Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>TPD=монографія<.>
Загальна кількість знайдених документів : 33
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Інститут біографічних досліджень

Бугаєва, О. В.

Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : монографія / О. В Бугаєва.; Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. М. Даниленко. – К.: НБУВ, 2011. – 388 c. : іл.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографію присвячено історико-архівознавчому та культурологічному дослідженню архівної спадщини Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), що репрезентує джерельну унікальність даного архіву для наук гуманітарного профілю. У дослідженні представлено історію формування і склад документів архівного фонду МТЛ. Окремо розглянуто історію створення Музично-теоретичної бібліотеки ім. К. Стеценка. Висвітлено діяльність філій Товариства, виявлено широке коло нових імен музикантів-професіоналів і музикантів-аматорів, які зробили безцінний вклад у скарбницю музичної культури України, національну музично-бібліотечну, музично-музейну, музично-виставкову справу. Монографію проілюстровано фотодокументами архіву МТЛ, анкетами, листами та зверненнями членів Товариства, каталогами друкованих і рукописних нотних творів, іншими документами.

Пропоноване дослідження розраховане на представників української музичної культури, фахівців у галузі музейної, бібліотечної і видавничої справи, музикантів-педагогів, виконавців, фольклористів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України ХХ сторіччя.2.

Інститут архівознавства

М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого / ред. кол. : Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-укл. О.С. Онищенко (керівник) та ін. ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського НАН України. – К.: Академперіодика, 2011. – 272 с., 24 с. іл.

 Переглянути документ   


3.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Рукавіцина-Гордзієвська , Євгенія Віталіївна.

Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 856 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга присвячена митрополиту Євгенію (Є. О. Болховітінову, 1767–1837), який, крім значної духовної, релігійної діяльності, багато зробив як науковець, історик, один із основоположників російської та української біобібліографії, пам’яткознавства, сфрагістики. Монографічна частина видання розкриває життя і діяльність Євгенія, містить виявлені автором дослідження спогади про нього, матеріали щодо його смерті та спадщини, а також виклад історії його книжкового і рукописного зібрання, складу і долі бібліотеки та архіву митрополита, на загальному тлі приватних бібліотек України і Росії кінця 18 – початку 19 ст. Публікуються виявлене в архівах листування митрополита. Основну частину видання займають каталоги і покажчики: книг з автографами Болховітінова (з його бібліотеки); бібліографія праць вченого – як власних, так і упорядкованих чи перекладених ним творів, у т. ч. статей і віршів, опублікованих у збірниках та журналах. У покажчиках зареєстровані неопубліковані праці Є. О. Болховітінова, архівні документи, література про його життя і, окремо, про бібліотеку і архів, бібліографічні покажчики, в яких згадуються його твори і література про нього, іконографія, власницькі записи Євгенія на книгах; створено алфавітний покажчик назв праць вченого тощо. Значну частину видання займають покажчики видань друкарні Києво-Печерської лаври за період управління митрополита Євгенія (1822–1837), а також покажчик видань Київської духовної академії з інших друкарень; наведено список праць, удостоєних Євгеніє-Румянцевської премії. Книгу доповнює ґрунтовний покажчик імен, що зустрічаються у виданні, який містить понад 3, 5 тисячі позицій, наведено не тільки прізвища, але й і імена та роки життя осіб.

Оскільки автор книги – Євгенія Віталіївна Рукавіцина (1951–2006) не встигла завершити підготовку книги і передчасно пішла з життя, наприкінці видання вміщено біографічну довідку про неї.4.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Дениско, Людмила Михайлівна.

Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького : монографія / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ НАНУ, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2. – 49.75.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографія презентує приватну універсальну бібліотеку та архів старшого діловода Державного контролю Державної Ради Росії, історика селянського питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги Олександрійського району Кіровоградської обл. О. З. Попільницького. Крім монографічної частини представлено алфавітний каталог бібліотеки та каталог документів із особового архіву О. З. Попільницького.

Персоналії:

Попільницький О. З. (о нём)5.

НБУВ. Інститут рукопису

Дубровіна, Любов Андріївна.

Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2009. – 530 с. – ISBN 978-966-02-5286-8. – 86.85.

 Переглянути документ   

Анотація:

У монографії висвітлюються основні тенденції розвитку й доля бібліотек та бібліотечної справи в Україні в XX ст.: функціонування в різних суспільно-політичних умовах, фундаментальні зміни в організації книгозбірень та їхня роль у суспільстві, традиції та інновації в діяльності бібліотек, формування бібліотечної мережі, бібліотечні фонди, інформаційні ресурси, науково-довідковий апарат, обслуговування, культурно-інформаційна та видавнича діяльність. Розглядаються види та типи бібліотек, правові засади бібліотечної справи, професійна освіта, створення громадських організацій тощо. Значну увагу приділено розвитку бібліотечної науки - книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, теорії та практиці бібліотечної справи.

Відзначено роль бібліотек у розвитку української державності, національної освіти, науки, культури.

Розраховано на фахівців-бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, а також на широке коло читачів.6.

НБУВ. Інститут рукопису

Дубровіна, Любов Андріївна.

Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2008. – 373 с. – ISBN 978-966-02-4829-8. – 29.64.

 Переглянути документ   

Анотація:

У період 1965 -1991 років Державна публічна бібліотека УРСР повернулася до виконання функцій Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР з метою забезпечення розвитку вітчизняної науки. Це спричинило до значних змін в її структурі та завданнях. Реформи в СРСР спрямовувалися на зростання потреб радянської держави в соціально-економічній, загальноосвітній та професійній сферах життя і відповідно – у політичній, виробничій та науково-технічній літературі, а отже – у вдосконаленні бібліотечної справи. На ґрунтовному аналізі діяльності ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР досліджуються процеси централізації та уніфікації бібліотек, формування та обігу їх фондів, активізації культурно-масової діяльності тощо.

Для фахівців в соціокультурній сфері.7.

Інститут архівознавства

Национальная академия наук Украины. 1918–2008 : к 90-летию со дня основания / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского; Глав. ред. Б.Е. Патон; Автор. кол.: А.С. Онищенко, М.В. Попович, В.Л. Богданов и др. – К.: Изд-во КММ, 2008. – 670 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга посвящена истории Национальной академии наук Украины с момента ее основания (1918) до сегодняшнего дня. Основное внимание сосредоточено на жизнеспособности академической модели В.И. Вернадского, становлении структуры, научных школ и направлений Академии, демонстрации научных достижений, их влиянии на производственную и общественную практику, на роли Академии как основы национальной научной системы. Представлены научные портреты известных академических школ и ученых. Рассмотрены проблемы развития НАН Украины в эпоху преобразования науки в основную движущую силу прогресса, интеграции Академии в европейское и мировое научное пространство.

Книга посвящена истории Национальной академии наук Украины с момента ее основания (1918) до сегодняшнего дня. Основное внимание сосредоточено на жизнеспособности академической модели В.И. Вернадского, становлении структуры, научных школ и направлений Академии, демонстрации научных достижений, их влиянии на производственную и общественную практику, на роли Академии как основы национальной научной системы. Представлены научные портреты известных академических школ и ученых. Рассмотрены проблемы развития НАН Украины в эпоху преобразования науки в основную движущую силу прогресса, интеграции Академии в европейское и мировое научное пространство.8.

НБУВ. Інститут рукопису

Зубкова, Н. М.

Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка : з фондів НБУВ / Н. М. Зубкова; А. Дубровіна (відпов. редактор); Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – К.: НБУВ, 2008. – 178 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне культурно-історичне явище, вивчені їх місце й роль у формуванні духовності українського суспільства. Визначено шляхи впровадження Б.Д. Грінченком ідеї народної просвіти через розвиток національної мови, його внесок у теорію та практику бібліотечної і видавничої справи в Україні. Встановлено основні напрями діяльності просвітницьких установ України задекларованого періоду.

Розраховано на істориків, бібліотекознавців, архівознавців, джерелознавців, культурологів, філологів, а також на широке коло дослідників, які9.

НБУВ. Інститут рукопису

Степченко, О. П.

Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів національної бібліотеки україни імені В.І. Ввернадського (1918–1934) / О. П. Степченко; А. Дубровіна (відпов. редактор); Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – К.: НБУВ, 2008. – 217 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Видання присвячене вивченню історії формування рукописних та книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), зокрема її спеціалізованих підрозділів, у 1918–1934 рр. Джерельною базою дослідження є особові архіви видатних українських учених, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Проаналізовано особливості формування, структуру, наповнення та склад рукописних і книжкових фондів НБУВ зазначеного періоду. Визначено місце й роль архівної спадщини видатних українських учених у розкритті достовірної історії створення НБУВ. До наукового обігу залучено нові архівні джерела, що висвітлюють найскладніший та малодосліджений період функціонування Бібліотеки.

Для істориків, архівознавців, джерелознавців, книгознавців, бібліотекознавців та всіх тих, кого цікавить історія розвитку вітчизняної культури.10.

НБУВ. Інститут рукопису

Булатова, Світлана Олегівна.

Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна, філологічне ред. Н. М. Зубкова; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2006. – 332 с.: іл. – ISBN 966-02-4038-4. – 22.06.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографію присвячено історії бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських, що зберігається в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлюється походження, формування та розвиток зібрання протягом ХVІІ - ХХ ст. у періоди приналежності його різним представникам роду Яблоновських, встановлено їхні науково-культурні уподобання та зв'язок з наповненням книжкового фонду. Приділяється увага реконструкції складу зібрання в різні періоди, аналізу шляхів комплектування та його історико-культурному значенню. В дослідженні проаналізовано значний обсяг першоджерел з українських і польських книго- та архівосховищ, у додатках представлено описи власницьких книжкових знаків у виданнях зібрання.

Для істориків, книгознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України і Польщі.

Персоналії:

Яблоновські (о нём)11.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна.

Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан / І. О. Ціборовська-Римарович ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2006. – 396 с. – ISBN 966-02-4016-3. – 17.74.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. – князів Вишневецьких – графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині – і формувалися під впливом ідей доби Просвітництва. На широкій джерельній базі вперше проведено комплексне історико-книгознавче дослідження вказаних книгозбірень, яке включає бібліографічну й історико-книгознавчу реконструкцію складу фондів, окреслення шляхів їхнього комплектування, ролі та функції родової бібліотеки і книжкових зібрань, сформованих на основі їхніх фондів, як історико-культурних пам’яток. Видання доповнено бібліографічними списками стародруків Вишневецької та Тульчинської книгозбірень, які зберігаються сьогодні у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Книга розрахована на широке коло фахівців гуманітарного профілю та всіх, хто цікавиться історією книги й історією культури України і Польщі.

Персоналії:

Вишневецькі-Мнішеки (о нём)

Потоцькі (о нём)

Мікошевські (о нём)12.

НБУВ. Інститут рукопису

НБУВ. Відділ фонду юдаїки

Центр досліджень історії і культури східноєвропейського єврейства

Сергєєва, І. А.

Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Ред. кол.: О. Онищенко (голова), І. Шевченко (співголова), Г. Боряк, Р. Процик, Л. Дубровіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Центр досліджень історії і культури східноєвропейського єврейства. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – 544 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Уперше запроваджується до наукового і культурного обігу великий комплекс документів особового архівного фонду видатного єврейського письменника, етнографа, політичного діяча Семена Акимовича Ан-ського (Шлойме-Зайнвіла Раппопорта).

Перша частина видання є дослідженням життєвого, творчого і наукового шляху та ролі фондоутворювача у соціокультурному контексті кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. Друга частина - анотований та коментований опис архівної спадщини (документів творчої, суспільної та наукової діяльності С. Ан-ського, листування, фотографій та колекційних документів), що зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ. Науково-довідковий апарат складається із іменного, географічного покажчиків, покажчиків товариств, організацій, періодичних видань, бібліографії.

Видання розраховане на широке коло дослідників історії України в цілому та єврейської історії зокрема, етнографів, культурологів, археографів, архівіств, бібліографів та ін.13.

Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. З фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / М. А. Шамрай ; співголови ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУ ім. В.І.Вернадського, 2005. – 334 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У книзі опубліковані покрайні записи (записи на берегах книг) – маргіналії – на примірниках стародруків 15–17 ст. із фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематика представлених записів найрізноманітніша. Маргінальні записи є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги і характеру її сприйняття різними верствами населення. Певні записи є цінним історичним джерелом.

Видання має ґрунтовний науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного та предметно-систематичного покажчиків, а також покажчика цін на книжкову продукцію14.

НБУВ. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Мяскова, Тетяна Євгенієвна.

Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування / Т. Мяскова. – К.: [б. в.], 2005. – 184 c.

 Переглянути документ   


15.

НБУВ. Інститут рукопису

Гальченко, Олена Михайлівна.

Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О. М. Гальченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2005. – 375 с.: іл. – ISBN 966-02-3731-6. – 23.55.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографія присвячена малодослідженій галузі вітчизняного книгознавства – оправі східнослов’янських рукописних книг та стародруків як синкретичному об'єкту, техніці її виготовлення та оздобленню. На підставі матеріалів з історії інтролігаторства та авторських спостережень вперше у вітчизняній науці здійснено спробу проаналізувати розвиток східнослов'янського інтролігаторства взагалі і українського зокрема. Запропоновано хронологію української оправи на підставі двох конструктивних технік оправлення, що побутували на східнослов'янських землях, визначено ознаки, за якими можна з певним ступенем вірогідності здійснювати локалізацію та датування оправ.

Рисунки, фотографії, словник інтролігаторських термінів, запропоновані в дослідженні, стануть у пригоді як науковцям, які займаються описуванням та каталогізацією давніх східнослов'янських рукописних книг, для поглиблення їхніх знань про оправу, так і аматорам.

Видання розраховане на фахівців-книгознавців, мистецтвознавців, реставраторів книг та художників-оформлювачів, а також на широкий читацький загал, якому небайдужа історія матеріальної та духовної культури України.16.

НБУВ. Інститут рукопису

Істину встановлює суд історії : в 2-х т. Том 2 : Наукові студії. Випуск 10 / В. Смолій [и др.]. – К.: [Б. в.], 2004. – 550 c. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки).

 Переглянути документ   


17.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ковальчук, Галина Іванівна.

Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Галина Ковальчук; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української книги. – К.: НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2. – 18.60.

 Переглянути документ   

Анотація:

Розглянуто питання формування, складу та змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., відповідну діяльність спеціалізованих підрозділів наукових бібліотек, міжнародні та світові програми реєстрації книжкових пам’яток . Значна увага приділена визначенню основних термінів і понять даної галузі знань, зокрема, “рідкісна книга”, “цінна книга”, “книжкова пам'ятка”. Додатки містять широку бібліографію та словник спеціальних термінів.

Книга призначена спеціалістам, що працюють зі стародруками, цінними та рідкісними виданнями – книжковими пам’ятками.18.

НБУВ. Інститут рукопису

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. О. Маврін, Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, В. Ю. Омельчук, Роман Процик, П. С. Лохань. – К.: [б.в.], 2004. – 814 с. – (Бібліотеки України під час Другої світової війни). – ISBN 966-02-3364-7. – 42.20.

 Переглянути документ   

Анотація:

У запропонованому виданні вперше представлено документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941 - 1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах.

Видання складається з трьох частин. Перша містить дослідження, в яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються в Києві та Бундесархіві у Берліні; у другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних документів, що всебічно розкриває склад і зміст документів, подано структуру Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, Рейхс-міністерства окупованих східних областей та Рейхскомісаріату України; третя частина - це публікації документів про нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому.

Висвітлено основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій та організації "захисту" й переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів.

Для істориків, бібліотекознавців, викладачів вузів, всіх, хто досліджує долю культурних цінностей періоду Другої світової війни та небайдужий до проблем їх збереження, охорони та захисту.19.

НБУВ. Інститут рукопису

Дубровіна, Любов Андріївна.

Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наукова думка, 2003. – 357 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0033-2. – 20.00.

 Переглянути документ   

Анотація:

У книзі на базі найповнішого на сьогодні джерельного матеріалу вперше ґрунтовно досліджено історію Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського від 1941 до 1964 рр. Простежено процес деструкції Бібліотеки в 1941 – 1943 рр., спричинений війною, відродження Бібліотеки в повоєнний час, її розвиток у 50-х та на початку 60-х рр. як найбільшої державної публічної культурно-просвітницької бібліотечної установи України.

Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів, книгознавців та всіх, хто цікавиться історією української культури та науки.20.

М. В. Келдиш. Творческий портрет по воспоминаниям современников / Е. С. Осипов, Г. И. Марчук. – М.: Наука, 2002. – 408 c. : фото.

 Переглянути документ   


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського