Реєстрація
Користувач
Пароль
 

Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України

Бази даних


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
 Знайдено в інших БД:Інститут математики (1)Інститут проблем міцності
імені Г. С. Писаренка (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=Терещенко Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 56
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Терещенко, Юрій Федорович.
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Терещенко Юрій Федорович ; Українська академія зовнішньої торгівлі. - К., 2003.. - 228 арк.. - арк. 195-206
------------
Дод. точки доступу:
Українська академія зовнішньої торгівлі
2.

Терещенко, Юрій Федорович.
Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу : дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / Терещенко Юрій Федорович ; Уманська сільськогосподарська академія. - Умань, 1999.. - 326 л.: рис.. - л. 253-319
------------
Дод. точки доступу:
Уманська сільськогосподарська академія
3.

Терещенко, Юрій Федорович.
Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / Терещенко Юрій Федорович ; Національний аграрний ун-т. - К., 1999.. - 33 с.
------------
Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)
4.

Терещенко, Юрій Федорович.
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Терещенко Юрій Федорович ; Українська академія зовнішньої торгівлі. - К., 2003.. - 17 с.
------------
Дод. точки доступу:
Українська академія зовнішньої торгівлі
5.

Терещенко, Юрій Іларіонович
Історія України: У 2 кн : навч. посібник для студ. неіст.фак. пед. навч. закладів / Ю. І. Терещенко, В. М. Курило. - К. : Сільгоспосвіта, 1995 . - ISBN 5-7987-0567-1.
Кн. 1 : Від найдавніших часів до 1917 р.. - [Б. м.] : [б.в.], 1995.. - 424 с.. - ISBN 5-7987-0565-Х
------------
Дод. точки доступу:
Курило, Володимир Михайлович
6.

Липинський, Вячеслав.
З епістолярної спадщини : листи до Д.Дорошенка, І.Кревецького, Р.Метика, О.Назарука, С.Шелухіна / В. Липинський ; упоряд., авт. вступ.ст. і комент. Т. С. Осташко, Ю. І. Терещенко. - К. : [б.в.], 1996.. - 190 с.. - ISBN 5-7702-0810-4
------------
Дод. точки доступу:
Осташко, авт. вступ.ст. і комент.: Осташко, Тетяна Сергіївна (упоряд., авт. вступ.ст. і комент..); Терещенко, Юрій Іларіонович (упоряд., авт. вступ.ст. і комент..)
7.

Терещенко, Юрій Іларіонович.
Україна і європейський світ : нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. І. Терещенко ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Перун, 1996.. - 496 с.. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). - ISBN 5-7707-9967-6
------------
Дод. точки доступу:
Міжнародний фонд "Відродження"
8.


Основы курса истории России / А. С. Орлов [и др.]. - М. : Простор, 1997.. - 651 с.. - ISBN 5-900451-18-6
------------
Дод. точки доступу:
Орлов, Александр Сергеевич; Георгиев, Владимир Анатольевич; Полунов, Александр Юрьевич; Терещенко, Юрий Яковлевич
9.


История России в лицах с древности до наших дней : биографический словарь / О. М. Рапов [и др.] ; Российская академия естественных наук. - М. : Русское слово, 1997.. - 544 с.. - ISBN 5-7233-0016-4
------------
Дод. точки доступу:
Рапов, Олег Михайлович; Вдовина, Людмила Николаевна; Федоров, Владимир Александрович; Терещенко, Юрий Яковлевич; Российская академия естественных наук
10.


Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук [та ін.] ; ред. М. Ф. Рибачук. - К. : Освіта, 1997.. - 240 с.. - ISBN 966-04-0024-1
------------
Дод. точки доступу:
Рибачук, Микола Филимонович; Кирюшко, Микола Іванович; Пилявець, Леонід Борисович; Танчер, Володимир Карлович; Терещенко, Юрій Іванович; Рибачук, Микола Филимонович (ред..)
11.


Богдан Хмельницький - видатний військовий і політичний діяч, творець української держави XVII ст. : матеріали наук. конференції викладачів та студентів 18 квітня 1996 р. / Київський держ. лінгвістичний ун-т. Кафедра історії України ; відп. ред. Ю. Терещенко. - К. : [б.в.], 1997.. - 60 с.. - ISBN 5-7763-8322-6
------------
Дод. точки доступу:
Терещенко, Ю. (відп. ред..); Хмельницький, Богдан (о нём); Київський державний лінгвістичний університет. Кафедра історії України
12.

Терещенко, Юрій Матвійович.
Газотурбінні двигуни літальних апаратів : підруч. для студ. вищ. закл. освіти I-II рівнів акредитації, які навч. за спец. "Виробництво авіаційних та ракетно- космічних літальних апаратів" / Ю. М. Терещенко [та ін] ; ред. Ю. М. Терещенко. - К. : Вища школа, 2000.. - 319 с.: іл.. - ISBN 5-11-004673-5
------------
Дод. точки доступу:
Бойко, Людмила Георгіївна; Мамлюк, Олег Володимирович; Терещенко, Юрій Матвійович (ред..)
13.

Терещенко, Ю. І..
Український патріот з династії Габсбургів / Ю. І. Терещенко, Т. С. Осташко ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Київ. держ. лінгвіст. ун-т. Кафедра історії України. - К. : [б.в.], 1999.. - 166 с.. - ISBN 966-02-0887-1
------------
Дод. точки доступу:
Осташко, Т. С.; Габсбург, Вільгельм (Вишиваний, Василь) (о нём); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)Київський державний лінгвістичний університет. Кафедра історії України
14.


Цифровые интегральные сети связи : учеб. пособие для студ. вузов спец. автоматика и автоматизация на транспорте / В. И. Басов [и др.] ; ред. Ю. Н. Терещенко. - Х. : ХФИ "Транспорт Украины" : Регион-информ, 2000.. - 166 с.. - (Новые информационные технологии ; вып. 3). - ISBN 966-7561-11-09. - ISBN 966-7291-21-9
------------
Дод. точки доступу:
Басов, Владимир Ильич; Загарий, Геннадий Иванович; Самсонкин, Валерий Иванович; Терещенко, Юрий Николаевич; Терещенко, Юрий Николаевич (ред..)
15.

Терещенко, Юрій Матвійович.
Авіаційні газотурбінні двигуни / Ю. М. Терещенко, М. М. Мітрахович ; ред. Ф. М. Муравченко. - К. : КВІЦ, 2001.. - 311 с.: іл.. - Бібліогр.: с. 298-308. - ISBN 966-7192-22-8
------------
Дод. точки доступу:
Мітрахович, Михайло Михайлович; Муравченко, Ф. М. (ред..)
16.


Теорія теплових двигунів : підручник для студ. вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації за напрямом "Авіація і космонавтика" / Ю. М. Терещенко [та ін.] ; ред. Ю. М. Терещенко. - К. : Вища школа, 2001.. - 381 с.: рис.. - Бібліогр.: с.376-377. - ISBN 966-642-071-6
------------
Дод. точки доступу:
Терещенко, Юрій Матвійович; Бойко, Людмила Георгіївна; Дмитрієв, Сергій Олексійович; Карпов, Євген Миколайович; Кулик, Микола Сергійович; Терещенко, Юрій Матвійович (ред..)
17.


Конструкція літальних апаратів : підручник для студ. вищ. навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за спец. "Виробництво авіаційних літальних апаратів" / А. П. Бойко [и др.] ; ред. Ю. М. Терещенко. - К. : Вища освіта, 2001.. - 282 с.: рис.. - ISBN 966-95995-3-9
------------
Дод. точки доступу:
Бойко, Анатолій Петрович; Мамлюк, Олег Володимирович; Терещенко, Юрій Матвійович; Цибенко, Володимир Миколайович; Терещенко, Юрій Матвійович (ред..)
18.


Аеродинаміка літальних апаратів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації, що навч. за спец. "Виробництво авіаційних та ракетно-космічних апаратів", "Виробництво авійційних літальних апаратів" / Г. Н. Котельніков [та ін.] ; ред. Ю. М. Терещенко. - К. : Вища освіта, 2002.. - 254 с.: рис.. - ISBN 966-95995-9-8
------------
Дод. точки доступу:
Котельніков, Геннадій Нилович; Мамлюк, Олег Володимирович; Сілков, Валерій Іванович; Терещенко, Юрій Матвійович; Терещенко, Юрій Матвійович (ред..)
19.


Авіаційні матеріали та їх обробка : підручник для студ. вищих навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації, які навч. за спец. "Виробництво авіаційних та ракетно-космічних літальних апаратів", "Виробництво авіаційних літальних апаратів" / К. О. Животовська [та ін.] ; ред. Ю. М. Терещенко. - К. : Вища освіта, 2003.. - 303 с.: рис.. - Бібліогр.: с. 295-296. - ISBN 966-8081-07-2
------------
Дод. точки доступу:
Животовська, Клавдія Олександрівна; Животовський, Микола Олександрович; Мамлюк, Олег Володимирович; Носовський, Ігор Георгійович; Терещенко, Юрій Матвійович; Терещенко, Юрій Матвійович (ред..)
20.

Терещенко, Юрій Іларіонович.
Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : навч. посіб. / Ю. І. Терещенко, І. В. Срібняк ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К. : Генеза, 2003.. - 160 с.. - Бібліогр.: с. 145-157. - ISBN 966-504-300-5
------------
Дод. точки доступу:
Срібняк, Ігор Володимирович; Київський національний лінгвістичний університет
...
 
Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського