Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
ПАТОН Борис Євгенович

   

ПАТОН Борис Євгенович

Дивись також:

"Науковці України"

Електронна бібліотека "Україніка"


дослідник зварювання, металургії і технології металів, організатор науки, державний і громадський діяч. Президент Національної академії наук України (1962) та Міжнародної асоціації академій наук (1993). Академік НАН України (1958), іноземний член академій наук ряду країн. Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1968), двічі Герой Соціалістичної Праці (1969, 1978), Герой України (1998).


ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:27 листопада 1918 р., м. Київ, Україна.
ОСВІТА: Київський індустріальний інститут (нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), інженер-електрик, (1941 р.).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ, ПОСАДИ:Президент АН України (з 1962 р.); доктор технічних наук (1952 р.). Тема дисертації: Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование; член-кореспондент НАНУ (1951 р.); директор Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАНУ (з 1953 р.); генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986 р.); президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993 р.); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з березня 1996 р.); голова Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996 р.); член Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки (з березня 2003 р.); перший заступник голови Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 2003 р.); Герой України (1998 р.); Герой Соціалістичної Праці (1969 р., 1978 р.); заслужений діяч науки і техніки УРСР (1968 р.); лауреат Державної премії України (2004 р.); лауреат Ленінської премії (1957 р.); лауреат Державної премії СРСР (1950 р.).

Народився 27 листопада 1918 року в м. Києві у родині основоположника вітчизняної школи зварювання металів Є. О. Патона. У 1941 році закінчив Київський індустріальний інститут (тепер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"). У 1941-1942 роках за направленням вузу працював інженером електротехнічної лабораторії заводу "Красное Сормово" в м. Горькому (тепер Нижній Новгород). З 1942 р. його діяльність пов'язана з академічним Інститутом електрозварювання, що був евакуйований з Києва в Нижній Тагіл. Тут він взяв активну участь у розробці та впровадженні в екстремальних умовах військового часу легендарної технологічної інновації — автоматичного зварювання броні танка Т-34 — найкращого середнього танка Другої світової війни. Після повернення Інституту в м. Київ Борис Євгенович у 1945 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Аналіз роботи зварних головок та способів їх живлення при зварюванні під флюсом", а в 1952 р. — докторську дисертацію на тему "Дослідження умов стійкості горіння зварювальної дуги та її регулювання". З 1953 р. він очолює Інститут електрозварювання, що виріс у потужний науково-технічний комплекс, до структури якого входять науково-дослідний інститут, конструкторсько-технологічні й експериментальні підрозділи, три дослідні заводи, а також інноваційні організації, науково-інженерні й атестаційний центри.

Під керівництвом Б. Є. Патона і за його особистою участю в Інституті проведено глибокі дослідження й отримано великі результати в розробці прогресивних технологій нероз'ємного з'єднання й обробки металів і неметалів у різних умовах і середовищах. До них належать зварювання і наплавлення під флюсом, зварювання в захисних газах суцільним і порошковим дротом, електрошлакове зварювання, стикове зварювання оплавленням, газотермічне напилювання, променеві технології та інші процеси.

Фундаментальні дослідження Б. Є. Патона і його учнів щодо взаємодії зварювальних джерел нагрівання з розплавленим металом заклали основу для створення нової галузі металургії – спеціальної електрометалургії. Завдяки їй стало можливим лиття особливо чистих спеціальних сталей і сплавів, кольорових металів, одержання унікальних композиційних матеріалів. Відкрилися перспективи для створення новітніх конструкційних і функціональних матеріалів XXI століття.

Борис Євгенович уніс великий вклад у створення нових типів зварних конструкцій, індустріальних способів зварювання магістральних трубопроводів, великогабаритних резервуарів для зберігання нафти, кожухів доменних печей, висотних баштових конструкцій.

Академік Б. Є. Патон першим почав і розвинув дослідження з використання зварювальних процесів у космічній технології, виконаних космонавтами при орбітальних польотах кораблів і в умовах відкритого космосу. Він визнаний лідер у цій галузі.

В останнє десятиліття у коло наукових інтересів Патона-вченого увійшла проблема пошуку оригінальних медичних технологій і розробка унікальних зразків медичної техніки й інструментів. Під його керівництвом співробітники Інституту і вчені-медики створили новий спосіб з'єднання (зварювання) м'яких тканин людини і тварин, що широко використовується нині в хірургічній практиці.

Понад 40 років Б. Є. Патон є президентом Національної академії наук України, яка під його керівництвом перетворилася на один з найбільших наукових центрів Східної Європи, широко відомий в усьому світі. Вона відігравала й відіграє важливу роль у житті суспільства і держави, у прогресі науки й освіти, у зміцненні обороноздатності і розвитку народного господарства України.

З самого початку найважливішим напрямом організаторської діяльності Патона-президента став всемірний розвиток фундаментальних досліджень і створення на їхній основі новітніх технологій для широкого промислового застосування, орієнтування академічних інститутів на цей шлях.

Постійну увагу Борис Євгенович приділяв комплексності і пріоритетності наукового пошуку з найважливіших проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Ініціатива Б. Є. Патона максимально залучити наукові установи до вирішення виробничих і екологічних проблем на місцях проявилася в організації 7 академічних регіональних наукових центрів, що охоплюють всі області України.

Його прагнення поставити досягнення вчених на службу економіці, галузям промисловості і сільському господарству відбилося в розвитку цілеспрямованих фундаментальних досліджень, активній участі академічних інститутів у науково-технічних програмах різного рівня.

Успішній реалізації наукових результатів, їх використанню на промисловому рівні сприяли створена в Академії при керівній ролі Б. Є. Патона дослідно-виробнича і конструкторська база, інженерні центри, а також сформовані потім науково-технічні комплекси, у тому числі міжгалузеві.

Нова сторінка в багатогранній діяльності Б. Є. Патона відкрилася в роки незалежності України. Як член Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України і Ради національної безпеки і оборони України Борис Євгенович зробив великий особистий внесок в адаптацію Національної академії наук і всієї науки України до умов ринкової економіки. Як голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки він невпинно піклується про авторитет і престиж праці вчених. Великого значення Б. Є. Патон надає інноваційній діяльності, формуванню й удосконаленню перших в Україні технопарків.

Важливу роль відіграє Б. Є. Патон у справі координації діяльності державних академій наук у нашій країні, співпраці з вузами, розширення їх взаємодії в інтересах розвитку науки і держави в цілому.

Борис Євгенович — головний редактор наукових журналів "Вісник НАН України", "Автоматическая сварка", "Космічна наука і технологія", "Наука та інновації", "Современная электрометаллургия", "Техническая диагностика и неразрушающий контроль", член редколегій низки міжнародних часописів.

З великим натхненням академік Б. Є. Патон дбає про наукову молодь, якій належить майбутнє, про залучення молодих талантів до наукової роботи в інститутах і аспірантури. Він завжди пов'язує підготовку молодих кадрів з пропагандою та покращанням умов складної, але важливої для суспільства праці вченого.

Борис Євгенович докладає багато зусиль для збереження й розвитку міжнародного наукового співробітництва Академії, зовнішньоекономічних зв'язків її інститутів з діловими партнерами зарубіжних країн. Це співробітництво проявляється в активній участі вчених Академії щодо реалізації міжнародних наукових програм, організації спільних лабораторій і виробництв, широкому обміні інформацією, укладанні численних ліцензійних угод і контрактів.

Академік Б. Є. Патон є одним із засновників і протягом 10 років беззмінним президентом Міжнародної асоціації академій наук, що об'єднує національні академії наук, а також ряд провідних наукових центрів країн СНД.

Б. Є. Патон — почесний президент Міжнародної інженерної академії, член Академії Європи, почесний член Римського клубу. Він є дійсним членом Російської академії наук, іноземним членом Шведської королівської академії інженерних наук, Національної академії наук Індії, академій наук і науково-технічних товариств багатьох інших країн.

Тривалий час Борис Євгенович поєднував напружену наукову діяльність з державною на високих посадах заступника Голови Верховної Ради СРСР і члена Президії Верховної Ради України.

Як людина, вчений і громадянин Б. Є. Патон має неперевершені якості вести за собою в ім'я високої мети великі колективи вчених і організаторів науки, захоплювати їх невичерпним ентузіазмом, створювати сприятливі для творчості умови. Він завжди швидко й вчасно відгукується і на проблеми, що виникають у колег, і на потреби економіки, держави.

Його самовіддану подвижницьку працю відзначено численними науковими й державними нагородами і преміями. Він нагороджений Золотими медалями ім. М. В. Ломоносова (1981 р.) і С. І. Вавілова, С. П. Корольова (2003 р.) та В. І. Вернадського (2004 р.). Золотою медаллю ім. Л. Лозанна Асоціації металургів Італії, Золотою медаллю ім. В. Г. Шухова Союзу інженерів і науково-технічних товариств Росії, Золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Срібною медаллю ім. Ейнштейна ЮНЕСКО.

За величезні заслуги Б. Є. Патона удостоєно Ленінської (1957 р.) і Державної премій, високих звань двічі Героя Соціалістичної Праці (1969 р., 1978 р.) і Героя України (1998 р.), чотирьох орденів Леніна, орденів Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, князя Ярослава Мудрого V ступеня (1997 р.), I ступеня (2008 р.), IV ступеня (2003 р.), Ордену Держави (1998 р.), Ордену Свободи (2012 р.).

ПРАЦІ:
  1. Борис Євгенович Патон : за підсумками року : інтерв’ю президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2012 . - № 1 . – С. 3-8
  2. Патон Б.; Москаленко В.; Чекман І. Нанонаука і нанотехнології : технічний, медичний та соціальний аспекти / Патон Б., Москаленко В., Чекман І., Мовчан Б. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2009 . - № 6 . – С. 18-26
  3. Патон Б.; Бар’яхтар В.; Бакай О. Майбутнє атомної енергетики / Патон Б., Бар’яхтар В., Бакай О., Неклюдов І. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 4 . – С. 3-13
  4. Патон Б. Е. Международной ассоциации академий наук — 10 лет / Патон Б. Е. //  Наука и жизнь. - 2003 . - № 11 . – С. 7-13.
ЛІТЕРАТУРА:
  1. Патон Борис Євгенович //  Національна академія наук України 1918-2013 : Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; Центр дослідж. н.-т. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ :Фенікс, 2013 . – С. 105-106
  2. Борис Євгенович Патон : бібліографічний покажчик / НАН України; Уклад.: Л. В. Бєляєва, Т. Б. Корольова, О. М. Лавриненко та ін. - К., 2008.
  3. Борис Євгенович Патон : п’ятдесят років на чолі Академії : урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України //  Вісник Національної академії наук України. - 2012 . - № 3 . – С. 3-22
  4. Біобібліографія президента НАН України, академіка НАН України Б.Є.Патона / Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; уклад. Л. В. Бєляєва [та ін.] ; відп. ред. І. К. Походня ; авт. вступ. ст. І. К. Походня, В. К. Лебедєв. - К. :Наукова думка, 2008 . – 622 с.
  5. Патон Борис Євгенович //  Вікіпедія. - 2013

ГАЛЕРЕЯ:
1

Пам’ятник Б. Є. Патону, академіку АН України / скульптор А. Скобликов. – Київ, 1982. – Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15, перед Науково-природничим музеєм


©   www.nbuv.gov.ua