Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
АЖАЖА Володимир Михайлович

   

АЖАЖА Володимир Михайлович

Дивись також:

"Науковці України"


фізик, один із засновників вакуумної та надвакуумної металургії надчистих металів і сплавів з особливими фізичними властивостями.


ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:19.11.1931 р. – 23.12.2009 р., с. Великі Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область, Україна.
ОСВІТА: Харківський університет, ядерне відділення, (1956).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ, ПОСАДИ:академік НАНУ (2006); кандидат наук (1964); доктор фізико-математичних наук (1986); професор (1990); член-кореспондент НАНУ (2003); почесний доктор (2009).
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: фізика металів, фізичне матеріалознавство, спеціальна металургія.

В. М. Ажажа народився 19 листопада 1931 р. в с. Великі Сорочинці Полтавської області в селянській родині. У 1939 р. пішов до школи, але перервав навчання через початок Другуої світової війни. Після визволення села з-під окупації у 1943 р. продовжив навчання в семирічній школі. Закінчивши школу, вступив до Великосорочинського педагогічного училища. У грудні 1956 р. закінчив ядерне відділення Харківського університету .

Від 1957 р. працює в Українському фізико-технічному інституті (нині Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України): молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, від 1974 р. – керівник лабораторії чистих металів, від 1995 р. – керівник відділу фізичного матеріалознавства та нових технологій, від 1996 р. – заступник директора, 2004–2009 рр. – директор Інституту твердого тіла, матеріалознавства та технологій.

Досліджував та розробляв нові методи рафінування металів, одержання низки металів рекордної чистоти та визначення раніше не відомих фізичних властивостей, встановлення взаємозв'язку хімічного складу, структури та фізичних властивостей металів, сплавів, роботи із синтезу напівпровідникових матеріалів нового типу, конструкційних матеріалів для ядерної енергетики. Брав участь у розробці промислових технологій одержання цирконію, гафнію та кальцію ядерної чистоти, технологій рафінування ніобію, галію, скандію, у створенні нових сортів технічних надпровідників на основі сплавів ніобій-титан і з'єднань на основі ніобій-алюміній, ніобій-германій, ванадій-цирконій-гафній, нових видів геттерних матеріалів.

Інститут, очолюваний В. М. Ажажею, вів спільні роботи з низкою наукових інститутів і підприємств України та країн СНД із створення компонентів ядерно-паливного циклу, забезпечення ядерної енергетики функціональними матеріалами з особливими фізичнимивластивостями, виробництва надчистих матеріалів і технологічних газів. Брав активну участь у роботі ради з хімії високочистих речовин РАН, координаційної ради по цирконію та гафнію тощо. Був дійсним членом Академії інженерних наук Російської Федерації. Працював заступником головного редактора та редактором серії "Чисті метали, вакуум і надпровідники" наукового журналу "Питання атомної науки і техніки", що регулярно видається в ННЦ ХФТІ.

Викладав у Національному університеті імені В.Н. Каразіна, Національному технічному університеті "ХПІ" і Національному технічному університеті радіоелектроніки. З 1992 р. очолював філію кафедри матеріалів реакторобудування ФТФ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Понад 15 років викладав різні матеріалознавчі курси: "Фізика міцності та пластичності", "Надчисті метали ядерної енергетики" та ін. Автор понад 350 наукових статей, 3 монографій, 30 патентів та авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Відзначений Державною премією УРСР в галузі науки і техніки (1982) та премією НАН України ім. О. І. Лейпунського (2008); за успіхи в розвитку науки і техніки нагороджений орденом "Знак Пошани" (1971), медалями. Помер 23 грудня 2009 р.

ЛІТЕРАТУРА:
  1. Ажажа Володимир Михайлович //  Національна академія наук України 1918-2013 : Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; Центр дослідж. н.-т. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ :Фенікс, 2013 . – С. 5
  2. К 80-летию со дня рождения академика Ажажи Владимира Михайловича //  Вопросы атомной науки и техники. Сер : Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. - 2011 . - № 6 . – С. 207-208.
  3. Лавриненко С. Д.; Пилипенко Н. Н. Владимир Михайлович Ажажа (к 70-летию со дня рождения) / С. Д. Лавриненко, Н. Н. Пилипенко //  Вопросы атомной науки и техники. Сер : Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. - 2002 . - № 1 . – С. 181-182.
  4. Ажажа Володимир Михайлович //  Сайт НАН України. - 2015
  5. Володимир Михайлович Ажажа //  Сайт Физико-технического факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2013
  6. Ажажа Володимир Михайлович //  Вікіпедія2014,
  7. Ажажа Володимир Михайлович //  Сайт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Почесні доктори. - 2015

ГАЛЕРЕЯ:
1

Облікова картка лауреата Держаної премії УРСР 1982 р. – Київ, 1982


©   www.nbuv.gov.ua