - New York : St. Martin's press, 1985. - xvii, 617 p.: fig. - Бібліогр.: P.570-600. - ISBN 0-312-89248-9

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Wittkopf, Eugene R.

Видання зберігається у :

2.
ІВ216188

Klementewicz, Tadeusz.
Rozumienie polityki [Text] : zarys metodologii nauki o poltyce / Tadeusz Klementewicz. - Wyd. 2ie popr. - Warszawa : Dom wydawniczy ELIPSA, 2011. - 354 s. - Бібліогр.: с. 336-345. - ISBN 978-83-7151-003-8

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ІВ195838


Policy studies in Canada [Text] : the state of the art / ed. L. Dobuzinskis [a.o.]. - Toronto[etc.] : University of Toronto press, 1996. - 442 p. - Бібліогр.: p. 382-440. - ISBN 0-8020-6966-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Dobuzinskis, Laurent (ed.)

Видання зберігається у :

4.
Österr.Bibl.№7861

Thöndl , Michael.
Einführung in die Politikwissenschaft [Text] : Meilensteine, Methodik und Arbeitsweisen in der politischen Theorie und Ideengeschichte / Michael Thöndl . - 2., erw. und aktualisierte Aufl. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2015. - 288 S. : Abb. - Бібліогр.: с. 271-284. - ISBN 978-3-205-78898-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки

5.
В354841/1

Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы [Текст] : междунар. коллектив. моногр. : [в 2 т.] / под ред. акад. Веретенникова В. И. [и др.] ; Макеев. экон.-гуманитар. ин-т, Фак. права и психологии [и др.]. - Донецк : Донбасс, 2013 .
Т. 1 / [Айзермен Р. и др. ; отв. ред.-сост. В. Е. Лунев]. - 2013. - 603 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ., текст рос., англ., укр. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-617-638-173-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Веретенников, В. И. \ред.\; Висковатова, Т. П. \ред.\; Товстик, В. А. \ред.\; Айзермен, Р.; Артеменко, А. П.; Артеменко, Я. И.; Асеева, Ю. О.; Бабатина, С. И.; Лунев, В. Е. (сост., ред.); Макеевский экономико-гуманитарный институт. Факультет права и психологии; Украинская академия наук; Нью-Йоркская академия наук; Американская ассоциация политических наук; Северо-Восточная ассоциация политических наук

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА598338

Алексеева, Татьяна Александровна.
Нужна ли философия политике? [Текст] / Т. А. Алексеева ; РАН, Институт философии. - М. : Эдиториал УРСС, 2000. - 126 с. - (Избранная социально- философская публицистика). - ISBN 5-8360-0074-3

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
 Ф4 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
РАН; Институт философии (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

7.
ВА610009

Анохин, Анатолий Михайлович.
Политическое знание: науковедческий анализ [Текст] / А. М. Анохин. - М. : Знак, 2001. - 100 с. - ISBN 5-87789-006-9

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА736435

Байме, Клаус фон.
Політичні теорії сучасності [Текст] : посіб. з філос. дисциплін / Клаус Байме ; пер. з нім. М. Д. Култаєвої та М. І. Бойченко. - К. : Стилос, 2008. - 396 с. : рис., табл. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). - Бібліогр. в кінці розд. - Пер. изд. : Die politischen Theorien der Gegenwart: eine Einführung / Beyme Klaus von. - 2000. - 1000 (1-й з-д 500) прим. - ISBN 978-966-8009-79-2
Дод. тит. арк. нім.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Култаєва, М. Д. (пер.); Бойченко, М. І. (пер.); Beyme, Klaus von

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

9.
ВА615434

   Бебик, Валерій Михайлович.
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - 2. вид., стер. - К. : МАУП, 2001. - 383 с. - Бібліогр.: с. 370-383. - ISBN 966-608-116-4

Рубрикатор НБУВ:
 Ф1(0) 
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Міжрегіональна Академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА599232

   Бебик, Валерій Михайлович.
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 384 с. - Бібліогр.: с. 370-383. - ISBN 966-608-024-9

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 г 
 Ф0 в 
 Ф0,0 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
В349167/Ч. 2

   Бурдяк, Віра Іванівна
Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бурдяк. - Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2005 .
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 80 с. - Бібліогр.: с. 79-80
У 2-й ч. назва: Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА722805

   Бушанський, Валентин Вікторович.
Естетика політичної влади [Текст] : монографія / В. В. Бушанський. - К. : Парапан, 2009. - 360 с. - ISBN 978-966-8210-73-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА405578

Герман, Марін Георгійович.
Теорії соціального капіталу у дослідженнях євроінтеграційних процесів постсоціалістичних суспільств (на прикладі України та Румунії) [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Герман Марін Георгійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА833105


Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики [Текст] = State policy study: methodology, procedures and European practices : монографія / [Л. В. Гонюкова та ін.]. ; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 399 с. - Бібліогр.: с. 365-399. - 300 прим. - ISBN 978-966-619-403-2

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гонюкова, Лілія Василівна; Gonyukova, L. V.; Козаков, Володимир Миколайович; Kozakov, V. M.; Ребкало, Валерій Андрійович; Бернадський, Б. В.; Валевський, О. Л.; Голубь, В. В.; Гоцул, І. Є.; Делія, О. В.; Клешня, Г. М.; Клименко, І. В.; Лелюк, Р. В.; Литвинова, Л. В.; Міхальов, О. М.; Пашко, І. С.; Соколовська, Н. І.; Сухенко, В. В.; Таран, Є. І.; Федорова, Г. В.; Чиркова, Н. О.; Шахов, В. А.; Шпіньова, Ю. О.; Гонюкова, Лілія Василівна (ред.); Козаков, Володимир Миколайович (ред.); Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
new ! "Зал нових надходжень" - література у відкритому доступі
Основний фонд

15.
РА411265

Калінін, Володимир Юрійович.
Світ-системний підхід у сучасній політичній науці [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Калінін Володимир Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА643733

Коэн, Джин Л..
Гражданское общество и политическая теория [Текст] / Д. Л. Коэн, Э. Арато ; пер. с англ. И. И. Мюрберг [и др.]. - М. : Весь Mир, 2003. - 784 с. - (Тема). - ISBN 5-7777-0176-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ф036 
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Арато, Эндрю; Мюрберг, И. И (пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

17.
ВА578351

Мангейм, Джарол Б..
Политология. Методы исследования [Текст] : пер. с англ. / Д. Б. Мангейм, Р. К. Рич. - М. : Весь мир, 1997. - 544 с. - ISBN 5-777-016-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рич, Ричард К.

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ПпВА228

Мангейм, Джарол Б..
Политология. Методы исследования [Текст] / Д. Б. Мангейм, Р. К. Рич ; пер.с англ. Т. Л. Ветошкина, Н. И. Лауфер. - М. : Весь мир, 1999. - 544 с. - ISBN 5-7777-016-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рич, Ричард К.; Ветошкина, Т. Л. (пер.с англ.); Лауфер, Н. И. (пер.с англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Універсальний підсобний фонд

19.
ВА793913

Маркітантов, Вадим Юрійович.
Наукова робота з політології [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Ю. Маркітантов. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 119 с. - Бібліогр.: с. 84-86. - 300 прим. - ISBN 978-966-496-324-1

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА560875

Матвеев, Р.Ф..
Теоретическая и практическая политология [Текст] / Р. Матвеев. - М. : РОССПЭН, 1993. - 239 с. - ISBN 5-86004-002-4

Рубрикатор НБУВ:
 Ф0 в 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського