Реєстрація
Користувач
Пароль
 

Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України

Бази даних


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
 Знайдено в інших БД:Інститут математики (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=Гиль М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.

Гиль, Михайло Іванович.
Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід : дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Гиль Михайло Іванович ; Миколаївський держ. аграрний ун-т. - Миколаїв, 2008.. - 656 арк.. - арк. 541-656
------------
Дод. точки доступу:
Миколаївський державний аграрний університет
2.

Гиль, Михайло Іванович.
Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Гиль Михайло Іванович ; Херсонський держ. аграрний ун-т. - Херсон, 1999.. - 141 л.. - л. 112-127
------------
Дод. точки доступу:
Херсонський державний аграрний університет
3.

Гиль, Михайло Іванович.
Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Гиль Михайло Іванович ; Херсонський держ. аграрний ун-т. - Херсон, 1999.. - 20 с.
------------
Дод. точки доступу:
Херсонський державний аграрний університет
4.

Гиль, Михайло Іванович.
Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Гиль Михайло Іванович ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київ. обл., 2008.. - 41 с.
------------
Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут розведення і генетики тварин (Чубинське)
5.

Трофименко, О. Л..
Генетика популяцій : навч. посіб. для підгот. фахівців з напряму 1302 "Зооінженерія" спец. 7.130201 - "Зооінженерія" спеціалізації "Племінна справа" / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2003.. - 225 с.: рис.. - ISBN 966-8205-03-0
------------
Дод. точки доступу:
Гиль, М. І.
6.

Гиль, Михайло Іванович.
Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід : монографія / М. І. Гиль ; Миколаївський держ. аграрний ун-т. - Миколаїв : [б.в.], 2008.. - 478 с.. - Бібліогр.: с. 393-469. - ISBN 978-966-8205-48-4
------------
Дод. точки доступу:
Миколаївський державний аграрний університет
7.


Біологія собаки : навч. посіб. для підготов. фахівців з напрямку 1302 "ТВППТ" спец. 7.130201, 8.130201 - "ТВППТ" спеціалізації "Кінологія" / О. В. Іванова [та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук О. Л. Трофименка. - Миколаїв : [Миколаїв. держ. аграр. ун-т], 2010.. - 355 с. : рис.. - Бібліогр.: с. 351-355. - 100 прим.. - ISBN 978-966-8205-64-4
------------
Дод. точки доступу:
Іванова, Олена Вільямівна; Гиль, Михайло Іванович; Литвиненко, Тамара Валентинівна; Шевченко, Світлана Сергіївна; Трофименко, Андрій Олексійович; Трофименко, О. Л. (ред..)
8.


Дресирування собак : навч. посіб. для підготов. фахівців зі спец. 7.130201-, 8.130201- "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" спеціалізації "Кінологія" / М. І. Гиль [та ін.] ; за ред. М. І. Гиль. - О. : Одес. держ. аграр. ун-т, 2011.. - 319 с. : рис., табл., кольор. іл.. - Бібліогр.: с. 319. - 500 прим.. - ISBN 978-966-2389-37-1
------------
Дод. точки доступу:
Гиль, М. І.; Коновалов, О. В.; Агапова, Є. М.; Сусол, Р. Л.; Гиль, М. І. (ред..)
9.

Юлевич, Олена Іванівна.
Біотехнологія : навч. посіб. / [О. І. Юлевич, С. І. Ковтун, М. І. Гиль] ; за ред. М. І. Гиль. - Миколаїв : МДАУ, 2012.. - 476 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 472-476. - 300 прим.. - ISBN 978-966-8205-85-9
------------
Дод. точки доступу:
Ковтун, Світлана Іванівна; Гиль, Михайло Іванович; Гиль, Михайло Іванович (ред..)
10.

Горбатенко, Ігор Юрієвич.
Собака (перелік генів) : навч. посіб. / [І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль]. - Миколаїв : МНАУ, 2012.. - 42 с. : табл.. - 300 прим.. - ISBN 978-966-8205-89-7
------------
Дод. точки доступу:
Гиль, Михайло Іванович
11.

Гиль, Михайло Іванович.
Вплив внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів : монографія / М. І. Гиль ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2013.. - 136, [16] с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 107-122. - 500 прим.. - ISBN 978-617-7149-01-8
------------
Дод. точки доступу:
Миколаївський національний аграрний університет
12.


Генетика з біометрією : практикум / Повод М. Г. [та ін.] ; за ред. Т. І. Нежлукченко ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015.. - 378 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 371-373, в кінці глав. - 300 прим.. - ISBN 978-966-289-071-6
------------
Дод. точки доступу:
Повод, Микола Григорович; Нежлукченко, Тетяна Іванівна; Папакіна, Наталія Сергіївна; Барановський, Дмитро Іванович; Гиль, Михайло Іванович; Нежлукченко, Тетяна Іванівна (ред..); Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; "Херсонський державний аграрний університет", державний вищий навчальний заклад; Харківська державна зооветеринарна академія; Миколаївський національний аграрний університет; Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут сільського господарства степової зони (Дніпропетровськ)
13.


Молекулярна генетика та технології дослідження генома : навч. посіб. / М. І. Гиль [та ін.] ; за ред. М. І. Гиль. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.. - 318 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 312-318. - 300 прим.. - ISBN 978-966-289-070-9
------------
Дод. точки доступу:
Гиль, Михайло Іванович; Сметана, Олександр Юрійович; Юлевич, Олена Іванівна; Баркарь, Євген Володимирович; Горбатенко, Ігор Юрійович; Гиль, Михайло Іванович (ред..)
14.


Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : підручник / [Горбатенко І. Ю.] ; за ред. проф. М. І. Гиль. - Миколаїв : МНАУ, 2018.. - 599 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 594-599. - 300 прим.. - ISBN 978-966-916-460-5
------------
Дод. точки доступу:
Горбатенко, І. Ю.; Гиль, М. І.; Захаренко, М. О.; Козир, В. С.; Михальська, В. М.; Гиль, М. І. (ред..)
15.

Трофименко, О. Л.
Генетика популяцій : підручник / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль, О. Ю. Сметана ; за ред. проф. М. І. Гиль ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : Гельветика, 2018.. - 251 с. : табл.. - Бібліогр.: с. 246-250. - 300 прим.. - ISBN 978-966-916-465-0
------------
Дод. точки доступу:
Гиль, М. І.; Сметана, О. Ю.; Гиль, М. І. (ред..); Миколаївський національний аграрний університет
 
Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського