Реєстрація
Користувач
Пароль
 

Каталоги бібліотек установ Національної академії наук України

Бази даних


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (1)Інститут біохімії імені О. В. Палладіна (64)Інститут зоології (31)Інститут клітинної біології та генетичної інженерії (43)Інститут проблем кріобіології і кріомедицини (11)Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (51)Інститут фізики напівпровідників (3)Інститут філософії (277)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DP=201901$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 2137
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Дмитрієв, Ілля Андрійович.
Економіка і бізнес : навч. посіб. / Дмитрієв І. А., Левченко Я. С., Шевченко І. Ю. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018.. - 315 с. : табл.. - Бібліогр.: с. 284-295. - 300 прим.. - ISBN 978-617-7555-87-1
------------
Дод. точки доступу:
Левченко, Ярослава Сергіївна; Шевченко, Інна Юріївна; Харківський національний автомобільно-дорожній університет
2.

Спасов, Људмил.
Поглед во минатото : избрани теми од историјата на макед. писмен јаз. : A historical survey of the Macedonian written language / Људмил Спасов. - Скопје : Пагома, 2018.. - 332 с. : факс.. - Бібліогр.: с. 77-88 . - 300 пр. прим.. - ISBN 978-608-4858-00-3
------------
3.

Матеріали XVIII Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" : [збірник] / Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018 . - Назва обкл. : XVIII Всеукраїнська наукова конференція "Теорія та практика сучасної юриспруденції", 10 грудня 2018 року.
Т. 2. - 2018.. - 191, [1] с.. - Бібліогр. в кінці ст.. - 100 прим.. - ISBN 978-617-7555-98-7
------------
Дод. точки доступу:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого(Харків). Асоціація випускників
4.

Волосюк, Марина Андреевна
Математика : учеб. для иностр. студентов : в 2 кн. / Волосюк М. А., Волосюк А. В. ; Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. - Харьков : Бровин А. В., 2018 - 2019. - ISBN 978-617-7738-01-4.
Кн. 1. - 2018.. - 363 с. : ил.. - Бібліогр.: с. 327. - 200 прим.. - ISBN 978-617-7738-02-1 (Кн. 1)
------------
Дод. точки доступу:
Волосюк, Андрей Владимирович; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
5.

Јовковска, Ана.
Ехо на слободата / Ана Јовковска. - Скопје : Три, 2018.. - 263 с.. - 500 пр. прим.. - ISBN 978-608-230-566-0
------------
6.

Волосюк, Марина Андреевна
Математика : учеб. для иностр. студентов : в 2 кн. / Волосюк М. А., Волосюк А. В. ; Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. - Харьков : Бровин А. В., 2018 - 2019. - ISBN 978-617-7738-01-4.
Кн. 2. - 2019.. - 328 с. : ил.. - Бібліогр.: с. 293. - 200 прим.. - ISBN 978-617-7738-03-8 (Кн. 2)
------------
Дод. точки доступу:
Волосюк, Андрей Владимирович; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
7.

Дмитрієв, Ілля Андрійович.
Регіональна економіка : навч. посіб. для практ. занять і самост. роботи студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018.. - 282 с. : табл.. - Бібліогр.: с. 212-219. - 300 прим.. - ISBN 978-617-7555-90-1
------------
Дод. точки доступу:
Шевченко, Інна Юріївна; Харківський національний автомобільно-дорожній університет
8.

Матеріали XVIII Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" / Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018 . - Назва обкл. : XVIII Всеукраїнська наукова конференція "Теорія та практика сучасної юриспруденції", 10 грудня 2018 року.
Т. 1. - 2018.. - 187, [1] с.. - 100 прим.. - ISBN 978-617-7555-97-0
------------
Дод. точки доступу:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого(Харків). Асоціація випускників
9.


Бъдещето на биологичното земеделие в България : 20 год. Висше училище "Земеделски колеж" : сб. доклади / Владислав Попов [et al.]. - [София] : Академично изд-во при Центар за Евроинтеграция и култура на ВУЗК, 2010.. - 87 с. : фиг.. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-954-9498-58-5
------------
Дод. точки доступу:
Попов, Владислав; Апостолов, Стоилко; Каров, Стойчо; Карова, Анна; Малинова, Радка; Иванова, Марияна; Сенгалевич, Георги
10.

Михнева, Р.
"Малката Русия" на жълтите павета / Р. Михнева, К. Грозев, Г. Рупчева. - София : Камея Груп ЕООД, 2016.. - 246 с. : фот.. - Бібліогр.: с. 241-246. - ISBN 978-619-7084-27-6
------------
Дод. точки доступу:
Грозев, К.; Рупчева, Г.
11.

Николова, Бояна.
Думи в сребърна кутия / Бояна Николова ; прев. на англ. Пламен Николов = Words in a silver chest / Boyana Nikolova. - [София] : Енерга ЕООД, 2015.. - 131 с.. - ISBN 978-619-90526-0-0
------------
Дод. точки доступу:
Николов, Пламен (пер..)
12.


Барийсодержащие тугоплавкие материалы специального назначения : монография / Г. Н. Шабанова [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". - Харьков : Бровин А. В. [изд.], 2018.. - 291 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 268-287. - 300 прим.. - ISBN 978-617-7555-99-4
------------
Дод. точки доступу:
Шабанова, Г. Н.; Логвинков, С. М.; Корогодская, А. Н.; Христич, Е. В.; Иващенко, М. Ю.; Костыркин, О. В.; "Харьковский политехнический институт", национальный технический университет
13.


Бабезіоз : колект. монографія / [С. І. Похил та ін.] ; ДУ "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018.. - 202 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 163-202. - 300 прим.. - ISBN 978-617-7555-82-6
------------
Дод. точки доступу:
Похил, С. І.; Бодня, К. І.; Торяник, І. І.; Тимченко, О. М.; Сорокіна, І. В.; Казмірчук, В. В.; Бодня, І. П.; Чигиринська, Н. А.; Костиря, І. А.; Національна академія медичних наук України (Київ); Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова (Харків); Харківська медична академія післядипломної освіти
14.

Ѓурчевска Атанасовска, Катарина.
Преведување експресивна лексика: проблеми и предизвици : (врз примери на книжевни преводи од англ. на макед. јаз.) / Катарина Ѓурчевска Атанасовска. - Скопје : Дата Понс, 2018.. - 271 с. : ил.. - Бібліогр.: с. 267-271. - 300 пр. прим.. - ISBN 978-608-222-107-6
------------
15.


Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици : зб. на трудови од Меѓунар. науч. конф. одржана на 21 и 22 ноем. 2013 г. во Скопје / Унив. "Св. Кирил и Методиј", Ин-т за макед. јаз. "Крсте Мисирков" ; гл. уред. Гоце Цветановски. - Скопје : Ин-т за македонски јазик "Крсте Мисирков", 2017.. - 602 с.. - Рез.: англ.. - Бібліогр. в кінці розд.. - 300 прим. прим.. - ISBN 978-608-220-045-3
------------
Дод. точки доступу:
Цветановски, Гоце (голов. ред..); Универзитет "Св. Кирил и Методиј" (Скопје)Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" (Скопје)
16.


Наукоємні технології в інфокомунікаціях: обробка, захист та передача інформації : монографія / під заг. ред.: В. М. Безрука, В. В. Баранніка ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Бровін О. В., 2018.. - 327 с. : рис., табл.. - Назва обкл. : Наукоємні технології в інфокомунікаціях. - Бібліогр. в кінці ст.. - 700 прим.. - ISBN 978-617-7555-92-5
------------
Дод. точки доступу:
Безрук, В. М. (ред..); Бараннік, В. В. (ред..); Харківський національний університет радіоелектроніки
17.


Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів : монографія / Б. М. Цимбал [та ін.] ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків : Бровін О. В., 2018.. - 173 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 130-142. - 500 прим.. - ISBN 978-617-7738-00-7
------------
Дод. точки доступу:
Цимбал, Богдан Михайлович; Войтов, Віктор Анатолійович; Артем'єв, Сергій Робленович; Малько, Олександр Дмитрович; Шароватова, Олена Павлівна; Національний університет цивільного захисту України (Харків)
18.


Економіка підприємств автомобільного транспорту : навч. посіб. для самост. роботи та поточ. контролю знань студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А. [та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018.. - 307 с. : рис., табл.. - Бібліогр. в кінці розд.. - 300 прим.. - ISBN 978-617-7555-88-8
------------
Дод. точки доступу:
Дмитрієв, Ілля Андрієвич; Іванілов, Олександр Семенович; Шевченко, Інна Юріївна; Кирчата, Ірина Миколаївна; Харківський національний автомобільно-дорожній університет
19.

"Теорія та практика сучасної юриспруденції", всеукраїнська наукова конференція (17 ; 2018 ; Харків).
Матеріали XVII Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" / Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Бровін О. В., 2018.. - 235 с.. - Назва обкл. : XVII Всеукраїнська наукова конференція "Теорія та практика сучасної юриспруденції", 10 листопада 2018 року. - Бібліогр. в кінці ст.. - 100 прим.. - ISBN 978-617-7555-94-9
------------
Дод. точки доступу:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків). Асоціація випускників
20.


Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів : монографія / [Трускавецький С. Р. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2018.. - 279 с. : рис., табл.. - Бібліогр.: с. 258-279. - 100 прим.. - ISBN 978-617-7555-85-7
------------
Дод. точки доступу:
Трускавецький, С. Р.; Биндич, Т. Ю.; Вяткін, К. В.; Шерстюк, О. І.; Коляда, Л. П.; Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського", національний науковий центр (Харків)
...
 
Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського