Персоналії НАН України

(ресурс у стадії наповнення)

А  Б  В  Г  Д  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
1.
  ГАЛКІН Олександр Олександрович дослідник експериментальної фізики, організатор науки, професор (1956), академік НАН України (1965), заслужений діяч науки України (1978)
2.
  ГАСИК Михайло Iванович дослідник електрометалургії, професор (1969), академік НАН України (1990), іноземний член РАН (2002) і Академії наук Грузії (2002), заслужений діяч науки і техніки України (1999)
3.
  ГЕДРОЙЦ Костянтин Каетанович Радянський вітчизняний ґрунтознавець і агрохімік, академік НАН України (1930)
4.
  ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович економіст, дослідник макроекономіки, економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку
5.
  ГЕРШЕНЗОН Сергій Михайлович Радянський вітчизняний генетик, академік Національної академії наук України (1976), Герой Соціалістичної Праці (1990), лауреат Державної премії України (1981)
6.
  ГІЛЯРОВ Олексій Микитович Український письменник, філософ, педагог, академік НАН України (1922)
7.
  ГЛЕБА Юрій Юрійович дослідник клітинної біології, генетики та фізіології рослин, професор (1989), академік НАН України (1988), Німецької академії природодослідників "Леопольдіна" (1991), Баварської АН (1992)
8.
  ГЛУШКОВ Віктор Михайлович математик, кібернетик, основоположник інформаційних технологій в Україні, професор (1957), академік НАН України (1961), віце-президент АН України (1962-1982), заслужений діяч науки України (1978)
9.
  ГНАТЧЕНКО Сергій Леонідович фізик, професор (1998), академік НАН України (2012)
10.
  ГНАТЮК Володимир Михайлович український етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський діяч
11.
  ГНЄДЕНКО Борис Володимирович Український та російський математик, засновник і керівник відомої в усьому світі української школи з теорії ймовірностей, академік НАН України (1948), лауреат Державної премії СРСР (1976)
12.
  ГОЖИК Петро Феодосійович дослідник палеонтології та стратиграфії, четвертинної та морської геології, академік НАН України (2006), заслужений діяч науки і техніки України (1997)
13.
  ГОЛУБЕЦЬ Михайло Андрійович дослідник геоботаніки та екології, професор (1978), академік НАН України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1992)
14.
  ГОЛЬДМАН Олександр Генріхович фізик, дослідник діелектриків і напівпровідників, електролюмінесценції, історії фізики, професор (1929), академік НАН України (1929)
15.
  ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович Український вчений в галузі кріобіології, академік НАН України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1992)
16.
  ГОНЧАР Олександр Терентійович Український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч, академік НАН України (1978), Герой України (2005, посмертно), перший лауреат премії імені Тараса Шевченка (1962)
17.
  ГОНЧАРУК Владислав Володимирович дослідник хімії і технології води, фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, колоїдної хімії, професор (1990), академік НАН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
18.
  ГОНЧАРУК Євген Гнатович дослідник комунальної гігієни та екології, педагог, академік НАН України (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1990)
19.
  ГОРБАНЬ Iван Степанович Український вчений у галузі фізики, академік НАН України (21992), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987)
20.
  ГОРБАЧЕВСЬКИЙ Іван Якович Український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, термінограф, громадсько-політичний, освітній діяч. Академік НАН України (1925). Перший етнічний українець - міністр охорони здоров'я Австро-Угорщини (1917–1918)
21.
  ГОРБУЛІН Володимир Павлович дослідник інформаційних технологій і стратегічної безпеки, державний діяч, професор (1995), академік НАН України (1997)
22.
  ГОРДОН Володимир Михайлович Український вчений-правознавець академік НАН України (1925)
23.
  ГОРОДИСЬКИЙ Олександр Володимирович Український хімік радянських часів, академік НАН України (978)
24.
  ГРАБАР Володимир Еммануїлович Український та російський правознавець, академік НАН України (1926)
25.
  ГРАВЕ Дмитро Олександрович математик, фундатор вітчизняної алгебраїчної школи, професор (1897), академік НАН України (1919), заслужений діяч науки України (1935)
26.
  ГРЕБЕНЬ Леонід Кіндратович Вітчизняний радянський учений в галузі селекції сільськогосподарських тварин, академік НАН України (1948), заслужений діяч науки України (1970), Герой Соціалістичної Праці (1968)
27.
  ГРИГОРЕНКО Георгій Михайлович дослідник спеціальної електрометалургії і матеріалознавства, професор (1986), академік НАН України (2009)
28.
  ГРИГОРЕНКО Ярослав Михайлович дослідник механіки та прикладної математики, професор (1973), академік НАН України (1992)
29.
  ГРИНЕВИЧ Феодосій Борисович дослідник електричних вимірювань, професор (1967), академік НАН України (1979), заслужений діяч науки і техніки України (1992)
30.
  ГРИНЬОВ Борис Вікторович матеріалознавець, дослідник сцинтиляційного матеріалознавства, засновник наукової школи
31.
  ГРИШКО Микола Миколайович дослідник генетики і селекції рослин, професор (1937), академік НАН України (1939), фундатор Національного ботанічного саду НАН України
32.
  ГРИЩЕНКО Валентин Iванович дослідник кріобіології та кріомедицини, професор (1966), академік НАН України (1988), заслужений діяч науки і техніки України (1992)
33.
  ГРІДНЄВ Віталій Никифорович Видатний вітчизняний учений фізик, спеціаліст в області фізичного металознавства, засновник наукової школи, академік НАН України (1967), заслужений діяч науки України (1982), лауреат Державної премії України (1974, 1981), лауреат Державної премії СРСР (1986)
34.
  ГРІНЧЕНКО Віктор Тимофійович дослідник акустики та механіки рідин, професор (1980), академік НАН України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
35.
  ГРОДЗИНСЬКИЙ Дмитро Михайлович фізіолог, радіобіолог, еколог, генетик, еволюціоніст, професор (1965), академік НАН України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1998)
36.
  ГРОДЗІНСЬКИЙ Андрій Михайлович Український вчений біолог, основоположник сучасної алеопатіі, академік НАН України (1979), лауреат Державної премії України (1992)
37.
  ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович історик, соціолог, літературознавець, організатор української науки, письменник і публіцист, громадський і політичний діяч
38.
  ГУБЕРГРІЦ Макс Мойсейович Український вчений, лікар-терапевт, академік НАН України (1948), заслужений діяч науки України (1935)
39.
  ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович філософ і дипломат, професор (1989), академік НАН України (2003), Герой України (2009), заслужений працівник освіти України (1997)
40.
  ГУДЗІЙ Микола Каленикович Український та російський учений, літературознавець, академік НАН України (1945)
41.
  ГУЗЬ Олександр Миколайович дослідник механіки деформівних тіл і механіки суцільних середовищ, професор (1969), академік НАН України (1978)
42.
  ГУЛИЙ Максим Федотович дослідник біохімії, професор (1945), академік НАН України (1957), заслужений діяч науки України (1956), Герой України (2005)
43.
  ГУЛЯЄВ Олексій Михайлович Український вчений правознавець, зокрема римського права, академік НАН України (1923)
44.
  ГУТИРЯ Віктор Степанович Вітчизняний радянський учений-нафтохімік, академік НАН України (1961), академік АН Азербайджану (1949), віце-президент АН УРСР (1963-1974), лауреат Державної премії СРСР (1942)