Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
1.
  САВІН Гурій Миколайович вчений у галузі механіки, розробник динамічної теорії розрахунку шахтних канатів, засновник наукової школи
2.
  САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович математик, засновник наукової школи з теорії багаточастотних коливань та теорії імпульсних систем, розробник теорії збурення інваріантних тороїдальних многовидів динамічних систем
3.
  САПЄГІН Андрій Опанасович ботанік, цитолог, селекціонер сільськогосподарських рослин (зернові культури), розробник теорії органогенезу
4.
  СВЄЧНІКОВ Василь Миколайович металознавець, розробник галузі металургії – фізико-хімічний аналіз систем тугоплавких і хімічно активних металів
5.
  СВЄЧНІКОВ Сергій Васильович фізик, засновник наукового напряму, розробник фізико-технічних основ оптоелектронного перетворення, теорії оптоелектронних зв'язків, фото- і рентгенопровідності, електролюмінесценції, фізико-хімічних і лазерних методів модифікації напівпровідників
6.
  СВИРИДЕНКО Павло Олексійович зоолог, розробник заходів боротьби з шкідниками сільського господарства (гризунами та комахами) та захисту корисних видів ссавців і птахів
7.
  СВІТАЛЬСЬКИЙ Микола Гнатович геолог, петролог і петрограф; започаткував алмазне буріння, склав геологічну карту Криворізького залізорудного родовища
8.
  СЕЛЬСЬКИЙ Володимир Олександрович геолог, геофізик, розробник низки методів пошуку і розвідування нафти
9.
  СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович Фізик, матеріалознавець; організатор науки та промисловості; політик, державний діяч. Академік Національної академії наук України (1992), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992, 2000)
10.
  СЕРГІЄНКО Iван Васильович Вчений у галузі інформатики, обчислювальної математики, системного аналізу та математичного моделювання. Академік Національної академії наук України (1988), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР (1981), УРСР (1972) і України (1993, 1999, 2005) в галузі науки і техніки
11.
  СИНЕЛЬНИКОВ Кирило Дмитрович Український фізик. Академік Академії наук УРСР (1948), директор Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР (1944-1965), Заслужений діяч науки УРСР (1951), лауреат Державної премії СРСР (1948)
12.
  СИТНИК Костянтин Меркурійович Видатний учений-фітобіолог, організатор науки, громадський діяч. Почесний директор Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, академік Національної академії наук України (1973), лауреат Державних премій СРСР (1984) і УРСР (1979) в галузі науки і техніки
13.
  СКЛЯРЕНКО Віталій Григорович Вчений у галузі слов’янської акцентології та етимології, історик української мови, академік Національної академії наук України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (2003)
14.
  СКОПЕНКО Віктор Васильович Вчений у галузі неорганічної хімії, академік Національної академії наук України (1988) і Академії педагогічних наук України (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1991), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1995). Герой України (1999)
15.
  СКОРОХОД Валерій Володимирович Вчений у галузі матеріалознавства та порошкової металургії, академік Національної академії наук України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії УРСР (1987)
16.
  СКРИПНИК Ганна Аркадіївна Науковець з проблем історіографії й теорії української етнографії, академік Національної академії наук України (2006)
17.
  СЛУЦКІН Абрам Олександрович Радіофізик, академік Академії наук Української РСР (1948)
18.
  СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ Степан Йосипович видатний український вчений-мовознавець, літературознавець, історик, економіст, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Буковини
19.
  СМИРНОВ Андріан Анатолійович фізик-теоретик; розвинув теорії електронного енергетичного спектра впорядкованих сплавів, електроопору металів і сплавів, фазових перетворень і дифузії в металах і сплавах, розсіяння повільних нейтронів в упорядкованих сплавах
20.
  СМОЛІЙ Валерій Андрійович історик, фахівець з історії України доби Середньовіччя та раннього Нового часу, засновник сучасної медієвістичної та новістичної шкіл
21.
  СОБОТОВИЧ Емлен Володимирович Учений-геолог і радіогеохімік, академік Національної академії наук України (1992), заслужений діяч науки УРСР (1986), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000)
22.
  СОЗІНОВ Олексій Олексійович Учений у галузі рослинництва, генетики, селекції сільськогосподарських культур. Академік Національної академії наук України (1978) та Української академії аграрних наук (1990), заслужений діяч науки УРСР (1990), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989)
23.
  СТАРОСТЕНКО Віталій Iванович Український геолог та геофізик, академік Національної академії наук (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 1995)
24.
  СТЕШЕНКО Микола Володимирович Український вчений-астрофізик, академік Національної академії наук України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
25.
  СТОГНІЙ Борис Сергійович Вчений у галузі електроенергетики, академік Національної академії наук України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (2001), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1985)
26.
  СТОРІЖКО Володимир Юхимович Український вчений у галузі експериментальної ядерної фiзики низьких i середнiх енергiй, академік НАН України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1997)