Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
1.
  ПАВЛЕНКО Георгій Євстафійович гідромеханік, теоретик суднобудування; засновник наукової школи; запропонував систему гравітаційного дослідницького басейну для випробування моделей суден
2.
  ПАВЛОВА Марія Василівна палеозоолог, описала численні залишки викопних ссавців, зібрані на території СРСР; засновниця наукової школи, одна із засновників палеонтологічного та геологічного музеїв Московського університету
3.
  ПАВЛЮК Степан Петрович Учений-етнолог, академік Національної академії наук України (2009), директор Інституту народознавства НАН України (з 1991 р.)
4.
  ПАК Вітольд Степанович фахівець у галузі гірничої механіки, засновник донецької наукової школи гірничих механіків, керівник створення високоефективних шахтних відцентрових вентиляторів одно- і двосторонньої дії
5.
  ПАЛАГІН Олександр Васильович кібернетик, фахівець у галузі обчислювальної техніки, розробник науково-методичних основ побудови інтелектуальних інформаційних систем інформаційно-когнітивної підтримки наукових досліджень в галузі обчислювальної техніки
6.
  ПАЛАМАРЧУК Максим Мартинович економіко-географ, економіст; керівник розробок "Схеми розвитку і розміщення продуктивних сил УРСР" та "Атласу природних умов и природних ресурсів УРСР", засновник наукової школи
7.
  ПАЛІЄНКО Микола Іванович теоретик права, правознавець-конституціоналіст, один з фундаторів української наукової школи теорії держави і права та конституційного права, розробник теорії державного суверенітету
8.
  ПАЛЛАДІН Олександр Володимирович біохімік, засновник української школи біохіміків, президент Академії наук УРСР (1946–1962)
9.
  ПАНАСЮК Володимир Васильович Вчений у галузі механіки та фізики міцності матеріалів і конструкцій, академік Національної академії наук України (1978), заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1995), Державної премії УРСР (1977), СРСР (1986) у галузі науки і техніки
10.
  ПАРАСЮК Остап Степанович фізик-теоретик, математик; один з основоположників сучасної математичної фізики в Україні; узагальнив метод аналітичної регуляризації (метод Боголюбова–Парасюка–Xеппа); засновник наукової школи
11.
  ПАСІЧНИК Митрофан Васильович фізик, ініціатор створення Інституту ядерних досліджень, Інституту фізики напівпровідників та Інституту теоретичної фізики НАНУ; засновник наукової школ нейтронної фізики
12.
  ПАСТУР Леонід Андрійович Математик і фізик-теоретик, академік Національної академії наук України (1990), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1985)
13.
  ПАТОН Борис Євгенович дослідник зварювання, металургії і технології металів, організатор науки, державний і громадський діяч. Президент Національної академії наук України (1962) та Міжнародної асоціації академій наук (1993). Академік НАН України (1958), іноземний член академій наук ряду країн. Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1968), двічі Герой Соціалістичної Праці (1969, 1978), Герой України (1998)
14.
  ПАТОН Євген Оскарович Основоположник вітчизняної школи зварювання металів, учений у галузі мостобудування, академік Академії наук УРСР (1929), заслужений діяч науки УРСР (1940), лауреат Сталінської (Державної) премії СРСР (1941), Герой Соціалістичної Праці (1943)
15.
  ПАХОМОВ Юрій Миколайович Вчений у галузі економіки, соціології та глобалістики, громадський діяч. Академік Національної академії наук України (1988), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002)
16.
  ПЕКАР Соломон Ісакович фізик-теоретик, засновник київської школи теоретичної фізики, ввів поняття про полярони; передбачив додаткові електромагнітні хвилі (світлоекситони) і побудував нову кристаооптику
17.
  ПЕЛЕТМІНСЬКИЙ Сергій Володимирович фізик-теоретик, спільно з іншими вченими відкрив явище магнітоакустичного резонансу; розробник загального методу описання нерівноважних процесів; засновник харківської наукової школи статистичної фізики
18.
  ПЕРЕТЦ Володимир Миколайович філолог, славіст, історик літератури та театру, дослідник і видавець пам'яток української літератури; організатор українського наукового життя, учасник процесу заснування Української Академії наук
19.
  ПЕРШИН Павло Миколайович економіст-аграрник, розробник теорії економіки землевпорядкування, засновник наукової школи
20.
  ПЕТРИНА Дмитро Якович вчений у галузі математичної фізики, співавтор теореми Боголюбова–Петрини–Хацета, автор класичної теореми про неможливість існування нелокальної квантової теорії поля з додатним спектром енергії-імпульсу
21.
  ПЕТРОВ Вячеслав Васильович Учений у галузі оптоелектронного матеріалознавства, інформаційних технологій та оптичного запису інформації, організатор і директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (з 1987), розробник першого вітчизняного нагромаджувача інформації на оптичних дисках
22.
  ПЕТРОВ Микола Іванович літературознавець, історик української літератури і науки, археолог, етнограф, краєзнавець, музейний і громадський діяч
23.
  ПЕТРОВ Олексій Зиновійович фізик-теоретик, математик; розробник нових методів вивчення гравітаційної радіації, енергії гравітаційного поля, моделювання полів тяжіння; встановив існування трьох типів полів тяжіння (типи Петрова)
24.
  ПИЛИПЕНКО Анатолій Терентійович хімік-аналітик, розробник загальної теорії фотометричних методів аналізу, засновник наукової школи
25.
  ПИЛИПЕНКО Віктор Васильович механік, фахівець ракетно-космічної техніки, розробник теорії кавітаційних автоколивань у системах живлення рідинних ракетних двигунів; організатор і перший директор Інституту технічної механіки НАНУ
26.
  ПИРОЖКОВ Сергій Iванович Учений-економіст і демограф, академік Національної академії наук України (2000), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002)
27.
  ПИСАРЕНКО Георгій Степанович Учений-механік, фундатор наукової школи з механічних коливань, міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах експлуатації. Академік Національної академії наук України (1964), заслужений діяч науки УРСР (1973), лауреат Державних премій УРСР (1969, 1980) і СРСР (1982)
28.
  ПИСАРЖЕВСЬКИЙ Лев Володимирович Видатний хімік початку 20-го століття. Організатор і директор Українського інституту фізичної хімії (тепер Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України). Академік АН УРСР (1925), академік АН СРСР (1930)
29.
  ПІВНЯК Геннадій Григорович Вчений у галузі електроенергетики, засновник наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики, академік Національної академії наук України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1990), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998, 2005)
30.
  ПІВТОРАК Григорій Петрович Вчений в галузі мовознавства. Академік Національної академії наук України (2009)
31.
  ПІДГОРНИЙ Анатолій Миколайович механік, засновник нового наукового напряму з використання водневої енергетики; розробник нових методів розрахунку суцільнокованих, зварних роторів турбін та інших конструктивних елементів парових і газових турбін, елементів атомних реакторів
32.
  ПІДГОРСЬКИЙ Валентин Степанович Вчений у галузі мікробіології, мікробної біотехнології та мікробіологічних методів захисту довкілля, академік Національної академії наук України (2006), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
33.
  ПІДОПЛІЧКО Іван Григорович зоолог, палеонтолог, теріолог, археолог; фундатор теорії антигляціалізму, засновник археологічної палеонтології в Україні; засновник Українського теріологічного товариства, палеонтологічного музею
34.
  ПІДОПЛІЧКО Іван Григорович Український зоолог, палеонтолог, теріолог, еволюціоніст, академік НАН України (1967), заслужений діяч науки України (1965), лауреат Держаної премії УРСР (1975)
35.
  ПІДСТРИГАЧ Ярослав Степанович Учений-механік, основоположник теоретичного моделювання в механіці деформованих середовищ з урахуванням їх структури, взаємозв'язку процесів механічної та немеханічної природи
36.
  ПІНЧУК Вадим Григорович онколог, засновник наукової школи "цитологія пухлинного росту"; з’ясував закономірності розвитку злоякісних пухлин у періоді після аварії на ЧАЕС в експерименті
37.
  ПЛОТНИКОВ Володимир Олександрович фізико-хімік, президент АН УРСР (1941–1942); засновник наукової школи; довів існування тісного зв'язку між електролітичною дисоціацією і комплексоутворенням у розчинах
38.
  ПОВАРЕННИХ Олександр Сергійович геолог, мінералог, розробник основи кристалохімічної теорії міцності
39.
  ПОГОРЄЛОВ Олексій Васильович математик, розв’язав багатовимірну проблему Мінковського (1971) і четверту проблему Гільберта (1974)
40.
  ПОГРЕБНЯК Петро Степанович учений-лісівник, ґрунтознавець, еколог; один із основоположників порівняльної фітоекології; засновник наукової школи та еколого-лісового напряму у лісівництві; обґрунтував питання про походження степів за рахунок ценологічного фактора
41.
  ПОЛІКАРПОВ Геннадій Григорович радіобіолог, гідробіолог моря, засновник морської радіоекології, академік Національної академії наук України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
42.
  ПОЛУЕКТОВ Микола Сергійович хімік-аналітик; розробник положення теорії полуменево-фотометричних методів аналізу, спектрофотометричних і люмінесцентних методів визначення лантанідів
43.
  ПОЛЯКОВ Микола Сергійович учений-механік; керівник створення нової технології підземної розробки родовищ марганцевої руди та бурого вугілля в Україні
44.
  ПОПИК Володимир Іванович, Генеральний директор НБУВ. Віце-президент Українського біографічного товариства. Відповідальний секретар Українського комітету славістів. Заступник відповідального редактора журналу «Бібліотечний вісник», збірників наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки Украини імені В. І. Вернадського», «Українська біографістика», директор
Інститут біографічних досліджень.
45.
  ПОПОВ Анатолій Федорович вчений у галузі фізико-органічної хімії і вуглехімії, дослідник механізму передачі електронних ефектів замісників у молекулярних системах; нуклеофільну реактивність й основність органічних сполук; механізми реакцій нуклеофільного заміщення і гомогенного органічного каталізу
46.
  ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович філософ, громадський і політичний діяч; розробник проблеми свободи і прав людини, становлення відкритого суспільства, формування ідеології та ідейно-політичних засад державотворення, особливостей української нації та її ментальності, шляхів гармонізації міжнаціональних та міжетнічних відносин, місця України в європейській спільноті
47.
  ПОРФИР'ЄВ Володимир Борисович геолог, геохімік, фундатор теорії неорганічного походження нафти, засновник наукової школи
48.
  ПОСПЄЛОВ Володимир Петрович ентомолог, розробник біологічних і хімічних методів боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур, відкрив явище імаінальної діапаузи
49.
  ПОТЕБНЯ Олександр Опанасович Видатний український мовознавець, професор Харківського університету, фольклорист і літературознавець
50.
  ПОТУРАЄВ Валентин Микитович учений у галузі гірничої механіки, розробник методів розрахунку вібраційних машин з лінійними і нелінійними пружними звязками; засновник наукової школи
51.
  ПОХОДЕНКО Віталій Дмитрович Вчений у галузі фізичної та органічної хімії, академік Національної академії наук України (1985), іноземний член Російської академії наук (1999), заслужений діяч науки і техніки України (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993)
52.
  ПОХОДНЯ Iгор Костянтинович Вчений в галузі металургії і технології металів, матеріалознавства, електрозварювання. Академік Національної академії наук України (1976), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і Державної премії України в галузі науки і техніки
53.
  ПРИХОТЬКО Антоніна Федорівна фізик, експериментально виявила колективні стани збудження молекулярних кристалів і започаткувала фізику екситонних станів; засновник наукової школи
54.
  ПРІСНЯКОВ Володимир Федорович учений у галузі механіки та ракетно-космічної техніки, академік-організатор Академії педагогічних наук України, засновник наукової школи
55.
  ПРОСКУРА Георгій Федорович вчений у галузі аерогідродинаміки та гідромашинобудування, засновник наукової школи, створив першу в Україні гідродинамічну трубу
56.
  ПРОТОПОПОВ Віктор Павлович психіатр і фізіолог, розробник концепції патогенезу шизофренії і маніакально-депресивного психозу, основоположник патофізіологічного напряму в сучасній психіатрії, засновник наукової школи
57.
  ПТУХА Михайло Васильович демограф, статистик, історик демографічної і статистичної думки, економіст, керівник фундаментальних демографічних досліджень в Україні
58.
  ПУХОВ Георгій Євгенович математик, розробник принципів побудови аналогових і гібридних обчислювальних машин, засновник науквової школи; фундатор і перший директор Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ
59.
  ПУЧКІВСЬКА Надія Олександрівна офтальмолог, розробник нових методів лікування та відновлення зору при важких опіках очей
60.
  ПФЕЙФФЕР Георгій Васильович математик, загальнив метод Якобі інтегрування диференціальних рівнянь 1-го порядку
61.
  ПШЕНИЧНИЙ Борис Миколайович математик, кібернетик, розробник методу лінеаризації й теорії необхідних умов екстремуму для розв'язування задач математичного програмування, оптимального керування та диференціальних ігор, засновник наукової школи