Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
1.
  МАГУРА Iгор Сільвестрович нейрофізіолог, доктор біологічних наук (1973), професор (1983), академік НАН України (1995)
2.
  МАЙСТРЕНКО Олександр Юрійович дослідник промислової теплоенергетики, доктор технічних наук (1999), академік НАН України (2009)
3.
  МАКАРОВ Володимир Леонідович математик, ввів і дослідив клас різницевих схем з точними та явними спектрами, доктор фізико-математичних наук (1976), професор (1977), академік НАН України (2009)
4.
  МАКАРЧЕНКО Олександр Федорович нейрофізіолог, організатор науки, політични діяч
5.
  МАЛА Любов Трохимівна терапевт, засновник і директор Інституту терапії АМН України (1981-2003), академік АМН СРСР (1974), академік НАН України (1992) і НАМН України (1993), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1968), Герой Соціалістичної Праці (1979), Герой України з врученням ордена Держави (1999)
6.
  МАЛАХОВ Георгій Михайлович гірничий інженер, фахівець у галузі гірничої справи
7.
  МАЛИНОВСЬКИЙ Іоанікій Олексійович Вітчизняний правознавець, історик, просвітницький, політичний та громадський діяч, академік НАН України (1925)
8.
  МАМУТОВ Валентин Карлович юрист, спеціалізувався на економіко-правових дослідженнях, академік НАН України (1988), академік НАПрН України (1993), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
9.
  МАНЖЕЛІЙ Вадим Григорович фізик, заснував наукову школу фізики кріокристалів, доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1972), академік НАН України (1990), заслужений діяч науки і техніки України
10.
  МАНУЇЛЬСЬКИЙ Дмитро Захарович історик, радянський політичний та державний діяч
11.
  МАРКЕЛОВ Григорій Іванович невропатолог, розробник основ еволюційної вегетологіі, яка базується на еволюційному вченні, з урахуванням знань про біосферу
12.
  МАРКОВСЬКИЙ Леонід Миколайович хімік-органік, засновник наукової школи, розробник вогнестійких композицій для ракетно-космічної техніки; відкрив хімічні реакції утворення сполук з кратним зв’язком сірка–азот, нові фторуючі агенти, явище фосфоротропної таутомерії
13.
  МАРТИНЮК Анатолій Андрійович математик, механік, розробив нові варіанти некласичних теорій стійкості руху систем зі скінченним числом ступенів вільності й післядією, доктор фізико-математичних наук (1973), професор (1985), академік НАН України (2009)
14.
  МАРЧЕНКО Володимир Олександрович математик, розробник методів розв’язання зворотних задач теорії розсіяння; одержав асимптотичні формули для спектральних функцій; ввів поняття узагальненої спектральної функції; побудував теорію крайових задач з дрібнозернистою границею
15.
  МАТВЄЄВ Валентин Володимирович дослідник механіки деформiвного твердого тiла та динамiки i мiцностi машин, академiк НАН України (2006), доктор фiзико-математичних наук (1976), професор (1982), заслужений дiяч науки України (1982)
16.
  МАХНЕНКО Володимир Iванович дослідник проблем зварювання та спецелектрометалургії, доктор технічних наук, професор, академік НАН України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (2004)
17.
  МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович теплофізик, дослідник енергомашинобудування і моделювання теплових процесів, доктор технічних наук (1970), професор (1978), академік НАН України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (1996)
18.
  МАЦУКА Геннадій Харлампійович молекулярний біолог, генетик, академік НАН України (1985), доктор біологічних наук (1973), професор (1975), заслужений діяч науки і техніки України (1997)
19.
  МАЦУРЕВИЧ Іполит Купріянович хімік, розробник способів отримання смол і спиртів з вітчизняних каучуконосів
20.
  МАЧУЛІН Володимир Федорович фізик, фахівець з фізики напівпровідників, елементної бази електроніки, організатор науки, академік НАН України (2009), доктор фізико-математичних наук (1995), професор (2007), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
21.
  МЕДОВАР Борис Ізраїльович металург та технолог металів, розробник теоретичних основ металознавства і металургії зварювання аустенітних сталей
22.
  МЕЛЬНИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ Микола Федорович патологоанатом, розробник основ способу бальзамування, відкрив метод консервування препаратів зі збереженням природного забарвлення, організатор науки
23.
  МЕЛЬНИЧУК Дмитро Олексійович біохімік, академік НАН України (1997) і Української академії аграрних наук (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1990), Герой України (2003)
24.
  МЕЛЬНИЧУК Олександр Савич мовознавець, славіст, етимолог, лексикограф, керівник підготовки "Етимологічного словника української мови"; засновник концепцiї генези iндоєвропейського вокалiзму, київської етимологічної школи
25.
  МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович фахівець математичної фізики, дослідник теорії нелінійних коливань і нелінійних диференціальних рівнянь, академік НАН України (1961), заслужений діяч науки УРСР (1967), Герой України (2007)
26.
  МИХАЛЄВИЧ Володимир Сергійович фахівець економічної кібернетики, академік АН СРСР (1984) і НАН України (1973), заслужений дiяч науки і технiки України (1990)
27.
  МІЩЕНКО Федір Іванович правознавець, історик християнства та церкви, візантолог, богослов, релігійний діяч
28.
  МОВЧАН Борис Олексійович матеріалознавець, засновник (1994) і перший директор Міжнародного центру електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, академік НАН України (1978), заслужений діяч науки і техніки України (2004)
29.
  МОЙБЕНКО Олексій Олексійович патофізіолог, організатор науки, академік НАН України (1991)
30.
  МОНЧЕНКО Владислав Іванович біолог, дослідник фауни та систематики безхребетних, академік НАН України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (2008)
31.
  МОРГУН Володимир Васильович фахівець генетики і селекції рослин, експериментального мутагенезу, генетичної інженерії, біотехнології та фізіологічної генетики, академік НАН України (1990)
32.
  МОССАКОВСЬКИЙ Володимир Іванович механік, фундатор Дніпропетровської наукової школи механіки, розв`язав мішані задачі теорії пружності для напівпростору з круговою лінією поділу граничних умов, задачу для простору з плоским круговим перетином
33.
  МРИГЛОД Ігор Миронович фізик, дослідник фізики м’якої речовини та статистичної фізики, академік НАН України (2012)