Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

ВАСИЛЕНКО Микола Прокопович

   

ВАСИЛЕНКО Микола Прокопович

 

Видатний український історик і правознавець, державний і громадський діяч, академік НАН України (1920). Один із засновників Української Академії наук, її другий президент (1921-1922).


Бібліометричний портретЦитуванняh-індекс
Google Scholar332

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:14.02.1866 р. - † 03.10.1935 р., Київ, с. Єсмань (тепер с. Червоне), Сумська область, Україна.
ОСВІТА: Дерптський університет, історико-філологічний факультет, (1890 р.).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ, ПОСАДИ:другий президент Української Академії наук (1921-1922 рр.); академік НАН України (1920 р.); попечитель Київської учбової округи (1917 р.); міністр освіти і мистецтв України (1918 р.); голова Соціально-економічного Відділу Всеукраїнської академії наук (1925-1929 рр.); голова Постійної комісії по вивченню західно-руського та українського права (1925-1933 рр.).

Навчався в прогімназії у м. Глухів (нині Сумської області), Полтавської гімназії та на історико-філологічному факультеті Дерптського університету, який закінчив у 1890 році. У 1893-1903 роках викладав у київських гімназіях, у 1917 році — попечитель Київської учбової округи, у квітні-жовтні 1918 року — міністр освіти і мистецтв України. У липні 1921 — лютому 1922 року виконував обов'язки президента Української академії наук. У 1925-1929 роках — голова Соціально-економічного Відділу Всеукраїнської академії наук, у 1925-1933 — Постійної комісії по вивченню західно-руського та українського права.

Опублікував близько 500 наукових праць, присвячених історії держави і права, історії України, біографістиці. Серед них: «До історії малоросійської історіографії і малоросійського суспільного устрою» (1894); «Перші кроки по введенню положень 19 лютого 1861 р. в Чернігівській губернії» (1901); «О.М. Бодянський та його роль у вивченні Малоросії» (1904); «Політичні погляди М. Драгоманова» (1912); «Нариси з історії Західної Русі і України» (1916); «Павло Полуботко» (1925); «Як скасовано Литовський статут» (1926); «Територія України в XVII ст.» (1927); «Правове положення Чернігівщини за польської доби» (1928); «Матеріали до історії українського права» (1929) та ін. За його редакцією видано: «Записки соціально-економічного відділу» (1926), «Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права» (1926), «Територія України в XVII ст.» (1927), «Правове положення Чернігівщини за польської доби» (1928), «Матеріали до історії українського права» (1929).

У квітні 1924 року був безпідставно репресований і засуджений на 10 років позбавлення волі, але внаслідок клопотань 1925 року помилуваний.

Президією Академії наук України засновано премію ім. М. П. Василенка.

ДЖЕРЕЛА:
  1. Василенко Микола Прокопович //  Національна академія наук України 1918-2013 : Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; Центр дослідж. н.-т. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ :Фенікс, 2013 . – С. 22
  2. Онищенко О. С. Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави / Онищенко О. С. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 17-25
  3. Шемшученко Ю. С. Сторінки життя і творчості / Шемшученко Ю. С. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 26-30
  4. Усенко І. Б. Основоположник української історико-правової науки / Усенко І. Б. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 30-34
  5. Матвєєва Л. В. М. П. Василенко та його роль в утворенні Української академії наук / Матвєєва Л. В. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 34-38
  6. Верестюк В. Ф. Громадсько-політична діяльність М. П. Василенка / Верестюк В. Ф. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 38-47
  7. Заїка В. В. Глухівський період у житті М. П. Василенка / Заїка В. В. //  Вісник Національної академії наук України. - К., 2006 . - № 6 . – С. 48-50
  8. Василенко Микола Прокопович //  Сайт НАН України. - 2014
  9. Василенко Микола Прокопович //  Вікіпедія. - 2013

ГАЛЕРЕЯ:
1

Ювілейна монета присвячена 140-річчю від дня народження Миколи Прокоповича Василенка, 2 грн / автор моделей С. Іваненко, 2006. – Національний банк України


©   www.nbuv.gov.ua