Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (8)Журнали та продовжувані видання (2)Реферативна база даних (4)
Пошуковий запит: (<.>U=Щ337.3(4УКР)$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Зінов'єва Т.А. 
Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Т.А. Зінов'єва ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено еволюцію східноукраїнського лялькового вертепу на базі семіотико-культурологічного підходу, що дозволило розглянути його як складний знак, а також комплексно осмислити вертеп як вияв української театральної культури та певний світоглядний архетип. Розвинуто положення про типологічні особливості східноукраїнського вретепу в проекції на систему виразних засобів, які в ньому використовуються. На підставі аналізу автохтонних текстів вертепної драми висвітлено трансформацію вертепного жанру в аспекті виявлення його художньо-стильової динаміки. Зроблено висновок, що вертеп є не застиглим явищем видовищної культури, а навпаки, виявляє ресурси для породження якісно нових форм, або трансформується в інші форми театральної культури.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ337.3(4УКР) +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського